Cisco Webex-kontaktcenter har en dedikeret administratorrolle som kontaktcentertjeneste , der giver brugere mulighed for at administrere og administrere kontaktcentertjenesten og -licenser. Denne rolle kan tildeles eksterne administratorer og brugere i kundeorganisationen.


Denne rolle er ud over alle eksisterende roller, der gælder for partner- og kundeorganisationer, som beskrevet i artiklen Tildel organisationskontoroller i Cisco Webex Control Hub.

En Webex-kontaktcenteradministrator kan tilhøre en kundeorganisation, en partnerorganisation, der administrerer dit abonnement, eller enhver anden organisation.

Følgende tabel beskriver de kontaktcenterspecifikke privilegier for alle Control Hub-administratorroller:

Tabel 1. Kontaktcenter-specifikke privilegier

Kundeorganisation

Partnerorganisation

Enhver anden organisation

Fuld administrator

Administrer alle funktioner i Webex-kontaktcenter, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og administrationsportalen.

Udføre alle Webex-kontaktcenters brugeradministrationsaktiviteter, såsom:

 • tilføj eller fjern brugere i kundeorganisationen

 • send aktiverings-e-mail

 • tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere

 • tilføje eller tilbagekalde administratorrollen kontaktcenter fra eksterne administratorer

Administrer alle funktioner i Webex-kontaktcenter, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og administrationsportalen.

Udføre alle Webex-kontaktcenters brugeradministrationsaktiviteter, såsom:

 • tilføj eller fjern brugere i kundeorganisationen

 • send aktiverings-e-mail

 • tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere

Administrer alle funktioner i Webex-kontaktcenter, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og administrationsportalen.

Udføre alle Webex-kontaktcenters brugeradministrationsaktiviteter, såsom:

 • tilføj eller fjern brugere i kundeorganisationen

 • send aktiverings-e-mail

 • tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere

Kontaktcenter-serviceadministrator

Administrer alle funktioner i Webex-kontaktcenter, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og administrationsportalen.

Udføre alle Webex-kontaktcenters brugeradministrationsaktiviteter, såsom:

 • send aktiverings-e-mail

 • tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere

 • tilføje eller tilbagekalde administratorrollen kontaktcenter fra eksterne administratorer

Ikke gældende

Administrer alle funktioner i Webex-kontaktcenter, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og administrationsportalen.

Udføre alle Webex-kontaktcenters brugeradministrationsaktiviteter, såsom:

 • send aktiverings-e-mail

 • tildele, redigere eller fjerne kontaktcenterlicenser fra brugere

Klargøringsadministrator

Ikke gældende

Administrer alle funktioner i Webex-kontaktcenter, der er tilgængelige i kontaktcentertjenesten på Control Hub og administrationsportalen.

Kan ikke udføre nogen brugeradministrationsaktiviteter. Kan kun se listen over andre eksterne administratorer i organisationen.

Ikke gældende

Skrivebeskyttet administrator

Kan ikke få adgang til Webex-kontaktcentertjenesten i Control Hub og logge ind på Administrationsportalen.

Kan tilgå Webex-kontaktcentertjenesten i Control Hub og logge ind på Administrationsportalen kun i skrivebeskyttet tilstand.

Kan tilgå Webex-kontaktcentertjenesten i Control Hub og logge ind på Administrationsportalen kun i skrivebeskyttet tilstand.


Hvis du tildeler en fuld administratorrolle til en bruger med en Webex-kontaktcenterstandardlicens, er administrative funktioner på administrationsportalen ikke tilgængelige for denne bruger. Sådanne brugere kan kun logge ind på agent-desktoppen.

Følgende tabel beskriver de forskellige brugerroller, der kan tildele og tilbagekalde kontaktcentertjenesteadministratorrollen og de vigtigste punkter, der skal huskes for denne rolle.


Du kan tildele en bruger med kun én af disse roller: Kontaktcenter-tjenesteydelsesadministrator, fuld administrator eller skrivebeskyttet administrator.

Tabel 2. Brugerroller

Kundeorganisation

Partnerorganisation

Enhver anden organisation

Fuld administrator

Tildel administratorrollen for kontaktcentertjenesten til en bruger, enten fra kundeorganisationen eller en ekstern organisation.


 

Webex-kontaktcenter understøtter ikke tilføjelse af en kontaktcentertjenesteadministrator fra en ekstern organisation, hvis den eksterne organisation også har kontaktcentertjeneste aktiveret.

Du kan ikke tildele administratorrollen kontaktcentertjeneste til en ekstern bruger fra en klargøringspartnerorganisation.

Tildel administratorrollen for kontaktcentertjenesten til en bruger, enten fra kundeorganisationen eller en ekstern organisation.

Tildel administratorrollen for kontaktcentertjenesten til en bruger, enten fra kundeorganisationen eller en ekstern organisation.

Kontaktcenter-serviceadministrator

Tildel administratorrollen for kontaktcentertjenesten til en bruger, enten fra kundeorganisationen eller en ekstern organisation.


 

Webex-kontaktcenter understøtter ikke tilføjelse af en kontaktcentertjenesteadministrator fra en ekstern organisation, hvis den eksterne organisation også har kontaktcentertjeneste aktiveret.

Du kan ikke tildele administratorrollen kontaktcentertjeneste til en ekstern bruger fra en klargøringspartnerorganisation.

Ikke gældende

Tildel administratorrollen for kontaktcentertjenesten til en bruger fra kundeorganisationen.


 

Du kan ikke tildele administratorrollen kontaktcenter til en anden ekstern bruger; du kan kun tildele rollen til en bruger fra kundeorganisationen.

For yderligere oplysninger om, hvordan du tildeler roller til en bruger af kontaktcenter, skal du se artiklen Måder at tilføje brugere Cisco Webex kontaktcenter artikel.

Som administrator af kontaktcentertjenesten kan du:

 • udføre kontaktcenterspecifikke administrationsaktiviteter i Control Hub som forklaret i følgende afsnit.

 • tilgå alle funktioner på fanen Kontaktcentertjenester i Control Hub og på administrationsportalen.

For yderligere oplysninger om konfigurering af Webex-kontaktcenter, se Webex-kontaktcenterdokumentation.

Som administrator af kontaktcentertjenesten kan du ikke få adgang til opsætningsguiden for tjenester.

Identificer kontaktcenterplatformen

 1. Log ind på Control Hub.

 2. I afsnittet Tjenester i navigationsruden skal du vælge Kontaktcenter > indstillinger > Generelle > serviceoplysninger.

 3. Feltet Oplysninger om Webex-kontaktcenterplatform viser 1.0 for Webex-kontaktcenter 1.0 og Ny platform for Webex-kontaktcenter.

Opsæt Webex-kontaktcenter

Når en fuld administrator er færdig med guiden Til opsætning af tjenester, kan du opsætte Webex-kontaktcenter.

 1. Få adgang til konfigurationer af kontaktcentertjenesten.

 2. Klik på Opsæt Webex-kontaktcenter.


  Dette gælder kun, hvis feltet Oplysninger om Webex-kontaktcenterplatformen i afsnittet Servicedetaljer viser 1.0.

Administration af bruger

Menuen Administration > brugere gør det muligt at administrere brugere af kontaktcenter. For oplysninger om brugere og administratorer, se den Cisco Webex opsætnings- og administrationsvejledning til Kontaktcenter.

Alle brugere

Du kan se listen over alle brugere i din organisation, herunder brugere af andre tjenesteydelser.

Gensend aktiverings-e-mailen til en ikke-bekræftet bruger

Hvis en bruger ikke kan finde aktiveringsmailen, kan du sende en ny e-mail.

 1. Klik på (ellipse) ved siden af brugerens navn.

 2. Klik på Gensend invitation.

Brugertjenester og roller

Som serviceadministrator kan du se brugerne i organisationen. Du kan ikke tilføje, slette, aktivere eller deaktivere brugere fra organisationen.


Du kan kun tildele eller fjerne tildeling af administratorrollen for kontaktcentertjenesten for en bruger.

Vis brugerdetaljer

 1. I Control Hub skal du vælge Administration > Brugere.

 2. Klik på en bruger på listen.

 3. Klik på Rediger licenser for at opdatere kontaktcenters tjenestekonfiguration og licensoplysninger for brugeren.

  I Webex-kontaktcenter 1.0 vises licensvalgmulighederne som vist.

  På Cisco Webex kontaktcenter vises licensvalgmulighederne som vist.

 4. Klik på Administratorroller for at se administratorrollerne for brugeren. Du kan kun tildele eller fjerne tildeling af administratorrollen for kontaktcentertjenesten for en bruger.

Administrer brugere

I CSV-skabelonen kan du kun indstille kolonnerne Webex-kontaktcenter Premium og Webex-kontaktcenterstandard til sand eller falsk.

 1. I Control Hub skal du vælge Administration > Brugere.

 2. Klik på Administrer brugere.

 3. Udfør en af følgende handlinger:

  • Klik på Tilføj eller Modificer brugere manuelt for at opdatere kontaktcenterlicensoplysninger og de tilknyttede roller for brugere.

  • Klik på CSV Tilføj eller Modificer brugere for at opdatere oplysningerne ved at importere en .csv Fil.

Vis administratorer af Webex-kontaktcenter

Som administrator af kontaktcentertjenesten kan du kun se andre brugere af kontaktcentertjenesten. Du kan ikke se fulde administratorer eller administratorer for andre tjenester i organisationen.

 1. På siden Brugere skal du klikke på ikonet Filter og gøre et af følgende:

  • Vælg Administratorer for at se administratorer i kundeorganisationen.

  • Vælg Alle eksterne administratorer for at se kontaktcentertjenesteadministratorer.

 2. Klik på en administratorbrugerrække.

 3. Opdater disse oplysninger:

  • Brugeroplysninger

  • Licenser

  • Administratorroller

Se administratorerne for kontaktcentertjenesten

Hvis du er en ekstern administrator med administratorrollen kontaktcenter, kan du udføre følgende opgaver:

 • Vis og opdater administratorrollen for kontaktcentertjenesten for en bruger i kundeorganisationen.

 • Tilføj, fjern eller rediger kontaktcenterlicenser for brugere i kundeorganisationen.

Hvis du er en ekstern administrator med administratorrollen kontaktcenter, kan du ikke udføre følgende opgaver:

 • Tilføj en anden ekstern kontaktcentertjenesteadministrator til organisationen.

 • Tildel rollen som kontaktcenteradministrator til en ekstern bruger, der kommer fra en klargøringspartnerorganisation.

 • Vis eksterne administratorer med andre roller end rollerne for kontaktcentertjenesteadministrator.

 1. På siden Brugere skal du klikke på ikonet Flter og vælge Alle eksterne administratorer.

 2. Udfør en af følgende handlinger:

  • Klik på den tilsvarende række for at se og opdatere administratorrollen for kontaktcentertjenesten for en ekstern administrator.

  • Klik på Tilføj ekstern administrator for at tilføje en ekstern bruger og tildele rollen som kontaktcentertjenesteadministrator til brugeren.

Administrer en kundekonto

 1. Klik på > konto.

 2. Klik på fanen Info for at se oplysninger om organisationens konto.

 3. Klik på fanen Abonnementer for at se kontaktcenterlicensbrug samt oplysninger om prøveversion og abonnement for din organisation.

Vis den Webex-tjenesteydelse status og understøttede ressourcer

 1. Klik på > fejlfinding.

 2. Klik på Webex-tjenesteydelse for at se servicestatus.