Så här skapar du en konversations profil:

1

Logga in på Google Cloud Platform (GCP) med ditt Google-konto och gör följande:

a. Skapa ett Google Cloud-projekt. Ett Google Cloud-projekt organiserar alla dina Google Cloud-resurser. Mer information om hur du skapar ett projekt finns i https://cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-projects.

b. När du har skapat ett projekt ska du anteckna projekt-ID:t. Du delar det här projekt-ID:t med Cisco-representanten i steg 3 för att skapa Google Cloud Service-kontot. Mer information om att ta reda på projekt-ID:t finns i Identifiera projekt.

c. Aktivera agentens betafunktioner genom att klicka på knappen Inställningar bredvid agentens namn i den vänstra rutan och växla reglaget Aktivera betafunktioner och API:er.

d. Dkapa en kunskapsbas. En kunskapsbas är en samling dokument som de förslag som visas i Agent Answers-gadgten hämtas från. Mer information om hur du skapar en kunskapsbas finns i https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/how/knowledge-bases.

2

Skapa en konversationsprofil med hjälp av Agent Assist-gränssnittet. En konversationsprofil används till att konfigurera agenter och agentens anslutna tjänster. Mer information finns i Skapa en konversationsprofil.

3

Dela projekt-ID:t (från steg 1-b) och e-postadressen (adressen som används för att logga in på GCP) med din Cisco-representant för att skapa ett Google Cloud Service-konto.

Användningen i ditt Google Cloud-projekt debiteras till det här tjänstkontot. Mer information finns i https://cloud.google.com/iam/docs/creating-managing-service-accounts.

När du har skapat tjänstkontot skickas ett e-postmeddelande med ID:t för ditt Google Cloud Service-konto och projektnamnet till din e-postadress (adressen som används för att logga in på GCP).

Nästa steg

Konfigurera Google CCAI-kopplingen. Mer information finns i artikeln Konfigurera Google Contact Center AI-kopplingen.