Cisco Webex Contact Center, kullanıcıların iletişim merkezi hizmetini ve lisanslarını yönetmesine olanak veren, özel bir Contact Center Hizmet Yöneticisi rolü sunar. Bu rol harici yöneticilere ve müşteri kuruluşundaki kullanıcılara atanabilir.


Bu rol, Cisco Webex Control Hub'da Kuruluş Hesabı Rolleri Atama makalesinde de açıklandığı şekilde iş ortağı ve müşteri kuruluşları için geçerli olan tüm rollere ek niteliğindedir.

Webex Contact Center yöneticisi bir müşteri kuruluşuna, aboneliğinizi yöneten bir iş ortağı kuruluşuna veya başka bir kuruluşa ait olabilir.

Aşağıdaki tabloda, tüm Control Hub yönetici rollerinin iletişim merkezine özel ayrıcalıkları açıklanmaktadır:

Müşteri Kuruluşu

Harici Kuruluş

İş Ortağı Kuruluşu

Başka Kuruluş

Tam Yönetici

 • İletişim merkezinin tüm özelliklerini yönetebilir.

 • İletişim merkezi için aşağıdakiler gibi tüm kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirebilir:

  • Müşteri kuruluşunda kullanıcı ekleme veya kaldırma.

  • Kullanıcılara bağlantı merkezi lisansları atama, bunları düzenleme veya kaldırma.

  • Harici yöneticilere Contact Center Hizmet Yöneticisi rolü ekleme veya bu rolü geri alma.

Contact Center Hizmet Yöneticisi

 • İletişim merkezinin tüm özelliklerini yönetebilir.

 • İletişim merkezi için aşağıdakiler gibi tüm kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirebilir:

  • Müşteri kuruluşunda kullanıcı ekleme veya kaldırma.

  • Kullanıcılara bağlantı merkezi lisansları atama, bunları düzenleme veya kaldırma.

  • Harici yöneticilere Contact Center Hizmet Yöneticisi rolü ekleme veya bu rolü geri alma.

 • İletişim merkezinin tüm özelliklerini yönetebilir.

 • İletişim merkezi için aşağıdakiler gibi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirebilir:

  • Kullanıcılara bağlantı merkezi lisansları atama, bunları düzenleme veya kaldırma.

  • Müşteri kuruluşundaki kullanıcılara Contact Center Hizmet Yöneticisi rolü ekleme veya bu rolü geri alma.

Hazırlama Yöneticisi

Yok

 • İş ortağı tam yöneticisinin gerçekleştirebileceği tüm iletişim merkezi yönetim etkinliklerini gerçekleştirebilir.

 • Hiçbir kullanıcı yönetimi etkinliği gerçekleştiremez ve yalnızca kuruluştaki diğer harici yöneticilerin listesini görüntüleyebilir.

Yok

Salt Okunur Yönetici

Control Hub'da veya Yönetim Portalı'nda Webex Contact Center yönetim arabirimlerine erişemez.

Webex Contact Center yönetim arabirimlerine (Control Hub'da veya Yönetim Portalı'nda) yalnızca salt okunur modda erişebilir.


Bu makaledeki diğer bölümlerde Contact Center Hizmet Yöneticisi rolü ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda, Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü kimlerin yönetebileceği ve bu rol için aklınızda tutmanız gereken önemli noktalar özetlenmektedir:


 • Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü tam yöneticiye veya salt okunur yöneticiye atayamazsınız.

 • Bir kullanıcının, kendisine Contact Center Hizmet Yöneticisi rolü atanabilmesi için Webex Contact Center için Premium Temsilci lisansına sahip olması gerekir.

Müşteri Kuruluşu

Harici Kuruluş

İş Ortağı Kuruluşu

Başka Kuruluş

Tam Yönetici

Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü aşağıdakilere atayabilir:

 • Müşteri kuruluşundaki başka bir iletişim merkezi kullanıcısı

 • Harici bir kullanıcı


   
  • Webex Contact Center, kullanıcı kuruluşunda iletişim merkezi hizmeti etkin olduğu takdirde harici kullanıcıları Contact Center Hizmet Yöneticisi olarak eklemeyi desteklemez.

  • Bir sağlama iş ortağı kuruluşu bünyesindeki harici bir kullanıcıya Contact Center Hizmet Yöneticisi rolü atayamazsınız.

  • Harici kullanıcıya bir noktada yalnızca salt okunur yönetici, tam yönetici veya Contact Center Hizmet Yöneticisi rolü atayabilirsiniz. Harici kullanıcıya aynı anda bu rollerden birden fazla atayamazsınız.

Müşteri kuruluşu bünyesindeki başka bir iletişim merkezi kullanıcısına Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü atayabilir.

Contact Center Hizmet Yöneticisi

Müşteri kuruluşu bünyesindeki başka bir iletişim merkezi kullanıcısına Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü atayabilir


 

Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü başka bir harici kullanıcıya atayamazsınız; bu rolü, yalnızca müşteri kuruluşu bünyesindeki bir kullanıcıya atayabilirsiniz.

Bir iletişim merkezi kullanıcısına nasıl roller atanacağına ilişkin daha fazla bilgi için Cisco Webex Contact Center için Kullanıcı Ekleme Yöntemleri makalesine bakın.

Contact Center Hizmet Yöneticisi olarak, aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi Control Hub aracılığıyla Contact Center'a özel yönetim etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz.

Webex Contact Center Kurulumu

Tam yönetici Hizmetler Kurulum Sihirbazı'nı başarıyla tamamladıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek kiracıyı yapılandırabilirsiniz. Cisco Webex Contact Center kartına erişin ve kiracıyı yapılandırmak için Cisco Webex Contact Center Kurulumu'na tıklayın.


 • Contact Center Hizmet Yöneticisi olarak Hizmetler Kurulum Sihirbazı'na erişemezsiniz.

 • Müşteri için Webex Contact Center Sohbet hizmetlerini ayarlayamazsınız. Müşteri için sohbet hizmetleri gerekliyse, müşteri kuruluşu bünyesindeki bir tam yöneticinin ayarlar sayfasında oturum açtığından ve Cisco Webex Contact Center Kurulumu'na tıklayarak sohbet hizmetlerinin kurulumunu yaptığından emin olun.

Kullanıcı Yönetimi

Yönetim > Kullanıcılar menüsü, Contact Center kullanıcılarını yönetmenizi sağlar.

Tüm Kullanıcılar

Tümü sekmesi, diğer hizmetlerin kullanıcıları da dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıların listesini görüntülemenize olanak sağlar.

Kullanıcı etkinleştirme e-postasını doğrulanmamış bir kullanıcıya yeniden göndermek için, (üç nokta) düğmesine tıklayın ve ardından Daveti Yeniden Gönder'e tıklayın.


 • Kuruluşa yeni bir kullanıcı ekleyemezsiniz.

 • Kuruluştaki kullanıcıları etkinleştiremez, devre dışı bırakamaz veya silemezsiniz.

Bir kullanıcının ayrıntılarına, hizmetlerine ve görevlerine ilgili satıra tıklayarak erişebilirsiniz.

 • Kullanıcının ayrıntılarını görüntülemek için Kullanıcı > Ayrıntılar'a tıklayın. Kullanıcı ayrıntıları, Contact Center Hizmet yöneticisi için salt okunurdur.

 • Kullanıcıya ilişkin Contact Center hizmet yapılandırmasını ve lisans bilgilerini güncellemek için Hizmetler > Düzenle'ye tıklayın.

 • Kullanıcıya ilişkin yönetici rollerini görüntülemek için Roller ve Güvenlik > Yönetici Rolleri'ne tıklayın. Bir kullanıcı için yalnızca Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü atayabilir veya atamasını kaldırabilirsiniz.

Kullanıcıları Yönetme

Kullanıcılar sayfasının Tümü sekmesinde Kullanıcıları Yönet'e tıklayarak mevcut kullanıcı bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

 • Kullanıcılar için iletişim merkezi lisans bilgilerini ve ilişkili rolleri manuel olarak güncellemek üzere Kullanıcıları Manuel Olarak Düzenle'ye tıklayın.

 • Bilgileri bir .csv dosyasını içe aktararak güncellemek için Kullanıcıları CSV ile Düzenle'ye tıklayın.


CSV şablonunda yalnızca Webex Contact Center Premium ve Webex Contact Center Standard sütunlarını TRUE veya FALSE olarak ayarlayabilirsiniz.

Yönetici Kullanıcılar

Webex Contact Center Yöneticisi rolüne sahip yönetici kullanıcıların bir listesini görüntülemek için Kullanıcılar sayfasında Yöneticiler sekmesine tıklayın.


Contact Center Hizmet Yöneticisi olarak yalnızca diğer Contact Center Hizmet Yöneticisi kullanıcılarını görüntüleyebilirsiniz. Kuruluştaki tam yöneticileri ve diğer hizmetlerin yöneticilerini görüntüleyemezsiniz.

Bir yönetici kullanıcısına ilişkin Contact Center hizmet ve lisans bilgilerini ve Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü görüntülemek ve güncellemek için ilgili satıra tıklayın.

Harici Yöneticiler

Contact Center Hizmet Yöneticisi rolüne sahip harici yöneticilerin bir listesini görüntülemek için Kullanıcılar sayfasında Harici Yöneticiler sekmesine tıklayın. Bu sekme, iş ortağı kuruluşları bünyesindeki yöneticilerin ve müşteri yöneticisi tarafından açıkça davet edilen harici yöneticilerin listesini görüntüler.

Contact Center Hizmet Yöneticisi olarak, Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünden başka rollere sahip harici kullanıcıları görüntüleyemezsiniz.

Harici Yöneticiler sekmesinde aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Bir harici yöneticiye ilişkin Contact Center Hizmet Yöneticisi rolünü görüntülemek ve güncellemek (kaldırmak) için ilgili satıra tıklayın.

 • Harici bir kullanıcı eklemek ve kullanıcıya Contact Center Hizmet Yöneticisi rolü atamak için Harici yönetici ekle seçeneğine tıklayın.


  • Contact Center Hizmet Yöneticisi rolüne sahip bir harici yöneticiyseniz, kuruluşa başka bir harici Contact Center Hizmet Yöneticisi ekleyemezsiniz.

  • Bir sağlama iş ortağı kuruluşu bünyesindeki harici bir kullanıcıya Contact Center Hizmet Yöneticisi rolü atayamazsınız.

Müşteri Hesabını Yönetme

Kuruluşunuzun hesap sayfasını görüntülemek için Yönetim > Hesap menüsüne tıklayın.

Kuruluşunuzun hesap ayrıntılarını Bilgi sekmesinde görüntüleyebilirsiniz. Abonelikler sekmesi, kuruluşunuza ilişkin Contact Center lisans kullanımını ve deneme sürümü ile abonelik bilgilerini görüntülemenize olanak verir.

Sorun Giderme

Webex hizmetlerinin durumunu ve destek kaynaklarının listesini görüntülemek için İzleme > Sorun Giderme menüsüne tıklayın.

Hizmet durumunu görüntülemek için bir Webex hizmetine tıklayın.

Contact Center Hizmet Yöneticisi, yukarıda belirtilen özelliklere ek olarak Control Hub ve Yönetim Portalı üzerinde iletişim merkezine özel diğer tüm yapılandırmaları da gerçekleştirebilir.

Webex Contact Center'ı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Cisco Webex Contact Center açılış sayfasına bakın.