Bir Webex İletişim Merkezi yöneticisi, bir müşteri kuruluşuna, aboneliğinizi yöneten bir iş ortağı kuruluşuna veya başka bir kuruluşa ait olabilir.

Aşağıdaki tabloda, tüm Control Hub yönetici rollerinin İletişim Merkezine özgü ayrıcalıkları açık almaktadır:

Tablo 1. İletişim Merkezine Özgü Ayrıcalıklar

Müşteri Kuruluşu

İş Ortağı Kuruluşu

Başka Bir Kuruluş

Tam Yönetici

Control Hub Webex Yönetim Portalında bulunan İletişim Merkezi hizmette bulunan tüm iletişim merkezi özelliklerini yönetebilirsiniz.

Aşağıdakiler Webex İletişim Merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerinin tüm etkinliklerini gerçekleştirin:

 • müşteri kuruluşunda kullanıcı ekle veya kaldır

 • etkinleştirme e-postası gönder

 • kullanıcılardan İletişim Merkezi lisansları ata, düzenle veya kaldır

 • harici yöneticilerin İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü ekleme veya iptal etme

Control Hub Webex Yönetim Portalında bulunan İletişim Merkezi hizmette bulunan tüm iletişim merkezi özelliklerini yönetebilirsiniz.

Aşağıdakiler Webex İletişim Merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerinin tüm etkinliklerini gerçekleştirin:

 • müşteri kuruluşunda kullanıcı ekle veya kaldır

 • etkinleştirme e-postası gönder

 • kullanıcılardan İletişim Merkezi lisansları ata, düzenle veya kaldır

Control Hub Webex Yönetim Portalında bulunan İletişim Merkezi hizmette bulunan tüm iletişim merkezi özelliklerini yönetebilirsiniz.

Aşağıdakiler Webex İletişim Merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerinin tüm etkinliklerini gerçekleştirin:

 • müşteri kuruluşunda kullanıcı ekle veya kaldır

 • etkinleştirme e-postası gönder

 • kullanıcılardan İletişim Merkezi lisansları ata, düzenle veya kaldır

İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi

Control Hub Webex Yönetim Portalında bulunan İletişim Merkezi hizmette bulunan tüm iletişim merkezi özelliklerini yönetebilirsiniz.

Aşağıdakiler Webex İletişim Merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerinin tüm etkinliklerini gerçekleştirin:

 • etkinleştirme e-postası gönder

 • kullanıcılardan İletişim Merkezi lisansları ata, düzenle veya kaldır

 • harici yöneticilerin İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü ekleme veya iptal etme

Uygulanamaz

Control Hub Webex Yönetim Portalında bulunan İletişim Merkezi hizmette bulunan tüm iletişim merkezi özelliklerini yönetebilirsiniz.

Aşağıdakiler Webex İletişim Merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerinin tüm etkinliklerini gerçekleştirin:

 • etkinleştirme e-postası gönder

 • kullanıcılardan İletişim Merkezi lisansları ata, düzenle veya kaldır

Sağlama Yöneticisi

Uygulanamaz

Control Hub Webex Yönetim Portalında bulunan İletişim Merkezi hizmette bulunan tüm iletişim merkezi özelliklerini yönetebilirsiniz.

Kullanıcı yönetimi etkinlikleri gerçekleştiremmektedir. Kuruluşta yalnızca diğer harici yöneticilerin listesini ekleyebilirsiniz.

Uygulanamaz

Salt Okunur Yönetici

Control Hub'da Webex Kişi Merkezi hizmetine erişi ve Yönetim Portalında oturum açın.

Control Hub'Webex İletişim Merkezi hizmetine erişim ve yalnızca salt okunur modda Yönetim Portalında oturum açma.

Control Hub'Webex İletişim Merkezi hizmetine erişim ve yalnızca salt okunur modda Yönetim Portalında oturum açma.


Webex İletişim Merkezi standart lisansı olan bir kullanıcıya tam yönetici rolü atarsanız Yönetim Portalında yönetici özellikleri bu kullanıcı tarafından erişilemez. Böyle kullanıcılar, yalnızca Aracı Masaüstünde oturum açmada oturum açmalı.

Aşağıdaki tablo, İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü atay hem de iptal eden farklı kullanıcı rollerini ve bu rol için hatırlanacak önemli noktaları açıklamamaktadır.


Şu rollerden yalnızca birini olan bir kullanıcı attayamazsiniz: İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi, Tam Yönetici veya Salt Okunur Yönetici.

Tablo 2. Kullanıcı Rolleri

Müşteri Kuruluşu

İş Ortağı Kuruluşu

Başka Bir Kuruluş

Tam Yönetici

İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü, müşteri kuruluşundan veya harici kuruluştan bir kullanıcıya attayabilirsiniz.


 

Webex İletişim Merkezi, harici kuruluşta İletişim Merkezi hizmeti de etkinleştirilmişse harici bir kuruluştan İletişim Merkezi Hizmeti Yöneticisi eklemeyi desteklemez.

İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü, sağlama iş ortağı kuruluşundan harici bir kullanıcıya atayabilirsiniz.

İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü, müşteri kuruluşundan veya harici kuruluştan bir kullanıcıya attayabilirsiniz.

İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü, müşteri kuruluşundan veya harici kuruluştan bir kullanıcıya attayabilirsiniz.

İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi

İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü, müşteri kuruluşundan veya harici kuruluştan bir kullanıcıya attayabilirsiniz.


 

Webex İletişim Merkezi, harici kuruluşta İletişim Merkezi hizmeti de etkinleştirilmişse harici bir kuruluştan İletişim Merkezi Hizmeti Yöneticisi eklemeyi desteklemez.

İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü, sağlama iş ortağı kuruluşundan harici bir kullanıcıya atayabilirsiniz.

Uygulanamaz

Müşteri kuruluşundan bir kullanıcıya İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü attayabilirsiniz.


 

İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü başka bir harici kullanıcıya atayabilirsiniz; bu rolü yalnızca müşteri kuruluşundan bir kullanıcıya atlarda atlsında 3.

Kişi Merkezi kullanıcıya roller atama hakkında daha fazla bilgi için İletişim Merkezi makalesi için Kullanıcı Ekleme Yöntemleri Cisco Webex bakın .

Kişi Merkezi Hizmet Yöneticisi olarak şunlarıabilirsiniz:

 • Aşağıdaki kısımlarda açıklanan şekilde Control Hub üzerinde İletişim Merkezine özgü yönetim etkinliklerini gerçekleştirin.

 • Control Hub ve Yönetim Portalında bulunan İletişim Merkezi Hizmetleri sekmesinde tüm özelliklere erişin.

kişi merkezi yapılandırma hakkında daha fazla Webex için bkz. Webex Merkezi Belgeleri .

Kişi Merkezi Hizmet Yöneticisi olarak Hizmet Ayarlama Sihirbazı'nı erişesiniz.

İletişim Merkezi Platformunu Tanımlama

 1. Control Hub'da oturum açma.

 2. Navigasyon bölmesinin Hizmetler bölümünde, Kişi Merkezi ve > Ayarları >'> 'i seçin.

 3. Webex İletişim Merkezi Platformu Ayrıntıları alanında, Webex İletişim Merkezi 1.0 için 1.0 ve Kişi Merkezi için Yeni Webex gösterir.

İletişim Merkezi Webex ni Kur

Tam yönetici Hizmet Yapılandırma Sihirbazı'nı başarıyla tamamlandıktan sonra, İletişim Merkezi'Webex kurabilirsiniz.

 1. İletişim Merkezi Hizmet Yapılandırmalarına erişin.

 2. İletişim Merkezi'Webex Kur'a tıklayın.


  Bu, yalnızca Hizmet Ayrıntıları Webex İlgili Kişi Merkezi Platform Ayrıntıları alanında 1.0'ın olması halinde geçerlidir.

Kullanıcı Yönetimi

Yönetim > Kullanıcılar menüsü , iletişim merkezi kullanıcılarını yönetmenizi sağlar. Kullanıcılar ve yöneticiler hakkında bilgi için Bkz. Cisco Webex Merkezi Kurulum ve Yönetim Kılavuzu.

Tüm Kullanıcılar

Diğer hizmetlerinin kullanıcıları da dahil olmak üzere, organizasyon dahil tüm kullanıcıların listesini görüntüebilirsiniz.

Etkinleştirme E-postası Doğrulanmamış Bir Kullanıcıya Yeniden Gönderme

Kullanıcı etkinleştirme e-posta adresini bulamazsa yeni bir e-posta gönderebilirsiniz.

 1. Kullanıcı adının yanındaki (üç nokta) düğmesine tıklayın.

 2. Daveti Yeniden Gönder'e tıklayın.

Kullanıcı Hizmetleri ve Roller

Hizmet Yöneticisi olarak kuruluşun kullanıcılarını görüntüebilirsiniz. Kuruluştan kullanıcı ek devre dışı bırakılamaz, silinilemez, etkinleştirilemez veya devre dışı bırakılamaz.


Bir kullanıcı için yalnızca İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü atayabilirsiniz veya atamasını atabilirsiniz.

Kullanıcı Ayrıntılarını Görüntüleme

 1. Control Hub'da, Yönetim ve >'yi seçin.

 2. Listede bir kullanıcıya tıklayın.

 3. Kullanıcı için İletişim Merkezi hizmet yapılandırmasını ve lisans bilgilerini güncellemek için Lisansları Düzenle'ye tıklayın.

  İletişim Webex 1.0'da lisans seçenekleri gösterildiği gibi görünür.

  İletişim Cisco Webex lisans seçenekleri gösterildiği gibi görünür.

 4. Kullanıcının yönetici rollerini görüntülemek için Yönetici Rolleri'ne tıklayın. Bir kullanıcı için yalnızca İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü atayabilirsiniz veya atamasını atabilirsiniz.

Kullanıcıları Yönetme

CSV şablonunda, yalnızca İletişim Merkezi Premium'Webex ve Kişi Merkezi Standart sütunlarını TRUE veya FALSE olarak Webex ve hesaplayabilirsiniz.

 1. Control Hub'da, Yönetim ve >'yi seçin.

 2. Kullanıcıları Yönet'e tıklayın.

 3. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • İletişim Merkezi lisans bilgilerini ve kullanıcıların ilişkili rollerini manuel olarak güncellemek için Kullanıcıları Manuel Olarak Ekle veya Değiştir'e tıklayın.

  • Bir web dosyasını içe aktararak bilgileri güncellemek için CSV Ekle veya Değiştir öğesini tıklatın .csv Dosya.

3. Webex Yöneticisi'nin bilgilerini görüntüleme

Kişi Merkezi Hizmeti Yöneticisi olarak yalnızca diğer İletişim Merkezi Hizmeti Yöneticisi kullanıcılarını görüntüebilirsiniz. Kuruluşta diğer hizmetlerin tam yöneticilerini veya yöneticilerini görüntüleyesiniz.

 1. Kullanıcılar sayfasında Filtrele simgesine tıklayın ve aşağıdaki bağlantılardan birini izleyin:

  • Müşteri kuruluşunda yöneticileri görüntülemek için Yöneticiler'i seçin.

  • İletişim Merkezi hizmet yöneticilerini görüntülemek için Tüm harici yöneticiler'i seçin.

 2. Bir yönetici kullanıcı satırına tıklayın.

 3. Bu bilgileri güncelle:

  • Kullanıcı Ayrıntıları

  • Lisanslar

  • Yönetici Rolleri

İletişim Merkezi Hizmeti Yöneticilerini Görüntüleme

İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolüne sahip bir harici yöneticiyseniz aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Müşteri kuruluşunda bir kullanıcı için İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü görüntüleme ve güncelleme.

 • Müşteri kuruluşunda kullanıcılar için İletişim Merkezi lisansları ekleyin, kaldırın veya düzenleyin.

Kişi Merkezi Hizmet Yöneticisi rolüne sahip bir harici yöneticiyseniz aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Kuruluşa başka bir harici İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi ekleyin.

 • İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü, sağlama iş ortağı kuruluşundan olan harici bir kullanıcıya attayın.

 • İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi'nin rolleri dışında rollere sahip harici yöneticileri görüntüleme.

 1. Kullanıcılar sayfasında , Flter simgesine tıklayın ve Tüm harici yöneticiler'i seçin.

 2. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Harici yönetici için İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü görüntülemek ve güncellemek için ilgili satıra tıklayın.

  • Harici kullanıcı eklemek ve kullanıcıya İletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi rolünü atamak için Harici yönetici ekle'ye tıklayın.

Müşteri Hesabını Yönetme

 1. Hesap Için Yönetim > tıklayın.

 2. Kuruluş hesabı ayrıntılarını görüntülemek için Bilgi sekmesine tıklayın.

 3. Tıklatın Abonelikleri sekmesine görüntülemek için kişi merkezi lisans kullanımı ve deneme ve abonelik bilgileri için kuruluşu.

Destek Durumunu Webex hizmeti Desteklenen Kaynakları Görüntüleme

 1. Sorun Giderme için İzleme > tıklayın.

 2. Hizmet durumunu Webex hizmeti için yeni bir aboneye tıklayın.