Cisco Webex Contact Center indeholder en dedikeret administratorrolle til kontaktcentertjeneste , der giver brugere mulighed for at administrere og håndtere kontaktcentertjenesten og licenser. Denne rolle kan tildeles til eksterne administratorer og brugere i kundeorganisationen.


Denne rolle er ud over alle eksisterende roller, der gælder for partner- og kundeorganisationer, sådan som det er beskrevet i artiklen Tildel roller til organisationskonto i Cisco Webex Control Hub.

En Webex Contact Center-administrator kan tilhøre en kundeorganisation, en partnerorganisation, der administrerer dit abonnement eller enhver anden organisation.

Følgende tabel beskriver kontaktcenterspecifikke rettigheder for alle Control Hub-administratorroller:

Kundeorganisation

Ekstern organisation

Partnerorganisation

Enhver anden organisation

Administrator med fulde rettigheder

 • Kan administrere alle funktioner i kontaktcenter.

 • Kan udføre alle brugeradministrationsaktiviteter for kontaktcenter som f.eks.:

  • Tilføje eller fjerne brugere i kundeorganisationen.

  • Tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere.

  • Tilføje eller tilbagekalde administratorrollen til kontaktcentertjenesten fra eksterne administratorer.

Kan udføre alle administrative aktiviteter, der svarer til administratorer med fulde rettigheder fra en kundeorganisation, med følgende undtagelse:

 • Administratoren kan ikke tilføje eller tilbagekalde administratorrollen til kontaktcentertjenesten fra eksterne administratorer.

Administrator af kontaktcentertjeneste

NA

Kan udføre alle administrative aktiviteter, der svarer til administratorer med fulde rettigheder fra en kundeorganisation, med følgende undtagelse:

 • Administratoren kan ikke tilføje eller tilbagekalde administratorrollen til kontaktcentertjenesten fra eksterne administratorer.

Klargøringsadministrator

I/T

 • Kan udføre alle de administrative aktiviteter i kontaktcenter, som en partneradministrator med fulde rettigheder kan udføre.

 • Kan ikke udføre brugeradministrationsaktiviteter og kan kun få vist listen over andre eksterne administratorer i organisationen.

I/T

Administrator med skrivebeskyttede rettigheder

Kan ikke få adgang til de administrative grænseflader til Webex Contact Center (Control Hub og og Management Portal).

Kan kun få adgang til de administrative grænseflader i Webex Contact Center (Control Hub og Management Portal) i skrivebeskyttet tilstand.


De resterende afsnit i denne artikel beskriver administratorrollen for kontaktcentertjeneste i detaljer.

Følgende tabel beskriver de brugerroller, der kan administrere administratorrollen for kontaktcentertjenesten, og de vigtigste ting, man skal huske på i forhold til denne rolle:

Kundeorganisation

Ekstern organisation

Partnerorganisation

Enhver anden organisation

Administrator med fulde rettigheder

Kan tildele rollen som administrator til kontaktcentertjeneste til:

 • En bruger fra kundeorganisationen


   

  Administratorrollen til kontaktcentertjenesten kan kun tildeles til en bruger i kundeorganisationen, hvis brugeren har en premium-licens.

 • En bruger fra en ekstern organisation


   
  • Webex Contact Center understøtter ikke tilføjelse af en administrator af kontaktcentertjenesten fra en ekstern organisation, hvis den eksterne organisation også har aktiveret kontaktcentertjenesten.

  • Du kan ikke tildele rollen som administrator af kontaktcentertjeneste til en ekstern bruger fra en partnerklargøringsorganisation.

Kan tildele rollen som administrator til kontaktcentertjeneste til:

 • En bruger fra kundeorganisationen


   

  Administratorrollen til kontaktcentertjenesten kan kun tildeles til en bruger i kundeorganisationen, hvis brugeren har en premium-licens.


 

Du kan enten tildele rollen som en administrator af kontaktcentertjenesten, en administrator med fulde rettigheder eller en administratorrolle med skrivebeskyttet adgang til én ekstern bruger ad gangen. Du kan ikke tildele mere end én af disse roller til en bruger samtidigt.

Administrator af kontaktcentertjeneste

Kan tildele rollen som administrator til kontaktcentertjeneste til:

 • En bruger fra kundeorganisationen


   

  Administratorrollen til kontaktcentertjenesten kan kun tildeles til en bruger i kundeorganisationen, hvis brugeren har en premium-licens.

 • En bruger fra en ekstern organisation


   
  • Webex Contact Center understøtter ikke tilføjelse af en administrator af kontaktcentertjenesten fra en ekstern organisation, hvis den eksterne organisation også har aktiveret kontaktcentertjenesten.

  • Du kan ikke tildele rollen som administrator af kontaktcentertjeneste til en ekstern bruger fra en partnerklargøringsorganisation.

NA

Kan tildele rollen som administrator til kontaktcentertjeneste til:

 • En bruger fra kundeorganisationen


 
 • Du kan ikke tildele rollen som administrator af kontaktcentertjeneste til en anden ekstern bruger. Du kan kun tildele rollen til en bruger fra kundeorganisationen.

 • Administratorrollen til kontaktcentertjenesten kan kun tildeles til en bruger i kundeorganisationen, hvis brugeren har en premium-licens.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du tildeler roller til en kontaktcenterbruger, kan du se artiklen Måder at føje brugere til Cisco Webex Contact Center på.

Som administrator af kontaktcentertjeneste kan du

 • Udføre kontaktcenterspecifikke administrationsaktiviteter via Control Hub som forklaret i følgende afsnit.

 • Udføre alle andre kontaktcenterspecifikke konfigurationer på Control Hub og Management Portal.

 • Vise, redigere og slette flows ved hjælp af flowdesigneren.

Du kan få flere oplysninger om konfiguration af Webex Contact Center på startsiden for Cisco Webex Contact Center.

Som administrator af kontaktcentertjeneste kan du

 • ikke åbne installationsguiden til tjenester.

 • ikke konfigurere Webex Contact Center-chattjenester til kunden. En administrator fra kundeorganisationen kan konfigurere chattjenester. Du kan få flere oplysninger om konfiguration af chattjenester på startsiden for Cisco Webex Contact Center.

Konfigurer en Webex Contact Center-lejer

Når en administrator med fulde rettigheder har fuldført guiden til opsætning af tjenester, kan du udføre de efterfølgende handlinger for at konfigurere lejeren.

 1. Få adgang til konfigurationerne af kontaktcentertjenesten.

 2. Klik på Konfigurer Webex Contact Center.

Brugeradministration

Menuen Administration > Brugere gør det muligt at administrere kontaktcenterbrugere.

Alle brugere

Du kan se listen over alle brugere i din organisation, herunder brugere af andre tjenester.

Send aktiverings-e-mailen til en ikke-bekræftet bruger igen

Hvis en bruger ikke kan finde aktiverings-e-mailen, kan du sende en ny e-mail.

 1. Klik på knappen (ellipse).

 2. Klik på Send invitation igen.

Brugertjenester og -roller

Som tjenesteadministratoren kan du få vist organisationens brugere. Du kan ikke tilføje eller slette brugere, og du kan heller ikke aktivere eller deaktivere brugere. Du kan kun tildele eller fjerne tildeling af administratorrollen for kontaktcentertjeneste for en bruger.


 • Du kan ikke føje en ny bruger til organisationen.

 • Du kan ikke aktivere, deaktivere eller slette brugere fra organisationen.

Vis brugeroplysningerne

 1. I Control Hub skal du vælge Administration > > Brugere.

 2. Klik på en bruger på listen.

 3. Klik på Bruger > Detaljer.

  Brugerdetaljerne er skrivebeskyttede for administratoren af kontaktcentertjenesten.

 4. Klik på Tjenester > Rediger licenser for at opdatere konfigurationen af kontaktcentertjenesten og licensoplysningerne for brugeren.

  På Cisco Webex Contact Center 1.0 vises licensindstillingerne som vist herunder.

  På Cisco Webex Contact Center vises licensindstillingerne som vist herunder.

 5. Klik på Roller og sikkerhed > Administratorroller for at få vist administratorrollerne for brugeren. Du kan kun tildele eller fjerne tildeling af administratorrollen for kontaktcentertjeneste for en bruger.

Administrer brugere

Du kan kun angive kolonnerne Webex Contact Center Premium og Webex Contact Center Standard til sandt eller falsk i CSV-skabelonen.

 1. I Control Hub skal du vælge Administration > > Brugere.

 2. Klik på Administrer brugere. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilføj eller rediger brugere manuelt for manuelt at opdatere kontaktcenterlicensoplysninger og de tilknyttede roller for brugere.

  • Klik på CSV – tilfør eller rediger brugere for at opdatere oplysningerne ved at importere en .csv- fil.

Se Webex Contact Center-administratorer

Som administrator af kontaktcentertjenesten kan du kun få vist andre administratorbrugere af kontaktcentertjenesten. Du kan ikke få vist administratorer med fulde rettigheder eller administratorer af andre tjenester i organisationen.

 1. På siden Brugere skal du klikke på fanen Administratorer.

 2. Klik på en administratorbrugerrække.

 3. Opdater disse attributter:

  • Kontaktcentertjeneste

  • Licensoplysninger til kontaktcenter

  • Administratorrolle til kontaktcentertjeneste

View the Contact Center Service Administrators

Hvis du er ekstern administrator med administratorrollen til kontaktenter tjeneste, kan du ikke udføre følgende opgaver:

 • Føje en anden ekstern administrator af kontaktcentertjeneste til organisationen.

 • Tildele rollen som administrator af kontaktcentertjeneste til en ekstern bruger, der er fra en klargøringspartnerorganisation.

 • Vise eksterne administratorer med andre roller end administratoren af kontaktcentertjenesten.

 1. Klik på fanen Eksterne administratorer på siden Brugere.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på den tilhørende række for at vise og opdatere administratorrollen af kontaktcentertjenesten for en ekstern administrator.

  • Klik på Tilføj ekstern administrator for at tilføje en ekstern bruger og tildele rollen som administrator af kontaktcentertjeneste til brugeren.

Administrer kundekonto

 1. Klik på Administration > Konto.

 2. Klik på fanen Info for at få vist oplysninger om organisationskonto.

 3. Klik på fanen Abonnementer for at få vist brugen af kontaktcenterlicenser og oplysninger om prøveversioner og abonnementer for din organisation.

Se status på Webex-tjeneste og understøttede ressourcer

 1. Klik på Overvågning > Fejlfinding.

 2. Klik på en Webex-tjeneste for at få vist tjenestestatussen.