• Jakmile dokončíte kroky k aktualizaci stávajících licencí uživatelů, musíte uživatele synchronizovat s portálem Management Portal řešení Webex Contact Center za použití centra Webex Control Hub. Přejděte do části Služby > Contact Center > Nastavení a klikněte na možnost Synchronize Users (Synchronizovat uživatele).

 • Ujistěte se, že byly licence aktualizovány na portálu Management Portal v modulu Uživatelé.

Než začnete

Pokud se pokoušíte přidat uživatele, kteří v minulosti použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu služby Webex, před jejich přidáním do organizace zákazníka odstraňte jejich organizaci.

1

Ze zobrazení zákazníka na stránce https://admin.webex.com přejděte do části Uživatelé a pak klikněte na možnost Spravovat uživatele.

2

Zvolte možnost Manually Add or Modify Users (Přidat nebo změnit uživatele ručně).

3

(Volitelné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klikněte na tlačítko Další.

4

Vyberte jednu z následujících možností a klikněte na tlačítko Další:

 • Zvolte možnost E-mailová adresa a zadejte až 25 e-mailových adres.
 • Vyberte možnost Names and Email addresses (Jména a e-mailové adresy) a zadejte až 25 jmen a e-mailových adres.
5

Zvolte možnost Contact Center a zvolte typ licence k přiřazení:

 • Pro agenta Standard vyberte možnost Standard Agent (Agent Standard).
 • Pro licenci agenta Premium jsou k dispozici tyto možnosti:

  • Pro agenta zvolte možnost Agent.

  • Pro supervizora zvolte možnost Supervizor.

  • Pro správce:

   • Pro nového uživatele musíte nejprve vytvořit uživatele s licencí agenta Premium a na stránce podrobností o uživatelích je třeba vybrat možnosti Administrator Roles (Role správce) > Full administrator privileges (Úplné oprávnění správce).

   • V případě existujícího uživatele vyberte na stránce podrobností o uživatelích požadovaného uživatele a pak zvolte možnosti Administrator Roles (Role správce) > Full administrator privileges (Úplné oprávnění správce).

   • Chcete-li odebrat oprávnění správce, zvolte možnosti Administrator Roles (Role správce) > No administrator privileges (Žádná oprávnění správce).

6

Klepněte na položku Uložit.

Každé osobě je odeslán e-mail s pozvánkou k připojení.

7

Zkontrolujte stránku souhrnu zpracovaných záznamů a klikněte na tlačítko Dokončit.

Než začnete

Pokud máte pro organizaci více souborů CSV, odešlete jeden ze souborů. Po dokončení úlohy můžete odeslat další soubor.


Některé editory tabulek odstraňují při otevření souboru CSV z buněk znak +. K aktualizaci souborů CSV používejte textový editor. Pokud použijete editor tabulek, nezapomeňte nastavit formát buněk na text a pak přidejte všechny odstraněné znaky +.

1

Ze zobrazení zákazníka na stránce https://admin.webex.com přejděte do části Uživatelé, klikněte na možnost Spravovat uživatele a vyberte možnost CSV Add or Modify Users (CSV – přidat nebo změnit uživatele).

2

Kliknutím na tlačítko Exportovat soubor stáhněte a zadáním informací o uživateli na novém řádku souboru CSV nastavte jednu z těchto licencí:

 • V případě agenta Standard nastavte sloupec Webex Contact Center Standard na hodnotu TRUE (Pravda).
 • V případě agenta Premium nastavte sloupec Webex Contact Center Premium na hodnotu TRUE (Pravda). Uživateli je přiřazena role agenta.


   

  Pokud jsou pro oba sloupce StandardPremium zvoleny hodnoty FALSE (Nepravda), licence na řešení Webex Contact Center bude odebrána.

 • Chcete-li nabídnout roli supervizora nebo správce, aktualizujte role ručně podle popisu v předchozím článku Ruční přidání uživatelů do centra Cisco Webex Control Hub.

3

Klikněte na tlačítko Importovat, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

4

Po načtení souboru CSV se posuňte dolů a zvolte buď možnost Add services only (Přidat pouze služby), nebo Add and remove services (Přidat nebo odebrat služby) a pak klikněte na tlačítko Odeslat.

5

Po dokončení importu zavřete dialogové okno Úlohy.

6

Nyní je třeba aktualizovat atributy uživatele na portálu Management Portal. Přihlaste se na portálu Management Portal a přejděte do části Zřizování > Uživatelé a pak klikněte na tlačítko Odeslat.

Další informace o hromadném odesílání naleznete v části Odeslání šablony aktualizace agenta v dokumentu Online nápověda k portálu Management Portal pro řešení Cisco Webex Contact.