U maakt als volgt een gespreksprofiel:

1

Meld u aan bij het Google Cloud-platform (GCP) met uw Google-account en voer de volgende handelingen uit:

a. Maak een Google Cloud-project. In een Google Cloud-project kunt u al uw Google Cloud-bronnen ordenen. Meer informatie over het maken van een project vindt u in https://cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-projects.

b. Nadat u een project hebt gemaakt, noteert u de project-ID. In stap 3 deelt u deze project-ID met de Cisco-medewerker om het Google Cloud-serviceaccount te maken. Meer informatie over het ophalen van de project-ID vindt u in Projecten identificeren.

c. Schakel de bètafuncties in voor de agent door te klikken op de knop Instellingen naast de naam van de agent in het linkerdeelvenster en de knop Bètafuncties en API's inschakelen om te zetten.

d. Maak een kennisbasis. Een kennisbasis is een verzameling documenten waaruit suggesties worden opgehaald en weergegeven in de gadget Antwoorden voor agenten. Meer informatie over het maken van een kennisbasis vindt u in https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/how/knowledge-bases.

2

Maak een gespreksprofiel aan in de gebruikersinterface voor agentondersteuning. Met een gespreksprofiel kunt u agenten en verbonden services voor de agenten configureren. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in Een gespreksprofiel maken.

3

Deel de project-ID (uit stap 1-b) en het e-mailadres (voor het aanmelden bij GCP) met uw Cisco-medewerker om een Google Cloud-serviceaccount te maken.

Het gebruik van uw Google Cloud-project wordt in rekening gebracht bij deze serviceaccount. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in https://cloud.google.com/iam/docs/creating-managing-service-accounts.

Nadat het serviceaccount is aangemaakt, wordt een e-mailmelding met de ID van de Google Cloud-serviceaccount en de projectnaam verzonden naar uw e-mailadres (waarmee u zich aanmeldt bij GCP).

Volgende stappen

Configureer de Google CCAI-connector. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het artikel De Google Contact Center AI-connector configureren.