V náhlavní soupravě Cisco řady 520 nebo 530 slyšíte zkreslený nebo nekonzistentní zvuk

Problém

Z náhlavní soupravy Cisco řady 520 nebo 530 přichází zvuk, který je však nekonzistentní nebo plný elektřiny.

Řešení

 • Odpojte náhlavní soupravu od zdroje hovoru. Připojte náhlavní soupravu zpět.

 • Zkontrolujte připojení zdroje hovoru.

Neslyšíte zvuk přes Náhlavní souprava Cisco řady 520 nebo 530

Problém

Zvuk vychází málo nebo vůbec Náhlavní souprava Cisco řady 520 nebo Cisco Headset řady 530.

Řešení

 • Zkontrolujte úroveň hlasitosti náhlavní soupravy. Stisknutím ovládání hlasitosti na ovladači na kabelu nebo na bezdrátové bezdrátové náhlavní soupravě upravte úroveň zvuku.

 • Ověřte, že je pro zvukový výstup v zařízení zvolena Náhlavní souprava Cisco.

  • Na telefonu Cisco IP připojeném k Cisco Unified Communications Manager: Stiskněte tlačítko Aplikace the Settings hard key a vyberte možnost Příslušenství.

  • V telefonu Cisco IP s firmwarem multiplatformního telefonu: Tiskové aplikace the Settings hard key a vyberte možnost Stav > Příslušenství.

  • V aplikaci Cisco Jabber: Klikněte na možnosti Nabídka > Možnosti > Zvuk.

  • V Webex: Klikněte na svůj profilový obrázek a vyberte možnost Nastavení > Audio > náhlavní souprava Cisco.

  • V Webex Meetings: V rozevíracím seznamu Select Audio Connection (Vybrat zvukové připojení ) vyberte Cisco Headset.

 • Ukončete všechny ostatní volací softwarové klienty.