Du hører forvrengt eller ujevn lyd i de kablede headsettene dine

Problem

Det kommer lyd gjennom headsettene, men den er ujevn og full av statisk støy.

Løsning

Hvis du bruker Cisco headset 521, 522, 531 eller 532:

 • Koble headsettene fra anropskilden. Koble til headsettene igjen.

 • Sjekk forbindelsen til anropskilden.

Du kan ikke høre lyd med Cisco headset 520-serien og Cisco headset 530-serien

Problem

Det kommer lite eller ingen lyd gjennom Cisco headset 520-serien eller Cisco headset 530-serien.

Løsning

 • Sjekk volumet som er innstilt for hodetelefonen. Trykk på volumkontrollene på kontrolleren eller på de trådløse headsettene for å justere lydvolumet.

 • Sjekk at Cisco headset er angitt som lydenhet på enheten.

  • På en Cisco IP-telefon koblet til Cisco Unified Communications Manager: Trykk på programmer og velg tilbehør.

  • På en Cisco IP-telefon med telefonens fastvare for flere plattformer: Trykk på programmer og velg status > tilbehør.

  • På Cisco Jabber: Klikk på meny > Alternativer > lyd.

  • I Cisco WebEx: Klikk på profil bildet og velg innstillinger > lyd > Cisco hode telefoner.

  • I Cisco Webex-møter: Fra rulle gardin listen Velg Audio-tilkobling velger du Cisco hode telefoner.

 • Lukk andre samtaleklienter (programvare-).