Ett brus eller otydligt ljud hörs i ditt kabelanslutna headset

Problem

Det kommer ljud via headsetet, men det är otydligt eller fullt med brus.

Lösning

Med Cisco-headset 521, 522, 531 och 532:

 • Koppla från ditt headset från samtalskällan. Anslut headsetet igen.

 • Kontrollera uppkopplingen av samtalskällan.

Du kan inte höra något ljud i ditt Cisco-headset i 520-serien och ditt Cisco-headset i 530-serien

Problem

Lite eller inget hörs i Cisco-headset i 520-serien eller Cisco-headset i 530-serien.

Lösning

 • Kontrollera volymen på headsetet. Tryck på volymreglagen på den direktanslutna kontrollern eller det trådlösa headsetet för att justera ljudnivån.

 • Se till att ljudutgången på din enhet är inställd på Cisco-headset.

  • På en Cisco IP-telefon ansluten till Cisco Unified Communications Manager: Tryck på Program och välj Tillbehör.

  • På en Cisco IP-telefon med fast programvara för multiplattformstelefoner: Tryck på Program och välj Status> Tillbehör.

  • I Cisco Jabber: Klicka på Meny > Alternativ > Ljud.

  • I Cisco Webex: Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Ljud > Cisco-headset.

  • I Cisco Webex Meetings: I listrutan Välj ljudanslutningar väljer du Cisco-headset.

 • Stäng eventuellt ringande programklienter.