W przewodowym zestawie słuchawkowym słychać zniekształcony lub przerywany dźwięk

Problem

W zestawie słuchawkowym jest słyszalny dźwięk, ale jest on przerywany lub występują zakłócenia statyczne.

Rozwiązania

Korzystanie z zestawów słuchawkowych Cisco 521, 522, 531 i 532:

 • Odłącz zestaw słuchawkowy od źródła połączenia. Ponownie podłącz zestaw słuchawkowy.

 • Sprawdź łączność ze źródłem połączenia.

Nie słychać dźwięku w trakcie korzystania z zestawu słuchawkowego z serii 520 i 530

Problem

Nie słychać dźwięku w trakcie korzystania z zestawu słuchawkowego Cisco z serii 520 i 530.

Rozwiązania

 • Sprawdź poziom głośności w zestawie słuchawkowym. Naciśnij przyciski sterowania głośnością na kontrolerze na kablu lub bezprzewodowym zestawie słuchawkowym, aby dostosować poziom głośności.

 • Upewnij się, że ustawienie wyjścia audio na urządzeniu to Zestaw słuchawkowy Cisco.

  • W telefonie IP Cisco podłączonym do programu Cisco Unified Communications Manager: Naciśnij przycisk Aplikacje i wybierz opcję Akcesoria.

  • W telefonie IP Cisco z oprogramowaniem sprzętowym telefonu wieloplatformowego: Naciśnij przycisk Aplikacje i wybierz kolejno opcje Stan>Akcesoria.

  • W aplikacji Cisco Jabber: Kliknij kolejno opcje Menu>Opcje>Audio.

  • W programie Cisco Webex: kliknij zdjęcie profilowe i wybierz Ustawienia > Audio > Zestaw słuchawkowy Cisco.

  • W aplikacji Cisco Webex Meetings: Na liście rozwijanej Wybór połączenia audio wybierz opcję Zestaw słuchawkowy Cisco.

 • Zamknij inne programy do prowadzenia połączeń.