Cisco Webex Contact Center ger en dedikerad Roll Contact Center Service Administrator som låter användare administrera och hantera tjänsten och licenserna för kontaktcenter. Den här rollen kan tilldelas externa administratörer och användare inom kundorganisationen.


Den här rollen är utöver alla befintliga roller som gäller för partner- och kundorganisationer enligt beskrivningen i artikeln Tilldela organisationskontoroller i Cisco Webex Control Hub .

En Webex Contact Center-administratör kan tillhöra en kundorganisation, en partnerorganisation som hanterar din prenumeration eller någon annan organisation.

Följande tabell beskriver de Contact Center-specifika privilegierna för alla administratörsroller i Control Hub:

Tabell 1. KontaktCenter-specifika privilegier

Kundorganisation

Partnerorganisation

Alla andra organisationer

Fullständig administratör

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och administrationsportalen.

Utför alla användarhanteringsaktiviteter i Webex Contact Center, t.ex.:

 • lägga till eller ta bort användare i kundorganisationen

 • skicka e-postaktivering

 • tilldela, redigera eller ta bort Contact Center-licenser från användare

 • lägga till eller återkalla administratörsrollen för Contact Center-tjänsten från externa administratörer

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och administrationsportalen.

Utför alla användarhanteringsaktiviteter i Webex Contact Center, t.ex.:

 • lägga till eller ta bort användare i kundorganisationen

 • skicka e-postaktivering

 • tilldela, redigera eller ta bort Contact Center-licenser från användare

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och administrationsportalen.

Utför alla användarhanteringsaktiviteter i Webex Contact Center, t.ex.:

 • lägga till eller ta bort användare i kundorganisationen

 • skicka e-postaktivering

 • tilldela, redigera eller ta bort Contact Center-licenser från användare

Tjänstadministratör för Contact Center

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och administrationsportalen.

Utför alla användarhanteringsaktiviteter i Webex Contact Center, t.ex.:

 • skicka e-postaktivering

 • tilldela, redigera eller ta bort Contact Center-licenser från användare

 • lägga till eller återkalla administratörsrollen för Contact Center-tjänsten från externa administratörer

Ej tillämpligt

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och administrationsportalen.

Utför alla användarhanteringsaktiviteter i Webex Contact Center, t.ex.:

 • skicka e-postaktivering

 • tilldela, redigera eller ta bort Contact Center-licenser från användare

Administratör för tillhandahållande

Ej tillämpligt

Administrera alla Webex Contact Center-funktioner som är tillgängliga i Contact Center-tjänsten på Control Hub och administrationsportalen.

Det går inte att utföra några användarhanteringsaktiviteter. Kan endast visa listan över andra externa administratörer i organisationen.

Ej tillämpligt

Skrivskyddad administratör

Det går inte att komma åt Webex Contact Center-tjänsten i Control Hub och logga in på hanteringsportalen.

Kan komma åt Webex Contact Center-tjänsten på Control Hub och logga in på hanteringsportalen endast i skrivskyddade läge.

Kan komma åt Webex Contact Center-tjänsten på Control Hub och logga in på hanteringsportalen endast i skrivskyddade läge.


Om du tilldelar en användare fullständig administratörsroll med en standardlicens för Webex Contact Center kommer administrativa funktioner i administrationsportalen inte att vara tillgängliga för användaren. Sådana användare kan bara logga in på Agent Desktop.

Följande tabell beskriver de olika användarrollerna som kan tilldela och återkalla administratörsrollen för Contact Center-tjänsten och de huvudpunkter som bör kommas ihåg för den här rollen.


Du kan bara tilldela en användare med en av dessa roller: Contact Center-tjänstadministratör, fullständig administratör eller skrivskyddade administratörer.

Tabell 2. Användarroller

Kundorganisation

Partnerorganisation

Alla andra organisationer

Fullständig administratör

Tilldela administratörsrollen för Contact Center-tjänsten till en användare, antingen från kundorganisationen eller en extern organisation.


 

Webex Contact Center har inte stöd för att lägga till en administratör för Contact Center-tjänsten från en extern organisation, om den externa organisationen också har Contact Center-tjänsten aktiverad.

Du kan inte tilldela administratörsrollen för Contact Center-tjänsten till en extern användare från en partnerorganisation för tillhandahållande.

Tilldela administratörsrollen för Contact Center-tjänsten till en användare, antingen från kundorganisationen eller en extern organisation.

Tilldela administratörsrollen för Contact Center-tjänsten till en användare, antingen från kundorganisationen eller en extern organisation.

Tjänstadministratör för Contact Center

Tilldela administratörsrollen för Contact Center-tjänsten till en användare, antingen från kundorganisationen eller en extern organisation.


 

Webex Contact Center har inte stöd för att lägga till en administratör för Contact Center-tjänsten från en extern organisation, om den externa organisationen också har Contact Center-tjänsten aktiverad.

Du kan inte tilldela administratörsrollen för Contact Center-tjänsten till en extern användare från en partnerorganisation för tillhandahållande.

Ej tillämpligt

Tilldela administratörsrollen för Contact Center-tjänsten till en användare från kundorganisationen.


 

Du kan inte tilldela administratörsrollen för Contact Center-tjänsten till en annan extern användare. du kan bara tilldela rollen till en användare från kundorganisationen.

Mer information om hur du tilldelar roller till en Contact Center-användare finns i artikeln Sätt att lägga till användare Cisco Webex Contact Center-artikeln.

Som administratör av kontaktcentertjänsten kan du:

 • utföra Contact Center-specifika administrationsaktiviteter på Control Hub enligt förklaring i följande avsnitt.

 • få tillgång till alla funktioner under fliken Contact Center-tjänster i Control Hub och på hanteringsportalen.

Se Dokumentationen för Webex Contact Center för mer information om hur du konfigurerar Webex Contact Center .

Som administratör av contact center-tjänsten kan du inte komma åt guiden för tjänste set-Up.

Identifiera Contact Center-plattformen

 1. Logga in på Control Hub.

 2. Gå till avsnittet Tjänster i navigeringsfönstret och välj Contact Center > Settings > General > Service Details (Serviceuppgifter).

 3. I fältet Plattformsinformation för Webex Contact Center visas 1.0 för Webex Contact Center 1.0 och ny plattform för Webex Contact Center.

Konfigurera Webex Contact Center

När en fullständig administratör har slutfört installationsguiden för tjänster kan du konfigurera Webex Contact Center.

 1. Kom åt konfigurationerna av Contact Center-tjänsten.

 2. Klicka på Konfigurera Webex Contact Center.


  Detta är endast tillämpligt om fältet Plattformsinformation för Webex Contact Center i avsnittet Servicedetaljer visar 1.0.

Användarhantering

Via menyn > kan du hantera Contact Center-användare. Mer information om användare och administratörer finns i Cisco Webex installations- och administrationsguide för Contact Center.

Alla användare

Du kan visa listan över alla användare i din organisation, inklusive användare av andra tjänster.

Skicka e-postaktiveringen igen till en overifierad användare

Om en användare inte kan hitta e-postaktiveringen kan du skicka ett nytt e-postmeddelande.

 1. Klicka på knappen (ellips) intill användarens namn.

 2. Klicka på Skicka inbjudan igen.

Användartjänster och roller

Som serviceadministratör kan du visa användarna i organisationen. Du kan inte lägga till, ta bort, aktivera eller avaktivera användare från organisationen.


Du kan bara tilldela eller ta bort rollen Administratör av Contact Center-tjänsten för en användare.

Visa användarinformationen

 1. I Control Hub väljer du Hantering > användare.

 2. Klicka på en användare i listan.

 3. Klicka på Redigera licenser för att uppdatera konfiguration och licensinformation för Contact Center-tjänsten för användaren.

  I Webex Contact Center 1.0 visas licensalternativen som visas.

  I Cisco Webex Contact Center visas licensieringsalternativen som visas.

 4. Klicka på Administratörsroller för att visa användarens administratörsroller. Du kan bara tilldela eller ta bort rollen Administratör av Contact Center-tjänsten för en användare.

Hantera användare

I CSV-mallen kan du endast ställa in kolumnerna Webex Contact Center Premium och Webex Contact Center Standard som TRUE eller FALSE.

 1. I Control Hub väljer du Hantering > användare.

 2. Klicka på Hantera användare.

 3. Utför något av följande alternativ:

  • Klicka på Lägg till eller ändra användare manuellt för att manuellt uppdatera Licensinformation för Contact Center och tillhörande roller för användare.

  • Klicka på CSV Lägg till eller ändra användare för att uppdatera informationen genom att importera en .csv Filen.

Visa administratörerna för Webex Contact Center

Som administratör för kontaktcentertjänsten kan du endast visa andra användare av Contact Center-tjänstens administratör. Du kan inte visa fullständiga administratörer eller administratörer av andra tjänster i organisationen.

 1. På sidan Användare klickar du på ikonen Filter och gör något av följande:

  • Välj Administratörer för att visa administratörerna i kundorganisationen.

  • Välj Alla externa administratörer för att visa serviceadministratörer för Contact Center.

 2. Klicka på en administratörs användarrad.

 3. Uppdatera denna information:

  • Användaruppgifter

  • Licenser

  • Administratörsroller

Visa administratörerna av Contact Center-tjänster

Om du är en extern administratör med administratörsrollen Contact Center-tjänst kan du utföra följande uppgifter:

 • Visa och uppdatera administratörsrollen för Contact Center-tjänsten för en användare i kundorganisationen.

 • Lägg till, ta bort eller redigera Contact Center-licenser för användare i kundorganisationen.

Om du är en extern administratör med administratörsrollen Contact Center-tjänst kan du inte utföra följande uppgifter:

 • Lägg till en annan extern administratör för Contact Center-tjänsten i organisationen.

 • Tilldela administratörsrollen för Contact Center-tjänsten till en extern användare som kommer från en organisation som etablerar en partner.

 • Visa externa administratörer med andra roller än Contact Center-tjänstadministratören.

 1. På sidan Användare klickar du på Flter-ikonen och väljer Alla externa administratörer.

 2. Utför något av följande alternativ:

  • Klicka på motsvarande rad för att visa och uppdatera rollen Contact Center-serviceadministratör för en extern administratör.

  • Klicka på Lägg till extern administratör för att lägga till en extern användare och tilldela rollen Administratör för Contact Center-tjänsten till användaren.

Hantera ett kundkonto

 1. Klicka på Hantera > konto.

 2. Klicka på fliken Info för att visa uppgifter om organisationens konto.

 3. Klicka på fliken Prenumerationer för att visa information om contact center-licensanvändning och provperiod och prenumeration för din organisation.

Visa status Webex-tjänst och resurser som stöds

 1. Klicka på Övervaka > Felsökning.

 2. Klicka på Webex-tjänst alternativ för att visa tjänstestatus.