Cisco Webex Contact Center furnizează un rol de administrator al serviciului de centru de contact dedicat, ce permite utilizatorilor să administreze și să gestioneze serviciul și licențele centrului de contact. Acest rol poate fi atribuit unor administratori externi și utilizatorilor din cadrul organizației clienților.


Acest rol este suplimentar față de toate rolurile existente care se aplică organizațiilor partenere și ale clienților, conform descrierii din articolul Atribuirea rolurilor de cont în cadrul organizației în Cisco Webex Control Hub.

Un administrator Webex Contact Center poate să aparțină unei organizații client, unei organizații partenere care vă gestionează abonamentul sau oricărei alte organizații.

Următorul tabel descrie privilegiile specifice centrului de contact pentru toate rolurile de administratori Control Hub:

Organizație client

Organizație externă

Organizație partener

Orice altă organizație

Administrator cu drepturi depline

 • Poate administra toate caracteristicile centrului de contact.

 • Poate efectua toate activitățile de gestionare a utilizatorilor pentru centrul de contact, cum ar fi:

  • Adăugarea sau eliminarea de utilizatori din organizația client.

  • Atribuirea, editarea sau eliminarea licențelor centrului de contact pentru utilizatori.

  • Adăugarea sau revocarea rolului de Administrator al serviciului centru de contact de la administratori externi.

Administrator serviciu centru de contact

 • Poate administra toate caracteristicile centrului de contact.

 • Poate efectua toate activitățile de gestionare a utilizatorilor pentru centrul de contact, cum ar fi:

  • Adăugarea sau eliminarea de utilizatori din organizația client.

  • Atribuirea, editarea sau eliminarea licențelor centrului de contact pentru utilizatori.

  • Adăugarea sau revocarea rolului de Administrator al serviciului centru de contact de la administratori externi.

 • Poate administra toate caracteristicile centrului de contact.

 • Poate efectua activități de gestionare a utilizatorilor pentru centrul de contact, cum ar fi:

  • Atribuirea, editarea sau eliminarea licențelor centrului de contact pentru utilizatori.

  • Adăugarea sau revocarea rolului de Administrator al serviciului centru de contact pentru sau de la utilizatori din organizația client.

Administrator de setări

NA

 • Poate efectua toate activitățile administrative ale centrului de contact pe care le poate efectua un administrator partener cu drepturi depline.

 • Nu poate efectua activități de gestionare a utilizatorilor și poate doar vizualiza lista altor administratori externi din organizație.

NA

Administrator numai în citire

Nu poate accesa interfețele administrative Webex Contact Center din Control Hub sau din Portalul de management.

Poate accesa interfețele administrative Webex Contact Center (Control Hub și Portalul de management) doar în modul numai în citire.


Secțiunile rămase din acest articol descriu în detaliu rolul de administrator al serviciului centru de contact.

Următorul tabel rezumă cine poate gestiona rolul de administrator al serviciului centru de contact și punctele cheie pentru a fi reținut pentru acest rol:


 • Nu puteți atribui rolul de Administrator serviciu centru de contact unui administrator cu drepturi depline sau unui administrator numai în citire.

 • Pentru a i se atribui rolul de Administrator de serviciu centru de contact, un utilizator trebuie să dețină o licență Premium de agent pentru Webex Contact Center.

Organizație client

Organizație externă

Organizație partener

Orice altă organizație

Administrator cu drepturi depline

Poate atribui rolul de Administrator serviciu centru de contact:

 • Altui utilizator al centrului de contact din organizația client

 • Unui utilizator extern


   
  • Webex Contact Center nu acceptă adăugarea unui utilizator extern ca Administrator de serviciu centru de contact dacă organizația utilizatorului are activat serviciul centru de contact.

  • Nu puteți să atribuiți rolul de Administrator de serviciu centru de contact unui utilizator extern dintr-o organizație parteneră de efectuare a setărilor.

  • Aveți posibilitatea să atribuiți rolul de administratori numai în citire, administrator cu drepturi depline sau de Administrator de serviciu centru de contact unui singur utilizator extern, la un moment dat. Nu puteți să atribuiți simultan mai mult de unul dintre aceste roluri unui utilizator extern.

Poate atribui rolul de Administrator serviciu centru de contact unui alt utilizator al centrului de contact din organizația client.

Administrator serviciu centru de contact

Poate atribui rolul de Administrator serviciu centru de contact unui alt utilizator al centrului de contact din organizația client


 

Nu puteți să atribuiți rolul de Administrator serviciu centru de contact altui utilizator extern; puteți să atribuiți rolul doar unui utilizator din organizația client.

Pentru mai multe informații despre cum se atribuie rolurile unui utilizator al centrului de contact, consultați articolul Modalități de a adăuga utilizatori pentru Cisco Webex Contact Center.

Ca Administrator al serviciului centru de contact, puteți efectua activități de administrare specifice centrului de contact prin intermediul Control Hub, după cum se explică în următoarele secțiuni.

Configurarea Webex Contact Center

După ce un administrator cu drepturi depline finalizează cu succes Expertul de configurare servicii, puteți efectua pașii următori pentru a configura clientul. Accesați cardul Cisco Webex Contact Center și faceți clic pe Configurare Cisco Webex Contact Center din setări, pentru a configura clientul.


 • Ca Administrator al serviciului centru de contact, nu puteți accesa Expertul de configurare servicii.

 • Nu puteți configura serviciile de chat Webex Contact Center pentru client. Dacă sunt necesare servicii de chat pentru client, asigurați-vă că un administrator cu drepturi depline din organizația client se conectează la pagina de setări și face clic pe Configurare Cisco Webex Contact Center pentru a configura serviciile de chat.

Administrare utilizatori

Meniul Administrare > Utilizatori vă permite să administrați utilizatorii centrului de contact.

Toţi utilizatorii

Fila Toți vă permite să vizualizați lista tuturor utilizatorilor din organizație, inclusiv a utilizatorilor altor servicii.

Pentru a retrimite e-mail-ul de activare al utilizatorului către un utilizator care nu este verificat, faceți clic pe butonul (puncte de suspensie) și apoi faceți clic pe Retrimitere invitație.


 • Nu puteți adăuga un utilizator nou la organizație.

 • Nu puteți să activați, să dezactivați sau să ștergeți utilizatori din organizație.

Puteți accesa detaliile, serviciile și rolurile unui utilizator făcând clic pe rândul corespunzător.

 • Faceți clic pe Utilizator > Detalii pentru a vizualiza detaliile utilizatorului. Detaliile de utilizator sunt numai în citire pentru Administratorul serviciului centru de contact.

 • Faceți clic pe Servicii > Editare pentru a actualiza configurația serviciului centru de contact și informațiile despre licență pentru utilizator.

 • Faceți clic pe Roluri și securitate > Roluri de administrator pentru a vizualiza rolurile de administrator pentru utilizator. Aveți posibilitatea să atribuiți sau să încetați atribuirea doar pentru rolul de Administrator serviciu centru de contact pentru un utilizator.

Gestionare utilizatori

Pe fila Toți din pagina Utilizatori, faceți clic pe Gestionare utilizatoripentru a modifica informațiile existente despre utilizatori.

 • Faceți clic pe Modificare manuală utilizatori pentru a actualiza manual informațiile legate de licența centrului de contact și rolurile asociate pentru utilizatori.

 • Faceți clic pe CSV modificare utilizatori pentru a actualiza informațiile prin importarea unui fișier .csv.


Puteți seta doar coloanele Webex Contact Center Premium și Webex Contact Center Standard la valorile ADEVĂRAT sau FALS în șablonul CSV.

Utilizatori cu rol de administratori

Pe pagina Utilizatori, faceți clic pe fila Administratori pentru a vizualiza lista de utilizatori administratori cu rol de Administrator Webex Contact Center.


Ca Administrator al serviciului centru de contact, aveți posibilitatea să vizualizați doar alți utilizatori cu rol de Administratori ai serviciului centru de contact. Nu aveți posibilitatea să vizualizați administratorii cu drepturi depline sau administratorii altor servicii din organizație.

Pentru a vizualiza și actualiza informațiile despre serviciile și licențele centrului de contact și rolul de Administrator serviciu centru de contact pentru un utilizator administrator, faceți clic pe rândul corespunzător.

Administratori externi

Pe pagina Utilizatori, faceți clic pe fila Administratori externi pentru a vizualiza lista de administratori externi cu rolul de Administrator serviciu centru de contact. Această filă afișează lista de administratori din organizațiile partenere și administratori externi care sunt invitați în mod explicit de către administratorul client.

Ca Administrator al serviciului centru de contact, nu puteți vizualiza administratori externi cu alte roluri decât cel de Administrator serviciu centru de contact.

Aveți posibilitatea să efectuați următoarele activități în fila Administratori externi:

 • Pentru a vizualiza și actualiza (elimina) rolul de Administrator al serviciului centru de contact pentru un administrator extern, faceți clic pe rândul corespunzător.

 • Pentru a adăuga un utilizator extern și a atribui rolul de Administrator al serviciului centru de contact acestui utilizator, faceți clic pe Adăugare admin extern.


  • Dacă sunteți administrator extern cu rolul de Administrator al serviciului centru de contact, nu puteți adăuga un alt Administrator al serviciului centru de contact extern la organizație.

  • Nu aveți posibilitatea să atribuiți rolul de Administrator serviciu centru de contact unui utilizator extern care provine de la o organizație parteneră de efectuare a setărilor.

Gestionarea contului client

Faceți clic pe Gestionare > Cont pentru a vizualiza pagina de cont a organizației dvs.

Puteți vizualiza detaliile contului organizației în fila Informații. Fila Abonamente vă permite să vizualizați utilizarea licențelor centrului de contact și informațiile referitoare la versiunile de evaluare și cele despre abonamente pentru organizația dvs.

Depanare

Faceți clic pe meniul Monitorizare > Depanare pentru a vizualiza starea serviciilor Webex și lista de resurse de asistență.

Faceți clic pe un serviciu Webex pentru a vizualiza starea serviciului.

Administratorul serviciului centru de contact poate efectua toate celelalte configurări specifice centrului de contact pe Control Hub și Portalul de Management, pe lângă funcțiile de mai sus.

Pentru mai multe detalii despre configurarea Webex Contact Center, consultați pagina de destinație a Cisco Webex Contact Center.