Webex Contact Center yöneticisi bir müşteri kuruluşuna, aboneliğinizi yöneten bir iş ortağı kuruluşuna veya başka bir kuruluşa ait olabilir.

Aşağıdaki tabloda, tüm kontrol merkezi yöneticisi rollerinin bağlantı merkezine özel ayrıcalıkları açıklanmaktadır:

Tablo 1. Kişi merkezine özel ayrıcalıklar

Müşteri Kuruluşu

İş Ortağı Kuruluşu

Başka Kuruluş

Tam Yönetici

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Tüm Webex kişi merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirin; örneğin:

 • Müşteri kuruluşuna Kullanıcı ekleme veya kaldırma

 • Etkinleştirme e-postası gönder

 • Kişiler merkezi lisanslarını kullanıcılardan atama, düzenleme veya kaldırma

 • Harici yöneticilerden Iletişim merkezi hizmet yöneticisi rolünü ekleme veya iptal etme

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Tüm Webex kişi merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirin; örneğin:

 • Müşteri kuruluşuna Kullanıcı ekleme veya kaldırma

 • Etkinleştirme e-postası gönder

 • Kişiler merkezi lisanslarını kullanıcılardan atama, düzenleme veya kaldırma

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Tüm Webex kişi merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirin; örneğin:

 • Müşteri kuruluşuna Kullanıcı ekleme veya kaldırma

 • Etkinleştirme e-postası gönder

 • Kişiler merkezi lisanslarını kullanıcılardan atama, düzenleme veya kaldırma

Contact Center Hizmet Yöneticisi

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Tüm Webex kişi merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirin; örneğin:

 • Etkinleştirme e-postası gönder

 • Kişiler merkezi lisanslarını kullanıcılardan atama, düzenleme veya kaldırma

 • Harici yöneticilerden Iletişim merkezi hizmet yöneticisi rolünü ekleme veya iptal etme

Geçerli Değil

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Tüm Webex kişi merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirin; örneğin:

 • Etkinleştirme e-postası gönder

 • Kişiler merkezi lisanslarını kullanıcılardan atama, düzenleme veya kaldırma

Sağlama Yöneticisi

Geçerli Değil

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Hiçbir Kullanıcı yönetimi etkinliği gerçekleştiremez. Kuruluştaki diğer harici yöneticilerin listesini görüntüleyebilir.

Geçerli Değil

Salt Okunur Yönetici

Kontrol Hub 'ındaki Webex Contact Center hizmetine erişilemiyor ve yönetim portalı 'nda oturum açma.

Denetim merkezi 'nde Webex Contact Center hizmetine erişebilir ve yalnızca salt okunur modda yönetim portalı 'nda oturum açabilir.

Denetim merkezi 'nde Webex Contact Center hizmetine erişebilir ve yalnızca salt okunur modda yönetim portalı 'nda oturum açabilir.


Webex bir iletişim merkezi standard lisansı olan bir kullanıcıya tam yönetici rolü atarsanız, yönetim portalı üzerindeki yönetim özelliklerine o kullanıcı erişemez. Bu tür kullanıcılar yalnızca Agent Desktop oturum açabilir.

Aşağıdaki tabloda, Iletişim merkezi hizmet yöneticisi rolünü atayabileceği ve bu rolü anımsamak için anahtar noktaları olan farklı Kullanıcı rolleri açıklanmaktadır.


Şu rollerden yalnızca biriyle bir kullanıcı atayabilirsiniz: Bağlantı merkezi Hizmet Yöneticisi, tam yönetici veya salt okunur yönetici.

Tablo 2. Kullanıcı rolleri

Müşteri Kuruluşu

İş Ortağı Kuruluşu

Başka Kuruluş

Tam Yönetici

Kişi merkezi hizmet yöneticisi rolünü, müşteri organizasyonunda veya harici bir kuruluştan bir kullanıcıya atayın.


 

Harici bir kuruluşta ayrıca bağlantı merkezi hizmeti etkinse, Webex contact center bir dış kuruluştan bağlantı merkezi hizmet yöneticisi eklemeyi desteklemez.

Bir kaynak ayırma ortağı kuruluştan bir harici kullanıcıya bağlantı merkezi hizmet yöneticisi rolünü atayamazsınız.

Kişi merkezi hizmet yöneticisi rolünü, müşteri organizasyonunda veya harici bir kuruluştan bir kullanıcıya atayın.

Kişi merkezi hizmet yöneticisi rolünü, müşteri organizasyonunda veya harici bir kuruluştan bir kullanıcıya atayın.

Contact Center Hizmet Yöneticisi

Kişi merkezi hizmet yöneticisi rolünü, müşteri organizasyonunda veya harici bir kuruluştan bir kullanıcıya atayın.


 

Harici bir kuruluşta ayrıca bağlantı merkezi hizmeti etkinse, Webex contact center bir dış kuruluştan bağlantı merkezi hizmet yöneticisi eklemeyi desteklemez.

Bir kaynak ayırma ortağı kuruluştan bir harici kullanıcıya bağlantı merkezi hizmet yöneticisi rolünü atayamazsınız.

Geçerli Değil

Müşteri organizasyonunda bir kullanıcıya Iletişim merkezi hizmet yöneticisi rolünü atayın.


 

Bağlantı merkezi hizmet yöneticisi rolünü başka bir harici kullanıcıya atayamazsınız; rolü bir kullanıcıya yalnızca müşteri organizasyonunda atayabilirsiniz.

Bir iletişim merkezi kullanıcısına rolleri atama konusunda daha fazla bilgi için, Cisco Webex Contact Center makale kullanıcıları eklemek için şu makaleye bakın.

Bir Iletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi olarak şunları yapabilirsiniz:

 • Aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi, Denetim Merkezi 'nde Iletişim merkezine özel yönetim etkinliklerini gerçekleştirin.

 • Denetim Merkezi ve yönetim portalı üzerindeki bağlantı Merkezi Hizmetleri sekmesinde bulunan tüm özelliklere erişin.

Webex bağlantı merkezi 'ni yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Webex iletişim merkezi belgeleri bölümüne bakın.

Bir Iletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi olarak, hizmetler Kurulum Sihirbazı 'Na erişemezsiniz.

Bağlantı merkezi platformunu tanımlama

 1. kontrol merkezi 'nde oturum açın.

 2. Gezinti bölmesindeki Hizmetler bölümünden, genel > hizmet ayrıntılarına > iletişim merkezi > Ayarları ' nı seçin.

 3. Webex destek merkezi Platform ayrıntıları alanı, Webex bağlantı merkezi için Webex destek merkezi 1,0 ve yeni Platform için 1,0 gösterir .

Webex destek merkezi 'ni ayarlama

Hizmetler kurulum sihirbazı 'nı tam bir yönetici başarıyla tamamladıktan sonra, Webex iletişim merkezi ayarlayabilirsiniz.

 1. Bağlantı merkezi hizmet yapılandırmalarına erişin.

 2. Webex iletişim merkezini ayarla ' yı tıklayın.


  Bu yalnızca hizmet ayrıntıları bölümünde Webex bağlantı merkezi Platform ayrıntıları alanı 1,0 gösteriyorsa geçerlidir.

Kullanıcı Yönetimi

Yönetim > Kullanıcılar menüsü, iletişim merkezi kullanıcılarını yönetmenizi sağlar. Kullanıcılar ve yöneticiler hakkında bilgi için Cisco Webex Contact Center kurulum ve yönetim kılavuzu ' na bakın.

Tüm Kullanıcılar

Diğer hizmetlerin kullanıcıları dahil olmak üzere kurumunuzdaki tüm kullanıcıların listesini görüntüleyebilirsiniz.

Etkinleştirme e-postasını doğrulanmamış bir kullanıcıya yeniden gönderme

Bir kullanıcı etkinleştirme e-postasını bulamazsa yeni bir e-posta gönderebilirsiniz.

 1. Tıklatın ve (üç nokta) düğmesi ve Kullanıcı adının yanında.

 2. Daveti Yeniden Gönder ' i tıklatın.

Kullanıcı Hizmetleri ve rolleri

Hizmet Yöneticisi olarak, organizasyonun kullanıcılarını görüntüleyebilirsiniz. Kuruluşa Kullanıcı ekleyemez, silemez, etkinleştiremez veya devre dışı bırakamazsınız.


Bir kullanıcı için yalnızca Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü atayabilir veya atamasını kaldırabilirsiniz.

Kullanıcı ayrıntılarını görüntüleme

 1. Denetim Merkezi 'nde, Yönetim > Kullanıcılar ' ı seçin.

 2. Listeden bir kullanıcıyı tıklatın.

 3. Kullanıcının Iletişim merkezi hizmet yapılandırmasını ve lisans bilgilerini güncellemek için lisansları Düzenle ' yi tıklayın.

  Webex destek merkezi 1,0 ' de, lisans seçenekleri gösterilir.

  Cisco Webex Contact Center, lisanslama seçenekleri görüldüğü gibi görünür.

 4. Kullanıcının yönetici rollerini görüntülemek için yönetici rolleri ' ni tıklayın. Bir kullanıcı için yalnızca Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü atayabilir veya atamasını kaldırabilirsiniz.

Kullanıcıları Yönetme

CSV şablonunda, yalnızca Webex iletişim merkezi Premium ve Webex bağlantı merkezi standart sütunlarını doğru veya yanlış olarak ayarlayabilirsiniz.

 1. Denetim Merkezi 'nde, Yönetim > Kullanıcılar ' ı seçin.

 2. Kullanıcıları Yönet ' i tıklatın.

 3. Aşağıdaki görevlerden birini gerçekleştirin:

  • Iletişim Merkezi lisans bilgilerini ve kullanıcıların ilişkili rollerini el ile güncellemek için kullanıcıları El Ile Ekle veya Değiştir ' i tıklayın.

  • bir. CSV dosyası alarak bilgileri güncellemek için kullanıcıları eklemek veya değiştirmek CSV tıklayın .

Webex Contact Center yöneticilerini görüntüleme

Contact Center Hizmet Yöneticisi olarak yalnızca diğer Contact Center Hizmet Yöneticisi kullanıcılarını görüntüleyebilirsiniz. Kuruluştaki diğer hizmetlerin tam yöneticilerini veya yöneticilerini görüntüleyemezsiniz.

 1. Kullanıcılar sayfasında, filtre simgesini tıklayın ve şu şekilde bir tane yapın:

  • Yöneticileri müşteri organizasyonunda yöneticileri görmek için seçin.

  • Bağlantı merkezi hizmet yöneticilerini görüntülemek için tüm harici yöneticileri seçin.

 2. Bir yönetici kullanıcı satırını tıklayın.

 3. Bu bilgileri güncelle:

  • Kullanıcı ayrıntıları

  • Lisan

  • Yönetici rolleri

Bağlantı merkezi hizmet yöneticilerini görüntüleme

Bağlantı merkezi Hizmet Yöneticisi rolü olan bir harici yöneticiyseniz, aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Müşteri kuruluşundaki bir kullanıcı için Iletişim merkezi hizmet yöneticisi rolünü görüntüleme ve güncelleme.

 • Müşteri kuruluşundaki kullanıcılar için Irtibat merkezi lisansları ekleyin, kaldırın veya düzenleyin.

Bağlantı merkezi Hizmet Yöneticisi rolü olan bir harici yöneticiyseniz, aşağıdaki görevleri gerçekleştiremezsiniz:

 • Kuruluşa başka bir harici Iletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi ekleyin.

 • Bir kaynak ayırma ortağı kuruluştan bir harici kullanıcıya bağlantı merkezi hizmet yöneticisi rolünü atayın.

 • Harici yöneticileri, bağlantı merkezi Hizmet Yöneticisi rollerinden farklı rollerle görüntüleyin.

 1. Kullanıcılar sayfasında, flter simgesini tıklayın ve harici Yöneticiler 'i seçin .

 2. Aşağıdaki görevlerden birini gerçekleştirin:

  • Bir harici yönetici için Iletişim merkezi hizmet yöneticisi rolünü görüntülemek ve güncellemek için ilgili satırı tıklayın.

  • Harici bir kullanıcı eklemek ve kullanıcıya Iletişim merkezi hizmet yöneticisi rolünü atamak için harici yönetici Ekle ' yi tıklatın.

Müşteri hesabını yönetme

 1. Yönetim > hesabı ' nı tıklatın.

 2. Kuruluş hesabı ayrıntılarını görüntülemek için bilgi sekmesini tıklayın.

 3. Kuruluşunuzun bağlantı merkezi lisans kullanımını ve deneme ve abonelik bilgilerini görüntülemek için abonelikler sekmesini tıklayın.

Webex hizmet durumunu ve desteklenen kaynakları görüntüleme

 1. > İle sorun giderme 'yi tıklayın .

 2. Hizmet durumunu görüntülemek için bir Webex hizmetine tıklayın.