Zprávy a také Analytika a Odstraňování potíží , je jedna část pod Monitorování část v centru Control Hub, kterou můžete použít ke sledování využití nebo řešení problémů se službami Webex ve vaší organizaci.

Šablony sestav v centru Control Hub

Můžete se rozhodnout vygenerovat zprávu ve formátu CSV okamžitě, nebo naplánovat automatické spouštění sestav v denním, týdenním nebo měsíčním formátu. Když stáhnete sestavu, použije následující formát pojmenování souboru:

 • Výchozí šablona sestavy– Default Template Name_alphanumeric characters_Download Date
 • šablona sestavy– Custom Template Name_alphanumeric characters_Download Date

Informace o generování těchto sestav pomocí API naleznete v části API pro sestavy nebo API pro šablony sestav stránku vývojáře. Musíte mít Pack Pro za účelem generování sestav s API.


 
Zobrazují se popisky uživatelského rozhraní pro funkce, které jsou dostupné pouze se profesionální Pro Pack.

V níže uvedené tabulce je uvedeno, které typy sestav jsou dostupné pro nástroj Control Hub, nejbližší rozsah dat dat, kdy můžete zobrazit data pro každou sestavu, a maximální rozsah dat , který můžete vybrat pro každou spuštěnou sestavu.

Zpráva

Standardní licence

Licenci Pro Pack

Nejnovější data dostupná ke vygenerování k aktuálnímu datu

Rozsah dat dostupných dat

Standardní – limit rozsahu dat na stažení

profesionální Pro Pack – limit rozsahu dat na stažení

Zpráva o registraci aktivace uživatele a licence

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o integrovaných aplikacích Schůzky

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o využití funkce schůzky ve schůzce

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

Souhrnná zpráva o využití schůzek

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o vysoké CPU schůzky

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o aktivních hostitelích schůzky

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o neaktivních uživatelích schůzky

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o klouzavém průměru schůzky aktivního uživatele**

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o podnikové smlouvě**

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o podrobnostech schůzky

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

Zpráva o účastnících schůzky

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

Zpráva o využití zvuku schůzek

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

Zpráva o telefonii pro schůzky

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

Zpráva o spotřebě licence pro schůzky**

Včera

Nedefinováno

Nedefinováno

Zpráva o webináři*

Včera

1. května 2021

3 měsíce

13 měsíců

Sestava externích domén Zasílání zpráv

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

Zpráva o aktivitě robotů pro Zasílání zpráv

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

Zpráva o aktivitě uživatele Zasílání zpráv

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

Souhrnná zpráva o aktivitě robotů pro Zasílání zpráv

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

Souhrnná zpráva o aktivitě uživatele Zasílání zpráv

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

Zpráva o verzi aplikace pro Zasílání zpráv

Včera

13 měsíců od aktuálního data

Nedefinováno

Zpráva o budoucích plánech schůzek

Nedefinováno se (budoucích 90 dnů)

Nedefinováno

90 dnů

Zpráva o spolupráci Calling Engagement

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

31 dnů

Zpráva o kvalitě hovoru

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

31 dnů

Podrobná historie hovorů

Včera

13 měsíců od aktuálního data

Data dostupná od 12. dubna 2022

31 dnů

31 dnů

Podrobná zpráva o historii hovorů

Včera

13 měsíců od aktuálního data

31 dnů

31 dnů

Zpráva o statistikách fronty hovorů

Dnes

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o statistikách agenta fronty hovorů

Dnes

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zprávy o automatických operátorech – shrnutí statistik, podrobnosti o klíči o pracovní době, podrobnosti o klíči po pracovní době

Dnes

13 měsíců od aktuálního data

Data dostupná od 29. července 2022

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o podrobnostech místností a stolů*

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o licenci VIMT*

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců

Zpráva o využití VIMT*

Včera

13 měsíců od aktuálního data

3 měsíce

13 měsíců


 

* Tyto zprávy nejsou dostupné v Webex pro vládní organizace.

** Tyto zprávy jsou dostupné pouze pro předplatné, které se fakturuje na základě počtu licenční využití.

Seznam hlášení

Tato karta obsahuje seznam zpráv, které jsou připraveny ke stažení. Pokud se rozhodnete k odběru sestavy při plánování, obdržíte také e-mail s upozorněním, až bude sestava připravená ke stažení.

Během generování zprávy se stavový sloupec změní na „Probíhá“. Když je zpráva připravená ke stažení, sloupec stavu se změní na „Dokončeno“. Vygenerování zprávy může trvat až 24 hodin podle velikosti zprávy a celkového počtu zpráv ve frontě. Vygenerované zprávy se zobrazí na kartě Seznam zpráv.


 

V tomto seznamu můžete mít maximálně 50 sestav. Jakmile tohoto limitu dosáhnete, některé sestavy odstraňte, aby bylo možné vygenerovat znovu nové.

Uživatelské rozhraní seznamu sestav v centru Control Hub

Naplánované sestavy

Tato karta obsahuje seznam sestav, které je nastavit pro opakované spouštění. Zobrazí se podrobnosti o opakujících se každé zprávě a informace o tom, kdy byla naposledy vytvořena.

Uživatelské rozhraní naplánovaných sestav v centru Control Hub

Na této kartě se zobrazuje seznam šablon pevných linek, které můžete použít k naplánování sestav, spolu se stručným popisem každé sestavy.


 
Tyto zprávy jsou pro obecné použití, neměly by se používat pro fakturační účely.

Chcete-li zobrazit další informace o těchto sestavách, můžete rozbalit následující části:

Dostupnost dat

Data jsou shromažďována v časové pásmo UTC. Trvá přibližně osm hodin, než se zobrazí data za poslední den pro následující den, což je kolem 8:00 UTC. Různá časová pásma mohou mít vliv na aktualizaci některých sestav o nová data.

Pokud například generujete sestavu za stejný den, může obsahovat pouze částečná data. Pokud do časový rozsah zahrnete předchozí a stejný den, v závislosti na vašem časové pásmo může sestava obsahovat také částečná data.

Doporučujeme generovat přehledy za stejný den s časem odpoledne, kdy vaše časové pásmo je, a zahrnout předchozí den se stejným dnem, pokud zjistíte, že přehledy neobsahují všechna data z předchozího dne.

Integrované aplikace schůzek

Poskytuje podrobnosti o různých typech Integrované aplikace Webex které účastník používá ve schůzce

Název sloupce

Popis

ID konference

Jedinečné ID schůzky.

Název schůzky

Předmět schůzky.

Typ schůzky

Typ schůzky, která se konala. Možné hodnoty jsou následující:

 • MC– Webex Meetings
 • EC– Webex Events (classic)
 • TC– Webex Training
 • SC– Webex Support
 • Webinář – Webex Webinars Webinars
 • webové vysílání– Webex Webinars v zobrazení webcastu

E-mail

e-mail -mailová adresa účastníka, který se zúčastnil schůzky.

Uživatelské jméno

Jméno účastníka, který se zúčastnil schůzky.

Název aplikace

Název integrované aplikace používané účastníkem schůzky.

Datum

Datum, kdy byla integrovaná aplikace účastníkem schůzky použita.

Schůzky Využití funkce na schůzce

Poskytuje podrobnosti o tom, co funkce pro spolupráci byly použity kterým uživatelem během schůzek ve vaší organizaci.


 
Doporučujeme uživatelům, aby používali nejnovějšího klienta služby Webex Meetings (WBS 42.7 nebo vyšší) nebo alespoň nejnovější uzamčenou verzi (WBS 42.6), aby mohli přesně zaznamenávat data pro tuto sestavu. Některá data nemusí být zaznamenána, pokud uživatelé používají starší verzi klienta.

Známá omezení

Data pro uživatele se nezaznamenají, pokud:

 • Uživatel se připojil pomocí zařízení, které nepodporuje funkce schůzek.
 • Uživatel neopustil schůzku obvyklým způsobem, například schůzku opustil kvůli ztrátě síťové připojení nebo havárii aplikace.

Název sloupce

Popis

ČÍSLO SCHŮZKY

9místný přístupový kód ke schůzce, který jste použili k připojení ke schůzce.

MEETING_NAME

Předmět schůzky.

DOBRÁ

Jedinečné ID schůzky.

USER_NAME

Jméno uživatele, který se zúčastnil schůzky.

EMAIL

E e-mailová adresa uživatele, který se zúčastnil schůzky.

JOIN_DATE

Datum schůzky (GMT).

ČAS ZAČÁTKU

Kdy schůzka začala (GMT).

END_TIME

Kdy schůzka skončila (GMT).

NETWORK_BASED_RECORDING

Uživatel nahrál(a) schůzku do cloudu .

APPLICATION_SHARING

Uživatel sdílel aplikaci a současně sdílel svou obrazovku.

DOCUMENT_SHARING

Uživatel sdílel dokument a současně sdílel svou obrazovku.

KONverzace

Uživatel otevřel panel konverzace a odeslal zprávu.

QUESTION_ANSWER

Uživatel zpřístupnil nebo využil a relaci otázek a odpovědí .

CLOSED_CAPTION

Uživatel zapnul automatické skryté titulky .

TABULE

Uživatel sdílel tabuli.

SDÍLENÍ_PLOCHY

Uživatel sdílel svou plochu.

WEB_BROWSING_SHARING

Když se uživatel připojil ke schůzce prostřednictvím prohlížeče, sdílel svou obrazovku.

VIDEO_SETTINGS

Uživatel zapnul své video.

Podrobnosti o schůzkách

Poskytuje podrobnosti o schůzkách , které byly zahájeny ve vybraném rozsah dat. Můžete zjistit, kdo byl hostitelem schůzky, kdy schůzka začala a skončila, kolik účastníků se jí účastnilo, zda se schůzka nahrávala a mnoho dalšího.

Název sloupce

Popis

ČÍSLO SCHŮZKY

9místný přístupový kód ke schůzce, který jste použili k připojení ke schůzce.

MEETING_NAME

Předmět schůzky.

ID KONFERENCE

Jedinečné ID schůzky.

MEETING_TYPE

Typ uskutečněné schůzky. Možné hodnoty jsou následující:

 • MC– Webex Meetings
 • EC– Webex Events (classic)
 • TC– Webex Training
 • SC– Webex Support
 • Webinář – Webex Webinars Webinars
 • webové vysílání– Webex Webinars v zobrazení webcastu

HOST_NAME

Jméno uživatele, který schůzku vytvořil nebo naplánoval.

HOST_USERID

Jedinečné ID hostitele.

HOSTEL E-MAIL

E e-mailová adresa hostitele.

ČAS ZAČÁTKU

Kdy schůzka začala (GMT).

END_TIME

Kdy schůzka skončila (GMT).

TRVÁNÍ

Délka schůzky v minutách.

TOTAL_ATTENDEE

Počet účastníků schůzky.

PEOPLE_MINS

Celkový počet v minutách, po který byli všichni účastníci na schůzce.

Pokud měla schůzka například 3 účastníky a každý z nich se připojil na 10 minut, pak je součet rovno 3 účastníci x 10 minut každý = 30 minut.

IS_VOIP

Nejméně jeden účastník se na schůzku pozval pomocí zvukového připojení přes počítač.

IS_SHARING

Alespoň jeden účastník sdílel svou obrazovku schůzky.

IS_RECORD

Udává, zda schůzka byla nebo nebyla zaznamenána.

VIDEO_USERS

Počet účastníků, kteří se připojili pomocí klienta Webex Meetings a během schůzky zapnuli video.

VIDEO_MINS

Celkový počet minut, kdy účastníci odesílali video.

AUDIO_ONLY (PCN)

Schůzka, ke které se všichni účastníci zavolali pomocí sítě PSTN.

SLEDOVÁNÍ_CODE_1–10

Sledovací kód přidružený k uživateli.


 

Sestava zobrazuje pouze výchozí názvy sledovacích kódů.

INTEGRATION_USED

Toto pole zobrazuje, zda byla schůzka naplánována prostřednictvím Microsoft Teams , Microsoft Outlook , Slack , nebo Kalendář Google integraci s aplikací Cisco Webex Meetings .

WebEX_ASSISTANT

V tomto poli se uvádí, zda byl na schůzce použit Webex Assistant for Meetings . Možné hodnoty jsou následující:

 • A – během relace byl použit Webex Assistant .

 • N – Webex Assistant nebyla vůbec použita.

BREAKOUT_USED

Toto pole uvádí, zda byla během schůzky zahájena schůzka ve skupinách ve skupinách. Možné hodnoty jsou následující:

 • A – byla vytvořena schůzka ve skupinách ve skupinách.

 • N – Nebyly použity žádné schůzky ve skupinách.

IS_E2EE

V tomto poli se zobrazuje, zda byla schůzka naplánována pomocí šifrování mezi koncovými body (E2EE) . Možné hodnoty jsou následující:

 • A – schůzka byla šifrována mezi koncovými body.

 • N – Schůzka nebyla šifrována mezi koncovými zařízeními.

SI_USED

Toto pole zobrazuje, zda schůzka měla simultánní tlumočení povolených hostitelem. Možné hodnoty jsou následující:

 • A – Hostitel povolil pro schůzku simultánní tlumočení.

 • N – hostitel nepovolil pro schůzku simultánní tlumočení.

Účastníci schůzky

Poskytuje podrobnosti o všech účastnících , kteří se zúčastnili schůzky ve vybraném rozsah dat. Můžete zjistit údaje o kvalitě médií účastníka během schůzky a také informace o způsobu připojení ke schůzce.


 

Data o kvalitě médií a informace o hardwaru účastníků jsou k dispozici pouze v případě, že schůzka trvala více než dvě minuty.

Název sloupce

Popis

ČÍSLO SCHŮZKY

9místný přístupový kód ke schůzce, který jste použili k připojení ke schůzce.

MEETING_NAME

Předmět schůzky.

ID KONFERENCE

Jedinečné ID schůzky.

USER_NAME

Jména účastníků, kteří se zúčastnili schůzky.

EMAIL

E-mailové adresy účastníků, kteří se zúčastnili schůzky.

POLOHA

Země, ze které se účastníci připojili ke schůzce.

JOIN_DATE

Datum schůzky (GMT).

ČAS ZAČÁTKU

Časy, kdy se účastníci připojili ke schůzce (GMT).

END_TIME

Časy, kdy účastníci opustili schůzku (GMT).

TRVÁNÍ

Udává, jak dlouho se účastník připojil ke schůzce v minutách.

Operační systém

Operační systémy zařízení, na kterých se účastníci připojili ke schůzce.

Prohlížeč

Webové prohlížeče, které účastníci použili v aplikaci Webex Meetings pro Web pro připojení ke schůzce.

LOCAL_IP

Adresy IP klientů použitých k připojení ke schůzce. Tyto IP adresy nemusí být externě směrovatelnými adresami, pokud se nacházejí za bránou firewall.

VEŘEJNÁ_IP_IP

Adresy IP klienta, kterého lze externě směrovat. To může být stejné jako LOCAL_IP pokud je klient připojen přímo k internetu bez použití sítě VPN.

VOIP_RECEIVING_AVERAGE_PACKET_LOSS

Průměrná ztráta paketů během trvání schůzky z cloudu Webex do směru klienta v procentech.


 

ztráta paketů na příjemci se počítá po obnovení ztráta paketů službou Webex.

VOIP_AVERAGE_LATENCY

Průměrná latence zvuku po dobu trvání schůzky v milisekundách.

JOIN_MEETING_TIME

JMT = (čas od kliknutí na odkaz na schůzku do načtení okna náhledu) + (čas od kliknutí na tlačítko Připojit se v okně náhledu do připojení ke schůzce).

JMT nezapočítává čas, který uživatel stráví procházením nabídek, prováděním výběrů v okně náhledu nebo čekáním v předsálí.

TCP_PERCENTAGE

Procento času, kdy účastníci používali připojení TCP pro hovor VoIP .

UDP_PERCENTAGE

Procento doby, kdy účastníci používali připojení UDP pro hovor VoIP .

IS_CMR

Pokud se účastník připojil ke schůzce pomocí zařízení Webex Room nebo Desk,

IS_SHARING

Udává, zda účastník během schůzky sdílel svou obrazovku, nebo nesdílel.

IS_RECORD

Udává, zda účastník klikl na tlačítko Zaznamenat.

MINUTY VIDEA

Celkový počet minut, kdy bylo video povoleno účastníkem schůzky.

KLIENT

Typ softwarového klienta, pomocí kterého jste se připojili ke schůzce.

CLIENT_VERSION

Verze softwarového klienta použité k připojení ke schůzce.

MEDIA_NODE

datové centrum nebo oblast uzlu médií, ke které se klient připojil. U uzlů cloudových médií se jedná o obecný název oblasti, například „San Jose, USA“.

U uzlů médií založených na síti videa to bude mít konkrétnější název, který se shoduje s názvem clusteru služby video mesh, který zřídil zákazník.

PŘIPOJENÍ

Typ síťové připojení , které klient používal k výměně médií. Zadané hodnoty mohou být „wifi“, „ethernet“, „mobilní“ nebo „neznámé“.


 

To se nesleduje podle typu média. Je možné (a poměrně časté), že se to v průběhu schůzky změní. Zde se zaznamenává pouze počáteční připojení.

HARDWARE

Značka a model hardwaru zařízení použité k připojení ke schůzce. U počítačů to může být „Lenovo Thinkpad p60“. U telefonů to může být „Samsung Galaxy S7“. U zařízení pro místnosti to může být „Cisco Webex Room Kit“.

KAMERA

Název značky a informace o modelu o modelu kamery, která byla použita během schůzky.


 

To se může v průběhu schůzky změnit, však bude hlášena pouze počáteční použitá kamera.

MIKROFON

Název značky a informace o modelu o modelu mikrofonu, který byl použit během schůzky.


 

To se může v průběhu schůzky změnit, ale bude hlášen pouze použitý počáteční mikrofon.

REPRODUKTOR

Název značky a informace o modelu o modelu reproduktoru, který byl použit během schůzky.


 

To se může v průběhu schůzky změnit, ale v přehledech je uveden pouze použitý první řečník.

AUDIO_AVERAGE_LATENCY

Průměrná latence zvuku po dobu trvání schůzky v milisekundách.

AUDIO_MAX_LATENCY

Nejvyšší hodnota latence zvuku po dobu trvání schůzky (v milisekundách).

AUDIO_RECEIVING_AVERAGE_PACKET_LOSS

Průměrná ztráta paketů mezi koncovými body za dobu trvání schůzky v procentech.

AUDIO_RECEIVING_MAX_PACKET_LOSS

Nejvyšší hodnota ztráta paketů mezi koncovými body za dobu trvání schůzky v procentech.

AUDIO_SENDING_AVERAGE_PACKET_LOSS

Průměrná ztráta paketů za dobu trvání schůzky v procentech.

AUDIO_SENDING_MAX_PACKET_LOSS

Nejvyšší hodnota ztráta paketů za dobu trvání schůzky v procentech.

AUDIO_RECEIVING_AVERAGE_JITTER

Průměrný jitter zvuku po dobu schůzky (v milisekundách).

AUDIO_RECEIVING_MAX_JITTER

Nejvyšší hodnota jitteru zvuku po dobu trvání schůzky (v milisekundách).

AUDIO_SENDING_AVERAGE_JITTER

Průměrný jitter zvuku po dobu schůzky (v milisekundách).

AUDIO_SENDING_MAX_JITTER

Nejvyšší hodnota jitteru zvuku po dobu trvání schůzky (v milisekundách).

VIDEO_AVERAGE_LATENCY

Průměrná latence videa po dobu schůzky v milisekundách.

VIDEO_MAX_LATENCY

Nejvyšší hodnota latence videa po dobu trvání schůzky (v milisekundách).

VIDEO_RECEIVING_AVERAGE_PACKET_LOSS

Průměrná ztráta paketů videa po dobu schůzky v procentech.

VIDEO_RECEIVING_MAX_PACKET_LOSS

Nejvyšší hodnota ztráta paketů videa za dobu trvání schůzky v procentech.

VIDEO_SENDING_AVERAGE_PACKET_LOSS

Průměrná ztráta paketů videa po dobu schůzky v procentech.

VIDEO_SENDING_MAX_PACKET_LOSS

Nejvyšší hodnota ztráta paketů videa za dobu trvání schůzky v procentech.

VIDEO_RECEIVING_AVERAGE_JITTER

Průměrná jitter videa po dobu trvání schůzky v milisekundách.

VIDEO_RECEIVING_MAX_JITTER

Nejvyšší hodnota jitteru videa po dobu trvání schůzky (v milisekundách).

VIDEO_SENDING_AVERAGE_JITTER

Průměrná jitter videa po dobu trvání hovoru (v milisekundách).

VIDEO_SENDING_MAX_JITTER

Nejvyšší hodnota jitteru videa po dobu trvání schůzky (v milisekundách).

CPU_APPLICATION_AVERAGE

Průměrné využití CPU aplikace Webex po dobu trvání schůzky v procentech.

CPU_APPLICATION_MAX

Nejvyšší hodnota využití CPU aplikace Webex po dobu schůzky v procentech.

CPU_SYSTEM_AVERAGE

Průměrné využití CPU systému po dobu trvání schůzky v procentech.

CPU_SYSTEM_MAX

Nejvyšší hodnota využití systému CPU po dobu schůzky v procentech.

VIRTUAL_BACKGROUND_USED

V tomto poli se zobrazuje, zda účastníci během schůzky povolili virtuální pozadí. Možné hodnoty jsou následující:

 • A – virtuální pozadí bylo během schůzky povoleno jednou.

 • N – virtuální pozadí nebylo použito.

HOST_INDICATOR

Toto pole ukazuje, zda byl účastník hostitelem nebo účastníkem. Možné hodnoty jsou následující:

 • TRUE – Účastník byl hostitelem.

 • FALSE – Účastník byl účastník.

IS_COHOST

V tomto poli se zobrazuje, zda byl účastník spoluhostitelem schůzky. Možné hodnoty jsou následující:

 • A – Účastník byl spoluhostitel.

 • N – Účastník nebyl spoluhostitel.

Typ klienta

Klient, kterého účastník použil k připojení ke schůzce.

Sub_Client_Type

Metoda, kterou účastník použil, když se připojil ke schůzce.

Podrobnosti o prohlížeči_klienta

Aplikace nebo prohlížeč, pomocí kterého se účastník připojil ke schůzce.

Souhrnné informace o využití schůzek

Poskytuje podrobnosti o celkovém počtu hostovaných schůzek ve vybraném rozsah dat.

Název sloupce

Popis

Počet Schůzek

Celkový počet hostovaných schůzek za vybrané časové období.

Celkový počet minut schůzky

Celkový počet minut pro všechny schůzky za vybrané časové období. Pokud například tři schůzky trvala každá 30 minut, je počet 90 minut schůzky.

Počet účastníků

Celkový počet připojení podle účastníků nebo zařízení ze všech schůzek Webex za vybrané časové období. Pokud se například účastník nebo zařízení odpojilo od schůzky a pak se znovu připojilo, napočítají se 2.

Celkový počet minut účastníka

Celkový počet minut, kdy byli všichni účastníci na schůzce. Pokud má schůzka například 3 účastníky a trvá 10 minut, počítá se 30 minut účastníků (3 x 10 minut).

Minuty od odesílání videa účastníka

Celkový počet minut, kdy účastníci povolili video. Například na schůzce, která trvá 30 minut a má pět účastníků, ale pouze dva účastníci povolili video pro celou schůzku, je počet 60 minut videa.

Minuty VOIP účastníka

Celkový počet minut v případě účastníků, kteří se připojili ke schůzkám pomocí VoIP.

Zvukové minuty účastníka

Celkový počet minut účastníků, kteří se dovolali na schůzky pomocí sítě PSTN.

Schůzky Aktivní hostitelé

Poskytuje podrobnosti o tom, kolik schůzek hostitel naplánoval a zahájil ve vybraném rozsah dat.

Název sloupce

Popis

ID uživatele

e-mailová adresa hostitele.

Počet hostovaných schůzek

Počet naplánovaných a hostovaných schůzek tímto účastníkem za vykazované časové období.

Neaktivní uživatelé schůzek

Poskytuje podrobnosti o uživatelích , kteří ve vybraném rozsah dat nehostili ani se nezúčastnili schůzek .

Název sloupce

Popis

FIRST_NAME

Křestní jméno uživatele.

LAST_NAME

Příjmení uživatele.

UŽIVATEL JMÉNO

E e-mailová adresa uživatele.

USER_ID

Jedinečné ID uživatele.

EMAIL

E e-mailová adresa uživatele.

IS_HOST

Udává, zda uživatel má licenci hostitele Webex Meetings .

IS_SITEADMIN

Určuje , zda uživatel má roli správce pro web Webex.

DAYS_SINCE_LAST_ACTIVE

Počet dní od chvíle, kdy uživatel naposledy hostoval nebo se zúčastnil schůzky prostřednictvím aplikace Webex nebo Webex Meetings.

LAST_ACTIVE_DATE

Datum, kdy uživatel naposledy hostoval nebo se zúčastnil schůzky prostřednictvím aplikace Webex nebo Webex Meetings. Uživatelé přímého volání do sítě PSTN se nepočítají jako aktivní.

Využití zvuku schůzek

Poskytuje podrobnosti o různých typech zvuku, které účastníci používali během schůzky.

Název sloupce

Popis

ID PONUKY

Jedinečné ID schůzky.

ČÍSLO SCHŮZKY

9místný přístupový kód ke schůzce, který jste použili k připojení ke schůzce.

TYP ZVUKU

Typ zvuku, který účastníci použili pro připojení ke schůzce. Jsou to tyto typy zvuku:

 • Vstup CCA – účastníci, kteří se telefonicky připojili ke schůzce prostřednictvím zvuku připojeného ke cloudu.

 • Výstup CCA – účastníci, kteří k připojení se ke schůzce použili zpětné volání prostřednictvím cloudu připojeného zvuku.

 • In PSTN – účastníci, kteří se telefonicky připojili ke schůzce prostřednictvím sítě PSTN.

 • Výstup PSTN – účastníci, kteří k připojení se ke schůzce prostřednictvím sítě PSTN použili zpětné volání.

 • VoIP– účastníci, kteří se připojili ke schůzce pomocí internetu pro zvuk.

 • Edge Audio – Účastníci, kteří se vytočili nebo použili zpětné volání, aby se připojili ke schůzce prostřednictvím Edge Audio.

 • Záložní – pokud se hovor nezdaří a účastníci se pokoušejí připojit ke schůzce prostřednictvím Edge Audio, Webex se znovu pokusí o hovor prostřednictvím sítě PSTN.

UŽIVATELSKÉ JMÉNO

Jména účastníků, kteří se zúčastnili schůzky.

EMAIL

E-mailové adresy účastníků, kteří se zúčastnili schůzky.

TELEFONNÍ ČÍSLO

telefonní číslo pro účastníky, kteří se připojili ke schůzce prostřednictvím CCA, PSTN, VoIP, Edge Audio nebo záložní.


 

Telefonní čísla účastníků, kteří se připojí ke schůzce prostřednictvím VoIP , se zobrazí jako Nedefinováno.

DATUM KONCE SCHŮZKY

Datum, kdy schůzka skončila.

ČAS ZAČÁTKU

Kdy schůzka začala (GMT).

ČAS KONCE

Kdy schůzka skončila (GMT).

MINUTY ZVUKU

Celkový počet minut zvuku použitých jednotlivými účastníky.

NÁZEV SCHŮZKY

Předmět schůzky.

Zpráva o telefonii pro schůzky

Poskytuje podrobnosti o různých typech zvuku, které účastníci používali během schůzky. Tento graf vám může poskytnout představu, ke kterým službám volání dávají účastníci přednost připojení v rámci schůzek a hovorů.

Název sloupce

Popis

ČÍSLO SCHŮZKY

9- nebo 10místný přístupový kód ke schůzce používaný k připojení ke schůzce.

ID KONFERENCE

Jedinečné ID schůzky.

SESSION_TYPE

Typ zvuku (v číselné hodnotě), který účastníci použili pro připojení ke schůzce. Možné typy zvuku:

 • PSTN (5-9999) – účastníci, kteří se připojili ke schůzce prostřednictvím sítě PSTN.

 • CCA (10 000 až 20 000) – účastníci, kteří se připojili ke schůzce prostřednictvím cloudu připojeného zvuku.

 • Edge Audio (přes 20 000) – účastníci, kteří se připojili ke schůzce prostřednictvím Edge Audio.

COUNTRY_CODE

Abecední nebo číselný zeměpisný kód, který účastníci použili k telefonickému připojení ke schůzce.

MEETING_NAME

Předmět schůzky.

MEETING_START_DATE_TIME

Datum a čas (v GMT) zahájení schůzky.

MEETING_END_DATE_TIME

Datum a čas (v GMT), kdy schůzka skončila.

MEETING_DURATION

Doba trvání (v GMT), jak dlouho schůzka trvala.

USER_NAME

Zobrazovaná jména účastníků, kteří se zúčastnili schůzky.

EMAIL

e-mail -mailové adresy účastníků, kteří se zúčastnili schůzky.

CALL_SERVICE_TYPE

typ služeb , kterou účastníci použili k připojení se ke schůzce. Možné typy služby hovorů jsou následující:

 • Zpětné volání Vnitrostátní
 • Zpětné volání Mezinárodní
 • Zpoplatněné volání
 • Zavolejte na bezplatné číslo
 • Zpoplatněné mezinárodní hovory
 • Bezplatné mezinárodní hovory na telefonním čísle
 • VoIP
 • Prémiové zpoplatněné

DIALED_IN_PHONE_NUMBER

Telefonní číslo, které účastníci použili k vytočení ze schůzky.

CALLBACK_PHONE_NUMBER

Telefonní číslo, o které účastníci požádali, aby se mohli připojit ke schůzce prostřednictvím zpětného volání.

ANI

Automatická identifikace telefonní číslo , které účastník použil pro přímé volání na schůzku.

PARTICIPANT_START_DATE_TIME

Datum a čas (v GMT), kdy účastník připojil svůj zvuk na schůzce.

PARTICIPANTS_DURATION

Doba trvání (v GMT), jak dlouho byl zvuk účastníka připojen během schůzky.

Budoucí plány schůzek

Toto hlášení nemá rozsah dat . Můžete zobrazit schůzky, které se uskuteční pro web Webex během následujících 90 dnů od data spuštění sestavy. Můžete zobrazit také schůzky, které byly naplánovány během předchozích 30 dnů.

Tato zpráva obsahuje nadcházející schůzky na vybraném web Webex. Pomocí této sestavy získáte přehled o tom, kolik uživatelů plánuje schůzky na web Webex, a získáte informace o objemu a načasování nadcházejících schůzek. Tyto podrobnosti vám mohou pomoci řídit načasování migrace webu nebo upgradu webu, které mohou mít vliv na uživatele. Můžete také označit kritické schůzky nebo události a pomoci s příslušným plánováním podpory.


 

V této zprávě jsou zahrnuty schůzky naplánované ze Webex . Pokud hostitelé plánují schůzky pomocí a Osobní místnost URL pozvánky, nebudou tyto schůzky do sestavy zahrnuty.

Název sloupce

Popis

Číslo schůzky

9místný přístupový kód ke schůzce, který jste použili k připojení ke schůzce.

Typ služby

Pokud byla schůzka naplánována jako schůzka služby Webex , událost Webex , relace Webex Training nebo Webex (WB).

Název hostitele

Jméno uživatele, který schůzku naplánoval.

E-mail

E e-mailová adresa uživatele, který schůzku naplánoval.

Název schůzky

Předmět schůzky.

Čas začátku

datum a čas , kdy schůzka začne (GMT).

Čas ukončení

datum a čas , kdy schůzka skončí (GMT).

Vytvořeno

datum a čas , kdy byla schůzka naplánována (GMT).

Počet pozvaných

Počet uživatelů pozvaných ke schůzce.

Nastavení hesla

Pokud schůzka vyžaduje k připojení heslo.

Typ řady

Pokud je schůzka jednorázovou schůzkou nebo opakující se řadou.

Datum platnosti

datum a čas , kdy řada schůzek skončí (GMT).

Datum poslední změny

datum a čas poslední aktualizace pozvánky na schůzku (GMT).

ExceptionMeeting

Pokud byla jedna ze schůzek v řadě přeplánována na jiný čas.

Vysoký CPU pro schůzky

Tento hlášení uvádí, kteří uživatelé měli v průměru využití systému CPU na 90 % nebo více po dobu alespoň 25 % minut s videem během schůzek. Když uživatel dosáhne průměrného využití systémového CPU 95 % po pět po sobě jdoucích sekund, sníží aplikace Webex za účelem optimalizace prostředků přenosovou rychlost a rozlišení všech videí.

Tuto zprávu můžete použít k tomu, abyste uživatelům pomohli s tím, jak snížit využití CPU systému, aby mohli lépe prožít schůzku.

Název sloupce

Popis

E-mail uživatele

E e-mailová adresa uživatele, který měl vysoké využití systémového CPU .

Celkový počet minut videa

Počet minut nahrávaného videa pro e-mailová adresa každého uživatele během vybraného rozsah dat.

Minuty videa s vysokým využitím CPU

Počet minut zaznamenaného videa, kdy bylo průměrné využití systémové CPU na 90 % nebo více.

% videominut s vysokým CPU

Procento minut videa, kdy bylo průměrné využití systémového CPU na 90 % nebo více.

Klouzavý průměr schůzek aktivního uživatele

Poskytuje podrobnosti o tom, kolik licencí je používáno v předplatném a kolik uživatelů hostovalo alespoň jednu schůzka Webex v nahlášeném datu. Tato zpráva je k dispozici pouze v případě, že má vaše organizace aktivní skutečné dopředné způsobilé předplatné.

Název sloupce

Popis

Datum

Kalendářní datum v rámci období.


 

Období je definováno jako 30denní cyklus, který začíná dnem aktivace předplatného a odpovídá vašemu fakturačnímu cyklu. Pokud vaše předplatné začalo například 5. července 2020, další období začne o 30 dní později, 4. srpna 2020.

ID předplatného

Jedinečné ID předplatného.

Produkt

Název produktu pro oznámené licence.

Množství zřízené licence

Celkový počet zřízených licencí pro předplatné a produkt.

Množství přidělené licence

Počet licencí přidělených uživatelům k vykazovanému datu.

Jedineční aktivní hostitelé za den

Počet jedinečných aktivních hostitelů v den v kalendáři.

Jedineční aktivní hostitelé jsou hostitelé, kteří v den nahlášení zahájili alespoň jednu schůzka Webex .

Jedineční aktivní hostitelé schůzky za posledních 30 dnů

Kumulativní počet jedinečných aktivních hostitelů za posledních 30 dní, včetně aktuálního dne.

Jedineční aktivní hostitelé jsou hostitelé, kteří v den nahlášení zahájili alespoň jednu schůzka Webex .

90denní klouzavý průměr Jedineční aktivní hostitelé schůzek

Průměrný počet jedinečných aktivních hostitelů za předchozích 90 dnů od hlášeného data, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo.

Pokud máte méně než 90 dní předplatného, je průměr založen na počtu dní, kdy bylo předplatné aktivní.

Spotřeba Množství

Toto číslo vyjadřuje zarovnanou hodnotu použitou k identifikaci True Forward. Správci IT mohou tuto hodnotu sledovat po celou dobu trvání smlouvy, tedy dlouho před obdobím, ve kterém je předplatné splatné, kvůli potenciální změně.


 

Toto číslo odpovídá stejnému číslu jako 90denní klouzavý průměr jedinečných aktivních hostitelů.

Zpráva o spotřebě licence schůzky

Poskytuje podrobnosti o počtu licencí používaných v předplatném. Tato zpráva je k dispozici pouze v případě, že má vaše organizace aktivní předplatné fakturace nástrojům.


 

Tato zpráva není dostupná ve Webex pro vládní organizace.

Název sloupce

Popis

Datum

Období, ve kterém je předplatné. Období je definováno jako 30denní cyklus, který začíná dnem aktivace předplatného a odpovídá vašemu fakturačnímu cyklu.

Pokud vaše předplatné začalo například 5. července 2020, další období začne o 30 dní později, 4. srpna 2020.

ID předplatného

Jedinečné ID předplatného.

Produkt

Název produktu pro oznámené licence.

Množství zřízené licence

Celkový počet zřízených licencí pro předplatné a produkt.

Množství přidělené licence

Počet licencí přidělených uživatelům k vykazovanému datu.

Zpráva o webináři

Poskytuje informace o webinářích Webex , které byly hostovány ve vybraném rozsah dat. Tuto zprávu můžete použít k tomu, abyste zjistili, kdo byl hostitelem webináře, jaký typ webináře byl naplánován a kolik uživatelů zaregistrovalo nebo se účastnilo.

Název sloupce

Popis

ID schůzky

Jedinečné ID webináře.

ID hostitele

Jedinečné ID hostitele.

Téma webináře

Předmět webináře.

Typ webináře

Pokud byla naplánována jako webinář nebo webové vysílání.

E-mail hostitele

E e-mailová adresa hostitele.

Jméno hostitele

Křestní jméno hostitele.

Příjmení hostitele

Příjmení hostitele.

Datum události

Datum zahájení webináře.

Čas začátku

Čas, kdy webinář začal (GMT).

Čas ukončení

Čas, kdy webinář skončil (GMT).

Doba trvání

Počet minut, kdy webinář trval.

Celkový počet žadatelů o registraci

Počet uživatelů, kteří se zaregistrovali k webináři před jeho zahájením.

Celkový počet účastníků

Počet uživatelů, kteří se připojili k webináři.

Externí doména pro Zasílání zpráv

Poskytuje informace o externích doménách a externích uživatelích spolupracujících ve vaší organizaci. V externích prostorech se můžete také podívat, jak uživatelé z organizace spolupracují s externími doménami.

Název sloupce

Popis

Externí doména

Název externí domény.

Počet externích uživatelů

Počet uživatelů z externí domény v prostorech vaší organizace.

Počty prostorů s externími uživateli

Počet prostorů ve vaší organizaci, které mají alespoň jednoho uživatele z externí domény. Pokud se například@external.com nachází ve 3 různých prostorech ve vaší organizaci, bude v tomto sloupci uvedena hodnota 3.

Datum poslední přečtené zprávy

Poslední známé datum, kdy si uživatel z externí domény přečetl zprávu v prostoru ve vaší organizaci.

Datum poslední odeslané zprávy

Poslední známé datum, kdy uživatel z externí domény odeslal zprávu v prostoru ve vaší organizaci.

Datum posledního sdíleného souboru

Poslední známé datum, kdy uživatel z externí domény sdílel soubor v prostoru ve vaší organizaci.

Datum posledního připojení k prostoru

Poslední známé datum, kdy se uživatel z externí domény připojil k prostoru ve vaší organizaci.

Počet uživatelů z vaší organizace v externích prostorech

Počet uživatelů z vaší organizace, kteří se nacházejí v externích prostorech.

Počet externích prostorů s uživateli z vaší organizace

Počet externích prostorů, ve kterých se nacházejí uživatelé z vaší organizace. Pokud se například Alenka@example.com nachází ve 3 různých externích prostorech externí domény, bude v tomto sloupci uvedena hodnota 3.

Aktivita robotů pro Zasílání zpráv

Tento přehled obsahuje data pro každou aktivitu každého robota za den během vybraného rozsah dat . Každé vybrané datum má vlastní sadu dat. Pokud například spustíte sestavu za od 1. června 2020 do 5. června 2020, budou v ní uvedeny všechny aktivity robota ke každému datu sestavy.

Pokud robot nezaznamenal během určitého data žádnou aktivitu, tato data se v sestavě nezobrazují.


 
Data v této sestavě jsou pouze pro roboty z vaší organizace. Pokud vaše organizace používá roboty, kteří nejsou součástí vaší organizace, data se pro tyto roboty nezobrazí.

Název sloupce

Popis

Název robota

Název robota.

ID robota

Jedinečné ID robota.

Datum

Datum aktivity robota.

Počet aktivních prostorů

Počet prostorů, ve kterých robot poslal zprávu nebo sdílel soubor.

Počet zpráv

Počet zpráv odeslaných robotem.

Sdílené soubory

Počet souborů sdílených robotem.

Byly připojeny nové prostory

Počet prostorů, ke kterým se robot připojil.

Prostory byly ukončeny

Počet prostorů ponechaných robotem.

Počet uživatelů robotů

Počet jedinečných uživatelů, kteří zmínili robota.

Počet zmínek od robota

Udává, kolikrát byl robot zmíněn uživateli.

Aktivita uživatele Zasílání zpráv

Tento sestava obsahuje data pro každou aktivitu každého uživatele a den během vybraného rozsah dat . Každé vybrané datum má vlastní sadu dat. Pokud například spustíte sestavu za od 1. června 2020 do 5. června 2020, zobrazí se v ní všechny aktivity uživatele pro každé datum sestavy.

Pokud uživatel neměl během určitého data žádnou aktivitu, tato data se v sestavě nezobrazují.

Název sloupce

Popis

ID uživatele

Jedinečné ID uživatele.

Název

Křestní jméno a příjmení uživatele.

E-mail

E e-mailová adresa uživatele.

Datum

Datum aktivity uživatele.

Odeslané zprávy

Počet zpráv odeslaných uživatelem.

Hovory

Počet uskutečněných hovorů a schůzek, při kterých se uživatel připojil z klienta aplikace Webex .

Sdílené soubory

Počet souborů sdílených uživatelem ve všech prostorech.

Počet prostorů

Počet prostorů, ve kterých uživatel odeslal zprávu, provedl hovor nebo sdílel soubor.

Byly vytvořeny nové prostory

Počet prostorů, které uživatel vytvořil.

Byly připojeny nové prostory

Počet prostorů, ke kterým se uživatel připojil.

Prostor opuštěn

Počet prostorů, která uživatel opustil.

Souhrnné informace o aktivitě robotů pro Zasílání zpráv

Tento hlášení zobrazuje agregovaná data pro každou aktivitu jednotlivých robotů během vámi vybraného rozsah dat .


 
Data v této sestavě jsou pouze pro roboty z vaší organizace. Pokud vaše organizace používá roboty, kteří nejsou součástí vaší organizace, data se pro tyto roboty nezobrazí.

Název sloupce

Popis

Název robota

Název robota.

ID robota

Jedinečné ID robota.

Vlastník robota

Jméno uživatele, který robota vytvořil.

e-mail vlastníka robota

E e-mailová adresa uživatele, který robota vytvořil.

Datum začátku

První datum vybrané pro rozsah dat zprávy.

Datum ukončení

Poslední datum vybrané pro rozsah dat zprávy.

Průměrný počet aktivních prostorů

Průměrný počet prostorů, do kterých robot odeslal zprávu nebo sdílel soubor.

Počet zpráv

Počet zpráv odeslaných robotem.

Sdílené soubory

Počet souborů sdílených robotem.

Prostory připojeny

Počet prostorů, ke kterým se robot připojil.

Prostory byly ukončeny

Počet prostorů ponechaných robotem.

Průměrný počet uživatelů robota

Průměrný počet unikátních uživatelů, kteří zmínili robota.

Počet zmínek od robota

Udává, kolikrát byl robot zmíněn uživateli.

Souhrnné informace o aktivitě uživatele Zasílání zpráv

Tento sestava obsahuje agregovaná data pro každou aktivitu každého uživatele během vámi vybraného rozsah dat .

Název sloupce

Popis

ID uživatele

Jedinečné ID uživatele.

Název

Křestní jméno a příjmení uživatele.

E-mail

E e-mailová adresa uživatele.

Datum začátku

První datum vybrané pro rozsah dat zprávy.

Datum ukončení

Poslední datum vybrané pro rozsah dat zprávy.

Odeslané zprávy

Počet zpráv odeslaných uživatelem.

Hovory

Počet uskutečněných hovorů a schůzek, při kterých se uživatel připojil z klienta aplikace Webex .

Sdílené soubory

Počet souborů sdílených uživatelem ve všech prostorech.

Byly vytvořeny nové prostory

Počet prostorů, které uživatel vytvořil.

Prostory připojeny

Počet prostorů, ke kterým se uživatel připojil.

Prostor opuštěn

Počet prostorů, která uživatel opustil.

Verze aplikace pro Zasílání zpráv

Tato zpráva nemá nastaven rozsah dat ani výběr web Webex, protože obsahuje data ze všech webů Webex ve vaší organizaci a poslední známé datum odeslání zprávy uživatelem. Pokud například uživatel odeslal zprávu 1. března 2020 a od té doby neodeslal žádnou další zprávu, v sestavě bude uvedena verze klienta aplikace Webex použitá k tomuto datu.

Sestava obsahuje data na všech platformách, kterými se uživatel přihlásil k aplikaci Webex . Pokud se například uživatel přihlásil k aplikaci Webex na klientovi pro systémy Windows a Mac, bude mít v sestavě dvě samostatné položky.

Název sloupce

Popis

Verze

Nejnovější zjištěná verze klienta aplikace Webex .

Platforma

operační systém klienta aplikace Webex .

ID uživatele

Jedinečné ID uživatele.

E-mail

E e-mailová adresa uživatele, který se přihlásil ke klientovi aplikace Webex .

Název

Křestní jméno a příjmení uživatele.

Poslední známé datum

Datum, kdy byla pro uživatele během odeslání poslední zprávy naposledy zjištěna platforma aplikace Webex a číslo verze.

Pokud například uživatel po aktualizaci verze aplikace Webex zprávu, zpráva bude obsahovat verzi klienta aplikace Webex používanou k tomuto datu.

Zpráva o spolupráci Calling Engagement

Tato sestava obsahuje data pro etapy hovoru, které uživatelé uskutečnili nebo přijali pomocí aplikace Webex pomocí volání v aplikaci Webex a aplikace Webex Calling .

Název sloupce

Popis

Název

Křestní jméno a příjmení uživatele.

E-mail

E e-mailová adresa uživatele.

Čas začátku

Čas (GMT) uskutečnění hovoru.

Doba trvání

Množství času v sekundách, po které hovor trval.

Délka videa

Množství času v sekundách, po které uživatel zapnul své video.

Koncový bod

Zařízení nebo aplikace, pomocí které uživatel uskutečnil nebo přijal hovor.

ID hovoru

Jedinečné ID volání.

Volající

Toto pole ukazuje, zda to byl uživatel, kdo hovor inicializoval. Možné hodnoty jsou následující:

 • A – hovor zahájil uživatel.

 • N – uživatel neinicioval hovor.

 • Nedefinováno k dispozici – Data nebyla dostupná. K tomu může dojít u hovorů uskutečněných za na zařízení Webex .

Zpráva o kvalitě hovoru

Tento sestava obsahuje data o kvalitě hovorů, které odchozí nebo přijme uživatelé aplikací Webex Calling a Webex pro počítače.


 

Tato zpráva nezahrnuje kvalitu odchozích nebo přijatých hovorů v aplikace Webex a na zařízeních registrovaných v cloudu.

Název sloupce

Popis

Název

Křestní jméno a příjmení uživatele.

E-mail

E e-mailová adresa uživatele.

Čas začátku

Čas (GMT) uskutečnění hovoru.

Doba trvání

Množství času v minutách, po které hovor trval.

Koncový bod

Zařízení nebo aplikace, pomocí které uživatel uskutečnil nebo přijal hovor.

Ztráta zvukových paketů

Průměrná ztráta paketů přijímacího zařízení v procentech.

Latence zvuku

Průměrné zpětné zpoždění zvuku v milisekundách.

Chvění zvuku

Průměrná jitter v milisekundách.

Ztráta video paketů

Průměrná ztráta paketů videa přijímaného v procentech.

Latence videa

Průměrné zpoždění zpětného připojení videa v milisekundách.

Verze UA

Verze uživatele Webex Calling nebo Webex pro počítače.

ID hovoru

Jedinečné ID volání.

Podrobná zpráva o historii hovorů

Tato zpráva obsahuje podrobná data o historie volání . Tyto informace lze použít k zobrazení trendů na vysoké úrovni nebo k podrobnějšímu zobrazení konkrétních typů volání, na základě kterých lze pochopit chování volání.

Název sloupce

Popis

Čas začátku

Toto je čas zahájení zahájení hovoru, čas odpovědi může být o něco později. Čas je v UTC.

Čas odpovědi

Čas přijetí hovoru. Čas je v UTC.

Doba trvání

Délka přímé volání v sekundách.

Volání na číslo

U příchozích hovorů je to telefonní číslo volající strany. U odchozích hovorů je to telefonní číslo uživatele.

Volané číslo

U příchozích hovorů je to telefonní číslo uživatele. U odchozích hovorů je to telefonní číslo volaného.

Volané číslice

Číslice na klávesnici tak, jak je vytočí uživatel před předběžným překladem. V důsledku toho toto pole hlásí více možností vytáčení hovorů, například:

 • Funkce přístupové kódy (FAC) používané pro volání funkcí, jako je opakování poslední volby nebo zpětné volání.

 • Linka, která byla vytočená a nesprávně vytočená číslice na klávesnici ze zařízení nebo aplikace.

 • Když uživatel musí před vytočením čísla vytočit vnější přístupový kód (například 9+), je hlášen také tento přístupový kód společně s následujícími volanými číslicemi.


 
Když nemají předběžné překlady žádný vliv, pole vytočené číslice obsahuje stejná data jako pole volaného čísla.

Toto pole se používá pouze pro vytváření (odchozích) hovorů, ale není dostupné pro ukončování (příchozích) hovorů.

Autorizační kód

Správce kód autorizace vytvořený pro pobočku nebo web k použití uživateli. Obecně se shromažďují prostřednictvím služeb účtu/autorizační kódy nebo plánu rozšířeného odchozího volání.

Uživatel

Uživatel, který uskutečnil nebo přijal hovor.

ID volající linky

U příchozích hovorů se jedná o ID volající linky volající strany. U odchozích hovorů je to ID volající linky uživatele.

ID volané linky

U příchozích hovorů se jedná o ID volající linky uživatele. U odchozích hovorů je to ID volající linky volaného účastníka.

Korelační ID

ID korelace k propojení více etap hovoru stejné relace hovoru.

Uvolňování skupiny

Udává, která strana ukončila hovor jako první. Možné hodnoty jsou následující:

 • Místní – používá se, když místní uživatel nejprve uvolnil volání.
 • Vzdálené – používá se, když druhá vzdálená strana nejprve uvolní hovor.
 • Neznámé – používá se, když má hovor částečné informace nebo není schopen získat dostatek informací o účastníkovi, který hovor uvolnil. Může to být způsobeno situacemi, jako je vynucení zámku nebo selhání auditu relace.

Číslo pro přesměrování

Když byl hovor jednou nebo více přesměrován, toto pole uvede přesměrování čísla. Pomáhá to zjistit, kdo hovor naposledy přesměroval. Vztahuje se pouze na scénáře hovorů, jako je přepojení, přesměrování hovorů, současná zazvonění a tak dále.

ID hovoru související s přepojením

ID hovoru související s přepojením se používá jako identifikátor hovoru druhé úsek hovoru , která se účastní přepojování. Toto ID můžete sdílet se službou středisko technické podpory Cisco (TAC) a pomoci jim určit účastníky, kteří se účastní přepojení hovoru.

Pobočka

Umístění uživatele ve Webex Calling pro tento záznam.

UUID webu

Jedinečný identifikátor webu přidruženého k volání. Je mezi produkty Cisco jedinečná.

ID oddělení

Jedinečný identifikátor pro název oddělení uživatele.

Hlavní číslo webu

Hlavní číslo webu uživatele, na kterém byl hovor uskutečněn nebo přijat.

Časové pásmo webu

Časové pásmo webu udává posun časového pásma pobočky v minutách od času UTC.

Příchozí přenosový spoj

Příchozí přenosový spoj může být uveden v zřizovacích a koncových záznamech.

 • Odchozí – Udává přenosový spoj pro příchozí hovory z místního nasazení integrovaného s aplikací Webex Calling (plán vytáčení, neznámá linka nebo neznámé číslo, když má organizace „Směrování hovoru mezi Webex Calling a prostory“ nastaveno na „Starší chování“).

 • Ukončování – Udává přenosový spoj pro příchozí hovory z místní sítě PSTN nebo místního nasazení integrovaného s Webex Calling (plán vytáčení, neznámá linka nebo neznámé číslo, když má organizace „Směrování hovoru mezi Webex Calling a prostorami“ nastaveno na „Starší chování“. “).

Odchozí přenosový spoj

Odchozí přenosový spoj může být uveden v počátečních a koncových záznamech.

 • Odchozí – Udává přenosový spoj pro odchozí hovory směrované přes přenosový spoj (nikoli skupina směrování) do místní sítě PSTN nebo místního nasazení integrovaného s Webex Calling (plán vytáčení nebo neznámá linka).

 • Ukončování – Udává odchozí přenosový spoj pro hovory do místní sítě PSTN nebo pro místní nasazení integrované se službou Webex Calling (plán vytáčení nebo neznámá linka).

Skupina směrování

Je-li uvedeno v tomto poli, je uvedeno pouze v části Původní záznamy. Skupina směrování skupina směrování používanou pro odchozí hovory směrované prostřednictvím skupina směrování směrování do místní sítě PSTN nebo do místního nasazení integrovaného s Webex Calling (plán vytáčení nebo neznámá linka).

Verze klienta

Verze klienta, pomocí kterého uživatel (toto CDR) provádí nebo přijímá hovor.

Typ dílčího klienta

Pokud jde o hovor NA nebo Z mobilní telefon pomocí aplikace Webex Go, Client type zobrazí protokol SIP a Sub client type se zobrazí MOBILE_NETWORK.

Směr

Udává, zda byl hovor příchozí nebo odchozí. Možné hodnoty jsou následující:

 • UKONČUJÍCÍ – Příchozí
 • ORIGINING – Odchozí

Typ hovoru

Typ volání. Příklad:

 • SIP_MEETING – Integrovaný zvuk pro službu Webex Calling. Příchozí nebo zpětné volání na schůzku Webex pomocí aplikace nebo zařízení Webex Calling .

 • SIP_NATIONAL– Odchozí vnitrostátní hovor v rámci oblasti uživatele.

 • SIP_INTERNATIONAL – odchozí hovor do jiného regionu z domovského regionu uživatele.

 • SIP_SHORTCODE – volání funkce/služby se zkratkou. Krátká čísla jsou prémiová nebo bezplatná v závislosti na oblasti a službě.

 • SIP_INBOUND – Příchozí nebo příchozí hovor. Tento typ pokrývá všechna příchozí hovory z sítě PSTN nebo jiného externího přenosového spoje.

 • SIP_EMERGENCY – Tísňová volání. Například vytočení čísla 911 v USA.

 • SIP_PREMIUM – Hovory, které využívají rozšířené nebo rozšířené placené služby, prémiovou sazbu nebo číslo se zvláštní sazbou. Někdy zakázáno.
 • SIP_ENTERPRISE – Mezistátní nebo vnitřní vytáčení v rámci stejné organizace.

 • SIP_TOLLFREE – Bezplatné příchozí (příchozí) hovory. Bezplatné telefonní čísla.

 • SIP_MOBILE – Za mobilní/mobilní hovor nastane, když uživatel hovor zahájí pomocí mobilní číslo nebo přijme hovor, když se volá na číslo svého mobilní číslo.

 • NEZNÁMÝ – Nelze určit typ hovoru.

Typ klienta

Typ klienta, kterého uživatel (vytvářející tento záznam) používá k uskutečnění nebo příjmu hovoru. Příklad:

 • protokol SIP– volání na mobilní telefon nebo z mobilní telefon pomocí služby Webex Go nebo volání z klientského koncového bodu jiné než Cisco, který se připojil prostřednictvím protokol SIP.

 • WXC_CLIENT– Aplikace Webex Calling

 • WXC_THIRD_PARTY – Zařízení třetí strany

 • TEAMS_WXC_CLIENT – Aplikace Webex

 • WXC_DEVICE – Zařízení stolní linky MPP

 • WXC_SIP_GW – Místní brána

Verze klienta

Verze klienta, kterého uživatel (vytvářející tento záznam) používá k uskutečnění nebo příjmu hovoru.

Model

Typ modelu zařízení, který uživatel používá k uskutečnění nebo příjmu hovoru. Příklad:

 • 8865-3PCC – Cisco IP telefon 8865

 • IOS – brána protokol SIP společnosti Cisco

 • Cisco-Board70 – řada Cisco Webex Board 70

 • ATA192-XX – Adaptér analogového telefonu Cisco ATA 192

 • DBS-210-3PC– Základna Cisco IP DECT řady 210 atd.

Typ dílčího klienta

Pokud jde o hovor NA nebo Z mobilní telefon pomocí aplikace Webex Go, Client type zobrazí protokol SIP a Sub client type zobrazí MOBILE_NETWORK.

Typ operačního systému

operační systém , ve kterém byla aplikace spuštěna (pokud byl dostupný.

Zařízení Mac

Adresa adresa MAC zařízení, je-li známá.

Odpovězeno

Označuje, zda byla konkrétní úsek hovoru nebo ne. Příklady:

 • V případě skupina sdružených linek sdružených linek bude mít agent, který volání nevybral, nastavenou hodnotu Odpověď bude mít = FALSE. A agent, který hovor zvedl, bude mít Odpověď = TRUE, UserType=HuntGroup

 • Hovory přijaté hlasovou schránkou budou mít hodnotu Zodpnuto = PRAVDA, ale bude mít typ uživatele = Načtení hlasové schránky

Mezinárodní země

Země vytočené číslo. Tato hodnota se vyplní pouze pro mezinárodní hovory.

Typ uživatele

Typ uživatele (uživatel nebo pracovní prostor), který uskutečnil nebo přijímal hovor. Příklad:

 • AutomatedAttendantVideo – Skupinová služba Video IVR Automated Attendant

 • BroadworksAnywhere – služba Dosažitelnost na jedno číslo (Office kdekoli).

 • Získávání hlasové pošty – skupinová služba hlasové schránky

 • HuntGroup – Služba založená na skupina sdružených linek sdružených linek

 • GroupPaging – Jednosměrný hovor nebo stránka skupiny vytvořená pro cílové uživatele

 • Uživatel – Přímý uživatel, který uskutečnil nebo přijal hovor.

 • LocalGateway – uživatel na místní brána , který uskutečnil nebo přijímal hovor.

 • Skupina VoiceMailGroup – sdílená hlasová pošta nebo příchozí faxová schránka pro uživatele

 • CallCenterStandard – Služba založená na fronta hovorů

 • VoiceXML – hovor byl po ukončení skriptu přidán zpět do fronty bodu na trase

 • RoutePoint – přesměrování bodového hovoru k agentovi (pro příchozí hovor na bod směrování)

Související důvod

Označuje aktivační událost, která vedla ke změně přítomnosti při volání. Aktivační událost může být pro toto konkrétní volání nebo přesměrována prostřednictvím jiného volání.

příklady,

 • Konzultativní přepojení – během hovoru byl přepojen na jiného uživatele tak, že byl nejprve oznámen. To znamená, že daná osoba byla upozorněna nebo dotázána, zda má hovor o převzetí hovoru, a poté byla daná osoba přepojena.

 • CallForwardSelective – Přesměrování hovorů podle definovaného plánu. Může být založeno na faktorech, jako je konkrétní čas, konkrétní volající nebo k VM počítači. Má vždy přednost před přesměrováním hovorů.

 • CallForwardAlways – hovory jsou bezpodmínečně přesměrovány na definované telefonní číslo nebo na VM

 • CallForwardNoAnswer – Účastník nebyl k dispozici pro přijetí hovoru

 • Fronta hovorů – hovor call centra směrovaný agentovi nebo uživateli (označuje člena fronta hovorů)

 • HuntGroup – volání agenta nebo uživatele na základě skupina sdružených linek sdružených linek (označuje člena skupina sdružených linek sdružených linek ).

 • Zvednutí hovoru – uživatel, který je součástí skupina zvednutí zvednutí nebo pokusu o zvednutí hovoru při vyzvánějící hovor pro jiného uživatele nebo linku.

 • CalllPark – byl zaparkován probíhající hovor, kterému bylo přiřazeno zaparkované číslo (nejedná se o telefonní číslo uživatele)

 • CallParkRetrieve – pokus o načtení zaparkovaného hovoru provedený uživatelem, buď pro jinou linku, nebo oproti vlastní lince uživatele.

 • Odklonění – označení, že hovor byl přesměrován. Možné příčiny mohou být Automatické přepojení operátora, Přepojení mimo centrum volání, přesměrování aplikace/zařízení uživatele atd.

 • FaxDeposit – Označuje, že fax byl uložen do faxové služby

 • PushNotificationRetrieval – Indikace využití funkce oznámení Push. Znamená to, že bylo odesláno oznámení, aby klient probral a připravil na příjem hovoru.

 • BargeIn – Označuje, že uživatel vstoupil do hovoru někoho jiného.

 • VoiceXMLScriptTermination – Indikace využití funkce bodu trasy

 • AnywhereLocation – Označuje původ hovoru směrem ke schůzce na jednom čísle (Office Anywhere).

 • AnywherePortal – Označuje původ hovoru směrem k „uživateli“ určenému na základě portálu dosažitelnosti na jednom čísle (Office Anywhere).

 • Nerozpoznáno – nelze určit důvod

Původní důvod

Důvod přesměrování hovoru u původně volaného čísla. Příklad:

 • Bezpodmínečně služba přesměrování hovorů vždy (CFA), skupinové noční přesměrování

 • NoAnswer – účastník nebyl k dispozici pro přijetí hovoru. CF/obsazeno nebo Hlasová schránka/obsazeno

 • Odklonění – označení, že hovor byl přesměrován. Možnými příčinami mohou být Automatické přepojení operátora, Přepojení mimo centrum volání, přesměrování aplikace/zařízení uživatele, přímé přepojení na VM počítač atd.

 • TimeOfDay – naplánované období automatického přesměrování volání. CF/Selektivní, Skupinové noční přesměrování

 • UserBusy – povoleno Nerušit nebo uživatel volání dobrovolně odmítl. CF/obsazeno nebo Hlasová schránka/obsazeno

 • FollowMe – automatické přesměrování na osobní službu přesměrování.

 • Fronta hovorů – hovor call centra směrovaný agentovi nebo uživateli (člen do fronta hovorů)

 • HuntGroup – volání agenta nebo uživatele ze skupiny sdružených linek (označuje člena skupina sdružených linek sdružených linek ).

 • Nedostupné – do hlasové schránky, když uživatel nemá žádnou aplikaci ani zařízení

 • Nerozpoznáno – nelze určit důvod

 • Neznámé – přesměrování hovorů po telefonu bez udání důvodu

Důvod přesměrování

Důvod přesměrování hovoru pro přesměrování čísla. Příklad:

 • Bezpodmínečně služba přesměrování hovorů vždy (CFA).

 • NoAnswer – účastník nebyl k dispozici pro přijetí hovoru. CF/obsazeno nebo Hlasová schránka/obsazeno

 • Odklonění – označení, že hovor byl přesměrován. Možnými příčinami mohou být Automatické přepojení operátora, Přepojení mimo centrum volání, přesměrování aplikace/zařízení uživatele, přímé přepojení na VM počítač atd.

 • TimeOfDay – naplánované období automatického přesměrování volání. CF/Selektivní

 • UserBusy – Nerušit nebo uživatel volání dobrovolně odmítl. CF/obsazeno nebo Hlasová schránka/obsazeno

 • FollowMe – automatické přesměrování na osobní službu přesměrování.

 • Fronta hovorů – hovor call centra směrovaný agentovi nebo uživateli (člen do fronta hovorů)

 • HuntGroup – volání agenta nebo uživatele ze skupiny sdružených linek (označuje člena skupina sdružených linek sdružených linek ).

 • Nedostupné – do hlasové schránky, když uživatel nemá žádnou aplikaci ani zařízení

 • Nerozpoznáno – nelze určit důvod

 • Neznámé – přesměrování hovorů po telefonu bez udání důvodu

Hlavní číslo webu

Hlavní číslo webu uživatele, na kterém byl hovor uskutečněn nebo přijat.

Časové pásmo webu

Časové pásmo webu je posun časového pásma uživatele v minutách od času UTC.

ID hovoru

ID hovoru protokol SIP používané k identifikaci hovoru. Můžete sdílet ID hovoru se službou středisko technické podpory Cisco (TAC) , abyste jim v případě potřeby pomohli hovor přesně určit.

ID relace

ID relace

ID relace se skládá z univerzálně jedinečného identifikátoru (UUID) pro každého user-agent, který se účastní volání. Lze jej použít pro koncové sledování relace protokol SIP v multimediální komunikaci IP. Každé volání se skládá ze dvou identifikátorů UUID známých jako ID místní ID relace vzdálené ID relace.

 • ID místní relace je generováno z původního uživatelského agenta a

 • ID vzdálené relace je generováno z ukončení uživatelského agenta.

UUID uživatele

Jedinečný identifikátor uživatele přidruženého k volání. Jedná se o jedinečný identifikátor mezi produkty Cisco .

UUID organizace

Jedinečný identifikátor organizace, která hovor uskutečnila. Toto je jedinečný identifikátor v rámci společnosti Cisco.

ID zprávy

Jedinečné ID tohoto konkrétního záznamu. Toho lze využít při zpracování záznamů na pomoc při deduplikaci.

Příklad volání mezi dvěma body

Alice i Bob jsou registrovaní uživatelé služby Webex Calling :

 1. Alice volá Boba.
 2. Bob přijme hovor.
 3. Každá strana ukončí hovor.

Webex Calling generuje dva záznamy CDR: Jeden pro Alici a jeden pro Boba (Alice = volající / Odchozí. Bob = volaný / Ukončení).

 1. Od Alici Originating record bude Called line ID= Bob

 2. U Boba Terminating record bude Calling line ID= Alenka

 3. Alici i Bobovi by to udělalo stejně Correlation ID pro filtrování fází hovoru.

Příklad volání PSTN uživateli služby Webex Calling

 1. Alice volá Boba.
 2. Bob přijme hovor.
 3. Každá strana ukončí hovor.

Webex Calling generuje pouze jeden podrobný záznam hovoru: (Alice = volající PSTN (bez záznamů CDR). Bob = uživatel služby Webex Calling Callee / ukončování záznamu).

 1. Odpověď Terminating record je vytvořen pro Boba. A Calling line ID= Alenka
 2. Ne Originating record vytvořeno pro Alici. Pouze registrovaní uživatelé služby Webex Calling si nechají vygenerovat podrobné záznamy o hovorech.

Příklad nevidomého přepojení

Slepé nebo bezobslužné přepojení umožňuje přepojit hovory na alternativní linku nebo telefonní číslo , aniž by bylo nutno čekat na odpověď nebo potvrzovat dostupnost u volajícího.

Takto je znázorněno přepojení naslepo v podrobné zprávě o záznamu hovoru.

 1. Alice volá Boba.
 2. Bob přidržený Alici .
 3. Bob Blind přepojí hovor na Charlieho
 4. Bob uklízí.
 5. Charlie přijme hovor.
 6. Alice a Charlie si povídají a Alice hovor ukončuje.

Webex Calling generuje čtyři podrobné záznamy o hovoru:

 1. Alenin počáteční záznam by byl Called line ID = Bob.
 2. Bobův záznam v ukončování by byl ID linky = Alenka
 3. Janův počáteční záznam bude mít název ID linky = Charlie a důvod přesměrování = Odklon
 4. Charlieho ukončovací záznam by byl ID volající linky = Alenka a Důvod přesměrování = Odklon.
 5. Všechny 4 oblasti CDR by měly k filtrování fází hovoru stejné pole „ ID korelace“.

Příklad, když mělo více uživatelů povoleno přesměrování hovorů:

 • Alice volá Boba. Bob povolil přesměrování hovorů, když je obsazená na Carol.
 • Carol má přesměrování hovorů vždy povoleno na Davea.
 • Webex Calling generuje šest podrobných záznamů o hovorech a všech šest by mělo stejné Correlation ID pro filtrování fází hovoru.
 1. Alenka A (12814659802) vytáčí uživatele Kámen B pomocí linky (41002).
 2. Petr B je obsazený a má povoleno přesměrování hovorů obsazeno s cílem nastaveným na linku 11633 (Carol C). Pole Související důvod= CallForwardBusy, Reason přesměrování a Původníreason= UserBusy
 3. Carol C má vždy aktivované přesměrování hovorů s cílem nastaveným na linku 59803 (Dave D). Pole Související důvod= CallForwardAlways, Důvod přesměrování= Unconditional, Původní důvod= UserBusy
Příklad podrobných záznamů o hovoru s přesměrováním hovorů pro Webex Calling

 

callingNumber vždy sděluje aktuální volající stranu a nemění se přesměrováním. Číslo pro přesměrování čísla Boba a Carol.

Příklad hovoru na číslo automatického operátora a hovoru přesměrovaného na službu fronta hovorů :


 

V tomto příkladu jsou všichni uživatelé (kteří uskutečnili a přijali hovor) registrovanými uživateli služby Webex Calling . Pokud je stejný případ od volajícího v síti PSTN, podívejte se na příklad 2 výše, abyste zjistili chování záznamu CDR)

 • Alice Zavolá na číslo automatického operátora.
 • Automatický operátor přesměruje hovor na službu fronta hovorů .
 • Bob a Carol jsou dva agenti konfigurovaní v rámci fronta hovorů.
 • Carol se zúčastní hovoru a mluví s Alicí.
Příklad pro hovor na číslo automatického operátora a hovor přesměrovaný na službu fronta hovorů

Webex Calling generuje osm podrobných záznamů o hovorech:

 1. Alicino počáteční CDR by bylo, ID volané linky =<Auto Attendant Name> , Usertype=Uživatel
 2. Alicino ukončovací CDR by byl, ID volající linky = Alenka, typ uživatele = AutomatedAttendantVideo, Související důvod = Odklon
 3. Výchozí CDR fronty hovorů by byla, ID volané linky =<Call Queue’s name> , typ uživatele = AutomatedAttendantVideo, počet přesměrování =<Auto Attendant’s number> , Původní důvod, Důvod přesměrování & Související důvod = Odklon
 4. Ukončovací CDR fronty hovorů by byl, ID volající linky = Alice, typ uživatele = CallCenterPremium, číslo přesměrování =<Auto Attendant’s number> , Původní důvod & Důvod přesměrování = Odklon
 5. Robertovo počáteční CDR by bylo, ID volané linky = Martin, typ uživatele = CallCenterPremium, číslo přesměrování =<Call Queue’s number> , Původní důvod = odklon, Související & důvod přesměrování = Fronta hovorů.
 6. Bobovo ukončení CDR by bylo, ID linky = Alenka, typ uživatele = uživatel, číslo přesměrování =<Call Queue’s number> , Původní důvod = odklonění, Důvod přesměrování = Fronta hovorů.
 7. Carolino počáteční CDR by bylo, ID volané linky = Carol, typ uživatele = CallCenterPremium, číslo přesměrování =<Call Queue’s number> , Původní důvod = odklon, Související & důvod přesměrování = Fronta hovorů.
 8. Carolovo ukončení CDR by bylo, ID volající linky = Alice, typ uživatele = uživatel, číslo přesměrování =<Call Queue’s number> , Původní důvod = odklonění, Důvod přesměrování = Fronta hovorů.

 

Všech osm podrobných záznamů o hovorech bude mít totéž Correlation ID pro filtrování fází hovoru. Navíc:

 • callingNumber vždy sděluje aktuální volající stranu a nemění se přesměrováním. V tomto případě se jedná vždy o Alicino číslo 12814659802.
 • Pro přechod z automatického operátora do fronta hovorů (přesměrování čísla = automatický operátor, tj. 12814659805) A fronta hovorů k agentům (přesměrování čísla = fronta hovorů, tj. 12814659804).
 • Souvisejícím důvodem = odklonění v tomto příkladu je přepojení automatického operátora a předání mimo call-centrum.
 • Původní důvod označuje první důvod přesměrování a důvod přesměrování označuje poslední důvod přesměrování.

Vytváření ID relace s ukázkovými případy použití

 1. Alice volá Boba. Webex Calling generuje 2 záznamy CDR:

  • Webex Calling vygeneruje zahajovací CDR s Aliciným UUID v poli ID relace a UUID uživatele v poli ID relace .

  • Webex Calling vygeneruje ukončení CDR s UUID uživatele v poli ID relace a UUID Aleny v poli ID relace .

 2. Uživatelka služby Webex Calling Alice zavolá na číslo recepce automatického operátora. Webex Calling vygeneruje 2 záznamy CDR.

  • Webex Calling generuje zahajovací CDR s Aliciným UUID v poli ID relace a UUID vygenerované jménem automatického operátora by bylo pole ID relace .

  • Webex Calling generuje ukončovací CDR s Aliciným UUID v poli ID relace a UUID vygenerované jménem automatického příjmu operátora by bylo pole ID relace .

 3. Alice zavolá Bobovi a nějakou dobu si povídá. Alice převede naslepo na Carol. Bob a Carol mluví.

  • Webex Calling vygeneruje zahajovací CDR s Aliciným UUID v poli ID relace a UUID uživatele v poli ID relace .

  • Webex Calling vygeneruje ukončení CDR s UUID uživatele v poli ID relace a UUID Aleny v poli ID relace .

  • Webex Calling generuje počáteční CDR s (vychýlení za přepojení naslepo) uživatelem UUID v poli ID relace a UUID Carol v poli ID relace .

  • Webex Calling generuje ukončovací CDR s (Odklon po přepojení naslepo) UUID Carol v poli ID relace a UUID uživatele v poli ID relace .

Příklad volání se složitým tokem, který zahrnuje ID relace protokol SIP

Příklad komplexního volání
 • Hovory Alice A (525949988772) -> Automatický příjem operátora (17027932206)

 • Příjem automatického operátora (17027932206) Stisk klávesy po stisknutí aktivuje volání -> Prodej automatického operátora (12814659806)

 • Prodeje s automatickým operátorem (12814659806) Stisknutí klávesy po aktivaci aktivuje volání -> Electronics fronty hovorů (35391111636)

 • Electronics fronty hovorů (35391111636) zazvoní u jednoho agenta Gabriela G (17027932203), který se hovoru zúčastní

 • Alice A a Gabriel G si povídají 125 sekund.

 • Gabriel G (17027932203) provádí konzultaci s číslem -> Potraviny skupiny lovu (442030577006)

 • Skupina honů s potravinami (442030577006) má nakonfigurované dva agenty Eric E (12814659803) a Fred F (442030577003). Eric E se zúčastní hovoru a chvíli si povídá s Gabrielem. Poté Gabriel dokončí přepojení hovoru a zavěsí.

 • Alice A a Eric E spolu mluví 125 sekund

Webex Calling pro výše uvedený scénář vygeneruje 14 oblastí CDR.

 • Alice -> Příjem AA (2 CDR)

 • Příjem AA -> Prodeje AA (2 CDR)

 • Prodeje AA -> CQ Electronics (2 CDR) & Vyzvánění CQ Electronics jeden agent -> Gabriel G (2 CDR)

 • Gabriel G Agent -> HG Potraviny (2 CDR) & HG potraviny prozvonění dvou agentů Erica, Freda (4 CDR).

Časová osa hovoru

 • Alici trvá asi 20 sekund, než zavolá Bobovi.
 • Bob přidrží Alici a naslepo přepojí hovor na Karlík, což trvá asi 3 sekundy, než Charlie přepojený přepojený hovor přijme.
 • Bob vymaže a Alice ukončí hovor s Charliem, který trvá asi 23 sekund.

Na základě předchozího případu je celková délka hovoru asi 46 sekund.

Tabulka obsahuje pro referenci podrobnosti o hovoru přepojení naslepo:

Příklad tabulky přepojení podrobnosti hovoru naslepo

 

Některé záznamy hlásí speciální funkce. Například záznamy označené výrazem souvisejícíReason= PushNotificationRetrieval Symbol označuje, že bylo odesláno oznámení s cílem probudit klienta a připravit na příjem hovoru.

Zpráva o statistikách fronty hovorů

Tato sestava obsahuje podrobnosti o frontách hovorů, které byly nastavit ve vaší organizaci. Toto hlášení můžete použít k zobrazení počtu příchozích hovorů do front a stavu těchto hovorů.

Název sloupcePopis
Fronta hovorů Název fronta hovorů.
Pobočka Umístění přiřazené k fronta hovorů.
Telefonní číslo Telefonní číslo přiřazené do fronta hovorů.
Linka Číslo linky přiřazené do fronta hovorů.
Celkové min Celkový počet minut, kdy byly hovory přidržený agenty.
Průměrné min. držení Průměrný počet minut, kdy byly hovory přidržený agenty.
Celkový počet min Celkový počet minut, kdy agenti aktivně mluvili v rámci hovorů.
Průměrné min Průměrný počet minut, kdy agenti aktivně komunikují v rámci hovorů.
celkem min Celkový počet minut, které agenti strávili vyřizováním hovorů. Minuty pro vyřízení se počítají jako celkové min. pro hovor + celkové min. zdržení = celkové min.
Prům. min Průměrný počet minut, které agenti strávili vyřizováním hovorů.
Celkem min. čekání Celkový počet minut, které volající strávili čekáním, až další dostupný agent přijme hovor.
Průměrné min čekání Průměrný počet minut, které volající strávili čekáním, až další dostupný agent přijme hovor.
Přijaté hovory Počet hovorů přijatých agenty.
% přijatých hovorů Procento hovorů přijatých agenty.
Hovory opuštěny Počet hovorů, kdy volající zavěsil nebo nechal zprávu, než byl agent dostupný.
% opuštěných hovorů Procento hovorů, kdy volající zavěsil nebo nechal zprávu, než byl agent dostupný.
Průměrné min. opuštění Průměrný počet minut, kdy volající zavěsil nebo nechal zprávu, než byl agent dostupný.
Opuštěné min Počet minut, kdy volající zavěsili nebo nechali zprávu, než byl agent dostupný.
Hovory celkem Celkový počet příchozích hovorů.
Přetečení – obsazeno Počet hovorů, které přetekly, protože byl splněn limit fronty.
Přetečení – Vypršel časový limit Počet hovorů, které překročily, protože doba čekání překročila maximální limit.
Přepojené hovory Počet hovorů, které byly přepojeny mimo frontu.
Průměrný počet přiřazených agentů Průměrný počet agentů přiřazených do front volání.
Prům. počet agentů vyřizujících hovory Průměrný počet agentů, kteří aktivně vyřizují hovory.

Zpráva o statistikách agenta fronty hovorů

Tato sestava obsahuje podrobnosti o všech agentech, kteří byli přiřazeni do front hovorů ve vaší organizaci. Tato zpráva vám může pomoci zjistit, který agent má nejvíce hovorů, a zjistit informace o jeho statistikách volání.

Název sloupcePopis
Název agenta / pracovního prostoru Název agenta nebo pracovního prostoru.
Fronta hovorů Název fronta hovorů.
Pobočka Umístění přiřazené k fronta hovorů.
Celkový počet přijatých hovorů Počet hovorů, které byly předloženy agentovi a jimiž odpověděli.
Nepřijaté hovory Počet hovorů, které byly předloženy agentovi, ale zůstaly nepřijaté.
Celkový počet prezentovaných hovorů Počet příchozí hovory agentovi , kteří byli distribuováni pomocí fronta hovorů.
Celkový počet min Celkový počet minut, které agent strávil aktivním hovorem o hovorech.
Průměrné min Průměrný počet minut, které agent strávil aktivním hovorem o hovorech.
Celkové min Celkový počet minut, kdy agent přidržený hovory.
Průměrné min. držení Průměrný počet minut, po které agent přidržený hovory.
celkem min Celkový počet minut, které agent strávil vyřizováním hovorů. Minuty pro vyřízení se počítají jako celkové min. pro hovor + celkové min. zdržení = celkové min.
Prům. min Průměrný počet minut, které agenti strávili vyřizováním hovorů.

Souhrn statistik automatického operátora

Poskytuje podrobnosti o hovorech směrovaných na automatické operátory ve vaší organizaci.

Název sloupcePopis
Automatický operátor Název automatického operátora tak, jak byl zřízen.
Ph. Č. / Prod. Linka přiřazená k automatickému operátorovi.
Pobočka Umístění zřízeného automatického operátora.
Celkový počet hovorů Celkový počet příchozích hovorů směrovaných na automatického operátora.
Odpovězeno Počet hovorů přijatých agenty, uživateli přes přesměrování hovorů nebo hlasovými zprávami.
Bez odpovědi Počet hovorů, které byly přesměrovány na agenty, uživatele prostřednictvím přesměrování hovorů nebo hlasové schránky, ale nebyly zodpovězeny.
Obsazeno Počet hovorů, kdy volající dosáhl obsazovacího tónu.
Ostatní Počet hovorů, které byly v jiném stavu než přijato, nezodpovězeno nebo obsazeno. Například případy, kdy volající nezvolil žádnou klávesu.
% odpovědělo Procento hovorů přijatých agenty.
Celková doba trvání Celková doba, po kterou byli volající na lince s automatickým operátorem.

Podrobnosti o klíči pracovní doba automatického operátora

Poskytuje podrobnosti o hovorech směrovaných na automatické operátory během běžné pracovní doby.

Název sloupcePopis
Automatický operátor Název automatického operátora tak, jak byl zřízen.
Klávesa byla stisknuta Možnost klávesy, kterou stisknete volající na klávesnici
Ph. Č. / Prod. Linka přiřazená k automatickému operátorovi.
Pobočka Umístění zřízeného automatického operátora.
Celkový počet hovorů Celkový počet příchozích hovorů směrovaných na automatického operátora.
Odpovězeno Počet hovorů přijatých agenty, uživateli přes přesměrování hovorů nebo hlasovými zprávami.
Bez odpovědi Počet hovorů, které byly přesměrovány na agenty, uživatele prostřednictvím přesměrování hovorů nebo hlasové schránky, ale nebyly zodpovězeny.
Obsazeno Počet hovorů, kdy volající dosáhl obsazovacího tónu.
Ostatní Počet hovorů, které byly v jiném stavu než přijato, nezodpovězeno nebo obsazeno. Například případy, kdy volající nezvolil žádnou klávesu.
% odpovědělo Procento hovorů přijatých agenty.
Doba trvání Délka, kdy byli volající na lince s automatickým operátorem.
Cíl Linka, na kterou automatický operátor směroval volání.
Nabídka Klíč Možnost možnost nabídky kláves přiřazená ke klávese stisknuté na klávesnici.
Popis klíče Popis možnosti klávesy, kterou stiskli volající na klávesnici.

Podrobnosti o klíči automatického operátora po pracovní době

Poskytuje podrobnosti o hovorech směrovaných na automatické operátory po běžné pracovní době.

Název sloupcePopis
Automatický operátor Název automatického operátora tak, jak byl zřízen.
Klávesa byla stisknuta Možnost klávesy, kterou stisknete volající na klávesnici
Ph. Č. / Prod. Linka přiřazená k automatickému operátorovi.
Pobočka Umístění zřízeného automatického operátora.
Celkový počet hovorů Celkový počet příchozích hovorů směrovaných na automatického operátora.
Odpovězeno Počet hovorů přijatých agenty, uživateli přes přesměrování hovorů nebo hlasovými zprávami.
Bez odpovědi Počet hovorů, které byly přesměrovány na agenty, uživatele prostřednictvím přesměrování hovorů nebo hlasové schránky, ale nebyly zodpovězeny.
Obsazeno Počet hovorů, kdy volající dosáhl obsazovacího tónu.
Ostatní Počet hovorů, které byly v jiném stavu než přijato, nezodpovězeno nebo obsazeno. Například případy, kdy volající nezvolil žádnou klávesu.
% odpovědělo Procento hovorů přijatých agenty.
Doba trvání Délka, kdy byli volající na lince s automatickým operátorem.
Cíl Linka, na kterou automatický operátor směroval volání.
Nabídka Klíč Možnost možnost nabídky kláves přiřazená ke klávese stisknuté na klávesnici.
Popis klíče Popis možnosti klávesy, kterou stiskli volající na klávesnici.

Detail místností a stolů

Pomocí této zprávy můžete zjistit podrobnosti o všech zařízeních ve vaší organizaci a k čemu se používají. Podívejte se na sloupec Celkový počet odpracovaných hodin, který rychle určí nevyužitá zařízení. Udává celkové využití zařízení za vybrané rozsah dat.

Název sloupce

Popis

ID zařízení

Jedinečný interní identifikátor pro správce.

Typ zařízení

Model zařízení.

Přiřazeno komu

Název místa nebo uživatele, ke kterému je toto zařízení přiřazeno. Pokud je toto pole prázdné, zařízení bylo odstraněno z vaší organizace.

Značky

Zobrazuje značky přiřazené k zařízení na stránce zařízení Control Hub.

IP adresa

Poslední známá adresa IP , když bylo zařízení online.

Adresa Mac

Adresa zařízení pro řízení přístupu k médiím.

Poslední známý stav

Stav zařízení online za posledních 24 hodin.

Celkový počet použitých hodin

Celkové využití za vybrané rozsah dat

Hovory

Počet hodin, kdy bylo zařízení používáno pro hovor.

Místní kabelový displej

Počet hodin, kdy bylo zařízení používáno pro místní kabelové zobrazovací zařízení.

Bezdrátové místní zobrazení

Počet hodin, kdy bylo zařízení používáno pro bezdrátové místní zobrazení.

Tabule

Počet hodin, kdy bylo zařízení používáno pro tabuli.

Digitální podpis

Počet hodin, kdy bylo zařízení používáno pro tabuli.

Průchodový USB

Počet hodin, kdy bylo zařízení používáno pro průchod USB .

Zpráva o licenci VIMT

Tato sestava obsahuje informace o licenční využití pro jedinečná aktivní zařízení Cisco a zařízení protokol SIP třetích stran, která používají protokol Integrace videa pro Microsoft Teams (VIMT) ve vaší organizaci. Každé vybrané datum má vlastní sadu dat. Pokud například spustíte sestavu za období od 1. června 2020 do 5. června 2020, sestava zobrazí data pro každé datum sestavy.

Název sloupce

Popis

ID organizace Webex

Jedinečný ID organizace Control Hub, které sestava patří.

Datum

Kalendářní datum pro zaznamenaná data. Za den je jeden záznam.

Zařízení 24 hodin

Počet jedinečných zařízení, která použila VIMT za posledních 24 hodin od daného data.

posledních 30 dnů zařízení

Klouzavý počet jedinečných zařízení, která použila VIMT během posledních 30 dnů od daného data.

Klouzavý průměr za 90 dnů

Klouzavý průměr počtu jedinečných zařízení, která použila VIMT během posledních 90 dnů od daného data.

Zpráva o využití VIMT

Tato zpráva obsahuje podrobnosti o hovorech, při kterých byla použita zařízení Cisco a zařízení protokol SIP třetích stran Integrace videa pro Microsoft Teams (VIMT) pro připojení ke schůzkám Microsoft Teams.

Název sloupce

Popis

ID konference Teams

Jedinečný ID schůzky Microsoft Teams.

Název zařízení

Název zařízení použitého k připojení ke schůzce Microsoft Teams.

URL zařízení

URL přidružená k zařízení.

Čas připojení k zařízení

Čas (v UTC+0), kdy se zařízení připojilo ke schůzce Microsoft Teams pomocí VIMT.

Čas odpojení zařízení

Čas, kdy se zařízení odpojilo od schůzky Microsoft Teams.

URI pro SIP zařízení

Adresa Session Initiation Protocol (SIP) přidružená k zařízení.

ID klienta Teams

Jedinečné ID uživatele v klientovi Microsoft Teams.

Datum připojení zařízení k hovoru

Datum, kdy bylo zařízení použito ke připojení ke schůzce Microsoft Teams pomocí VIMT.

Zpráva o registraci aktivace uživatele a licence

Tato sestava obsahuje podrobnosti o tom, jak byli do vaší organizace přidáni uživatelé a jak jim byly přiřazeny licence.


 

Tato zpráva není dostupná ve Webex pro vládní organizace.

Název sloupce

Popis

Název

Křestní jméno a příjmení přidaného uživatele.

E-mail

E e-mailová adresa uživatele.

Jméno správce

Křestní jméno a příjmení správce, který uživatele přidal (pokud existuje).

E-mail správce

E e-mailová adresa správce, který uživatele přidal (pokud existuje).

Pozvánka byla odeslána (GMT)

datum a čas , kdy byla pozvánka odeslána uživateli (pokud existuje).

Metoda registrace

Metoda použitá k přidání uživatele do prostředí Control Hub.

Metoda přiřazení licence

Metoda použitá k přiřazení licence uživateli. Jde o následující metody:

 • Ručně – správce přiřadil licenci uživateli ručně.

 • Automaticky – Šablona licence přiřazovala uživateli licenci automaticky.

Licence

Názvy licencí přiřazených uživateli.

Stav přiřazení licence

Zda byly licence uživateli úspěšně nebo neúspěšně přiřazeny.

Stav aktivace

Stav aktivace uživatele se zobrazí jako Aktivováno pokud se uživatel přihlásí k aplikaci Webex poprvé.

Uživatelé, kteří se nepřihlásili k aplikaci Webex , se zobrazují jako Čeká na vyřízení .

Datum aktivace

Datum, kdy se stav uživatele změnil na Aktivní .

ID uživatele

Jedinečné ID uživatele.

ID správce

Jedinečné ID správce, který uživatele přidal.

Zpráva o smlouvě podnikové

Poskytuje informace o počtu licencí používaných v předplatném. Tato zpráva je k dispozici pouze v případě, že má vaše organizace aktivní skutečné dopředné způsobilé předplatné.

Název sloupce

Popis

Doba

Období, ve kterém je předplatné. Období je definováno jako 30denní cyklus, který začíná dnem aktivace předplatného a odpovídá vašemu fakturačnímu cyklu.

Pokud vaše předplatné začalo například 5. července 2020, další období začne o 30 dní později, 4. srpna 2020.

Datum

Kalendářní datum v rámci období.

ID předplatného

Jedinečné ID předplatného.

Produkt

Název produktu pro oznámené licence.

Množství zřízené licence

Celkový počet zřízených licencí pro předplatné a produkt.

Množství přidělené licence

Počet licencí přidělených uživatelům k vykazovanému datu.

Spotřeba Množství

Toto číslo vyjadřuje zarovnanou hodnotu použitou k identifikaci True Forward. Správci IT mohou tuto hodnotu sledovat po celou dobu trvání smlouvy, tedy dlouho před obdobím, ve kterém je předplatné splatné, kvůli potenciální změně.


 

Toto číslo se počítá jako produkt, který má vyšší číslo pro zřizování licence nebo množství přidělené licence v předplatném.

Pokud má například předplatné s funkcí Calling přidělené množství licence 500 a aplikace Meetings má přidělené množství licence 600, pak množství spotřeby bude pro toto předplatné 600.

Stávající šablony můžete přizpůsobit přeuspořádáním nebo odebráním sloupců, abyste zobrazili data, na která se chcete zaměřit. Můžete například vytvořit vlastní sestavy Účastníci schůzky, které se zaměří na účastníky v konkrétních pobočkách nebo s konkrétními operačními systémy, nebo vlastní sestavy Kvalita hovoru, které se zaměří na kvalitu zvuku nebo média s videem místo obou. Vlastní šablony se zobrazují v samostatné části a jsou označeny, abyste je snadno identifikovali.

Část Vlastní sestavy v centru Control Hub

Některé šablony nejsou k dispozici pro přizpůsobení a některé sloupce jsou pro některé šablony vyžadovány. Podle šablony poznáte, které sloupce jsou vyžadovány, pokud je nelze při přizpůsobování šablony odebrat, jak je znázorněno na následujícím obrázku.


 

Každý správce může vytvořit až 50 vlastních šablon a pouze vy můžete zobrazit vlastní šablony, které jste vytvořili.

Můžete vytvořit až 50 vlastních šablon a pouze vy můžete zobrazit vlastní šablony. Ostatní správci mohou vytvořit vlastní sadu až 50 vlastních šablon.


 
Vlastní šablony nelze po vytvoření upravovat.
1

Přihlaste se k Centrum Control Hub a přejděte na Zprávy > Šablony .

2

Klikněte Nová šablona .

Zobrazí se okno na celou obrazovku. Chcete-li toto okno zavřít, můžete kliknout na Zrušit nebo dokončete vytváření vlastní šablona.Vytváření obrazovky vlastní šablona
3

V Šablona v části, vyberte šablonu, kterou chcete přizpůsobit, zadejte název vlastní šablona a přidejte popis.

4

V Data části, můžete vybrat jednu z následujících možností:

 • Filtrovat data –Vyberte filtry, které chcete, aby sestava zobrazila data pouze pro. Například v sestavě Podrobnosti o schůzkách, pokud zvolíte IS_SHARING = YES jako filtr, sestava zobrazí pouze data ze schůzek, na kterých někdo sdílel obrazovku. V sestavě Statistika fronty hovorů, pokud zvolíte Location = Toronto, bude hlášení zobrazovat pouze data pro fronty hovorů v Torontu.
 • Přizpůsobit sloupce –Vyberte pořadí sloupců, které chcete změnit podle vlastní šablony. Některé šablony mají sloupce, které nelze odebrat.
5

Klikněte Uložit šablonu .

Když odstraníte vlastní šablona, budou odstraněny také všechny automatické plány pro tuto šablonu. Veškeré dříve vygenerované zprávy pro tuto vlastní šablona budou zachovány.

1

Přihlaste se k Centrum Control Hub a přejděte na Zprávy > Šablony .

2

Klikněte na možnost Další vedle vlastní šablona , kterou chcete odstranit.

3

Vyberte možnost Odstranit a pak svou volbu potvrďte.

1

Přihlaste se k Centrum Control Hub a přejděte na Zprávy > Šablony .

2

Klikněte na šablona sestavy , kterou chcete vygenerovat.

3

Klikněte Vytvořit zprávu .

Uživatelské rozhraní pro generování sestav v centru Control Hub
4

Zvolte možnost vygenerování hlášení:

 • Nyní – Vyberte rozsah dat dat, za který chcete zobrazit data.
 • Denně –Vyberte dny, ve kterých se má hlášení automaticky generovat. Zpráva obsahuje data za předchozí den, který vyberete.
 • Každý týden –Vyberte den, kdy se má hlášení automaticky generovat každý týden. Zpráva obsahuje data za posledních 7 dní počínaje vybraným dnem.
 • Každý měsíc –Vyberte den, kdy se má každý měsíc automaticky vygenerovat zpráva. Sestava obsahuje data za posledních 30 dnů počínaje vybraným dnem.
5

Zkontrolujte možnost Upozornit mě e-mailem zaškrtávací políčko , pokud chcete dostávat e-mail o tom, kdy bude zpráva připravena ke stažení.

6

V závislosti na plánu sestavy vyberte možnost Generovat zprávu nebo Naplánovat zprávu .

Sestavy, které vygenerujete, se zobrazí v Seznam hlášení kartu. Kdy je zpráva připravena ke stažení, uvidíte v části Stav sloupec. Dostupné stavy zprávy jsou následující:

 • Probíhá zpracování – Sestava generuje data ke stažení.
 • Zpracováno – V sestavě byla vygenerována data. Můžete začít s přípravou zprávy ke stažení.
 • Příprava ke stažení –Zvolili jste přípravu hlášení, abyste si ji mohli stáhnout.
 • Připraveno ke stažení – Zprávu můžete kdykoli stáhnout.
 • Neúplné – Hlášení nebylo zpracováno správně. Chcete-li tento stav opravit, vygenerujte hlášení znovu.

 

V tomto seznamu můžete mít maximálně 50 sestav. Budoucí naplánované sestavy se nespustí, dokud nebude obsahovat méně než 50 sestav.

1

Přihlaste se k Centrum Control Hub a přejděte na Zprávy > Seznam hlášení .

2

Pod Akce , klikněte DalšíIkona Více vložených vedle zprávy, kterou chcete stáhnout, a pak vyberte Připravte se ke stažení .

Stav sestavy se změní na Příprava ke stažení .
3

Jakmile se stav sestavy změní na Připraveno ke stažení , klikněte DalšíIkona Více vložených a pak vyberte možnost Stáhnout zprávu .

4

Vyberte možnost Komprimovaný soubor .

Zahájí se stahování zprávy.

Chcete-li pozastavit automatické spuštění sestavy, můžete sestavu zakázat.

1

Přihlaste se k Centrum Control Hub a přejděte na Zprávy > Plánované úlohy .

2

Pod Akce , klikněte DalšíIkona Více vložených a pak vyberte možnost Zakázat .

1

Přihlaste se k Centrum Control Hub a přejděte na Zprávy > Plánované úlohy .

2

Pod Akce , klikněte DalšíIkona Více vložených a poté Odstranit .

3

Vyberte možnost Odstranit

Klasické sestavy můžete použít k zobrazení komplexní statistiky pro služby Webex Meetings, Webex Events (Classic), Webex Training a Webex Support ve vaší organizaci. Monitorujte využití v rámci služeb, účast pro události a relace a aktivity podpory, abyste mohli určit, jak můžete vytvořit efektivnější organizaci.

Další informace o těchto sestavách naleznete na adrese tento článek .