Postup vytvoření profilu konverzace:

1

Přihlaste se k platformě Google Cloud Platform (GCP) s účtem Google a proveďte následující:

A. Vytvořte projekt Google Cloud. Projekt Google Cloud uspořádá všechny vaše prostředky služby Google Cloud. Podrobnosti o vytváření projektu naleznete na stránce https://cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-projects.

B. Po vytvoření projektu si poznačte ID projektu. Toto ID projektu poskytnete zástupci společnosti Cisco v kroku 3 pro vytvoření účtu služby Google Cloud. Podrobnosti o získání ID projektu naleznete v části Identifikace projektů.

C. Povolte beta funkce pro agenta kliknutím na tlačítko Nastavení vedle jména agenta v levém podokně a povolte je pomocí přepínače Enable the beta features and APIs (Povolit beta funkce a rozhraní API).

D. Vytvořte znalostní bázi. Znalostní báze je kolekce dokumentů, z nichž jsou extrahovány návrhy k zobrazení v miniaplikaci Agent Answers. Podrobnosti o vytváření znalostní báze naleznete na stránce https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/how/knowledge-bases.

2

Vytvořte profil konverzace pomocí možnosti Agent Assist UI (Uživatelského rozhraní asistenta). Profil konverzace slouží ke konfiguraci agentů a připojených služeb pro agenta. Podrobné informace naleznete v části Vytvoření profilu konverzace.

3

Chcete-li vytvořit účet služby Google Cloud, sdílejte ID projektu (krok 1-b) a e-mailovou adresu (pro přihlášení k řešení GCP) se zástupcem společnosti Cisco.

Na tomto účtu služby je účtováno využití projektu Google Cloud. Podrobné informace naleznete na stránce https://cloud.google.com/iam/docs/creating-managing-service-accounts.

Po vytvoření účtu služby je na vaši e-mailovou adresu (pro přihlášení k řešení GCP) odesláno e-mailové oznámení s ID účtu služby Google Cloud a názvem projektu.

Další postup

Nakonfigurujte konektor Google CCAI. Další informace naleznete v článku Konfigurace konektoru Google Contact Center AI.