• Ciągle weryfikujemy minimalne wymagania dotyczące uruchamiania aplikacji Webex, a wymienione tutaj wymagania mogą ulec zmianie.
 • Nie wspieramy korzystania z aplikacji Webex w programach dotyczących wydań wstępnych lub wczesnych, takich jak Apple Beta Software, Windows Insider Program ani w innych podobnych programach.
 • Na wydajność aplikacji Webex mogą mieć wpływ czynniki niezależne od systemu operacyjnego, na przykład:łączność sieciowa lub inne aplikacje działające na Twoich urządzeniach.

Wymagania minimalne dla komputerów z systemem Windows

Wymagania minimalne dla komputerów Mac

 • System operacyjny macOS 10.13 lub nowszy.

 • Procesor M1 lub Intel

 • Minimum 4 GB pamięci RAM

Jeśli jako administrator chcesz uzyskać dostęp do określonej wersji aplikacji, użyj jednego z następujących łączy:

Ten artykuł dotyczy instalowania komputerowej wersji aplikacji Webex na komputerach Mac lub z komputerach systemem Windows.W przypadku systemu Linux zobacz Aplikacja Webex dla systemu Linux.

Aplikacja Webex jest instalowana w tym samym folderze systemowym za każdym razem, gdy jest aktualizowana do nowej wersji.


 

Aby sprawdzić, jaka wersja aplikacji Webex jest zainstalowana, zobacz Znajdowanie wersji aplikacji.

Administratorzy mogą sprawdzić, jaką wersję aplikacji mają ich użytkownicy, uruchamiając raport dotyczący wersji aplikacji do obsługi wiadomości. Zobacz Raporty dotyczące portfolio usług do współpracy w chmurze

Instalacja ręczna

Aplikację Webex można instalować na wybranych komputerach lub dla wybranych użytkowników i mogą ją instalować użytkownicy lub administratorzy IT.

Aplikacja Webex jest domyślnie instalowana w następującym folderze: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Użytkownicy mogą pobrać, a następnie uruchomić plik instalatora (MSI).Nie potrzebują oni uprawnień dostępu administratora na swoich komputerach.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy system operacyjny użytkownika jest 32-, czy 64-bitowy, i pobiera odpowiednią wersję aplikacji Webex.

Administratorzy mogą uruchomić instalator z dodatkowymi uprawnieniami, a także mogą wybrać instalację na określonych komputerach oraz wybrać katalog instalacji.

Tabela 1. Instalatory aplikacji Webex dla systemu Windows
OpisCzy jest zlokalizowana?Architektura systemu operacyjnegoŁącze pobierania pliku instalacyjnego
Tylko aplikacja Webex Zlokalizowana 32-bitowa https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86.msi
Tylko aplikacja Webex Niezlokalizowana (EN) 32-bitowa https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86_en.msi
Tylko aplikacja Webex Zlokalizowana 64-bitowa https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Tylko aplikacja Webex Niezlokalizowana (EN) 64-bitowa https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Pakiet aplikacji Webex i aplikacji komputerowej Meetings* Zlokalizowana 64-bitowa https://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Pakiet aplikacji Webex i aplikacji komputerowej Meetings* Niezlokalizowana (EN) 64-bitowa https://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

* Aby za jednym razem zainstalować wszystkie składniki aplikacji Webex, należy użyć instalatora pakietu.

Instalacja zbiorcza

Aby zbiorczo zainstalować aplikację Webex dla wybranych użytkowników lub na wybranych komputerach, należy użyć niezlokalizowanej wersji pliku MSI wraz z mechanizmem dystrybucyjnym innej firmy.Użytkownicy mogą nadal korzystać z aplikacji w preferowanym przez siebie języku.


 

Jeśli użyjesz jakiejkolwiek innej wersji pliku MSI, może to spowodować poważne problemy z odinstalowaniem aplikacji.

Instalując aplikację Webex przy użyciu pliku MSI, możesz dodać następujące parametry wiersza poleceń:

Kiedy ustawisz ALLUSERS=1 w celu określenia instalacji na wybranych komputerach, musisz mieć uprawnienia dostępu administratora.

 • Instalacja dyskretna

  Po dodaniu parametru /quiet nie będzie żadnej interakcji z użytkownikiem.Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ACCEPT_EULA

  Możesz zdecydować, że akceptujesz umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) w imieniu użytkowników, a użytkownicy nie będą otrzymywać monitu o zaakceptowanie tej umowy.Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) nie jest wyświetlana, jeśli jeden z następujących wpisów rejestru jest ustawiony na eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Jeśli masz uprawnienia dostępu administratora, podczas instalowania aplikacji Webex możesz przy użyciu właściwości AUTOSTARTWITHWINDOWS=true określić, że _aplikacja Webex_ będzie automatycznie uruchamiana z systemem Windows.Jeśli nie określisz opcji tej właściwości, wartością domyślną jest „true” (prawda).

  • Określenie, że aplikacja Webex będzie automatycznie uruchamiana z systemem Windows.Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


    

   Pole wyboru na stronie Ustawienia będzie wyszarzone dla wszystkich użytkowników. Aby zmienić tę opcję, musisz mieć uprawnienia dostępu administratora.

  • Określenie, że aplikacja Webex nie będzie automatycznie uruchamiana z systemem Windows.Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Użytkownicy mogą sami zaznaczyć lub usunąć zaznaczenia tego pola wyboru na stronie Ustawienia.

 • DEFAULT_THEME

  Jeśli masz dostęp administratora, możesz określić motyw używany w aplikacji Webex.Jeśli nie określisz opcji tej właściwości, wartością domyślną jest „dark” (ciemny).Użytkownicy mogą zmieniać motyw w ustawieniach.

  • Określenie jasnego motywu dla aplikacji Webex.

   Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Określenie ciemnego motywu dla aplikacji Webex.

   Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • DELETEUSERDATA

  Domyślnie po uruchomieniu instalatora w celu zaktualizowania aplikacji Webex wszystkie bazy danych użytkowników i pliki dzienników są zachowywane.Jeśli chcesz usunąć te pliki, możesz dołączyć następujący parametr wiersza poleceń: DELETEUSERDATA=1.

  Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • EMAIL

  Możesz określić adres e-mail użytkownika, a aplikacja Webex użyje go wówczas do zalogowania tego użytkownika do aplikacji Webex.Gdy Twoja organizacja korzysta z metody uwierzytelniania takiej jak na przykład Kerberos, użytkownik jest automatycznie logowany do aplikacji Webex.

  Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

  Ten parametr obsługuje również dwa atrybuty systemowe do dynamicznego uzyskiwania adresu e-mail użytkownika:Główna nazwa użytkownika (UPN) usługi Active Directory i sAMAccountName ze starszych wersji systemu Windows.Na komputerze z domeną UPN można ich używać w następujący sposób:

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Jeśli masz uprawnienia dostępu administratora, podczas instalowania aplikacji Webex możesz przy użyciu właściwości ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 określić, że aplikacja Webex będzie rejestrowana w programie Microsoft Outlook w celu integracji funkcji obecności z systemem Windows.Jeśli nie określisz opcji tej właściwości, wartością domyślną jest „false” (fałsz).

  • Określenie, że aplikacja Webex będzie rejestrowana w programie Microsoft Outlook w celu integracji funkcji obecności w systemie Windows.

   Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Użytkownicy mogą sami zaznaczyć lub usunąć zaznaczenia tego pola wyboru na stronie Ustawienia.

  • Określenie, że aplikacja Webex nie będzie rejestrowana w programie Microsoft Outlook w celu integracji funkcji obecności w systemie Windows.

   Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Pole wyboru na stronie Ustawienia będzie wyszarzone dla wszystkich użytkowników. Aby zmienić tę opcję, musisz mieć uprawnienia dostępu administratora.

 • FORCELOCKDOWN

  Jeśli masz uprawnienia administratora, podczas instalowania znajdujących się pakiecie składników aplikacji Webex możesz zablokować wersję aplikacji używaną do dołączania do spotkań, jeśli wersja ta jest zgodna z wersją witryny.Użycie w wierszu poleceń: FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Korzystając z parametru wiersza poleceń, wybierz inny folder do zainstalowania aplikacji.Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • INSTALLWV2

  Zainstaluj przeglądarkę wbudowaną WebView2 firmy Microsoft podczas instalacji aplikacji Webex, używając parametru wiersza poleceń: INSTALLWV2.Oprogramowanie WebView2 będzie wymagane do prawidłowego działania aplikacji Webex od czerwca 2022 r. Dowiedz się więcej o oprogramowaniu WebView2 i aplikacji Webex.

  Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Uruchamianie aplikacji

  Aplikacja Webex używa własnego rozwiązania do automatycznej aktualizacji, które jest niezależne od systemu operacyjnego Windows.Aplikacja może aktualizować się automatycznie bez informowania systemu operacyjnego Windows, więc zainstalowana wersja aplikacji może różnić się od wersji, którą widzi użytkownik podczas korzystania z aplikacji.

  Instalowanie

  Aby zainstalować aplikację Webex, użytkownicy nie muszą mieć uprawnień dostępu administratora na swoich komputerach.

  Użytkownicy klikają dwukrotnie plik Webex.dmg w celu jego zainstalowania.Domyślnie aplikacja Webex jest instalowana w folderze Aplikacje, jednak użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać aplikację Webex do dowolnego innego katalogu.


   

  Aby sprawdzić, jaka wersja aplikacji Webex jest zainstalowana, zobacz Znajdowanie wersji aplikacji.

  Administratorzy mogą sprawdzić, jaką wersję aplikacji mają ich użytkownicy, uruchamiając raport dotyczący wersji aplikacji do obsługi wiadomości. Zobacz Raporty dotyczące portfolio usług do współpracy w chmurze

  Uruchamianie aplikacji

  Aplikacja używa własnego rozwiązania do automatycznej aktualizacji, które jest niezależne od mechanizmów instalacyjnych w systemie operacyjnym.Aplikacja jest instalowana przy użyciu mechanizmu systemu operacyjnego tylko raz.Następnie aplikacja aktualizuje się automatycznie bez informowania systemu operacyjnego.Dlatego zainstalowana wersja aplikacji może być inna niż ta, którą widzisz podczas korzystania z aplikacji.

  Wdrożenie nowego wydania dla wszystkich użytkowników trwa 7 dni.W ciągu tych 7 dni użytkownicy mogą zapobiegawczo sprawdzać dostępność aktualizacji.Użytkownicy mogą przeczytać artykuł Aktualizowanie aplikacji do najnowszego wydania.

  Aktualizacja zostanie zastosowania automatycznie po upływie 7-dniowego okna czasowego wdrożenia.

  Jeśli masz pakiet Pro Pack for Control Hub, możesz sprawdzić, z jakiej wersji aplikacji korzystają Twoi użytkownicy.Zobacz Raport dotyczący wersji aplikacji do obsługi wiadomości w sekcji Analizy dotyczące portfolio usług do współpracy w chmurze.

  Gdy aplikacja Webex jest uruchomiona, okresowo sprawdza, czy dostępna jest jej nowsza wersja.Gdy nowsza wersja stanie się dostępna, aplikacja automatycznie pobierze tę nową wersję i zapisze ją na komputerze lokalnym:

  • W systemie Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • W systemie macOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  W tych folderach przechowujemy aktualną i nową wersję aplikacji, aby aplikacja mogła cofnąć się do starszej wersji, jeśli aktualizacja się nie powiedzie.

  Jeśli opublikujemy poprawkę do wydania, zaktualizujemy wszystkie organizacje w ciągu 3-dniowego okna czasowego wdrażania.

  Aby odinstalować aplikację, użyj polecenia msiexec /x Webex.msi.


   

  Ścieżka do pliku .msi zależy od tego, gdzie był on używany podczas instalacji.Aby to polecenie zadziałało, plik .msi musi znajdować się w określonej lokalizacji.

  Aby odinstalować aplikację Webex, przejdź do folderu Aplikacje i przeciągnij aplikację Webex do kosza.

  Aplikacja Webex na komputer wirtualny optymalizuje części audio i wideo pod kątem środowiska pulpitu wirtualnego.Korzystając z cienkiego klienta, użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji Webex z poziomu środowiska zdalnego pulpitu wirtualnego.

  Aplikację Webex dla środowiska Windows VDI można pobrać ze stronyhttps://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji, sposobu przygotowania środowiska i wdrożenia rozwiązania Webex VDI, zapoznaj się z Przewodnikiem wdrażania aplikacji Webex w infrastrukturze wirtualnego komputera typu desktop (VDI).

  Jako administrator możesz zabezpieczyć aplikację Webex na urządzeniach przenośnych swoich użytkowników.Obsługiwane przez nas rozwiązania obejmują mechanizmy MDM/MAM z Microsoft Intune, MDM/MAM z AppConfig, dodatkową warstwę zabezpieczeń (ang. app wrapping) przy użyciu plików IPA (iOS) i plików AAB (Android) oraz administracyjne narzędzia kontrolne do zarządzania urządzeniami przenośnymi.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zabezpieczanie urządzeń przenośnych.