Rapporten, samen met Analyse en Problemen oplossen , is een deel onder de Bewaking gedeelte beschikbaar in Control Hub dat u kunt gebruiken om het gebruik bij te houden of problemen met Webex -services in uw organisatie op te lossen.

Report templates in Control Hub

U kunt ervoor kiezen om onmiddellijk een rapport in CSV-indeling te genereren of om rapporten te plannen die automatisch worden uitgevoerd in een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse indeling. Wanneer u een rapport downloadt, gebruikt het rapport de volgende naamgevingsindeling voor het bestand:

 • rapportsjabloon: Default Template Name_alphanumeric characters_Download Date
 • Aangepaste rapportsjabloon: Custom Template Name_alphanumeric characters_Download Date

Als u deze rapporten met een API wilt genereren, raadpleegt u de Rapporten API of Rapportsjablonen- API ontwikkelaarspagina. U moet hebben Pro -pakket om rapporten met een API te genereren.


 
Knopinfo voor de gebruikersinterface wordt weergegeven voor functies die alleen beschikbaar zijn met Pro Pack.

In de onderstaande tabel ziet u welke typen rapporten beschikbaar zijn voor Control Hub, het vroegste datumbereik waarin u de gegevens voor elk rapport kunt weergeven en het maximale datumbereik dat u kunt selecteren voor elk rapport dat u uitvoert.

Rapport

Standaardlicentie

Pro Pack-licentie

Meest recente gegevens die beschikbaar zijn om te genereren op de huidige datum

Datumbereik beschikbaar voor gegevens

Standaard: datumbereiklimiet per download

Pro Pack: datumbereiklimiet per download

Rapport Onboarding gebruikersactivering en licentiedetails

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Rapport Ingesloten apps voor vergaderingen

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Gebruiksrapport voor functiegebruik tijdens vergaderingen

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

Overzichtsrapport vergaderingsgebruik

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Rapport Vergaderingen hoge CPU

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Rapport Actieve hosts vergaderingen

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Rapport Vergaderingen inactieve gebruikers

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Rapport voor actieve gebruiker voor vergaderingen met voortschrijdend gemiddelde**

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Enterprise Agreement-rapport**

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Rapport Vergaderingsdetails

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

Rapport Deelnemers aan vergaderingen

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

Rapport Audiogebruik vergaderingen

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

Telefonierapport voor vergaderingen

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

Verbruiksrapport Meetings-licentie**

Gisteren

N.v.t.

N.v.t.

Webinarrapport*

Gisteren

1 mei 2021

3 maanden

13 maanden

Rapport over extern domein voor berichten

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

Berichtenbots-activiteitenrapport

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

Gebruikersactiviteitenrapport voor berichten

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

Overzichtsrapport activiteiten voor Messaging Bots

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

Overzichtsrapport gebruikersactiviteit voor berichten

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

Versierapport voor berichten-app

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

N.v.t.

Rapport Toekomstige planningen voor vergaderingen

N.v.t. (toekomstige 90 dagen)

N.v.t.

90 dagen

Rapport Mediakwaliteit bellen

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

31 dagen

Rapport Gespreksbetrokkenheid

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

31 dagen

Rapport Gesprekskwaliteit

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

31 dagen

Gedetailleerde gespreksgeschiedenis bellen

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

Gegevens beschikbaar vanaf 12 april 2022

31 dagen

31 dagen

Gedetailleerd gespreksgeschiedenisrapport bellen

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

31 dagen

31 dagen

Rapport Statistieken gesprekswachtrij

Vandaag

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Rapport Agentstatistieken gesprekswachtrij

Vandaag

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Auto Attendant-rapporten - overzicht van statistieken, belangrijke details kantooruren, belangrijke details buiten kantooruren

Vandaag

13 maanden vanaf huidige datum

Gegevens beschikbaar vanaf 29 juli 2022

3 maanden

13 maanden

Detailrapport Kamers en bureaus*

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

VIMT-licentierapport*

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

VIMT-gebruiksrapport*

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden

Rapport stroomverbruik apparaten*

Gisteren

13 maanden vanaf huidige datum

3 maanden

13 maanden


 

* Deze rapporten zijn niet beschikbaar in Webex voor overheidsorganisaties.

** Deze rapporten zijn alleen beschikbaar voor abonnementen die worden gefactureerd op basis van het aantal licentiegebruik.

Lijst met rapporten

Op dit tabblad wordt een lijst met rapporten weergegeven die u kunt downloaden. Als u ervoor kiest om u te abonneren op een rapport wanneer u er een plant, ontvangt u ook een e-mail die u op de hoogte stelt wanneer het rapport klaar is om te downloaden.

Wanneer het rapport wordt gegenereerd, verandert de statuskolom in 'In uitvoering'. Wanneer het rapport klaar is om te downloaden, verandert de statuskolom in 'Voltooid'. Het genereren van uw rapport kan maximaal 24 uur duren, afhankelijk van de grootte van het rapport en het aantal rapporten dat in de wachtrij staat. Gegenereerde rapporten worden in het tabblad Rapportenlijst weergegeven.


 

U kunt maximaal 50 rapporten in deze lijst hebben. Zodra u die limiet bereikt, verwijdert u enkele rapporten om opnieuw nieuwe rapporten te genereren.

Reports list UI in Control Hub

Geplande rapporten

Op dit tabblad wordt een lijst met rapporten weergegeven die zijn ingesteld om regelmatig te worden uitgevoerd. U kunt de terugkerende details voor elk rapport zien en wanneer ze voor het laatst zijn gegenereerd.

Scheduled Reports UI in Control Hub

Dit tabblad bevat een lijst met vaste sjablonen die u kunt gebruiken om rapporten te plannen, samen met een korte beschrijving voor elk rapport.


 
Deze rapporten zijn bedoeld voor algemeen gebruik en mogen niet worden gebruikt voor factureringsdoeleinden.

Als u meer informatie over deze rapporten wilt weergeven, kunt u de volgende secties uitvouwen:

Beschikbaarheid van gegevens

Gegevens worden vastgelegd op basis van de UTC tijdzone. Het duurt ongeveer acht uur voordat de gegevens van de laatste dag worden weergegeven voor de volgende dag, dus rond 8:00 UTC. Verschillende tijdzones kunnen invloed hebben op wanneer bepaalde rapporten worden bijgewerkt met nieuwe gegevens.

Als u bijvoorbeeld een rapport voor dezelfde dag genereert, bevat het rapport mogelijk alleen gedeeltelijke gegevens. Als u de vorige dag en dezelfde dag in het tijdbereik, kan het rapport ook gedeeltelijke gegevens bevatten, afhankelijk van uw tijdzone.

We raden u aan rapporten voor dezelfde dag in de middag van uw tijdzone te genereren en de vorige dag samen met dezelfde dag op te nemen als uw rapporten niet alle gegevens van de vorige dag bevatten.

Ingesloten apps voor vergaderingen

Biedt informatie over de verschillende typen Ingesloten Webex apps die een deelnemer in een vergadering gebruikt

Kolomnaam

Beschrijving

CIDonference_

Unieke Id van de vergadering.

Meeting_ Naam

Onderwerp van de vergadering.

Meeting_ Typ

Type vergadering dat heeft plaatsgevonden. De mogelijke waarden zijn:

 • MC— Webex Meetings
 • EC— Webex Events (klassiek)
 • TC— Webex -training
 • SC— Webex -ondersteuning
 • Webinar: Webex Webinars
 • Webcast: Webex Webinars in de webcastweergave

E-mail

E-mail: het e-mailadres van de persoon die aan de vergadering heeft deelgenomen.

User_ Naam

Naam van de deelnemer die de vergadering heeft bijgewoond.

App_ Naam

Naam van de ingesloten app die door de deelnemer in de vergadering wordt gebruikt.

Datum

Datum waarop de ingesloten app is gebruikt door de deelnemer aan de vergadering.

Functies tijdens vergaderingen tijdens vergaderingen

Geeft informatie over wat: samenwerkingsfuncties zijn gebruikt door welke gebruiker tijdens vergaderingen in uw organisatie.


 
We raden gebruikers aan de nieuwste Webex Meetings -client (WBS 42.7 of hoger) of ten minste de nieuwste vergrendelingsversie (WBS 42.6) te gebruiken om gegevens voor dit rapport nauwkeurig vast te leggen. Sommige gegevens worden mogelijk niet vastgelegd als gebruikers een oudere clientversie gebruiken.

Bekende beperkingen

Er worden geen gegevens vastgelegd voor een gebruiker als:

 • De gebruiker neemt deel met een apparaat dat geen functies voor vergaderingen ondersteunt.
 • De gebruiker heeft de vergadering niet normaal verlaten, bijvoorbeeld vanwege een verbroken netwerkverbinding of een crash van de app.

Kolomnaam

Beschrijving

VERGADERING_ NUMBER

De negencijferige toegangscode voor de vergadering die wordt gebruikt om deel te nemen aan de vergadering.

VERGADERING_ NAAM

Het onderwerp van de vergadering.

BEVESTIGEN

De unieke Id van de vergadering.

GEBRUIKER_ NAAM

De naam van de gebruiker die de vergadering heeft bijgewoond.

EMAIL (E-MAIL)

Het e-mailadres van de gebruiker die de vergadering heeft bijgewoond.

DEELNEMEN_ DATUM

De datum van de vergadering (GMT).

START_ TIJD

Wanneer de vergadering is gestart (GMT).

EINDE_ TIJD

Wanneer de vergadering is beëindigd (GMT).

NETWERK_ GEBASEERD_ OPNEMEN

De gebruiker de vergadering in de cloud opgenomen .

TOEPASSING_ DELEN

De gebruiker heeft een toepassing gedeeld terwijl hij zijn of haar scherm deelt.

DOCUMENT_ DELEN

De gebruiker heeft een document gedeeld tijdens het delen van zijn of haar scherm.

CHAT

De gebruiker heeft het chatvenster geopend en een bericht verzonden.

VRAAG_ ANTWOORD

De gebruiker heeft een vraag- en antwoordsessie .

GESLOTEN_ CAPTION

De gebruiker is ingeschakeld geautomatiseerde ondertiteling .

WHITEBOARD

De gebruiker heeft een whiteboard gedeeld.

BUREAUBLAD_ DELEN

De gebruiker heeft het bureaublad gedeeld.

WEB_ BLADEREN_ DELEN

De gebruiker heeft zijn of haar scherm gedeeld toen hij of zij deelnam aan de vergadering via een browser.

VIDEO_ INSTELLINGEN

De gebruiker heeft de video ingeschakeld.

APPLICATIE_REMOTE_CONTROL

De gebruiker heeft tijdens de vergadering de gedeelde toepassing van een andere deelnemer op afstand beheerd.

WEB_BROWSER_DELEN_EXTERN_BEHEER

De gebruiker heeft tijdens de vergadering de gedeelde webbrowser van een andere deelnemer op afstand beheerd.

AANTEKENING

De gebruiker heeft tijdens de vergadering toegang gekregen tot de annotatiefuncties.

BESTANDSOVERDRACHT_

De gebruiker heeft een bestand overgedragen tijdens de vergadering.

BUREAUBLAD_EXTERN_BEHEER

De gebruiker heeft tijdens de vergadering het gedeelde bureaublad van een andere deelnemer op afstand beheerd.

APPLICATIE_REMOTE_CONTROL

De gebruiker heeft tijdens de vergadering het gedeelde bureaublad van een andere deelnemer op afstand beheerd.

WEB_BROWSER_DELEN_EXTERN_BEHEER

De gebruiker heeft tijdens de vergadering de gedeelde webbrowser van een andere deelnemer op afstand beheerd.

DEELSESSIE_

De gebruiker heeft een deelsessie gestart of eraan deelgenomen.


 
Dit veld is alleen van toepassing op gebruikers die deelnemen aan vergaderingen op het Webex Suite-vergaderplatform. De waarde voor gebruikers die zich niet op dit platform bevinden, wordt weergegeven als N zelfs als ze deelnemen aan een deelsessie.

SIMULTANE_VERTALINGEN

De gebruiker heeft de functie voor simultaanvertaling ingeschakeld.

REACTIES

De gebruiker heeft een reactie geselecteerd tijdens de vergadering.

OPGESTOKEN_ HAND

De gebruiker heeft tijdens de vergadering de functie hand opsteken geselecteerd.

VERGADERING_VERPLAATSEN_NAAR_MOBIEL

De gebruiker heeft de vergadering verplaatst naar een mobiel apparaat tijdens de vergadering.

VIRTUELE_ACHTERGROND

De gebruiker heeft een virtuele achtergrond ingeschakeld tijdens de vergadering.

REALTIME_VERTALING_

De gebruiker heeft de functie voor realtime vertaling ingeschakeld tijdens de vergadering.

WEBEX_ ASSISTENT

De gebruiker heeft Webex Assistant ingeschakeld tijdens de vergadering.

Vergaderingsdetails

Biedt details over vergaderingen die zijn gestart binnen het geselecteerde datumbereik. U kunt zien wie de vergadering heeft gehost, wanneer de vergadering is gestart en beëindigd, hoeveel deelnemers aan de vergadering hebben deelgenomen, of de vergadering is opgenomen en meer.

Kolomnaam

Beschrijving

VERGADERING_ NUMBER

De negencijferige toegangscode voor de vergadering die wordt gebruikt om deel te nemen aan de vergadering.

VERGADERING_ NAAM

Het onderwerp van de vergadering.

CONFERENTIE_ Id

De unieke Id van de vergadering.

VERGADERING_ TYPE

Het type vergadering dat heeft plaatsgevonden. De mogelijke waarden zijn:

 • MC— Webex Meetings
 • EC— Webex Events (klassiek)
 • TC— Webex -training
 • SC— Webex -ondersteuning
 • Webinar: Webex Webinars
 • Webcast: Webex Webinars in de webcastweergave

HOST_ NAAM

De naam van de gebruiker die de vergadering heeft gemaakt of gepland.

HOST_ GEBRUIKERS-ID

De unieke Id van de host.

HOSTEMAIL

Het e-mailadres van de host.

START_ TIJD

Wanneer de vergadering is gestart (GMT).

EINDE_ TIJD

Wanneer de vergadering is beëindigd (GMT).

DUUR

De lengte van de vergadering in minuten.

TOTAAL_ DEELNEMER

Het aantal deelnemers aan de vergadering.

MENSEN_ MIN

Het totale aantal minuten dat alle deelnemers aan de vergadering hebben deelgenomen.

Als een vergadering bijvoorbeeld 3 deelnemers heeft en deze deelnemers elk 10 minuten deelnemen, is het totaal gelijk aan 3 deelnemers x 10 minuten elk = 30 minuten.

IS_ VOIP

Ten minste één deelnemer heeft via een audioverbinding via een computer in de vergadering ingeroepen.

IS_ DELEN

Ten minste één deelnemer heeft zijn of haar scherm in de vergadering gedeeld.

IS_ OPNEMEN

Of de vergadering is opgenomen of niet.

VIDEO_ GEBRUIKERS

Het aantal deelnemers dat deelneemt met een Webex Meetings -client en hun video heeft ingeschakeld tijdens de vergadering.

VIDEO_ MIN

Het totale aantal minuten dat deelnemers video hebben verzonden.

AUDIO_ ALLEEN (PCN)

Een vergadering waarbij alle deelnemers inbelden via PSTN.

VOLGEN_ CODE_ 1-10

De traceercode die aan een gebruiker is gekoppeld.


 

In het rapport worden alleen de standaardnamen voor traceercodes weergegeven.

INTEGRATIE_ GEBRUIKT

Dit veld geeft aan of een vergadering is gepland via de Microsoft Teams , Microsoft Outlook , Slack , of Google Agenda integratie met de Cisco Webex Meetings app.

WEBEX_ ASSISTENT

In dit veld wordt weergegeven of de Webex Assistant for Meetings in de vergadering is gebruikt. De mogelijke waarden zijn:

 • J: Webex Assistant is gebruikt tijdens de sessie.

 • N : Webex Assistant is helemaal niet gebruikt.

BREAKOUT_ GEBRUIKT

In dit veld wordt weergegeven of er een deelsessie is gestart tijdens de vergadering. De mogelijke waarden zijn:

 • J: er is een deelsessie gemaakt.

 • N: er zijn geen deelsessies gebruikt.

IS_ E2EE

In dit veld wordt weergegeven of de vergadering is gepland met end-to-end-codering (E2EE) . De mogelijke waarden zijn:

 • Y: de vergadering is end-to-end versleuteld.

 • N: de vergadering is niet end-to-end versleuteld.

SI_ GEBRUIKT

In dit veld wordt weergegeven of een vergadering simultaanvertaling ingeschakeld door de host. De mogelijke waarden zijn:

 • Y: de host heeft simultaanvertaling ingeschakeld voor de vergadering.

 • N: de host heeft simultaanvertaling niet ingeschakeld voor de vergadering.

Deelnemers aan vergaderingen

Biedt informatie over elke deelnemer die een vergadering heeft bijgewoond binnen het geselecteerde datumbereik. U kunt informatie vinden over de mediakwaliteitsgegevens van een deelnemer tijdens de vergadering en informatie over hoe deze deelnemers aan de vergadering hebben deelgenomen.


 

Gegevens over de mediakwaliteit en hardware-informatie van deelnemers zijn alleen beschikbaar als de vergadering langer dan twee minuten duurde.

Kolomnaam

Beschrijving

VERGADERING_ NUMBER

De negencijferige toegangscode voor de vergadering die wordt gebruikt om deel te nemen aan de vergadering.

VERGADERING_ NAAM

Het onderwerp van de vergadering.

CONFERENTIE_ Id

De unieke Id van de vergadering.

GEBRUIKER_ NAAM

De namen van de deelnemers die de vergadering hebben bijgewoond.

EMAIL (E-MAIL)

De e-mailadressen van de deelnemers die aan de vergadering hebben deelgenomen.

LOCATIE

Het land van waaruit de deelnemers aan de vergadering hebben deelgenomen.

DEELNEMEN_ DATUM

De datum van de vergadering (GMT).

START_ TIJD

De tijden waarop de deelnemers aan de vergadering hebben deelgenomen (GMT).

EINDE_ TIJD

De tijden waarop de deelnemers de vergadering hebben verlaten (GMT).

DUUR

Hoe lang de deelnemer deelneemt aan de vergadering in minuten.

Besturingssysteem

De besturingssystemen van de apparaten die de deelnemers hebben gebruikt om aan de vergadering deel te nemen.

BROWSER

De webbrowsers die deelnemers voor Webex Meetings voor het Web hebben gebruikt om deel te nemen aan de vergadering.

LOKAAL_ IP

De IP -adressen van de clients die zijn gebruikt om aan de vergadering deel te nemen. Deze IP -adressen zijn mogelijk geen extern routeerbare adressen als ze zich achter een firewall bevinden.

OPENBAAR_ IP

De IP -adressen van de client die extern routeerbaar is. Dit kan hetzelfde zijn als: LOCAL_IP als de client rechtstreeks is verbonden met internet zonder een VPN te gebruiken.

VOIP_ ONTVANGEN_ GEMIDDELDE_ PAKKET_ VERLIES

Het gemiddelde pakketverlies voor de duur van de vergadering van de Webex -cloud naar de clientrichting, in procenten.


 

Het ontvangende pakketverlies wordt berekend na het herstel van het pakketverlies van Webex.

VOIP_ GEMIDDELDE_ LATENCY

De gemiddelde audiolatentie voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

DEELNEMEN_ VERGADERING_ TIJD

JMT = (de tijd vanaf het klikken op de koppeling van de vergadering tot het laden van het voorbeeldvenster) + (de tijd vanaf het klikken op de knop Deelnemen in het voorbeeldvenster tot verbinding maken met de vergadering).

JMT telt niet de tijd die de gebruiker besteedt aan het bladeren door menu's, het maken van selecties in het voorbeeldvenster of het wachten in de lobby.

TCP_ PERCENTAGE

Het percentage van de duur dat deelnemers een TCP -verbinding hebben gebruikt voor een VoIP -gesprek.

UDP_ PERCENTAGE

Het percentage van de duur dat deelnemers een UDP -verbinding hebben gebruikt voor een VoIP -gesprek.

IS_ CMR

Als de deelnemer deelneemt aan de vergadering via een Webex of bureauapparaat,

IS_ DELEN

Of de deelnemer zijn of haar scherm heeft gedeeld tijdens de vergadering.

IS_ OPNEMEN

Of de deelnemer wel of niet op de knop Opnemen heeft geklikt.

VIDEO_ MINUTEN

Het totale aantal minuten dat video is ingeschakeld door de deelnemer aan de vergadering.

KLANT

Het type zachte client dat wordt gebruikt om aan de vergadering deel te nemen.

KLANT_ VERSIE

De versie van de zachte client die is gebruikt om aan de vergadering deel te nemen.

MEDIA_ NODE

Het datacenter of de regio van het mediaknooppunt waarmee de client verbinding heeft gemaakt. Voor cloudgebaseerde mediaknooppunten is dit een algemene regionaam, zoals 'San Jose, VS'.

Voor op videomesh gebaseerde mediaknooppunten heeft dit een specifiekere naam die overeenkomt met de naam van het videomeshcluster dat door de klant is ingericht.

VERBINDING

Het type netwerkverbinding dat de client heeft gebruikt om media uit te wisselen. Mogelijke waarden zijn 'wifi', 'ethernet', 'cellulair' of 'onbekend'.


 

Dit wordt niet bijgehouden per mediatype. Het is mogelijk (en relatief vaak) dat dit in de loop van een vergadering verandert. Alleen de eerste verbinding wordt hier vastgelegd.

HARDWARE

Het hardwaremerk en -model van het apparaat dat wordt gebruikt om aan een vergadering deel te nemen. Voor computers kan dit 'Lenovo Thinkpad p60' zijn. Voor telefoons kan dit 'Samsung Galaxy S7' zijn. Voor ruimteapparaten kan dit ' Cisco Webex Room Kit' zijn.

CAMERA

De merknaam en modelgegevens voor de camera die tijdens de vergadering is gebruikt.


 

Dit kan in de loop van een vergadering veranderen, maar alleen de aanvankelijk gebruikte camera wordt gerapporteerd.

MICROFOON

De merknaam en modelgegevens voor de microfoon die tijdens de vergadering is gebruikt.


 

Dit kan in de loop van een vergadering veranderen, maar alleen de aanvankelijk gebruikte microfoon wordt gerapporteerd.

LUIDSPREKER

De merknaam en modelgegevens voor de spreker die tijdens de vergadering is gebruikt.


 

Dit kan in de loop van een vergadering veranderen, maar alleen de aanvankelijk gebruikte spreker wordt gerapporteerd.

AUDIO_ GEMIDDELDE_ LATENCY

De gemiddelde audiolatentie voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

AUDIO_ MAX_ LATENCY

De hoogste waarde van de audiolatentie voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

AUDIO_ ONTVANGEN_ GEMIDDELDE_ PAKKET_ VERLIES

Het gemiddelde end-to-end pakketverlies voor de duur van de vergadering, in procenten.

AUDIO_ ONTVANGEN_ MAX_ PAKKET_ VERLIES

De hoogste waarde van end-to-end pakketverlies voor de duur van de vergadering, in percentage.

AUDIO_ VERZENDEN_ GEMIDDELDE_ PAKKET_ VERLIES

Het gemiddelde pakketverlies voor de duur van de vergadering, in procenten.

AUDIO_ VERZENDEN_ MAX_ PAKKET_ VERLIES

De hoogste waarde van pakketverlies voor de duur van de vergadering, in percentage.

AUDIO_ ONTVANGEN_ GEMIDDELDE_ JITTER

De gemiddelde audiojitter voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

AUDIO_ ONTVANGEN_ MAX_ JITTER

De hoogste waarde van audiojitter voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

AUDIO_ VERZENDEN_ GEMIDDELDE_ JITTER

De gemiddelde audiojitter voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

AUDIO_ VERZENDEN_ MAX_ JITTER

De hoogste waarde van audiojitter voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

VIDEO_ GEMIDDELDE_ LATENCY

De gemiddelde videolatentie voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

VIDEO_ MAX_ LATENCY

De hoogste waarde van videolatentie voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

VIDEO_ ONTVANGEN_ GEMIDDELDE_ PAKKET_ VERLIES

Het gemiddelde pakketverlies voor de duur van de vergadering, in procenten.

VIDEO_ ONTVANGEN_ MAX_ PAKKET_ VERLIES

De hoogste waarde van pakketverlies voor de duur van de vergadering, in percentage.

VIDEO_ VERZENDEN_ GEMIDDELDE_ PAKKET_ VERLIES

Het gemiddelde pakketverlies voor de duur van de vergadering, in procenten.

VIDEO_ VERZENDEN_ MAX_ PAKKET_ VERLIES

De hoogste waarde van pakketverlies voor de duur van de vergadering, in percentage.

VIDEO_ ONTVANGEN_ GEMIDDELDE_ JITTER

De gemiddelde videojitter voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

VIDEO_ ONTVANGEN_ MAX_ JITTER

De hoogste waarde van videojitter voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

VIDEO_ VERZENDEN_ GEMIDDELDE_ JITTER

De gemiddelde videojitter voor de duur van het gesprek, in milliseconden.

VIDEO_ VERZENDEN_ MAX_ JITTER

De hoogste waarde van videojitter voor de duur van de vergadering, in milliseconden.

CPU_ TOEPASSING_ GEMIDDELDE

Het gemiddelde CPU gebruik voor de Webex-app voor de duur van de vergadering, in percentage.

CPU_ TOEPASSING_ MAX

De hoogste CPU gebruikswaarde voor de Webex-app voor de duur van de vergadering, in percentage.

CPU_ SYSTEEM_ GEMIDDELDE

Het gemiddelde CPU gebruik van het systeem voor de duur van de vergadering, in procenten.

CPU_ SYSTEEM_ MAX

De hoogste waarde voor het CPU gebruik van het systeem voor de duur van de vergadering, in percentage.

VIRTUEEL_ ACHTERGROND_ GEBRUIKT

Dit veld geeft aan of deelnemers een virtuele achtergrond hebben ingeschakeld tijdens de vergadering. De mogelijke waarden zijn:

 • Y: er is één keer een virtuele achtergrond ingeschakeld tijdens de vergadering.

 • N: er is geen virtuele achtergrond gebruikt.

HOST_ INDICATOR

In dit veld wordt weergegeven of de deelnemer een host of een deelnemer was. De mogelijke waarden zijn:

 • TRUE: de deelnemer was een host.

 • ONWAAR: de deelnemer was een deelnemer.

IS_ COHOST

Dit veld geeft aan of de deelnemer een co-host voor de vergadering was. De mogelijke waarden zijn:

 • Y: de deelnemer was een co-host.

 • N: de deelnemer was geen co-host.

Client_ Typ

Client die de deelnemer heeft gebruikt om deel te nemen aan de vergadering.

Sub_ Client_ Typ

Methode die de deelnemer heeft gebruikt om deel te nemen aan de vergadering.

Client_ Browser_ Details

App of browser die de deelnemer heeft gebruikt om deel te nemen aan de vergadering.

VIDEO_KWALITEIT

In dit veld wordt de videokwaliteit van de deelnemer tijdens de vergadering weergegeven. De videokwaliteit wordt berekend als de gemiddelde waarde van de deelnemer voor het videopakketverlies en de latentie van hun totale videominuten per vergadering.

Mogelijke waarden zijn:

 • Goed: als het gemiddelde videopakketverlies minder was dan of gelijk was aan 5% en de gemiddelde videolatentie minder was dan of gelijk was aan 400 ms, wordt de videokwaliteit als goed geteld.
 • Slecht: als het gemiddelde verlies van videopakketten meer dan 5% was en de gemiddelde videolatentie meer dan 400 ms was, wordt de videokwaliteit als slecht geteld.
 • Onbekend: als video- of audiogegevens ten minste een minuut niet beschikbaar zijn, wordt de videokwaliteit geteld als onbekend.

VOIP_KWALITEIT

In dit veld wordt weergegeven wat de VoIP-kwaliteit van de deelnemer was tijdens de vergadering. De VoIP-kwaliteit wordt berekend als de gemiddelde waarde van de deelnemer aan het audiopakketverlies en de latentie van hun totale audiominuten per vergadering.

Mogelijke waarden zijn:

 • Goed: als het gemiddelde audiopakketverlies minder was dan of gelijk was aan 5% en de gemiddelde audiolatentie minder was dan of gelijk was aan 400 ms, wordt de VoIP-kwaliteit als goed geteld.
 • Slecht: als het gemiddelde audiopakketverlies meer dan 5% was en de gemiddelde audiolatentie meer dan 400 ms, wordt de VoIP-kwaliteit als slecht geteld.
 • Onbekend: als video- of audiogegevens ten minste een minuut niet beschikbaar zijn, wordt de VoIP-kwaliteit geteld als onbekend.

Gebruiksoverzicht voor vergaderingen

Biedt informatie over het totale aantal vergaderingen dat binnen het geselecteerde datumbereik is gehost.

Kolomnaam

Beschrijving

Aantal vergaderingen

Het totale aantal vergaderingen dat gedurende de geselecteerde tijdsperiode is gehost.

Totaal aantal vergaderminuten

Het totale aantal minuten voor alle vergaderingen gedurende de geselecteerde tijdsperiode. Als drie vergaderingen bijvoorbeeld elk 30 minuten duren, is het aantal 90 vergaderingsminuten.

Aantal deelnemers

Het totale aantal deelnames van deelnemers of apparaten aan alle Webex vergaderingen gedurende de geselecteerde tijdsperiode. Als een deelnemer of apparaat bijvoorbeeld de verbinding met een vergadering heeft verbroken en weer deelneemt, is het aantal 2.

Totaal aantal deelnemersminuten

Het totale aantal minuten dat alle deelnemers aan een vergadering hebben deelgenomen. Als een vergadering bijvoorbeeld 3 deelnemers heeft en 10 minuten duurt, is het aantal 30 deelnemersminuten (3 x 10 minuten).

Deelnemer verzendt videominuten

Het totale aantal minuten dat deelnemers video hebben ingeschakeld. In een vergadering die bijvoorbeeld 30 minuten duurt met vijf deelnemers, maar slechts twee deelnemers video voor de hele vergadering hebben ingeschakeld, is het aantal 60 videominuten.

VOIP-minuten van deelnemers

Totaal aantal minuten voor deelnemers die hebben deelgenomen aan vergaderingen via VoIP.

Audiominuten van deelnemer

Totaal aantal minuten voor deelnemers die inbellen bij vergaderingen via PSTN.

Actieve hosts voor vergaderingen

Biedt informatie over het aantal vergaderingen dat een host heeft gepland en gestart binnen het geselecteerde datumbereik.

Kolomnaam

Beschrijving

UserID

Het e-mailadres van de host .

Aantal gehoste vergaderingen

Het aantal vergaderingen dat door deze deelnemer is gepland en gehost binnen de gerapporteerde tijdsperiode.

Inactieve gebruikers van vergaderingen

Biedt details over gebruikers die geen vergaderingen hebben gehost of bijgewoond binnen het geselecteerde datumbereik.

Kolomnaam

Beschrijving

VOORNAAM_

De voornaam van de gebruiker.

ACHTERNAAM_

De achternaam van de gebruiker.

GEBRUIKER NAAM

Het e-mailadres van de gebruiker.

GEBRUIKERS-ID_

De unieke Id van de gebruiker.

EMAIL (E-MAIL)

Het e-mailadres van de gebruiker.

IS_ HOST

Of de gebruiker een Webex Meetings -hostlicentie heeft.

IS_ SITEBEHEERDER

Of de gebruiker een beheerdersrol heeft voor de Webex-site.

DAGEN_ SINDS_ LAATSTE_ ACTIEF

Het aantal dagen sinds de gebruiker voor het laatst een vergadering heeft gehost of bijgewoond via de Webex app of Webex Meetings.

LAATSTE_ ACTIEF_ DATUM

De datum waarop de gebruiker voor het laatst een vergadering heeft gehost of bijgewoond via de Webex app of Webex Meetings. PSTN-gebruikers die inbellen tellen niet als actief.

Audiogebruik voor vergaderingen

Biedt informatie over de verschillende typen audio die deelnemers tijdens een vergadering hebben gebruikt.

Kolomnaam

Beschrijving

CONF- Id

De unieke Id van de vergadering.

VERGADERINGSNUMMER

De negencijferige toegangscode voor de vergadering die wordt gebruikt om deel te nemen aan de vergadering.

AUDIOTYPE

Het audiotype dat deelnemers hebben gebruikt om deel te nemen aan een vergadering. De audiotypen zijn:

 • CCA In: deelnemers die hebben inbeld om deel te nemen aan een vergadering via Cloud Connected Audio.

 • CCA uit: deelnemers die terugbellen hebben gebruikt om deel te nemen aan een vergadering via Cloud Connected Audio.

 • PSTN In: deelnemers die via PSTN hebben inbeld om deel te nemen aan een vergadering.

 • PSTN uit: deelnemers die terugbellen hebben gebruikt om deel te nemen aan een vergadering via PSTN.

 • VoIP: deelnemers die deelnemen aan een vergadering via internet voor audio.

 • Edge-audio: deelnemers die hebben inbeld of terugbellen hebben gebruikt om deel te nemen aan een vergadering via Edge-audio.

 • Terugval: als een gesprek mislukt wanneer deelnemers proberen deel te nemen aan een vergadering via Edge-audio, probeert Webex het gesprek opnieuw via PSTN.

GEBRUIKERSNAAM

De namen van de deelnemers die de vergadering hebben bijgewoond.

EMAIL (E-MAIL)

De e-mailadressen van de deelnemers die aan de vergadering hebben deelgenomen.

TELEFOONNUMMER

Het telefoonnummer voor deelnemers die aan een vergadering hebben deelgenomen via CCA, PSTN, VoIP, Edge Audio of Fallback.


 

Telefoonnummers voor deelnemers die deelnemen aan een vergadering via VoIP worden weergegeven als N.v.t..

EINDDATUM VERGADERING

De datum waarop de vergadering is beëindigd.

STARTTIJD

Wanneer de vergadering is gestart (GMT).

EINDTIJD

Wanneer de vergadering is beëindigd (GMT).

AUDIOMINUTEN

Het totale aantal audiominuten dat door elke deelnemer is gebruikt.

NAAM VERGADERING

Het onderwerp van de vergadering.

Telefonierapport voor vergaderingen

Biedt informatie over de verschillende typen audio die deelnemers tijdens een vergadering hebben gebruikt. U kunt dit diagram gebruiken om een idee te krijgen van met welke belservices deelnemers verbinding maken voor vergaderingen en gesprekken.

Kolomnaam

Beschrijving

VERGADERING_ NUMBER

toegangscode van 9 of 10 cijfers die wordt gebruikt om deel te nemen aan de vergadering.

CONFERENTIE_ Id

Unieke Id van de vergadering.

SESSIE_ TYPE

Audiotype (in numerieke waarde) dat deelnemers hebben gebruikt om deel te nemen aan een vergadering. Mogelijke audiotypen zijn:

 • PSTN (5-9999): deelnemers die via PSTN aan een vergadering hebben deelgenomen.

 • CCA (10000 tot 20000): deelnemers die deelnemen aan een vergadering via Cloud Connected Audio.

 • Edge-audio (meer dan 20000): deelnemers die via Edge-audio aan een vergadering hebben deelgenomen.

LAND_ CODE

Alfabetische of numerieke geografische code die de deelnemers hebben gebruikt om in te bellen op de vergadering.

VERGADERING_ NAAM

Onderwerp van de vergadering.

VERGADERING_ START_ DATUM_ TIJD

Datum en tijd (in GMT) waarop de vergadering is gestart.

VERGADERING_ EINDE_ DATUM_ TIJD

Datum en tijd (in GMT) waarop de vergadering is beëindigd.

VERGADERING_ DUUR

Duur (in GMT) van hoe lang de vergadering duurde.

GEBRUIKER_ NAAM

Namen weergeven van de deelnemers die aan de vergadering hebben deelgenomen.

EMAIL (E-MAIL)

E-mail -mailadressen van de deelnemers die de vergadering hebben bijgewoond.

BEL_ SERVICE_ TYPE

servicetype gespreksservice dat deelnemers hebben gebruikt om deel te nemen aan een vergadering. Mogelijke typen gespreksservices zijn:

 • Binnenlands terugbellen
 • Internationaal terugbellen
 • Inbellen
 • Gratis inbellen
 • Internationaal bellen in Tol
 • Internationaal bellen in gratis
 • VoIP
 • Premium tol

BELLEN_ IN_ TELEFOON_ NUMBER

Telefoonnummer dat deelnemers hebben gebruikt om in te bellen op de vergadering.

TERUGBELLEN_ TELEFOON_ NUMBER

Telefoonnummer dat deelnemers hebben aangevraagd om deel te nemen aan een vergadering via terugbellen.

ANI

Automatische nummeridentificatie van het telefoonnummer dat de deelnemer heeft gebruikt om in te inbellen voor de vergadering.

DEELNEMER_ START_ DATUM_ TIJD

Datum en tijd (in GMT) waarop de deelnemer de audio in de vergadering heeft verbonden.

DEELNEMERS_ DUUR

Duur (in GMT) van hoe lang de audio van de deelnemer in de vergadering is verbonden.

VOLGEN_ CODE_ 1-10

De traceercode die aan een gebruiker is gekoppeld.


 

In het rapport worden alleen de standaardnamen voor traceercodes weergegeven.

Toekomstige planningen voor vergaderingen

Dit rapport bevat geen selectie voor een datumbereik . U kunt de komende 90 dagen vanaf de datum waarop u het rapport uitvoert, de vergaderingen voor een Webex-site zien. U kunt ook vergaderingen bekijken die in de afgelopen 30 dagen zijn gepland.

In dit rapport ziet u de aankomende vergaderingen voor de geselecteerde Webex-site. Gebruik dit rapport om inzicht te krijgen in het aantal gebruikers dat vergaderingen plant op een Webex-site en om inzicht te krijgen in het volume en de timing van aankomende vergaderingen. Deze details kunnen u helpen bij het beheren van de timing van een sitemigratie of een site-upgrade die van invloed kan zijn op gebruikers. U kunt ook kritieke vergaderingen of gebeurtenissen identificeren om de ondersteuning dienovereenkomstig te plannen.


 

Vergaderingen die zijn gepland via Webex , worden opgenomen in dit rapport. Als hosts vergaderingen plannen met een Persoonlijke ruimte uitnodigings URL, worden die vergaderingen niet opgenomen in het rapport.

Kolomnaam

Beschrijving

Vergaderingnummer

De negencijferige toegangscode voor de vergadering die wordt gebruikt om deel te nemen aan de vergadering.

Servicetype

Als de vergadering is gepland als een Webex -vergadering, Webex gebeurtenis, Webex trainingssessie of Webex webinar (WB).

Hostnaam

De naam van de gebruiker die de vergadering heeft gepland.

E-mail

Het e-mailadres van de gebruiker die de vergadering heeft gepland.

Naam vergadering

Het onderwerp van de vergadering.

Starttijd

De datum en tijd waarop de vergadering wordt gestart (GMT).

Eindtijd

De datum en tijd waarop de vergadering wordt beëindigd (GMT).

Gemaakt op

De datum en tijd waarop de vergadering is gepland (GMT).

Aantal genodigden

Het aantal gebruikers dat is uitgenodigd voor de vergadering.

WachtwoordInstellen

Als de vergadering een wachtwoord vereist om deel te nemen.

SerieType

Als de vergadering een eenmalige vergadering of een terugkerende reeks is.

Vervaldatum

De datum en tijd waarop de reeks vergaderingen wordt beëindigd (GMT).

Datum laatst gewijzigd

De datum en tijd waarop de uitnodiging voor de vergadering voor het laatst is bijgewerkt (GMT).

UitzonderingVergadering

Als een van de vergaderingen in een reeks opnieuw is gepland voor een andere tijd.

Hoge CPU voor vergaderingen

In dit rapport wordt weergegeven welke gebruikers gemiddeld 90% or higher for at least 25% van hun videominuten voor het systeem hebben gebruikt tijdens vergaderingen. Om bronnen te optimaliseren, Webex de bitsnelheid en resolutie van alle video's wanneer de gebruiker gedurende vijf opeenvolgende seconden een gemiddeld CPU gebruik van het systeem van 95% bereikt.

U kunt dit rapport gebruiken om gebruikers te helpen bij het verminderen van het CPU gebruik van hun systeem voor een betere vergaderervaring.

Kolomnaam

Beschrijving

E-mailadres van de gebruiker

Het e-mailadres van de gebruiker met een hoog CPU gebruik van het systeem.

Totaal aantal videominuten

Het aantal opgenomen videominuten voor het e-mailadres van elke gebruiker tijdens de geselecteerde datumbereik.

Videominuten met hoog CPU gebruik

Het aantal opgenomen videominuten waarbij het gemiddelde CPU gebruik van het systeem 90% of hoger was.

% Videominuten met hoge CPU

Het percentage videominuten waarbij het gemiddelde CPU gebruik van het systeem 90% of hoger was.

Vergaderingen Actieve gebruiker voortschrijdend gemiddelde

Biedt informatie over het aantal licenties dat in een abonnement wordt gebruikt en hoeveel gebruikers binnen de gerapporteerde datum ten minste één Webex-vergadering hebben gehost. Dit rapport is alleen beschikbaar als uw organisatie een actief True Forward-abonnement heeft dat in aanmerking komt.

Kolomnaam

Beschrijving

Datum

De kalenderdatum binnen de periode.


 

Een periode wordt gedefinieerd als een cyclus van 30 dagen die begint op de dag dat uw abonnement is geactiveerd en die overeenkomt met uw factureringscyclus. Als uw abonnement bijvoorbeeld is ingegaan op 5 juli 2020, begint de volgende periode 30 dagen later, op 4 augustus 2020.

Abonnement-id

De unieke Id van het abonnement.

Product

De naam van het product voor de gerapporteerde licenties.

Aantal ingerichte licenties

Het totale aantal licenties dat is ingericht voor het abonnement en het product.

Toegewezen licentiehoeveelheid

Het aantal licenties dat op de gerapporteerde datum aan gebruikers is toegewezen.

Unieke actieve hosts per dag

Het aantal unieke actieve hosts op de kalenderdatum.

Unieke actieve hosts zijn hosts die op de gerapporteerde datum ten minste één Webex-vergadering hebben gestart.

Unieke actieve vergaderingshosts in de afgelopen 30 dagen

Het cumulatieve aantal unieke actieve hosts voor de afgelopen 30 dagen, inclusief de huidige dag.

Unieke actieve hosts zijn hosts die op de gerapporteerde datum ten minste één Webex-vergadering hebben gestart.

90 dagen voortschrijdend gemiddelde Unieke actieve vergaderingshosts

Het gemiddelde aantal unieke actieve hosts in de afgelopen 90 dagen van de gerapporteerde datum, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Als uw abonnement minder dan 90 dagen heeft, wordt het gemiddelde gebaseerd op het aantal dagen dat het abonnement actief is geweest.

Verbruikshoeveelheid

Dit getal geeft de uitgelijnde waarde weer die wordt gebruikt om een True Forward te identificeren. IT-beheerders kunnen deze waarde gedurende de contractperiode volgen, ruim voor de periode waarin het abonnement moet worden gewijzigd vanwege een mogelijke wijziging.


 

Dit aantal komt overeen met hetzelfde aantal als het voortschrijdend gemiddelde van 90 dagen voor unieke actieve vergaderingshosts.

Rapport Verbruikslicentie voor vergaderingen

Biedt informatie over het aantal licenties dat in een abonnement wordt gebruikt. Dit rapport is alleen beschikbaar als uw organisatie een actief factureringsabonnement op basis van nutsvoorzieningen heeft.


 

Dit rapport is niet beschikbaar in Webex voor overheidsorganisaties.

Kolomnaam

Beschrijving

Datum

De periode waarin het abonnement zich bevindt. Een periode wordt gedefinieerd als een cyclus van 30 dagen die begint op de dag dat uw abonnement is geactiveerd en die overeenkomt met uw factureringscyclus.

Als uw abonnement bijvoorbeeld is ingegaan op 5 juli 2020, begint de volgende periode 30 dagen later, op 4 augustus 2020.

Abonnement-id

De unieke Id van het abonnement.

Product

De naam van het product voor de gerapporteerde licenties.

Aantal ingerichte licenties

Het totale aantal licenties dat is ingericht voor het abonnement en het product.

Toegewezen licentiehoeveelheid

Het aantal licenties dat op de gerapporteerde datum aan gebruikers is toegewezen.

Webinarrapport

Biedt informatie over Webex webinars die zijn gehost binnen het geselecteerde datumbereik. U kunt dit rapport gebruiken om te achterhalen wie de host van een webinar was, welk type webinar is gepland en hoeveel gebruikers zich hebben geregistreerd of hebben bijgewoond.

Kolomnaam

Beschrijving

Vergadering-id

De unieke Id van het webinar.

Host-id

De unieke Id van de host.

Webinaronderwerp

Het onderwerp van het webinar.

Webinartype

Als het is gepland als een webinar of Webcast.

E-mailadres van host

Het e-mailadres van de host.

Voornaam host

De voornaam van de host.

Achternaam host

De achternaam van de host.

Datum gebeurtenis

De datum waarop het webinar is gestart.

Starttijd

Het tijdstip waarop de webinar is gestart (GMT).

Eindtijd

Het tijdstip waarop het webinar is beëindigd (GMT).

Duur

Het aantal minuten dat de webinar heeft geduurd.

Totaal aantal geregistreerden

Het aantal gebruikers dat zich voor de webinar heeft geregistreerd voordat deze is gestart.

Totaal aantal deelnemers

Het aantal gebruikers dat heeft deelgenomen aan de webinar.

Extern berichtendomein

Biedt informatie over externe domeinen en externe gebruikers die samenwerken in uw organisatie. U kunt ook zien hoe gebruikers van uw organisatie samenwerken met externe domeinen in externe ruimten.

Kolomnaam

Beschrijving

Extern domein

Naam van het externe domein.

Aantal externe gebruikers

Aantal gebruikers van het externe domein in de ruimten van uw organisatie.

Aantal ruimten met externe gebruikers

Het aantal ruimten in uw organisatie met ten minste één gebruiker uit het externe domein. Als Bob@extern.com zich bijvoorbeeld in 3 verschillende ruimten in uw organisatie bevindt, wordt in deze kolom 3 als waarde weergegeven.

Datum meest recent gelezen bericht

Laatst bekende datum waarop een gebruiker uit het externe domein een bericht heeft gelezen in een ruimte in uw organisatie.

Datum meest recent verzonden bericht

Laatst bekende datum waarop een gebruiker uit het externe domein een bericht heeft verzonden in een ruimte in uw organisatie.

Datum meest recent gedeeld bestand

Laatst bekende datum waarop een gebruiker uit het externe domein een bestand heeft gedeeld in een ruimte in uw organisatie.

Datum van meest recente deelname aan ruimte

Laatst bekende datum waarop een gebruiker uit het externe domein lid is geworden van een ruimte in uw organisatie.

Aantal gebruikers van uw organisatie in externe ruimten

Het aantal gebruikers van uw organisatie dat zich in externe ruimten bevindt.

Aantal externe ruimten met gebruikers uit uw organisatie

Het aantal externe ruimten waarin gebruikers van uw organisatie zich bevinden. Als Alice@example.com zich bijvoorbeeld in 3 verschillende externe ruimten van het externe domein bevindt, wordt in deze kolom 3 als waarde weergegeven.

Berichtenbots-activiteit

Dit rapport toont gegevens voor elke activiteit van elke bot per dag tijdens de datumbereik die u selecteert. Elke datum die u selecteert, heeft een eigen set gegevens. Als u bijvoorbeeld een rapport uitvoert voor 1 juni 2020 tot 5 juni 2020, toont het rapport u elke activiteit van de bot voor elke datum van het rapport.

Als een bot gedurende een bepaalde datum geen activiteit heeft gehad, worden die datums niet weergegeven in het rapport.


 
Gegevens voor dit rapport zijn alleen voor bots van uw organisatie. Als uw organisatie bots gebruikt die geen deel uitmaken van uw organisatie, worden er geen gegevens voor die bots weergegeven.

Kolomnaam

Beschrijving

Botnaam

De naam van de bot.

Bot-id

De unieke Id van de bot.

Datum

De datum voor de activiteit van de bot.

Aantal actieve ruimten

Het aantal ruimten waarin de bot een bericht heeft verzonden of een bestand heeft gedeeld.

Aantal berichten

Het aantal berichten dat door de bot is verzonden.

Gedeelde bestanden

Het aantal bestanden dat door de bot is gedeeld.

Nieuwe ruimten toegevoegd

Het aantal spaties waaraan de bot deelneemt.

Ruimten afgesloten

Het aantal spaties dat de bot nog heeft.

Aantal botgebruikers

Het aantal unieke gebruikers dat de bot heeft genoemd.

Aantal botvermeldingen

Het aantal keren dat de bot door gebruikers is genoemd.

Gebruikersactiviteit via berichten

In dit rapport worden gegevens weergegeven voor elke activiteit van elke gebruiker per dag tijdens de datumbereik die u selecteert. Elke datum die u selecteert, heeft een eigen set gegevens. Als u bijvoorbeeld een rapport uitvoert voor 1 juni 2020 tot 5 juni 2020, toont het rapport u alle activiteiten van de gebruiker voor elke datum van het rapport.

Als een gebruiker op een bepaalde datum geen activiteit heeft gehad, worden die datums niet weergegeven in het rapport.

Kolomnaam

Beschrijving

Gebruikers-id

De unieke Id van de gebruiker.

Naam

De voor- en achternaam van de gebruiker.

E-mail

Het e-mailadres van de gebruiker.

Datum

De datum voor de activiteit van de gebruiker.

Berichten verzonden

Het aantal berichten dat door de gebruiker is verzonden.

Gesprekken

Het aantal gesprekken en vergaderingen waaraan een gebruiker heeft deelgenomen vanuit de Webex -app-client.

Gedeelde bestanden

Het aantal bestanden dat door de gebruiker in alle ruimten is gedeeld.

Aantal ruimten

Het aantal ruimten waarin de gebruiker een bericht heeft verzonden, een gesprek heeft geplaatst of een bestand heeft gedeeld.

Nieuwe ruimten gemaakt

Het aantal ruimten dat de gebruiker heeft gemaakt.

Nieuwe ruimten toegevoegd

Het aantal ruimten waaraan de gebruiker deelneemt.

Ruimte verlaten

Het aantal ruimten dat de gebruiker nog heeft.

Overzicht van activiteiten voor Messaging Bots

Dit rapport toont verzamelde gegevens voor elke activiteit van elke bot tijdens de datumbereik die u selecteert.


 
Gegevens voor dit rapport zijn alleen voor bots van uw organisatie. Als uw organisatie bots gebruikt die geen deel uitmaken van uw organisatie, worden er geen gegevens voor die bots weergegeven.

Kolomnaam

Beschrijving

Botnaam

De naam van de bot.

Bot-id

De unieke Id van de bot.

Boteigenaar

De naam van de gebruiker die de bot heeft gemaakt.

E-mail -mailadres van bot-eigenaar

Het e-mailadres van de gebruiker die de bot heeft gemaakt.

Startdatum

De eerste geselecteerde datumbereik voor het rapportdatumbereik.

Einddatum

De laatst geselecteerde datumbereik voor het rapportdatumbereik.

Gemiddeld aantal actieve ruimten

Het gemiddelde aantal ruimten waarin de bot een bericht heeft verzonden of een bestand heeft gedeeld.

Aantal berichten

Het aantal berichten dat door de bot is verzonden.

Gedeelde bestanden

Het aantal bestanden dat door de bot is gedeeld.

Deelgenomen ruimten

Het aantal spaties waaraan de bot deelneemt.

Ruimten afgesloten

Het aantal spaties dat de bot nog heeft.

Gemiddeld aantal botgebruikers

Het gemiddelde aantal unieke gebruikers dat de bot heeft genoemd.

Aantal botvermeldingen

Het aantal keren dat de bot door gebruikers is genoemd.

Overzicht van gebruikersactiviteiten voor berichten

Dit rapport toont verzamelde gegevens voor elke activiteit van elke gebruiker tijdens de datumbereik die u selecteert.

Kolomnaam

Beschrijving

Gebruikers-id

De unieke Id van de gebruiker.

Naam

De voor- en achternaam van de gebruiker.

E-mail

Het e-mailadres van de gebruiker.

Startdatum

De eerste geselecteerde datumbereik voor het rapportdatumbereik.

Einddatum

De laatst geselecteerde datumbereik voor het rapportdatumbereik.

Berichten verzonden

Het aantal berichten dat door de gebruiker is verzonden.

Gesprekken

Het aantal gesprekken en vergaderingen waaraan een gebruiker heeft deelgenomen vanuit de Webex -app-client.

Gedeelde bestanden

Het aantal bestanden dat door de gebruiker in alle ruimten is gedeeld.

Nieuwe ruimten gemaakt

Het aantal ruimten dat de gebruiker heeft gemaakt.

Deelgenomen ruimten

Het aantal ruimten waaraan de gebruiker deelneemt.

Ruimte verlaten

Het aantal ruimten dat de gebruiker nog heeft.

Versie van de Berichten-app


 
Dit rapport legt alleen de nieuwste clientversie van de Webex-app vast wanneer gebruikers een bericht verzenden. Als gebruikers zich alleen aanmelden bij de Webex-app, maar geen berichten verzenden, wordt de nieuwste clientversie niet vastgelegd.

Dit rapport bevat geen datumbereik of Webex-site -siteselectie omdat het u gegevens van alle Webex -sites in uw organisatie toont en de laatst bekende datum waarop een gebruiker een bericht heeft verzonden. Als een gebruiker bijvoorbeeld een bericht heeft verzonden op 1 maart 2020 en sindsdien geen andere berichten heeft verzonden, wordt in het rapport de Webex -app-clientversie weergegeven die op die datum is gebruikt.

In het rapport worden gegevens weergegeven op alle platforms waarop een gebruiker zich heeft aangemeld bij de Webex app. Als een gebruiker zich bijvoorbeeld heeft aangemeld bij de Webex app op de Windows- en Mac-client, heeft die gebruiker twee afzonderlijke vermeldingen in het rapport.

Kolomnaam

Beschrijving

Versie

De meest recente gedetecteerde versie van de Webex -app-client.

Platform

Het besturingssysteem voor de Webex -app-client.

User_ Id

De unieke Id van de gebruiker.

E-mail

Het e-mailadres van de gebruiker die zich heeft aangemeld bij de Webex -app-client.

Naam

De voor- en achternaam van de gebruiker.

Datum laatst bekende

De datum waarop het Webex app-platform en het versienummer voor het laatst zijn gedetecteerd voor een gebruiker tijdens het laatste verzonden bericht.

Als een gebruiker bijvoorbeeld geen bericht heeft verzonden na een update van de versie van de Webex -app, wordt in het rapport de clientversie van de Webex -app weergegeven die op die datum is gebruikt.

Rapport Mediakwaliteit bellen

In dit rapport worden details weergegeven over elke gesprekspad die een mediasessie tot stand heeft gebracht met Bellen via Webex of Webex Calling.

Kolomnaam

Beschrijving

Gebruikersnaam

Voor- en achternaam van de gebruiker.

E-mail

Het e-mailadres van de gebruiker

Starttijd

Tijd (GMT) waarop het gesprek is gestart.

Eindpunt

App waarmee de gebruiker het gesprek heeft geplaatst of ontvangen.

Gebruikt apparaat

Fysiek apparaat waarmee de gebruiker het gesprek heeft gestart of ontvangen. Bijvoorbeeld een Cisco IP-telefoon 8865.

Gesprekskwaliteit

Mediakwaliteit van het gesprek. Gespreksgedeelten worden gecategoriseerd als goed als voor zowel de video- als audiostream geldt dat de jitter lager is dan 150 ms, de latentie lager is dan 400 ms en het pakketverlies lager is dan 5%.

Duur(en)

De hoeveelheid tijd in seconden dat het gesprek duurde.

Max. audiojitter (ms)

De hoogste waarde van audiojitter voor de duur van het gesprek, in milliseconden.

Gemiddelde audiojitter (ms)

De gemiddelde waarde van audiojitter voor de duur van het gesprek, in milliseconden.

Audiopakketverlies (%)

De hoogste waarde van pakketverlies voor de duur van het gesprek, in percentage.

Audiolatentie (ms)

De hoogste waarde van de audiolatentie voor de duur van het gesprek, in milliseconden.

Alleen audio

Dit veld geeft aan of het gesprekspad alleen audio gebruikte.

Max. videojitter

De hoogste waarde van videojitter voor de duur van het gesprek, in milliseconden.

Gemiddelde videojitter

De gemiddelde waarde van videojitter voor de duur van het gesprek, in milliseconden.

Videopakketverlies (%)

De hoogste waarde van pakketverlies voor de duur van het gesprek, in percentage.

Videolatentie (ms)

De hoogste waarde van videolatentie voor de duur van het gesprek, in milliseconden.

Oproep-id

Unieke Id van het gesprek.

Lokale sessie-id

Unieke lokale Id van het gesprek.

Externe sessie-id

Unieke externe Id van het gesprek.

Locatie

Locatie waaraan de gebruiker is toegewezen in Control Hub.

Land

Land waaraan de gebruiker is toegewezen in Control Hub.

Gebruikte verbinding

Type verbinding dat wordt gebruikt om verbinding te maken met het gesprek.

Lokaal IP -adres

Lokaal IP-adres van de gebruiker.

Audiocodec

De indeling voor codering en decodering van audiomedia die tijdens het gesprek wordt gebruikt.

Video-codec

De indeling voor codering en decodering van videomedia die tijdens het gesprek wordt gebruikt.

Padoptimalisatie

Padoptimalisatie gebruikt tijdens het gesprek. De beschikbare typen padoptimalisatie zijn:

 • Interactieve connectiviteit tot stand brengen (ICE): wordt gebruikt om apparaten in staat te stellen media rechtstreeks naar elkaar te verzenden, waardoor latentie en bandbreedtegebruik worden verminderd.
 • Privénetwerkverbinding (PNC): wordt gebruikt om Webex Calling -klanten in staat te stellen hun privénetwerk uit te breiden naar de cloud via een speciale VPN.
 • Geen optimalisatie —Als ICE- of PNC-padoptimalisatie niet wordt gebruikt.

Gesprekstype

Het type gesprek waarmee de gebruiker het gesprek heeft gevoerd. Mogelijke waarden zijn Webex Calling of Bellen via Webex.

Rapport Gespreksbetrokkenheid

In dit rapport worden gegevens weergegeven voor de gesprekslijnen die gebruikers hebben gemaakt of ontvangen met de Webex-app via Bellen op Webex en de Webex Calling app.

Kolomnaam

Beschrijving

Naam

De voor- en achternaam van de gebruiker.

E-mail

Het e-mailadres van de gebruiker.

Starttijd

De tijd (GMT) waarop het gesprek is gestart.

Duur

De hoeveelheid tijd in seconden dat het gesprek duurde.

Videoduur

De hoeveelheid tijd in seconden dat de gebruiker de video heeft ingeschakeld.

Eindpunt

Het apparaat of de app waarmee de gebruiker het gesprek heeft gestart of ontvangen.

Oproep-id

De unieke Id van het gesprek.

Beller

In dit veld wordt weergegeven of de gebruiker het gesprek heeft gestart. De mogelijke waarden zijn:

 • J: de gebruiker heeft het gesprek gestart.

 • N: de gebruiker heeft het gesprek niet gestart.

 • N.v.t. zijn niet beschikbaar. Dit kan gebeuren voor gesprekken van en naar Webex apparaten.

Rapport Gesprekskwaliteit

In dit rapport worden gegevens weergegeven voor de kwaliteit van gesprekken die zijn gestart of ontvangen door gebruikers met de Webex Calling en Webex bureaublad-apps.


 

De kwaliteit van gesprekken die zijn gestart of ontvangen via de Webex-app en in de cloud geregistreerde apparaten wordt niet vastgelegd in dit rapport.

Kolomnaam

Beschrijving

Naam

De voor- en achternaam van de gebruiker.

E-mail

Het e-mailadres van de gebruiker.

Starttijd

De tijd (GMT) waarop het gesprek is gestart.

Duur

De hoeveelheid tijd in minuten dat het gesprek duurde.

Eindpunt

Het apparaat of de app waarmee de gebruiker het gesprek heeft gestart of ontvangen.

Pakketverlies audio

Het gemiddelde ontvangen pakketverlies in procenten.

Audiovertraging

De gemiddelde audio-retourvertraging in milliseconden.

Audio-jitter

De gemiddelde jitter in milliseconden.

Pakketverlies video

Het gemiddelde pakketverlies voor ontvangen video in procenten.

Videolatentie

De gemiddelde video-retourvertraging in milliseconden.

UA-versie

De versie van de Webex Calling of Webex bureaublad-app van de gebruiker.

Oproep-id

De unieke Id van het gesprek.

Rapport Statistieken gesprekswachtrij

Dit rapport bevat details van gesprekswachtrijen die in uw organisatie zijn ingesteld. U kunt dit rapport gebruiken om het aantal inkomende gesprekken naar wachtrijen en de status van die gesprekken te bekijken.

KolomnaamBeschrijving
GesprekswachtrijNaam van de gesprekswachtrij.
LocatieLocatie toegewezen aan de gesprekswachtrij.
Telefoonnr.Telefoonnummer toegewezen aan de gesprekswachtrij.
ExtensieToestelnummer toegewezen aan de gesprekswachtrij.
Totaal aantal wachtminutenHet totale aantal minuten dat gesprekken door agenten in de wacht zijn geplaatst.
Gem. wachtminutenGemiddeld aantal minuten dat gesprekken door agenten in de wacht zijn geplaatst.
Totaal aantal minuten gesprekHet totale aantal minuten dat agenten actief in gesprek waren.
Gem. gespreksminutenGemiddeld aantal minuten dat agenten actief in gesprek waren.
Totaal aantal afhandelingsminutenHet totale aantal minuten dat agenten hebben besteed aan het afhandelen van gesprekken. De afhandelingsminuten worden berekend als het totale aantal gespreksminuten + het totale aantal minuten in de wacht = het totale aantal afhandelingsminuten.
Gem. verwerkingsminutenHet gemiddelde aantal minuten dat agenten hebben besteed aan het afhandelen van gesprekken.
Totaal aantal minuten wachtenHet totale aantal minuten dat bellers hebben gewacht tot de volgende beschikbare agent het gesprek beantwoordt.
Gem. minuten wachtenHet gemiddelde aantal minuten dat bellers hebben gewacht tot de volgende beschikbare agent het gesprek beantwoordt.
Gesprekken beantwoordAantal gesprekken dat door agenten is beantwoord.
% beantwoorde gesprekkenPercentage gesprekken dat door agenten is beantwoord.
Gesprekken afgebrokenHet aantal gesprekken waarbij de beller heeft opgehangen of een bericht heeft achtergelaten voordat een agent beschikbaar kwam.
% Verbroken gesprekkenPercentage gesprekken waarbij de beller heeft opgehangen of een bericht heeft achtergelaten voordat een agent beschikbaar kwam.
Gem. verlaten minutenHet gemiddelde aantal minuten dat bellers hebben opgehangen of een bericht hebben achtergelaten voordat een agent beschikbaar kwam.
Verlaten minutenHet aantal minuten dat bellers hebben opgehangen of een bericht hebben achtergelaten voordat een agent beschikbaar kwam.
Totaal aantal gesprekkenTotaal aantal inkomende gesprekken.
Overloop - BezetHet aantal gesprekken dat is overgelopen omdat de wachtrijlimiet is bereikt.
Overloop - time-outHet aantal gesprekken dat is overgelopen omdat de wachttijd de maximale limiet heeft overschreden.
Gesprekken doorgeschakeldHet aantal gesprekken dat uit de wachtrij is doorgeschakeld.
Gem. aantal agenten toegewezenGemiddeld aantal agenten dat is toegewezen aan gesprekswachtrijen.
Gem. aantal agenten dat gesprekken afhandeltHet gemiddelde aantal agenten dat gesprekken actief heeft afgehandeld.

Rapport Statistieken agent in gesprekswachtrij

Dit rapport bevat details van alle agenten die zijn toegewezen aan gesprekswachtrijen in uw organisatie. U kunt dit rapport gebruiken om te zien welke agent de meeste gesprekken ontvangt en om informatie over hun gespreksstatistieken te bekijken.

KolomnaamBeschrijving
Naam agent/werkruimteNaam van de agent of werkruimte.
GesprekswachtrijNaam van de gesprekswachtrij.
LocatieLocatie toegewezen aan de gesprekswachtrij.
Totaal aantal beantwoorde gesprekkenHet aantal gesprekken dat aan de agent is gepresenteerd en door deze is beantwoord.
Niet-beantwoorde oproepenHet aantal gesprekken dat aan de agent is gepresenteerd, maar niet is beantwoord.
Totaal aantal weergegeven gesprekkenHet aantal inkomende gesprekken naar de agent dat is gedistribueerd door de gesprekswachtrij.
Totaal aantal minuten gesprekHet totale aantal minuten dat de agent actief aan gesprekken heeft besteed.
Gem. gespreksminutenHet gemiddelde aantal minuten dat de agent actief aan gesprekken heeft besteed.
Totaal aantal wachtminutenHet totale aantal minuten dat de agent gesprekken in de wacht.
Gem. wachtminutenGemiddeld aantal minuten dat de agent gesprekken in de wacht.
Totaal aantal afhandelingsminutenHet totale aantal minuten dat een agent heeft besteed aan het afhandelen van gesprekken. De afhandelingsminuten worden berekend als het totale aantal gespreksminuten + het totale aantal minuten in de wacht = het totale aantal afhandelingsminuten.
Gem. verwerkingsminutenHet gemiddelde aantal minuten dat agenten hebben besteed aan het afhandelen van gesprekken.

Overzicht van statistieken voor automatische assistent

Biedt informatie over gesprekken die zijn omgeleid naar automatische assistenten in uw organisatie.

KolomnaamBeschrijving
Automatische assistentNaam van de automatische assistent, zoals ingericht.
Ph. Nr. / Toestel.Toestel toegewezen aan de automatische assistent.
LocatieLocatie van de automatische assistent, zoals ingericht.
Totaal aantal gesprekkenHet totale aantal inkomende gesprekken dat is doorgestuurd naar de automatische assistent.
BeantwoordHet aantal gesprekken dat is beantwoord door agenten, gebruikers via gesprekken doorschakelen of voicemails.
OnbeantwoordHet aantal gesprekken dat is omgeleid naar agenten, gebruikers via gesprekken doorschakelen of voicemails, maar dat niet is beantwoord.
BezetAantal gesprekken waarbij bellers een bezettoon hebben bereikt.
OverigeAantal gesprekken met een andere status dan beantwoord, onbeantwoord of bezet. Bijvoorbeeld gevallen waarin de beller geen toetsselectie heeft gemaakt.
% beantwoordPercentage gesprekken dat door agenten is beantwoord.
Totale duurTotale tijd dat bellers aan de lijn waren met de automatische telefoniste.

Belangrijke details kantooruren van automatische assistent

Biedt informatie over gesprekken die tijdens uw normale kantooruren naar automatische assistenten worden omgeleid.

KolomnaamBeschrijving
Automatische assistentNaam van de automatische assistent, zoals ingericht.
Toets ingedruktDe toetsoptie waarop bellers op het toetsenblok drukken
Ph. Nr. / Toestel.Toestel toegewezen aan de automatische assistent.
LocatieLocatie van de automatische assistent, zoals ingericht.
Totaal aantal gesprekkenHet totale aantal inkomende gesprekken dat is doorgestuurd naar de automatische assistent.
BeantwoordHet aantal gesprekken dat is beantwoord door agenten, gebruikers via gesprekken doorschakelen of voicemails.
OnbeantwoordHet aantal gesprekken dat is omgeleid naar agenten, gebruikers via gesprekken doorschakelen of voicemails, maar dat niet is beantwoord.
BezetAantal gesprekken waarbij bellers een bezettoon hebben bereikt.
OverigeAantal gesprekken met een andere status dan beantwoord, onbeantwoord of bezet. Bijvoorbeeld gevallen waarin de beller geen toetsselectie heeft gemaakt.
% beantwoordPercentage gesprekken dat door agenten is beantwoord.
DuurDe tijdsduur dat bellers aan de lijn waren met de automatische telefoniste.
BestemmingHet toestelnummer waarnaar de automatische assistent het gesprek heeft doorgeschakeld.
ToetsmenuDe menuoptie die is toegewezen aan de toets die op het toetsenblok is ingedrukt.
ToetsbeschrijvingDe beschrijving voor de toetsoptie waarop bellers op het toetsenblok drukken.

Belangrijke details van Auto-attendant buiten kantooruren

Biedt informatie over gesprekken die buiten de normale kantooruren worden omgeleid naar automatische assistenten.

KolomnaamBeschrijving
Automatische assistentNaam van de automatische assistent, zoals ingericht.
Toets ingedruktDe toetsoptie waarop bellers op het toetsenblok drukken
Ph. Nr. / Toestel.Toestel toegewezen aan de automatische assistent.
LocatieLocatie van de automatische assistent, zoals ingericht.
Totaal aantal gesprekkenHet totale aantal inkomende gesprekken dat is doorgestuurd naar de automatische assistent.
BeantwoordHet aantal gesprekken dat is beantwoord door agenten, gebruikers via gesprekken doorschakelen of voicemails.
OnbeantwoordHet aantal gesprekken dat is omgeleid naar agenten, gebruikers via gesprekken doorschakelen of voicemails, maar dat niet is beantwoord.
BezetAantal gesprekken waarbij bellers een bezettoon hebben bereikt.
OverigeAantal gesprekken met een andere status dan beantwoord, onbeantwoord of bezet. Bijvoorbeeld gevallen waarin de beller geen toetsselectie heeft gemaakt.
% beantwoordPercentage gesprekken dat door agenten is beantwoord.
DuurDe tijdsduur dat bellers aan de lijn waren met de automatische telefoniste.
BestemmingHet toestelnummer waarnaar de automatische assistent het gesprek heeft doorgeschakeld.
ToetsmenuDe menuoptie die is toegewezen aan de toets die op het toetsenblok is ingedrukt.
ToetsbeschrijvingDe beschrijving voor de toetsoptie waarop bellers op het toetsenblok drukken.

Dit rapport bevat gedetailleerde gespreksgeschiedenis . Deze informatie kan worden gebruikt om trends op hoog niveau weer te geven of om in te zoomen op specifieke gesprekstypen, die kunnen worden gebruikt om het belgedrag te begrijpen.

Kolomnaam

Beschrijving

Starttijd

Dit is de starttijd van het gesprek in UTC. De antwoordtijd kan hierna licht zijn.

Antwoordtijd

Het tijdstip waarop het gesprek werd beantwoord, in UTC.

Duur

De lengte van het gesprek, in seconden.

Nummer van beller

Voor inkomende gesprekken is dit het telefoonnummer van de bellende partij. Voor uitgaande gesprekken is dit het telefoonnummer van de gebruiker.

Gebeld nummer

Voor inkomende gesprekken is dit het telefoonnummer van de gebruiker. Voor uitgaande gesprekken is dit het telefoonnummer van de gebelde partij.

Gebruiker

De gebruiker die het gesprek heeft geplaatst of ontvangen.

Id

Voor inkomende gesprekken is dit de Id bellende lijn van de bellende partij. Voor uitgaande gesprekken is dit de Id bellende lijn van de gebruiker.

Id van de gebelde lijn

Voor inkomende gesprekken is dit de Id bellende lijn van de gebruiker. Voor uitgaande gesprekken is dit de Id bellende lijn van de gebelde partij.

Correlatie-id

Correlatie- Id om meerdere gesprekslijnen van dezelfde gesprekssessie aan elkaar te koppelen.

Locatie

De Webex Calling -locatie van de gebruiker voor deze record.

Inkomende trunk

Inkomende trunk kan worden weergegeven in Oorspronkelijke en Beëindigende records.

 • Oorsprong: identificeert de trunk voor inkomende gesprekken van een implementatie op locatie die is geïntegreerd met Webex Calling (kiesplan, onbekend toestelnummer of onbekend nummer wanneer de organisatie 'Gespreksroutering tussen Webex Calling en gebouwen' heeft ingesteld op 'Verouderd gedrag').

 • Beëindigen: identificeert de trunk voor inkomende gesprekken van PSTN op locatie of een implementatie op locatie die is geïntegreerd met Webex Calling (kiesplan, onbekend toestelnummer of onbekend nummer wanneer de organisatie 'Gespreksroutering tussen Webex Calling en gebouwen' heeft ingesteld op 'Verouderd gedrag ”).

Uitgaande trunk

Uitgaande trunk kan worden weergegeven in Originating- en Beëindigingsrecords.

 • Oorsprong: identificeert de trunk voor uitgaande gesprekken die worden gerouteerd via een trunk (geen routegroep) naar PSTN op locatie of een implementatie op locatie die is geïntegreerd met Webex Calling (kiesplan of onbekend toestel).

 • Beëindigen: identificeert de uitgaande trunk voor gesprekken naar PSTN op locatie of een implementatie op locatie die is geïntegreerd met Webex Calling (kiesplan of onbekend toestelnummer).

Routegroep

Indien aanwezig, wordt dit veld alleen gerapporteerd in Oorspronkelijke records. Routegroep identificeert de routegroep die wordt gebruikt voor uitgaande gesprekken die worden gerouteerd via een routegroep naar PSTN op locatie of een implementatie op locatie die is geïntegreerd met Webex Calling (kiesplan of onbekend toestel).

Richting

Of het gesprek inkomend of uitgaand was. De mogelijke waarden zijn:

 • BEINDIGING: inkomend
 • OORSPRONG: uitgaand

Oproeptype

Type gesprek.

Voorbeelden:

 • SIP_ VERGADERING —Geïntegreerde audio voor Webex Calling. Een inbellen of terugbellen naar een Webex -vergadering via een Webex Calling -app of -apparaat.

 • SIP_ NATIONAAL: een uitgaand binnenlands gesprek binnen de regio van de gebruiker.

 • SIP_ INTERNATIONAAL: een uitgaand gesprek naar een andere regio vanuit de thuisregio van de gebruiker.

 • SIP_ SHORTCODE —Shortcodefunctie/servicegesprek. Korte nummers zijn premium of gratis, afhankelijk van de regio en service.

 • SIP_INKOMEND: inkomend of binnenkomend gesprek Dit type dekt alle inkomende gesprekken van PSTN of een andere externe trunk.

 • SIP_ NOODGEVAL: noodoproepen. Bijvoorbeeld 911 bellen in de VS.

 • SIP_ PREMIUM: gesprekken die gebruikmaken van geavanceerde of uitgebreide Premium Toll Services, een nummer met een betaald tarief of een speciaal tarief. Soms geblokkeerd.
 • SIP_ ENTERPRISE: bellen tussen of binnen een locatie binnen dezelfde organisatie.

 • SIP_ TOLLFREE: gratis op basis van inkomende (inkomende) gesprekken. Gratis telefoonnummers.

 • SIP_ MOBIEL: een mobiel/mobiel gesprek is wanneer de gebruiker het gesprek heeft gestart met zijn mobiel nummer of het gesprek heeft ontvangen toen hij werd gebeld op zijn mobiel nummer.

 • ONBEKEND: kan het oproeptype niet bepalen.

Clienttype

Het type client dat de gebruiker (die deze record maakt) gebruikt om het gesprek te starten of te ontvangen.

Voorbeelden:

 • SIP: gesprekken die zijn gestart naar of vanaf een mobiele telefoon met Webex Go of gesprekken vanaf een niet-Cisco-clienteindpunt dat deelneemt via SIP.

 • WXC_ CLIENT: Webex Calling -app

 • WXC_ DERDE_ PARTY: apparaat van derden

 • TEAMS_ WXC_ CLIENT: Webex -app

 • WXC_ APPARAAT: MPP-bureautelefoonapparaten

 • WXC_ SIP_ GW: lokale gateway

Clientversie

De versie van de client die de gebruiker (van deze CDR) gebruikt om het gesprek te starten of te ontvangen.

Type subclient

Als het gesprek NAAR of VANAF een mobiele telefoon is met Webex Go, wordt de Client type wordt SIP weergegeven en de Sub client type wordt weergegeven MOBILE_NETWORK.

Type besturingssysteem

Het besturingssysteem waarop de app werd uitgevoerd, indien beschikbaar.

Apparaat Mac

Het MAC-adres van het apparaat, indien bekend.

Model

Het apparaatmodeltype dat de gebruiker gebruikt om de oproep te plaatsen of te ontvangen.

Voorbeelden:

 • 8865-3PCC: Cisco IP-telefoon 8865

 • IOS: de SIP -gateway van Cisco

 • Cisco-Board70: Cisco Webex Board -serie 70

 • ATA192-XX: Cisco ATA 192 analoge telefoonadapter

 • DBS-210-3PC: Cisco IP DECT -basisstation 210-serie, enz.

Beantwoord

Geeft aan of het specifieke gesprekspad is beantwoord of niet.

Voorbeelden:

 • In het geval van een zoekgroep heeft de agent die het gesprek niet heeft aangenomen Beantwoord = ONWAAR. En de agent die het gesprek heeft aangenomen, heeft Answered = TRUE, UserType=HuntGroup

 • Gesprekken die via voicemail worden beantwoord, hebben Beantwoord = TRUE, maar hebben Gebruikerstype = VoicemailOphalen

Internationaal land

Het land van het gekozen nummer. Dit wordt alleen ingevuld voor internationale gesprekken.

Oorspronkelijke reden

Reden voor het omleiden van gesprekken voor het oorspronkelijk gebelde nummer.

Voorbeelden:

 • Onvoorwaardelijk: de service Altijd doorschakelen (CFA), Groepsnachtdoorschakeling

 • Geen antwoord: de partij was niet beschikbaar om het gesprek aan te nemen. CF/bezet of Voicemail/bezet

 • Doorbuiging: aanduiding dat een gesprek is omgeleid. Mogelijke oorzaken zijn Blind doorverbinden, Automatisch doorverbinden, Doorverbinden vanuit een callcenter, enzovoort.

 • TimeOfDay: de geplande periode van automatische omleiding bellen. CF/Selectief, Groepsnacht doorschakelen

 • UserBusy: NST ingeschakeld of de gebruiker heeft het gesprek vrijwillig geweigerd. CF/bezet of Voicemail/bezet

 • FollowMe: Geautomatiseerde omleiding naar een persoonlijke omleidingsservice. Dit kan Gelijktijdig overgaan, Opeenvolgend overgaan, Office Anywhere of Extern kantoor zijn

 • CallQueue: een callcentergesprek met een agent of een gebruiker (een lid van een gesprekswachtrij)

 • Huntgroep: een op een huntgroep gebaseerd gesprek naar een agent of een gebruiker (geeft een lid van de zoekgroep aan).

 • ExplicitIdxxx: Enterprise-spraakportal wordt omgeleid naar de spraakportal thuis van de gebruiker. Het gedeelte "xxx" zijn de cijfers die zijn verzameld van de beller, waarmee de doelmailbox wordt geïdentificeerd (toestelnummer of telefoonlijstnummer)

 • ImplicitId: geeft een omleiding van een spraakportal voor de onderneming aan naar de spraakportal thuis van de gebruiker

 • Niet beschikbaar: naar een voicemail als de gebruiker geen app of apparaat heeft

 • Niet herkend: kan de reden niet bepalen

 • Onbekend: doorschakelen per telefoon zonder reden

Gerelateerde reden:

Geeft een trigger aan die heeft geleid tot een wijziging in de gespreksaanwezigheid. De trigger kan voor dit specifieke gesprek zijn of worden omgeleid via een ander gesprek.

Voorbeelden:

 • Doorbuiging: aanduiding dat een gesprek is omgeleid. Mogelijke oorzaken zijn Blind doorverbinden, Automatisch doorverbinden, Doorverbinden vanuit een callcenter, enzovoort.

 • Consultatief doorverbinden: tijdens een gesprek is het gesprek doorverbonden naar een andere gebruiker door dit eerst aan te kondigen. wat betekent dat de persoon een waarschuwing heeft gekregen of is gevraagd of deze het gesprek wil aannemen en vervolgens is doorverbonden.

 • CallForwardSelective: Gesprek doorschakelen volgens het gedefinieerde schema. Kan zijn gebaseerd op factoren zoals een specifieke tijd, specifieke bellers of een VM. Het heeft altijd voorrang op Gesprekken doorschakelen.

 • CallForwardAlways: gesprekken worden onvoorwaardelijk doorgeschakeld naar een gedefinieerd telefoonnummer of naar een VM

 • CallForwardNoAnswer: de partij was niet beschikbaar om het gesprek aan te nemen

 • CallForwardBusy: de gebruiker heeft het gesprek vrijwillig geweigerd, of DND is ingeschakeld waardoor het gesprek is doorgeschakeld naar een opgegeven telefoonnummer of voicemail.

 • CallForwardNotReachable: groepsomleiding zoeken voor een agent die niet bereikbaar is

 • CallRetrieve: de gebruiker heeft de optie voor het ophalen van een gesprek geactiveerd om een geparkeerd gesprek aan te nemen

 • CallRecording: de gebruiker heeft de gespreksopname gestart die de opnameopties Start/Pauze/Hervat/Stop heeft geactiveerd

 • DirectedCallPickup: geeft aan dat deze gebruiker tot een groep voor gesprek opnemen behoorde die het gesprek heeft beantwoord of wanneer een ander lid van de groep voor gesprek opnemen op een locatie bezet was

 • Leidinggevend: de gebruiker die is geconfigureerd met de service Leidinggevend/leidinggevend assistent en die gesprekken namens iemand anders mag afhandelen. Ook bekend als Boss-admin

 • ExecutiveAssistantInitiateCall: de gebruiker die is geconfigureerd als Executive-assistent die het gesprek heeft geplaatst of gestart namens iemand anders (de baas van de beheerder)

 • ExecutiveAssistantOmleiding: de gebruiker die is geconfigureerd als Executive Assistant voor wie gesprekken doorschakelen is ingeschakeld naar een gedefinieerd telefoonnummer

 • ExecutiveForward: de Executive (baas-beheerder) had een instelling voor het gesprek doorschakelen naar een bepaald nummer ingeschakeld. Over het algemeen geactiveerd wanneer een ExecutiveAssist geen gesprek heeft gekozen

 • ExecutiveAssistantCallPush: de gebruiker die is geconfigureerd als een leidinggevende assistent die een gesprek heeft ontvangen en dat uitgaand bellen doorgestuurd (met #63) naar het nummer van de leidinggevende (baas-beheerder)

 • Extern kantoor: geeft aan welk gesprek is gestart om de externe locatie van de gebruiker te bereiken

 • RoutePoint: geeft een inkomend gesprek en een gesprek in de wachtrij aan naar een agent. (Voor de inkomende gesprekken naar het routepunt)

 • SequentialRing: geeft aan dat deze gebruiker in de lijst met telefoonnummers staat die opeenvolgend worden gewaarschuwd bij ontvangst van een Binnenkomend gesprek dat voldoet aan een reeks criteria

 • SimultaneousRingPersonal: geeft aan dat deze gebruiker in de lijst stond met meerdere bestemmingen die tegelijkertijd moeten overgaan wanneer er gesprekken worden ontvangen op hun telefoonnummer. (De eerste te beantwoorden bestemming is verbonden)

 • CCMonitoringBI: de indicatie dat een supervisor voor de gesprekswachtrij stil volgen heeft ingeroepen

 • CallQueue: een callcentergesprek met een agent of gebruiker ( geeft een lid van de gesprekswachtrij aan )

 • Huntgroep: een op zoekgroep gebaseerde oproep naar een agent of een gebruiker (geeft een lid van de zoekgroep aan).

 • CallPickup: het gebruikersgedeelte van een opneemgroep of ophaalpoging door deze gebruiker tegen een overgaand gesprek voor een andere gebruiker of ander toestel

 • Gesprek parkeren: een lopend gesprek is geparkeerd, toegewezen aan een geparkeerd nummer (dit is niet het telefoonnummer van de gebruiker )

 • CallParkRetrieve: een poging tot het ophalen van Callpark door de gebruiker, voor een ander toestel of voor het eigen toestel van de gebruiker

 • Doorbuiging: aanduiding dat een gesprek is omgeleid. Mogelijke oorzaken zijn het automatisch doorverbinden van een operator, het doorverbinden uit een callcenter, het omleiden van de app/het apparaat van de gebruiker, enz.

 • FaxDeposit: geeft aan dat een fax is gedeponeerd bij de faxservice

 • PushNotificationRetrieval: gebruiksindicatie van de functie voor pushmeldingen. Betekent dat er een pushmelding is verzonden om de client te wekken en zich voor te bereiden op het ontvangen van een gesprek.

 • Inbreken: geeft aan dat de gebruiker is ingebroken in het gesprek van iemand anders.

 • VoiceXMLScriptTermination: gebruiksindicatie van de functie Routepunt

 • AnywhereLocation: geeft de gespreksopbouw aan naar de locatie met één nummer (Office Anywhere)

 • AnywherePortal: geeft de gespreksopbouw aan naar de 'gebruiker' die wordt geïdentificeerd door de portal met één nummerbereik (Office Anywhere)

 • Niet herkend: kan de reden niet bepalen

Reden omleiden

Reden voor omleiding van gesprek voor het nummer voor omleiden.

Voorbeelden:

 • Onvoorwaardelijk: de service Altijd doorschakelen (CFA)

 • Geen antwoord: de partij was niet beschikbaar om het gesprek aan te nemen. CF/bezet of Voicemail/bezet

 • Doorbuiging: aanduiding dat een gesprek is omgeleid. Mogelijke oorzaken zijn Blind doorverbinden, Automatisch doorverbinden, Doorverbinden vanuit een callcenter, enzovoort.

 • TimeOfDay: de geplande periode van automatische omleiding bellen. CF/selectief

 • UserBusy: NST ingeschakeld of de gebruiker heeft het gesprek vrijwillig geweigerd. CF/bezet of Voicemail/bezet

 • FollowMe: Geautomatiseerde omleiding naar een persoonlijke omleidingsservice. Dit kan Gelijktijdig overgaan, Opeenvolgend overgaan, Office Anywhere of Extern kantoor zijn

 • CallQueue: een callcentergesprek met een agent of een gebruiker (een lid van een gesprekswachtrij)

 • Huntgroep: een op een huntgroep gebaseerd gesprek naar een agent of een gebruiker (geeft een lid van de zoekgroep aan).

 • ExplicitIdxxx: Enterprise-spraakportal wordt omgeleid naar de spraakportal thuis van de gebruiker. Het gedeelte "xxx" zijn de cijfers die zijn verzameld van de beller, waarmee de doelmailbox wordt geïdentificeerd (toestelnummer of telefoonlijstnummer)

 • ImplicitId: geeft een omleiding van een spraakportal voor de onderneming aan naar de spraakportal thuis van de gebruiker

 • Niet beschikbaar: naar een voicemail als de gebruiker geen app of apparaat heeft

 • Niet herkend: kan de reden niet bepalen

 • Onbekend: doorschakelen per telefoon zonder reden

Hoofdnummer van de site

Het hoofdnummer voor de site van de gebruiker waar het gesprek is geplaatst of ontvangen.

Tijdzone van site

De tijdzone van de site is de verschuiving in minuten vanaf de UTC-tijd van de tijdzone van de locatie van de gebruiker.

Gebruikerstype

Het type gebruiker (gebruiker of werkruimte) dat het gesprek heeft geplaatst of ontvangen.

Voorbeelden:

 • AutomatedAttendantVideo: AutomatedAttendant Video IVR -groepsservice

 • BroadworksAnywhere: service voor bereik op één nummer (overal op kantoor)

 • VoiceMailRetrieval: Voicemail-groepsservice

 • HuntGroup: een op zoekgroep gebaseerde service

 • Groepsoproep: eenrichtingsgesprek of groepspagina gemaakt voor doelgebruikers

 • Gebruiker: de directe gebruiker die het gesprek heeft geplaatst of ontvangen.

 • LocalGateway: een gebruiker op basis van een lokale gateway die het gesprek heeft gestart of ontvangen.

 • VoiceMailGroup: gedeelde voicemail of inkomende faxbox voor gebruikers

 • CallCenterStandard: een service op basis van een gesprekswachtrij

 • VoiceXML: gesprek weer toegevoegd aan de wachtrij Routepunt na beëindiging van het script

 • RoutePoint: een gesprek via een routepunt naar een agent routeren (voor een Binnenkomend gesprek naar het routepunt)

 • Plaats: een gebruiker in de werkruimte die het gesprek heeft geplaatst of ontvangen

 • Anker: het door Webex Calling gemaakte of ontvangen gebruikersnummer is geïntegreerd met Webex Contact Center. Er wordt een 'anker' gemaakt om de gespreksroutering voor WxC <->WxCC . te vergemakkelijken

 • Virtuele lijn: een gesprek dat is gestart of ontvangen door een gebruiker van een virtuele lijn met behulp van de optie Meerdere lijnen in Webex Calling

Oproep-id

SIP -gespreks- Id die wordt gebruikt om het gesprek te identificeren. U kunt de gespreks- Id delen met Cisco TAC om hen te helpen een gesprek te lokaliseren, indien nodig.

Hoofdnummer van de site

Het hoofdnummer voor de site van de gebruiker waar het gesprek is geplaatst of ontvangen.

Tijdzone van site

De tijdzone van de site is de verschuiving in minuten vanaf de UTC-tijd van de tijdzone van de gebruiker.

Lokale sessie-id

 • De sessie-id bestaat uit een Universally Unique Identifier (UUID) voor elke user-agent die deelneemt aan een gesprek

 • Het kan worden gebruikt voor het end-to-end volgen van een SIP -sessie in op IP gebaseerde multimediacommunicatiesystemen in overeenstemming met RFC 7206 en draft-ietf-insipid-session-id-15

Elk gesprek bestaat uit vier UUID's, de lokale sessie-id, de externe sessie-id, de laatste lokale sessie-id en de laatste externe sessie-id.

 • De lokale sessie-id wordt gegenereerd op basis van de oorspronkelijke user-agent

 • De externe sessie-id wordt gegenereerd op basis van de Beëindigende user-agent

 • De laatste lokale sessie-id is de waarde van de lokale sessie-id aan het einde van het gesprek.
 • De laatste externe sessie-id is de externe sessie-id aan het einde van het gesprek.

De bestaande velden voor lokale en externe sessie-id geven de eerste sessie-id-waarden weer, terwijl de laatste lokale en externe sessie-id's een vollediger beeld van het gesprek geven. Deze sessie-id's fungeren als een wereldwijde gespreksidentificatie en helpen bij het volgen, zelfs wanneer er tijdens het doorverbinden van een gesprek of een andere functie interactie plaatsvindt waarbij Webex Calling en extern gespreksbeheer betrokken zijn, zoals Unified CM via de lokale gateway.

Externe sessie-id

Laatste lokale sessie-id

Laatste externe sessie-id

UUID gebruiker

Een unieke id voor de gebruiker die aan het gesprek is gekoppeld. Dit is een unieke id voor Cisco producten.

UUID van organisatie

Een unieke id voor de organisatie die het gesprek heeft geplaatst. Dit is een unieke id voor Cisco.

Rapport-id

Een unieke Id voor deze specifieke record. Dit kan worden gebruikt bij het verwerken van records om te helpen bij deduplicatie.

Afdelings- Id

Een unieke id voor de afdelingsnaam van de gebruiker.

Site-UID

Een unieke id voor de site die aan het gesprek is gekoppeld. Het is uniek voor alle Cisco -producten.

Partij vrijgeven

Geeft aan welke partij het gesprek als eerste heeft vrijgegeven. De mogelijke waarden zijn:

 • Lokaal: wordt gebruikt wanneer de lokale gebruiker het gesprek eerst heeft vrijgegeven.
 • Extern: wordt gebruikt wanneer de externe partij het gesprek als eerste vrijgeeft.
 • Onbekend: wordt gebruikt wanneer het gesprek gedeeltelijke informatie bevat of niet voldoende informatie kan verzamelen over de partij die het gesprek heeft vrijgegeven. Dit kan zijn vanwege situaties zoals geforceerde vergrendeling of vanwege een mislukte sessiecontrole.

Omleidingsnummer

Als het gesprek een of meerdere keren is nummer voor omleiden, wordt in dit veld het laatste doorschakelnummer weergegeven. Het helpt om te bepalen wie het gesprek voor het laatst heeft doorgeschakeld. Dit is alleen van toepassing op gespreksscenario's zoals doorverbinden, doorgeschakelde gesprekken, gelijktijdig rinkelen enzovoort.

Gerelateerde gespreks- Id doorverbinden

Doorverbinden-gerelateerde gespreks- Id wordt gebruikt als gespreks-id van het andere gesprekspad dat is betrokken bij het doorverbinden. U kunt deze Id delen met Cisco TAC om hen te helpen bij het lokaliseren van partijen die betrokken zijn bij een doorverbonden gesprek.

Gekozen cijfers

De cijfers van het toetsenblok zoals gekozen door de gebruiker, vóór pre-vertalingen. Als gevolg hiervan rapporteert dit veld meerdere belkeuzemogelijkheden, zoals:

 • Functietoegangscodes (FAC's) die worden gebruikt voor het aanroepen van functies, zoals Laatste nummer opnieuw kiezen of Terugbellen.

 • Een toestel dat is gebeld en een verkeerd gekozen cijfer op het toetsenblok van een apparaat of app.

 • Wanneer een gebruiker een externe toegangscode moet kiezen (bijvoorbeeld 9+) voordat een nummer wordt gekozen, wordt deze toegangscode ook gerapporteerd, evenals de cijfers die daarna worden gekozen.


 
Als voorvertalingen geen effect hebben, bevat het veld gekozen cijfers dezelfde gegevens als het veld voor het gebelde nummer.

Dit veld wordt alleen gebruikt voor het starten van (uitgaande) gesprekken en is niet beschikbaar voor het beëindigen van (inkomende) gesprekken.

Autorisatiecode

De autorisatiecode die de beheerder heeft gemaakt voor een locatie of site die gebruikers kunnen gebruiken. Het wordt over het algemeen verzameld door de services Account-/autorisatiecodes of uitgebreid plan voor uitgaande gesprekken.

Tijd doorverbinden

Geeft het tijdstip aan waarop de service voor het doorverbonden gesprek van gesprekken is gestart tijdens het gesprek. De aanroeptijd wordt weergegeven met behulp van de UTC/GMT tijdzone.

Aantal gebruikers

Staat voor het E.164-nummer van de gebruiker die een CDR genereert. Als er geen nummer aan de gebruiker is toegewezen, wordt het toestelnummer in plaats daarvan weergegeven.

Lokale gespreks-id

Een unieke id die wordt gebruikt om CDR's en gespreksgedeelten met elkaar te correleren. Deze id wordt gebruikt in combinatie met:

 • Externe gespreks-id: hiermee identificeert u de externe CDR van een gespreksgedeelte.
 • Gespreks-id overdragen: hiermee identificeert u het doorverbonden gedeelte van het gesprek.

Externe gespreks-id

Een unieke id die wordt gebruikt om CDR's en gespreksgedeelten met elkaar te correleren. Deze ID wordt gebruikt in combinatie met Local call ID om de lokale CDR van een gespreksgedeelte te identificeren.

ID van netwerkgesprek

Een unieke id die aangeeft of andere CDR's zich in hetzelfde gespreksgedeelte bevinden. Twee CDR's horen in hetzelfde gespreksgedeelte als ze hetzelfde hebben Network call ID.

Gerelateerde oproep-id

Gespreksidentificatie van een ander gesprek dat door dit gesprek is gemaakt vanwege een serviceactivering. De waarde is gelijk aan de Local call ID veld van het gerelateerde gesprek. U kunt dit veld gebruiken om meerdere gespreksgedeelten te correleren die zijn verbonden via andere services.

Gespreksresultaat

Identificeert of het gesprek normaal is ingesteld of niet. Mogelijke waarden zijn:

 • Geslaagd: het gesprek is gerouteerd en de verbinding is verbroken. Omvat Normal, UserBusy en NoAnswer scenario’s.
 • Fout: gesprek mislukt met een interne of externe fout.
 • Weigering: gesprek is geweigerd vanwege gespreksblokkering of time-out.

Meer informatie vindt u in het veld Reden gespreksresultaat.

Reden gespreksuitkomst

Aanvullende informatie over de uitkomst van het gesprek is geretourneerd. Mogelijke redenen zijn:

 • Gelukt
  • Normaal: het gesprek is voltooid.
  • UserBusy: het gesprek is geslaagd, maar de gebruiker is bezet.
  • NoAnswer: het gesprek is geslaagd, maar de gebruiker heeft het niet beantwoord.
 • Weigering
  • CallRejected: gebruiker heeft het gesprek geweigerd.
  • Niet-toegewezen nummer: het gekozen nummer is niet toegewezen aan een gebruiker of service.
  • SIP408: time-out voor aanvraag.
  • InternalRequestTimeout: time-out voor aanvraag.
  • Q850102ServerTimeout: er is een time-out opgetreden voor de server.
  • NoUserResponse: geen reactie van de gebruiker.
  • NoAnswerFromUser: geen antwoord van de gebruiker.
  • SIP480: beller was niet beschikbaar.
  • SIP487: verzoek is beëindigd door het gebelde nummer.
  • Tijdelijk niet beschikbaar: de gebruiker is tijdelijk niet beschikbaar.
  • AdminCallBlock: gesprek is geweigerd.
  • UserCallBlock: gesprek is geweigerd.
  • Onbereikbaar: kan het gesprek niet routeren naar de bestemming.
 • Mislukt
  • DestinationOutOfOrder: serviceaanvraag mislukt.
  • SIP501: ongeldige methode.
  • SIP503: de service is tijdelijk niet beschikbaar.
  • ProtocolError: onbekende releasecode.
  • SIP606: een bepaald aspect van de sessiebeschrijving is niet acceptabel.
  • NoRouteToDestination: geen route beschikbaar voor de bestemming
  • Intern: mislukt vanwege interne Webex Calling-redenen.

Indicator voor antwoord

Wanneer een gesprek wordt beantwoord, identificeert deze indicator of het gesprek is beantwoord op een doorgestuurde locatie (zoals voicemail of een bestemming voor het doorschakelen van gesprekken) in plaats van op de gebelde service of het telefoonnummer van de gebruiker.

Mogelijke waarden zijn:

 • Ja
 • Nee
 • Ja-PostRedirection

Belduur

De duur van het overgaan voordat het gesprek werd beantwoord of er een time-out is opgetreden, in seconden.

Vrijgavetijd

Het tijdstip waarop het gesprek is voltooid, in UTC.

Rapporttijd

Het tijdstip waarop het rapport is gemaakt, in UTC.

Naam PSTN-leverancier

Hier wordt de naam van de leverancier weergegeven van wie de PSTN-service voor het betreffende land is aangeschaft.

Juridische entiteit PSTN

Geeft de gereglementeerde bedrijfsentiteit weer die is geregistreerd voor het leveren van PSTN-service in dat land. Het veld is uitsluitend bedoeld voor Cisco-belplannen.


 
De naam van de gereglementeerde entiteit in regio en tussen regio's kan verschillend zijn.
Organisatie-id PSTN-leverancierHiermee wordt de organisatie-UUID van het Cisco-belplan weergegeven. Het is uniek in verschillende regio's
PSTN-provider-id

Staat voor een onveranderlijk door Cisco gedefinieerd UUID-kenmerk voor een PSTN-provider, waarmee de entiteit die in dat land PSTN heeft verstrekt, uniek wordt geïdentificeerd.

Laatste voorbeeld van lokale en externe sessie-id:

Gesprek doorverbinden in overleg:

 • Alice belt Bob.
 • Bob beantwoordt het gesprek.
 • Bob doet dan een consult transfer naar Carol.
 • Alice en Carol praten.

In de onderstaande tabel ziet u hoe de lokale en laatste sessie-id's voor Alice, Bob en Carol (vetgedrukt) verschillen wanneer een gesprek wordt doorverbonden.

Gedetailleerd gespreksgeschiedenisrecord (CDR)Lokale sessie-idExterne sessie-idLaatste localsessionIDLaatste externe sessie-id
Van oorsprong AliceXJXW
Bob beëindigenJXWX
Van oorsprong BobZWXW
Beëindigen van CarolWZWX

Antwoordindicator met voorbeeld van meerdere omleidingen:

 • Alice belt Bob.
 • Bob heeft de optie Altijd doorschakelen ingeschakeld voor het nummer van Carol.
 • Carol heeft de optie Gesprek doorschakelen bij bezet ingeschakeld voor het nummer van Dave.
 • Dave neemt eindelijk deel aan het gesprek.
 • Alice en Dave praten.

In de onderstaande tabel ziet u hoe de registratie eruit ziet voor het gegeven voorbeeld:

Detailed call records example for Yes-Postredirection field.

De oorspronkelijke partij die hier werd genoemd, was Bob. Maar aangezien het gesprek elders werd beantwoord omdat zowel Bob als Carol een andere richting had, zullen hun Beëindigende gedetailleerde gespreksgeschiedenisrecords een Antwoordindicator hebben = Yes-Postredirection.

Point-to-Point-gesprek:

 • Alice belt Bob.

 • Bob beantwoordt het gesprek.

 • Een van de partijen beëindigt het gesprek.

Webex Calling genereert twee CDR-gegevens. In de onderstaande tabel worden de CDR-veldnamen en gegevensweergaven uitgelegd (CDR1, CDR2)

CDR-veldnamenGespreksgedeelte Alice ↔ Bob
CDR1CDR2
RichtingORIGINATINGTERMINATING
BeantwoordTRUETRUE
Nummer van beller+2814659802+442030577002
Gebeld nummer+2814659802+442030577002
Gekozen cijfers77002N.v.t.
GebruikerAliceBob
IdN.v.t.Alice
Id van de gebelde lijnBobN.v.t.
Gebelde idSSE064225663310323-826219063@10.71.100.219BW064226180310323-1351546003@10.21.1.45
GebruikerstypeGebruikerGebruiker
Correlatie-id9d52512d-0e59-4cb6-9de6-bda7d5b1185e9d52512d-0e59-4cb6-9de6-bda7d5b1185e
Lokale sessie-idb6230eee00105000a000e069ba481bcdd0bcbad800105000a000e069ba481ba6
Externe sessie-idd0bcbad800105000a000e069ba481ba6b6230eee00105000a000e069ba481bcd
 • De oorspronkelijke record (CDR1) van Alice is Gebruiker = Alice, Id van de gebelde lijn = Bob.

 • De beëindigingsrecord (CDR2) van Bob is Gebruiker = Bob, Bellende lijn- Id = Alice.

 • De correlatie- Id blijft hetzelfde voor Alice en Bob.

 • De lokale sessie-id van Alice = de externe sessie-id van Bob EN

 • Bob's lokale sessie-id = Alice's externe sessie-id.


 

Webex Calling genereert een oorspronkelijke CDR met de UUID van Alice in het veld Lokale sessie-id en de UUID van Bob in het veld Externe sessie-id . Webex Calling genereert beëindigings-CDR met de UUID van Bob in het veld Lokale sessie-id en de UUID van Alice in het veld Externe sessie-id .

PSTN-oproep naar een Webex Calling -gebruiker:

 • Alice belt Bob. (Alice is de PSTN-beller en Bob is de gebruiker van Webex Calling ).

 • Bob beantwoordt het gesprek.

 • Een van de partijen beëindigt het gesprek.

Webex Calling genereert slechts één CDR-record voor Bob (CDR1=Beëindigen).

Alice = PSTN-beller (van oorsprong) heeft geen CDR-vermeldingen.

CDR-veldnamenGeen CDR's gemaakt voor Alice PSTN-bellerCDR 1 voor geregistreerde gebruiker van Bob Webex Calling
Richting-TERMINATING
Beantwoord-TRUE
Nummer van beller-+91638076xxxx
Gebeld nummer-+1346298xxxx
Gekozen cijfers-N.v.t.
Gebruiker-N.v.t.
Id-N.v.t.
Id van de gebelde lijn-N.v.t.
Gebelde id-BW101135692160523343591672@10.155.7.148
Gebruikerstype-Gebruiker
Gerelateerde reden:-N.v.t.
Reden omleiden-N.v.t.
Omleidingsnummer-N.v.t.
Correlatie-id-e156cd56-f3c9-4455-bea6-174ac975cfec
Lokale sessie-id-0816529e00105000a0000242be17dcaa
Externe sessie-id-N.v.t.

Gesprek blind doorverbinden:

Met blind of onbeheerd doorverbinden kunt u gesprekken doorverbinden naar een ander toestelnummer of telefoonnummer zonder te wachten op een antwoord of de beschikbaarheid van de ontvangende partij te bevestigen.

 • Alice belt Bob.

 • Bob Blind schakelt het gesprek door naar Carol. Alice in de wacht.

 • Carol beantwoordt het gesprek.

 • Bob ruimt op.

 • Alice en Carol praten en een van de partijen beëindigt het gesprek.

Webex Calling genereert vier CDR-records. In de onderstaande tabel worden de CDR-veldnamen en gegevensweergaven uitgelegd (CDR1 tot CDR4)

CDR-veldnamenGespreksgedeelte Alice ↔ BobAlice ↔ Carol call leg (na blind doorverbinden)
CDR1CDR2CDR3CDR4
RichtingORIGINATINGTERMINATINGORIGINATINGTERMINATING
BeantwoordTRUETRUETRUETRUE
Nummer van beller+2814659802+2814659802+2814659802+2814659802
Gebeld nummer+442030577002+442030577002+35391111632+35391111632
Gekozen cijfers77002N.v.t.11632N.v.t.
GebruikerAliceBobBobCarol
IdN.v.t.AliceN.v.t.Alice
Id van de gebelde lijnBobN.v.t.CarolN.v.t.
Oproep-idSSE06265895710052371

1826737@10.21.0.147

BW BOUWSTEEN 2659522100523

2103886723@10.21.1.45

BW06265952210052

32103886723@10.21.1.45

BW062855359100523

1346020832@10.21.1.45

GebruikerstypeGebruikerGebruikerGebruikerGebruiker
Gerelateerde reden:N.v.t.AfbuigingAfbuigingN.v.t.
Reden omleidenN.v.t.N.v.t.AfbuigingAfbuiging
OmleidingsnummerN.v.t.N.v.t.+442030577002+442030577002
Gerelateerde gespreks- Id doorverbindenN.v.t.417887153:0A417887153:0N.v.t.
Correlatie-id3631b2a8-a7ba-

414b-8737-46dd30289cd6

3631b2a8-a7ba-414b-

8737-46dd30289cd6

3631b2a8-a7ba-414b-

8737-46dd30289cd6

3631b2a8-a7ba-414b

-8737-46dd30289cd6

Lokale sessie-idfb8ed91e00105000a

000e069ba481bcd

2247175900105000a

000e069ba481ba6

fb8ed91e00105000a

000e069ba481bcd

e54d9c6300105000a

000c4c603f1c9e8

Externe sessie-id2247175900105000a0

00e069ba481ba6

fb8ed91e00105000a

000e069ba481bcd

e54d9c6300105000a

000c4c603f1c9e8

fb8ed91e00105000a

000e069ba481bcd

 • Nummer omleiden = het nummer van Bob dat de blinde overdracht heeft uitgevoerd (CDR3, CDR4).
 • Gerelateerde reden = Doorbuiging op CDR2. CDR3 geeft aan dat het om een blinde overdracht ging.
 • De overdracht Call ID biedt de gespreksidentificatie van het andere gesprek dat bij de overdracht is betrokken, alleen ingevuld op CDR2 en CDR3.
 • Correlation ID blijft hetzelfde voor alle vier CDR-gesprekspaden (CDR1 tot en met CDR4).
 • Call ID voor CDR2 en CDR3 zal uniek zijn.
 • Voor Alice ↔ Bob call leg, Local Session ID = Bob’s Remote Session ID. Bob's Local Session ID= van Alice Remote Session ID.
 • Geblindeerde transfer, die van Alice Local Session ID blijft behouden en verspreidt zich naar het oproepgedeelte van Alice ↔ Carol. Alice's Local Session ID= van Carol Remote Session ID.

Gesprekken parkeren en ophalen:

 • Alice belde Bob en praatte.

 • Bob parkeert het gesprek op het toestelnummer van Carol en hangt op.

 • Carol Ontgrendelt het gesprek met behulp van de optie Uitparkeren of door de FAC te bellen *88<extension where="" call="" got="" parked=""> en haalt het gesprek op.

 • Alice en Carol praten en een van de partijen beëindigt het gesprek.

Webex Calling genereert vier CDR-records. In de onderstaande tabel worden de CDR-veldnamen en gegevensweergaven uitgelegd (CDR1 tot CDR4)

CDR-veldnamenGespreksgedeelte Alice ↔ BobBob parkeert het gesprekCarol-geparkeerde oproep ongedaan maken/ophalen
CDR1CDR2CDR3CDR4
RichtingORIGINATINGTERMINATINGORIGINATINGORIGINATING
BeantwoordTRUETRUEFALSETRUE
Nummer van beller+2814659802+2814659802+442030577002+35391111632
Gebeld nummer+442030577002+442030577002*6811632*8811632
Gebeld nummer7702N.v.t.*6811632*8811632
GebruikerAliceBobBobCarol
IdN.v.t.AliceN.v.t.N.v.t.
Id van de gebelde lijnBobN.v.t.N.v.t.N.v.t.
Oproep-idSSE114440280110523-750048880@10.21.0.147BW114441007110523-418027819@10.21.1.45SSE114910189110523-234181851@10.23.0.4SSE114942533110523-1051117950@10.23.0.4
GebruikerstypeGebruikerGebruikerGebruikerGebruiker
Gerelateerde reden:N.v.t.N.v.t.CallParkCallParkRetrieve
Reden omleidenN.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
OmleidingsnummerN.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
Gerelateerde gespreks- Id doorverbindenN.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
Correlatie-id6a7156c8-fe9a-41bf-

8790-73cdf58c5f95

6a7156c8-fe9a-41bf-

8790-73cdf58c5f95

a6ccd315-99ad-42f7-

88d7-01a7f4a40699

1a4be593-5329-47ce-

9972-367a7c5452fd

Lokale seccion-id6313d03900105000a

000e069ba481bcd

b7f18c4a00105000

a000e069ba481ba6

b7f18c4a00105000

a000e069ba481ba6

323ebde800105000

a000c4c603f1c9e8

Externe sessie-idb7f18c4a00105000a

000e069ba481ba6

6313d03900105000a

000e069ba481bcd

N.v.t.6313d03900105000a

000e069ba481bcd

 • Gerelateerde reden = CallPark op CDR3 geeft aan dat Bob een CallPark.
 • Gerelateerde reden = CallParkRetrieve op CDR4 geeft aan dat Carol de Unpark of CallParkretrieval.
 • Beantwoorde indicator = FALSE voor CDR3 geparkeerd been. Beantwoorde indicator = TRUE voor de rest van de gespreksgedeelten.
 • De correlatie-ID blijft hetzelfde voor Alice ↔ Bob. Bob die het gesprek parkeert en Carol die niet parkeert, hebben een andere correlatie-id.
 • Voor Alice ↔ Bob. De lokale sessie-id van Alice = de externe sessie-id van Bob . Bob's lokale sessie-id = Alice's externe sessie-id.
 • Wanneer Bob het gesprek parkeert in de extensie van Carol, wordt alleen een ORIGINATING CDR3 is gemaakt met behoud van de lokale sessie-id van Bob, externe sessie-id = na.
 • Tegen de tijd dat Carol het gesprek ontgrendelt, blijft de lokale sessie-id van Alice behouden en wordt deze doorgegeven aan het gespreksgedeelte van Alice ↔ Carol. Alice's lokale sessie-id = Carol's externe sessie-id.

Gesprek met meerdere omleidingsstromen:

 • Alice belt Bob. Bob heeft Gesprek doorschakelen bij bezet ingeschakeld naar Carol.

 • Carol heeft Gesprekken doorschakelen altijd ingeschakeld voor Dave.

 • Dave nam het gesprek op, Alice en Dave spraken en een van de partijen beëindigt het gesprek.

Webex Calling genereert zes CDR-records. In de onderstaande tabel worden de CDR-veldnamen en gegevensweergaven uitgelegd (CDR1 tot CDR6).

Call with multiple redirection flows table in Calling Detailed Call History report.
 • Het bellende nummer geeft altijd de daadwerkelijke beller door en wordt niet gewijzigd door omleidingen.
 • CDR3, CDR4 ( CallForwardBusy), Nummer omleiden = het nummer van Bob. Gerelateerde reden= CallForwardBusy en omleidingsreden= UserBusy.
 • CDR5, CDR6 ( CallForwardAlways), Nummer omleiden = het nummer van Carol. Gerelateerde reden= CallForwardAlways en omleidingsreden= Unconditional.
 • Voor Alice ↔ Bob call leg, Alice's Local Session ID = Bob's Remote Session ID. Bob's lokale sessie-id = Alice's externe sessie-id.
 • Voor Bob ↔ Carol’s ( CallForwardBusy) en Carol ↔ Dave’s ( CallForwardAlways), Local Session ID en Remote Session ID van Alice's call leg worden behouden en doorgegeven.
 • Voor het laatste gespreksgedeelte van Alice ↔ Dave, Alice’s Local Session ID = Daves’s Remote Session ID. De lokale sessie-id van Dave = de externe sessie-id van Alice.

Gesprekstijdlijn

 • Alice heeft ongeveer 20 seconden nodig om Bob te bellen.
 • Bob plaatst Alice in de wacht en schakelt het gesprek blind door naar Charlie. Het duurt ongeveer 3 seconden voordat Charlie het doorverbonden gesprek beantwoordt.
 • Bob wist het gesprek en Alice beëindigt het gesprek met Charlie. Dit duurt ongeveer 23 seconden.

Op basis van het voorgaande geval is de totale gespreksduur ongeveer 46 seconden.

Ter referentie: de spreadsheet legt de details van het blind doorverbinden vast:

Blind transfer call details spreadsheet example

 

Sommige records rapporteren speciale functionaliteit. Bijvoorbeeld records die zijn getagd met relatedReason= PushNotificationRetrieval geeft aan dat er een pushmelding is verzonden om de client te wekken en zich voor te bereiden op het ontvangen van een gesprek.

Wachtrijstatistieken

Bevat details van gesprekswachtrijen die zijn ingesteld in uw organisatie. U kunt dit rapport gebruiken om het aantal inkomende gesprekken naar wachtrijen en de status van die gesprekken te bekijken.

KolomnaamBeschrijving
GesprekswachtrijNaam van de gesprekswachtrij.
LocatieLocatie toegewezen aan de gesprekswachtrij.
Telefoonnr.Telefoonnummer toegewezen aan de gesprekswachtrij.
ExtensieToestelnummer toegewezen aan de gesprekswachtrij.
Totale wachttijdTotale tijd dat gesprekken in de wacht zijn gezet door agenten.
Gem. wachttijdGemiddelde tijd dat gesprekken in de wacht werden gezet door agenten.
Totale spreektijdTotale tijd dat agenten actief gesprekken voerden.
Gem. spreektijdGemiddelde tijd dat agenten actief praatten tijdens gesprekken.
Totale verwerkingstijdTotale tijd die agenten hebben besteed aan het afhandelen van gesprekken. Verwerkingstijd wordt berekend als Totale gesprekstijd + Totale bewaartijd = Totale verwerkingstijd.
Gemiddelde afhandeltijdGemiddelde tijd die agenten hebben besteed aan het afhandelen van gesprekken.
Totale wachttijdTotale tijd die bellers hebben besteed aan het wachten tot de volgende beschikbare agent het gesprek heeft beantwoord.
Gemiddelde wachttijdGemiddelde tijd die bellers hebben besteed aan het wachten op de volgende beschikbare agent om het gesprek te beantwoorden.
Beantwoorde gesprekkenAantal gesprekken dat door agenten is beantwoord.
% beantwoorde gesprekkenPercentage gesprekken dat door agenten is beantwoord.
Geannuleerde gesprekkenHet aantal gesprekken waarbij de beller heeft opgehangen of een bericht heeft achtergelaten voordat een agent beschikbaar kwam.
% Verbroken gesprekkenPercentage gesprekken waarbij de beller heeft opgehangen of een bericht heeft achtergelaten voordat een agent beschikbaar kwam.
Gem. tijd verlatenGemiddelde tijd waarin bellers een bericht hebben opgehangen of achtergelaten voordat een agent beschikbaar kwam.
Totale verlaten tijdTijd waarop bellers een bericht hebben opgehangen of achtergelaten voordat een agent beschikbaar kwam.
Totaal aantal gesprekkenTotaal aantal inkomende gesprekken.
Gesprekken doorgestroomdHet aantal gesprekken dat is overgelopen omdat de wachtrijlimiet is bereikt.
Time-out voor gesprekkenEr is een time-out opgetreden voor het aantal gesprekken omdat de wachttijd de maximumlimiet overschreed.
Gesprekken doorgeschakeldHet aantal gesprekken dat uit de wachtrij is doorgeschakeld.
Gem. aantal agenten toegewezenGemiddeld aantal agenten dat is toegewezen aan gesprekswachtrijen.
Gem. aantal agenten dat gesprekken afhandeltHet gemiddelde aantal agenten dat gesprekken actief heeft afgehandeld.

Agentstatistieken in wachtrij

Bevat details van alle agenten die zijn toegewezen aan gesprekswachtrijen in uw organisatie. U kunt dit rapport gebruiken om te zien welke agent de meeste gesprekken ontvangt en om informatie over hun gespreksstatistieken te bekijken.

KolomnaamBeschrijving
AgentnaamNaam van de agent.
GesprekswachtrijNaam van de gesprekswachtrij.
LocatieLocatie toegewezen aan de gesprekswachtrij.
Totaal aantal beantwoorde gesprekkenHet aantal gesprekken dat aan de agent is gepresenteerd en door deze is beantwoord.
Niet-beantwoorde oproepenHet aantal gesprekken dat aan de agent is gepresenteerd, maar niet is beantwoord.
Totaal aantal weergegeven gesprekkenHet aantal inkomende gesprekken naar de agent dat is gedistribueerd door de gesprekswachtrij.
Totale spreektijdTotale tijd die een agent actief heeft besteed aan gesprekken.
Gem. spreektijdGemiddelde tijd die een agent actief heeft besteed aan gesprekken.
Totale wachttijdTotale tijd dat een agent gesprekken in de wacht zet.
Gem. wachttijdGemiddelde tijd dat een agent gesprekken in de wacht zet.
Totale verwerkingstijdTotale tijd die een agent heeft besteed aan het afhandelen van gesprekken. Handwerkminuten worden berekend als Totale gesprekstijd + Totale bewaartijd = Totale handwerktijd.
Gemiddelde afhandeltijdGemiddelde tijd die een agent heeft besteed aan het afhandelen van gesprekken.

Details kamers en bureaus

Gebruik dit rapport om details te zien van elk apparaat in uw organisatie en waarvoor het wordt gebruikt. Bekijk de kolom Totaal aantal gebruikte uren om snel onderbenutte apparaten op te sporen. Het toont het totale gebruik van het apparaat gedurende het geselecteerde datumbereik.

De informatie in dit rapport is dezelfde als wat u kunt vinden in de Analysedashboard.

Kolomnaam

Beschrijving

Apparaat-id

Unieke interne id voor beheerders.

Apparaattype

Apparaatmodel.

Toegewezen aan

Naam van de plaats of gebruiker waaraan dit apparaat is toegewezen. Als dit veld leeg is, is het apparaat verwijderd uit uw organisatie.

Tags

Toont tags die zijn toegewezen aan het apparaat op de pagina Control Hub-apparaten.

IP-adres

Laatst bekende IP-adres van wanneer het apparaat online was.

Mac-adres

Media Access Control-adres van het apparaat.

Laatst bekende status

De onlinestatus van het apparaat van de afgelopen 24 uur.

Totaal aantal gebruikte uren

Totaal gebruik in de geselecteerde datumbereik

Gesprekken

Het aantal uren dat het apparaat is gebruikt voor een gesprek.

Lokaal beeldscherm bedraad

Het aantal uren dat het apparaat is gebruikt voor een bekabelde lokale weergave.

Lokaal scherm Draadloos

Het aantal uren dat het apparaat is gebruikt voor een draadloze lokale weergave.

Whiteboarden

Het aantal uren dat het apparaat is gebruikt voor whiteboarden.

Digitale ondertekening

Het aantal uren dat het apparaat is gebruikt voor digitale bewegwijzering.

USB -doorvoer

Het aantal uren dat het apparaat is gebruikt voor USB -doorvoer.

VIMT-licentierapport

In dit rapport ziet u het licentiegebruik voor unieke actieve Cisco -apparaten en SIP -apparaten van derden die gebruikmaken van: Video-integratie voor Microsoft Teams (VIMT) in uw organisatie. Elke datum die u selecteert, heeft een eigen set gegevens. Als u bijvoorbeeld een rapport uitvoert voor 1 juni 2020 tot 5 juni 2020, worden in het rapport gegevens weergegeven voor elke datum van het rapport.

Kolomnaam

Beschrijving

Webex organisatie- Id

De unieke Id van de Control Hub-organisatie waartoe het rapport behoort.

Datum

De kalenderdatum voor de opgenomen gegevens. Er is één record per dag.

Apparaat 24 uur

Het aantal unieke apparaten dat in de afgelopen 24 uur van de datum VIMT heeft gebruikt.

Apparaat afgelopen 30 dagen

De voortschrijdende telling van unieke apparaten die VIMT hebben gebruikt in de laatste 30 dagen van de datum.

Unieke apparaten voortschrijdend gemiddelde over 90 dagen

Het voortschrijdend gemiddelde aantal unieke apparaten dat VIMT heeft gebruikt in de laatste 90 dagen van de datum.

VIMT-gebruiksrapport

Dit rapport bevat informatie over gesprekken waarbij Cisco -apparaten en SIP -apparaten van derden zijn gebruikt Video-integratie voor Microsoft Teams (VIMT) om deel te nemen aan Microsoft Teams-vergaderingen.

Kolomnaam

Beschrijving

Teams-conferentie- Id

De unieke Id van de Microsoft Teams-vergadering.

Apparaatnaam

De naam van het apparaat dat wordt gebruikt om deel te nemen aan de Microsoft Teams-vergadering.

Apparaat- URL

De URL die aan het apparaat is gekoppeld.

Deelnametijd apparaat

De tijd (in UTC+0) waarop het apparaat deelnam aan de Microsoft Teams-vergadering met behulp van VIMT.

Verbindingstijd apparaat

Het tijdstip waarop het apparaat de verbinding met de Microsoft Teams-vergadering heeft verbroken.

SIP-URI van apparaat

Het Session Initiation Protocol (SIP) dat aan het apparaat is gekoppeld.

Teams-tenant- Id

De unieke Id van de gebruiker in de Microsoft Teams-client.

Datum waarop apparaat is toegevoegd aan gesprek

De datum waarop het apparaat is gebruikt om deel te nemen aan de Microsoft Teams-vergadering met behulp van VIMT.

Rapport stroomverbruik apparaat

Geeft details over het energieverbruik van Cisco-apparaten en -telefoons. U kunt dit rapport gebruiken om te zien welke apparaten veel energie verbruiken en met deze informatie kunt u de modi dienovereenkomstig wijzigen om te besparen op energiekosten.

Dit rapport bevat gegevens voor de volgende meetbare apparaten en telefoons:

 • Desk Portfolio (exclusief DX 70)
 • Boardportfolio (exclusief Spark Board 55 en 70)
 • Room Kit en Room Kit Mini
 • Ruimtebalk en Ruimtebalk Pro
 • Quad-cam
 • Codec Plus, Codec Pro, Codec EQ
 • Ruimte55S
 • Bureautelefoon 9800
KolomnaamBeschrijving
ApparaatnaamNaam van het apparaat.
ApparaattypeApparaatmodel.
LocatieLocatie die aan het apparaat is toegewezen.
Uren in gespreksmodusAantal uren (op twee decimalen) dat het apparaat in de gespreksmodus heeft doorgebracht.
Stroomverbruik in gespreksmodusHoeveel energie het apparaat verbruikt in watt in de gespreksmodus.
Uren in inactieve modusAantal uren (op twee decimalen) dat het apparaat in de inactieve modus heeft doorgebracht.
Stroomverbruik in inactieve modusHoeveel energie het apparaat verbruikt in watt in de inactieve modus.
Uren in de modus HalfwakeAantal uren (op twee decimalen) dat het apparaat in de modus Halfwake heeft doorgebracht.

 
Deze gegevens zijn niet van toepassing op bureautelefoons.
Stroomverbruik in de modus HalfwakeHoeveel energie het apparaat verbruikt in watt in de modus Halfwake

 
Deze gegevens zijn niet van toepassing op bureautelefoons.
.
Uren in de modus Scherm uitAantal uren (op twee decimalen) dat het apparaat in de modus Scherm uit is doorgebracht.
Stroomverbruik in de modus Scherm uitHoeveel energie het apparaat verbruikt in watt in de modus Scherm uit.
Uren in de stand-bymodus met netwerkAantal uren (op twee decimalen) dat het apparaat in de modus Genetwerkte stand-by heeft doorgebracht.

 
Deze gegevens zijn niet van toepassing op bureautelefoons.
Stroomverbruik in de stand-bymodus met netwerkHoeveel energie het apparaat verbruikt in watt in de stand-bymodus met netwerk.

 
Deze gegevens zijn niet van toepassing op bureautelefoons.
Totaal energieverbruikHoeveel energie het apparaat verbruikt in kilowatt terwijl in alle modi gecombineerd.
Uren in de modus Deep SleepAantal uren (op twee decimalen) dat de telefoon in de modus Deep Sleep heeft doorgebracht.

 
Deze gegevens zijn alleen van toepassing op bureautelefoons.
Stroomverbruik in de modus voor diep slapenHoeveel energie de telefoon verbruikt in watt in de modus Deep Sleep.

 
Deze gegevens zijn alleen van toepassing op bureautelefoons.

Rapport Onboarding gebruikersactivering en licentiedetails

Dit rapport bevat details over hoe gebruikers zijn toegevoegd aan uw organisatie en hoe licenties aan hen zijn toegewezen.


 

Dit rapport is niet beschikbaar in Webex voor overheidsorganisaties.

Kolomnaam

Beschrijving

Naam

De voor- en achternaam van de toegevoegde gebruiker.

E-mail

Het e-mailadres van de gebruiker.

Naam beheerder

De voor- en achternaam van de beheerder die de gebruiker heeft toegevoegd, indien van toepassing.

E-mailadres van beheerder

Het e-mailadres van de beheerder die de gebruiker heeft toegevoegd, indien van toepassing.

Uitnodiging verzonden (GMT)

De datum en tijd een uitnodiging naar de gebruiker is verzonden, indien van toepassing.

Ingebouwde methode

De methode die wordt gebruikt om de gebruiker toe te voegen aan Control Hub. Mogelijke waarden zijn:

 • API: de gebruiker is toegevoegd met een API.
 • Handmatig: de gebruiker is handmatig toegevoegd in Control Hub.
 • CSV: de gebruiker is toegevoegd met een CSV-bestand.
 • Dirsync: gebruiker is toegevoegd met Cisco Directoryconnector.
 • Converteren: de gebruiker is toegevoegd aan het claimproces.
 • Sideboard: de gebruiker is toegevoegd vanuit de Webex-app.
 • Self_signup: de gebruiker is toegevoegd met het zelfaanmeldingsproces.
 • BWKS_prov_API: de gebruiker is toegevoegd met de Webex for Broadworks provisioning-API.
 • People_API: de gebruiker is toegevoegd met de Webex People API.
 • Site_conversion: de gebruiker is met de sitebeheerder toegevoegd aan het updateproces van Control Hub.
 • Org_license_template: de gebruiker is toegevoegd aan de licentiesjabloon van de organisatie.
 • Group_license_template: de gebruiker is toegevoegd aan de licentiesjabloon van de organisatiegroep.
 • External_admin_invite: de gebruiker is toegevoegd door een externe beheerder in de organisatie.
 • Overige: de gebruiker is toegevoegd met andere methoden die niet zijn beschreven.

Licentietoewijzingsmethode

De methode die wordt gebruikt om de gebruiker de licentie toe te wijzen. De methoden zijn:

 • Handmatig: een beheerder heeft de licentie handmatig aan de gebruiker toegewezen.

 • Automatisch: een licentiesjabloon wijst de licentie automatisch aan de gebruiker toe.

Licenties

De namen van licenties die aan de gebruiker zijn toegewezen.

Licentietoewijzingsstatus

Als de licenties met succes of zonder succes aan de gebruiker zijn toegewezen.

Activeringsstatus

De activeringsstatus van de gebruiker wordt weergegeven als: Geactiveerd als de gebruiker zich voor het eerst aanmeldt bij de Webex app.

Gebruikers die zich niet hebben aangemeld bij de Webex -app, worden weergegeven als In behandeling .

Activeringsdatum

De datum waarop de status van de gebruiker is gewijzigd in Actief .

Gebruikers-id

De unieke Id van de gebruiker.

Beheerder- Id

De unieke Id van de beheerder die de gebruiker heeft toegevoegd.

Enterprise Agreement-rapport

Biedt informatie over het aantal licenties dat in een abonnement wordt gebruikt. Dit rapport is alleen beschikbaar als uw organisatie een actief True Forward-abonnement heeft dat in aanmerking komt.

Kolomnaam

Beschrijving

Punt

De periode waarin het abonnement zich bevindt. Een periode wordt gedefinieerd als een cyclus van 30 dagen die begint op de dag dat uw abonnement is geactiveerd en die overeenkomt met uw factureringscyclus.

Als uw abonnement bijvoorbeeld is ingegaan op 5 juli 2020, begint de volgende periode 30 dagen later, op 4 augustus 2020.

Datum

De kalenderdatum binnen de periode.

Abonnement-id

De unieke Id van het abonnement.

Product

De naam van het product voor de gerapporteerde licenties.

Aantal ingerichte licenties

Het totale aantal licenties dat is ingericht voor het abonnement en het product.

Toegewezen licentiehoeveelheid

Het aantal licenties dat op de gerapporteerde datum aan gebruikers is toegewezen.

Verbruikshoeveelheid

Dit getal geeft de uitgelijnde waarde weer die wordt gebruikt om een True Forward te identificeren. IT-beheerders kunnen deze waarde gedurende de contractperiode volgen, ruim voor de periode waarin het abonnement moet worden gewijzigd vanwege een mogelijke wijziging.


 

Dit aantal wordt berekend op basis van het product met het hoogste aantal licenties voor inrichtingslicenties of het hoogste aantal toegewezen licenties in een abonnement.

Als een abonnement met Bellen bijvoorbeeld 500 toegewezen licentieaantal heeft en Meetings 600 toegewezen licentieaantal, is het verbruiksaantal 600 voor dat abonnement.

U kunt bestaande sjablonen aanpassen door kolommen opnieuw te ordenen of te verwijderen om de gegevens weer te geven waarop u zich wilt concentreren. U kunt bijvoorbeeld aangepaste rapporten voor deelnemers aan vergaderingen maken die zich richten op deelnemers op specifieke locaties of op specifieke besturingssystemen, of aangepaste rapporten voor gesprekskwaliteit die zich richten op audio- of videomedia in plaats van beide. Aangepaste sjablonen worden weergegeven in hun eigen sectie en zijn getagd zodat u ze gemakkelijk kunt identificeren.

Custom reports section in Control Hub

Sommige sjablonen kunnen niet worden aangepast en sommige kolommen zijn vereist voor bepaalde sjablonen. U kunt zien welke kolommen vereist zijn voor een sjabloon als u ze niet kunt verwijderen wanneer u een sjabloon aanpast, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.


 

Elke beheerder kan maximaal 50 aangepaste sjablonen maken en alleen u kunt de aangepaste sjablonen weergeven die u hebt gemaakt.

U kunt maximaal 50 aangepaste sjablonen maken en alleen u kunt uw aangepaste sjablonen weergeven. Andere beheerders kunnen hun eigen set van maximaal 50 aangepaste sjablonen maken.


 
Aangepaste sjablonen kunnen niet worden bewerkt nadat ze zijn gemaakt.
1

Aanmelden bij Besturingshub en ga naar Rapporten > Sjablonen .

2

Klik op Nieuwe sjabloon .

Er wordt een venster op volledig scherm weergegeven. Als u dit venster wilt sluiten, klikt u op Annuleren of voltooi het maken van de aangepast sjabloon.Creating a custom template screen
3

In de Sjabloon selecteert u de sjabloon die u wilt aanpassen, voert u de naam voor de aangepast sjabloon in en voegt u een beschrijving toe.

4

In de Gegevens sectie, kunt u het volgende kiezen:

 • Gegevens filteren —Selecteer de filters waarvoor u in het rapport alleen gegevens wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld in het rapport Vergaderingsdetails selecteert: IS_SHARING = YES als een filter, worden in het rapport alleen gegevens weergegeven voor vergaderingen waarbij iemand zijn of haar scherm heeft gedeeld. Als u in het rapport Gesprekswachtrijstatistieken selecteert: Location = Toronto, worden in het rapport alleen gegevens weergegeven voor gesprekswachtrijen in Toronto.
 • Kolommen aanpassen —Selecteer welke kolommen u opnieuw wilt ordenen naar de aangepaste sjabloon. Sommige sjablonen hebben kolommen die niet kunnen worden verwijderd.
5

Klik op Sjabloon opslaan .

Wanneer u een aangepast sjabloon verwijdert, worden alle automatische planningen voor die sjabloon ook verwijderd. U behoudt alle eerder gegenereerde rapporten van die aangepast sjabloon.

1

Aanmelden bij Besturingshub en ga naar Rapporten > Sjablonen .

2

Klik op de Meer naast de aangepast sjabloon die u wilt verwijderen.

3

Selecteren Verwijderen en bevestig uw keuze.

1

Aanmelden bij Besturingshub en ga naar Rapporten > Sjablonen .

2

Klik op een rapportsjabloon die u wilt genereren.

3

Klik op Rapport genereren .

Generate report UI in Control Hub
4

Kies ervoor om het rapport te genereren:

 • Nu —Selecteer voor welke datumbereik u de gegevens wilt weergeven.
 • Dagelijks —Selecteer op welke dagen u het rapport automatisch wilt genereren. Het rapport bevat gegevens voor de vorige dag van wat u selecteert.
 • Wekelijks —Selecteer de dag waarop u het rapport elke week automatisch wilt genereren. Het rapport bevat gegevens voor de afgelopen 7 dagen vanaf de dag die u selecteert.
 • Maandelijks —Selecteer de dag waarop u het rapport elke maand automatisch wilt genereren. Het rapport bevat gegevens voor de afgelopen 30 dagen vanaf de dag die u selecteert.
5

Controleer de Stuur mij een e-mail als selectievakje een e-mail wilt ontvangen wanneer het rapport klaar is om te downloaden.

6

Afhankelijk van de planning voor het rapport selecteert u Rapport genereren of Rapport plannen .

Rapporten die u genereert, worden weergegeven in de Lijst met rapporten tabblad. U kunt zien wanneer een rapport klaar is om te downloaden onder de Status kolom. Beschikbare rapportstatussen zijn:

 • Verwerken —Het rapport genereert de gegevens die u kunt downloaden.
 • Verwerkt —Het rapport heeft de gegevens gegenereerd. U kunt beginnen met het voorbereiden van het rapport om te downloaden.
 • Voorbereiden voor downloaden —U hebt ervoor gekozen het rapport voor te bereiden zodat u het kunt downloaden.
 • Klaar om te downloaden —Het rapport kan op elk gewenst moment worden gedownload.
 • Onvolledig —Het rapport is niet correct verwerkt. Genereer het rapport opnieuw om deze status te corrigeren.

 

U kunt maximaal 50 rapporten in deze lijst hebben. Toekomstige geplande rapporten worden pas uitgevoerd als er minder dan 50 rapporten zijn.

1

Aanmelden bij Besturingshub en ga naar Rapporten > Lijst met rapporten .

2

Klik onder Acties op MeerMore inline iconnaast het rapport dat u wilt downloaden en selecteer vervolgens Voorbereiden op downloaden.

De status van het rapport verandert in Voorbereiden voor downloaden .
3

Zodra de status van het rapport verandert in Klaar om te downloaden, klikt u op MeerMore inline iconen selecteer vervolgens Rapport downloaden.

4

Selecteren Gecomprimeerd bestand .

Het rapport wordt gedownload.

U kunt een rapport uitschakelen als u het automatisch uitvoeren van het rapport wilt onderbreken.

1

Aanmelden bij Besturingshub en ga naar Rapporten > Geplande taken .

2

Klik onder Acties op MeerMore inline iconen selecteer vervolgens Uitschakelen.

1

Aanmelden bij Besturingshub en ga naar Rapporten > Geplande taken .

2

Klik onder Acties op MeerMore inline icon, en vervolgens Delete.

3

Selecteren Verwijderen

U kunt klassieke rapporten gebruiken om uitgebreide statistieken weer te geven voor Webex Meetings, Webex Events (klassiek), Webex Training en Webex Support-services in uw organisatie. Bewaak het gebruik van verschillende services, aanwezigheid voor gebeurtenissen en sessies en ondersteunende activiteiten, zodat u kunt bepalen hoe u een efficiëntere organisatie kunt bouwen.

Meer informatie over deze rapporten vindt u op dit artikel .