Indledning

Cisco Webex Contact Center giver en dedikeret Rolle som administrator af kontaktcentertjeneste, der giver dig mulighed for at administrere kontaktcentertjenesten og licenser. Denne rolle kan tildeles til eksterne administratorer og brugere i kundeorganisationen.


Denne rolle er ud over alle eksisterende roller, der gælder for partner- og kundeorganisationer, som beskrevet i artiklen Tildele organisationskontoroller i Cisco Webex Control Hub.

Administratorroller for Webex kontaktcenter

En Webex Contact Center-administrator kan tilhøre en kundeorganisation, en partnerorganisation, der administrerer dit abonnement eller enhver anden organisation.

Følgende tabel beskriver de kontaktcenterspecifikke privilegier for alle Control Hub-administratorroller:

Tabel 1. Kontaktcenterspecifikke privilegier

Rolle

Kundeorganisation

Partnerorganisation

Enhver anden organisation

Administrator med fulde rettigheder

Administrer alle Webex kontaktcenterfunktioner, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og Management Portal.

Udfør alle Webex kontaktcenterbrugeradministrationsaktiviteter, f.eks.:

 • Tilføj eller fjern brugere i kundeorganisationen

 • Send aktiverings-e-mail

 • Tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere

 • Tilføje eller tilbagekalde rollen Administrator af kontaktcentertjeneste fra eksterne administratorer

Administrer alle Webex kontaktcenterfunktioner, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og Management Portal.

Udfør alle Webex kontaktcenterbrugeradministrationsaktiviteter, f.eks.:

 • Tilføj eller fjern brugere i kundeorganisationen

 • Send aktiverings-e-mail

 • Tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere

Administrer alle Webex kontaktcenterfunktioner, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og Management Portal.

Udfør alle Webex kontaktcenterbrugeradministrationsaktiviteter, f.eks.:

 • Tilføj eller fjern brugere i kundeorganisationen

 • Send aktiverings-e-mail

 • Tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere

Administrator af kontaktcentertjeneste

Administrer alle Webex kontaktcenterfunktioner, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og Management Portal.

Udfør alle Webex kontaktcenterbrugeradministrationsaktiviteter, f.eks.:

 • Send aktiverings-e-mail

 • Tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere

 • Tilføje eller tilbagekalde rollen Administrator af kontaktcentertjeneste fra eksterne administratorer

Ikke tilgængelig

Administrer alle Webex kontaktcenterfunktioner, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og Management Portal.

Udfør alle Webex kontaktcenterbrugeradministrationsaktiviteter, f.eks.:

 • Send aktiverings-e-mail

 • Tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere

Klargøringsadministrator

Ikke tilgængelig

Administrer alle Webex kontaktcenterfunktioner, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og Management Portal.

Kan ikke udføre nogen brugeradministrationsaktiviteter. Kan kun få vist listen over andre eksterne administratorer i organisationen.

Ikke tilgængelig

Administrator med skrivebeskyttede rettigheder

Kan ikke få adgang til Webex Contact Center-tjenesten på Control Hub og logge ind på Management Portal.

Kan få adgang til Webex Contact Center-tjenesten på Control Hub og kun logge ind på Management Portal i skrivebeskyttet tilstand.

Kan få adgang til Webex Contact Center-tjenesten på Control Hub og kun logge ind på Management Portal i skrivebeskyttet tilstand.

Supervisor

Har begrænset adgang til Control Hub, kun til åbningstiden. En supervisor kan administrere alle aktiviteter, der er relateret til virksomhedens åbningstider, f.eks.:

 • Administrer vagter og fridage

 • Tilsidesæt opdateringer


 

Supervisorens adgang til åbningstid styres udelukkende af brugerprofiler.

Ikke tilgængelig

Ikke tilgængelig


Hvis du tildeler en fuld administratorrolle til en bruger med en standardlicens til Webex kontaktcenter, er administrative funktioner på Management Portal ikke tilgængelige for den pågældende bruger. Sådanne brugere kan kun logge ind på Agent Desktop.

Tildel rollen Administrator af kontaktcentertjeneste til en bruger

Følgende tabel beskriver de forskellige brugerroller, der kan tildele og tilbagekalde rollen Administrator af kontaktcentertjeneste, og de vigtigste punkter, du skal huske for denne rolle.


Du kan kun tildele en bruger med én af disse roller: Administrator af kontaktcentertjeneste, fuld administrator eller skrivebeskyttet administrator.

Tabel 2. Brugerroller

Kundeorganisation

Partnerorganisation

Enhver anden organisation

Administrator med fulde rettigheder

Tildel rollen Administrator af kontaktcentertjeneste til en bruger enten fra kundeorganisationen eller en ekstern organisation.


 

Webex Contact Center understøtter ikke tilføjelse af en administrator af kontaktcentertjenesten fra en ekstern organisation, hvis kontaktcentertjenesten også er aktiveret for den eksterne organisation.

Du kan ikke tildele rollen Administrator af kontaktcentertjeneste til en ekstern bruger fra en klargøringspartnerorganisation.

Tildel rollen Administrator af kontaktcentertjeneste til en bruger enten fra kundeorganisationen eller en ekstern organisation.

Tildel rollen Administrator af kontaktcentertjeneste til en bruger enten fra kundeorganisationen eller en ekstern organisation.

Administrator af kontaktcentertjeneste

Tildel rollen Administrator af kontaktcentertjeneste til en bruger enten fra kundeorganisationen eller en ekstern organisation.


 

Webex Contact Center understøtter ikke tilføjelse af en administrator af kontaktcentertjenesten fra en ekstern organisation, hvis kontaktcentertjenesten også er aktiveret for den eksterne organisation.

Du kan ikke tildele rollen Administrator af kontaktcentertjeneste til en ekstern bruger fra en klargøringspartnerorganisation.

Ikke tilgængelig

Tildel rollen Administrator af kontaktcentertjeneste til en bruger fra kundeorganisationen.


 

Du kan ikke tildele rollen Administrator af kontaktcentertjeneste til en anden ekstern bruger. Du kan kun tildele rollen til en bruger fra kundeorganisationen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tildeler roller til en kontaktcenterbruger, i artiklen Måder at tilføje brugere på i Cisco Webex Contact Center artiklen .

Administratorrettigheder for kontaktcentertjeneste

Som administrator af kontaktcentertjenesten kan du:

 • Udføre kontaktcenterspecifikke administrationsaktiviteter på Control Hub som forklaret i de følgende afsnit.

 • Få adgang til alle funktioner under fanen Kontaktcentertjenester på Control Hub og på Management Portal.

Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af Webex kontaktcenter Webex Kontaktcenterdokumentation.

Som administrator af kontaktcentertjenesten kan du ikke få adgang til guiden Opsætning af tjenester.

Identificere kontaktcenterplatformen

 1. Log ind på Control Hub.

 2. Vælg Kontaktcenter >Indstillinger> Generelt > Tjenestedetaljer i navigationsruden .

 3. Feltet Webex kontaktcenterplatformdetaljer viser 1,0 for Webex kontaktcenter 1,0 og ny platform for Webex kontaktcenter.

Konfigurere Webex kontaktcenter

Når en fuldgyldig administrator har fuldført guiden Opsætning af tjenester, kan du konfigurere Webex kontaktcenter.

 1. Få adgang til konfigurationerne af kontaktcentertjenesten.

 2. Klik på Konfigurer Webex kontaktcenter.


  Dette gælder kun, hvis feltet Webex Kontaktcenterplatformsdetaljer i afsnittet Servicedetaljer viser 1.0.

Brugeradministration

Menuen Management > Users giver dig mulighed for at administrere kontaktcenterbrugere. Du kan finde oplysninger om brugere og administratorer i installations - og administrationsvejledningen Cisco Webex Contact Center.

Alle brugere

Du kan se listen over alle brugere i din organisation, herunder brugere af andre tjenester.

Send aktiveringsmailen igen til en ubekræftet bruger

Hvis en bruger ikke kan finde aktiverings-e-mailen, kan du sende en ny e-mail.

 1. Klik på ikonet (tre prikker) ved siden af brugerens navn.

 2. Klik på Send invitation igen.

Brugertjenester og roller

Som tjenesteadministratoren kan du få vist organisationens brugere. Du kan ikke tilføje, slette, aktivere eller deaktivere brugere fra organisationen.


Du kan kun tildele eller fjerne tildeling af administratorrollen for kontaktcentertjeneste for en bruger.

Vis brugeroplysninger

 1. I Control Hub skal du vælge Administration > brugere.

 2. Klik på en bruger på listen.

 3. Klik på Rediger licenser for at opdatere kontaktcentertjenestens konfiguration og licensoplysninger for brugeren.

  På Webex Contact Center 1.0 vises licensindstillingerne som vist.

  På Cisco Webex Contact Center vises licensindstillingerne som vist.

 4. Klik på Administratorroller for at få vist brugerens administratorroller . Du kan kun tildele eller fjerne tildeling af administratorrollen for kontaktcentertjeneste for en bruger.

Administrer brugere

I skabelonen CSV kan du kun angive standardkolonnerne Webex Contact Center premium og Webex Contact Center til Sandt eller Falsk .

 1. I Control Hub skal du vælge Management > Users.

 2. Klik på Administrer brugere.

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilføj eller rediger brugere manuelt for manuelt at opdatere kontaktcenterlicensoplysningerne og de tilknyttede roller for brugere.

  • Klik på Tilføj eller rediger brugere for at opdatere oplysningerne ved at importere en .csv-fil .

Få vist Webex kontaktcenteradministratorer

Som administrator af kontaktcentertjenesten kan du kun få vist andre administratorbrugere af kontaktcentertjenesten. Du kan ikke få vist administratorer med fulde rettigheder eller administratorer af andre tjenester i organisationen.

 1. Klik på ikonet Filter på siden Brugere , og gør et af følgende:

  • Vælg Administratorer for at få vist administratorerne i kundeorganisationen.

  • Vælg Alle eksterne administratorer for at få vist administratorer af kontaktcentertjenesten.

 2. Klik på en administratorbrugerrække.

 3. Opdater disse oplysninger:

  • Brugerdetaljer

  • Licenser

  • Administratorroller

Få vist administratorer af kontaktcentertjenesten

Hvis du er ekstern administrator med rollen Administrator af kontaktcentertjeneste, kan du udføre følgende opgaver:

 • Få vist og opdatere rollen Administrator af kontaktcentertjeneste for en bruger i kundeorganisationen.

 • Tilføj, fjern eller rediger kontaktcenterlicenser for brugere i kundeorganisationen.

Hvis du er ekstern administrator med administratorrollen til kontaktenter tjeneste, kan du ikke udføre følgende opgaver:

 • Føje en anden ekstern administrator af kontaktcentertjeneste til organisationen.

 • Tildele rollen som administrator af kontaktcentertjeneste til en ekstern bruger, der er fra en klargøringspartnerorganisation.

 • Vise eksterne administratorer med andre roller end administratoren af kontaktcentertjenesten.

 1. På siden Brugere skal du klikke på Flter-ikonet og vælge Alle eksterne administratorer.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på den tilhørende række for at vise og opdatere administratorrollen af kontaktcentertjenesten for en ekstern administrator.

  • Klik på Tilføj ekstern administrator for at tilføje en ekstern bruger og tildele rollen som administrator af kontaktcentertjeneste til brugeren.

Administrer en kundekonto

 1. Klik på Administration > Konto.

 2. Klik på fanen Info for at få vist oplysninger om organisationskonto.

 3. Klik på fanen Abonnementer for at få vist brugen af kontaktcenterlicenser og oplysninger om prøveversioner og abonnementer for din organisation.

Få vist Webex tjenestestatus og understøttede ressourcer

 1. Klik på Overvågning > Fejlfinding.

 2. Klik på en Webex-tjeneste for at få vist tjenestestatussen.