Cisco Webex Contact Center har en dedikert administratorrolle for Kontaktsenter-tjenesten som gjør det mulig for brukere å administrere og administrere kontaktsentertjenesten og -lisensene. Denne rollen kan tilordnes eksterne administratorer og brukere i kundeorganisasjonen.


Denne rollen kommer i tillegg til alle eksisterende roller som gjelder for partner- og kundeorganisasjoner, som beskrevet i artikkelen Tilordne organisasjonskontoroller i Cisco Webex Control Hub.

En Administrator for Webex Contact Center kan tilhøre en kundeorganisasjon, en partnerorganisasjon som administrerer abonnementet eller en annen organisasjon.

Tabellen nedenfor beskriver de kontaktsenterspesifikke rettighetene for alle administratorroller for Kontrollhub:

Tabell 1. Kontaktsenterspesifikke rettigheter

Kundeorganisasjon

Partner organisasjon

Alle andre organisasjoner

Fullstendig administrator

Administrer alle Webex Contact Center-funksjoner som er tilgjengelige i Kontaktsenter-tjenesten på Kontrollhub og Administrasjonsportal.

Utfør alle brukerbehandlingsaktiviteter i Webex Contact Center, for eksempel:

 • legge til eller fjerne brukere i kundeorganisasjonen

 • sende e-post for aktivering

 • tilordne, redigere eller fjerne kontaktsenterlisenser fra brukere

 • legge til eller tilbakekalle rollen som administrator for Kontaktsenter-tjenesten fra eksterne administratorer

Administrer alle Webex Contact Center-funksjoner som er tilgjengelige i Kontaktsenter-tjenesten på Kontrollhub og Administrasjonsportal.

Utfør alle brukerbehandlingsaktiviteter i Webex Contact Center, for eksempel:

 • legge til eller fjerne brukere i kundeorganisasjonen

 • sende e-post for aktivering

 • tilordne, redigere eller fjerne kontaktsenterlisenser fra brukere

Administrer alle Webex Contact Center-funksjoner som er tilgjengelige i Kontaktsenter-tjenesten på Kontrollhub og Administrasjonsportal.

Utfør alle brukerbehandlingsaktiviteter i Webex Contact Center, for eksempel:

 • legge til eller fjerne brukere i kundeorganisasjonen

 • sende e-post for aktivering

 • tilordne, redigere eller fjerne kontaktsenterlisenser fra brukere

Tjenesteadministrator for kontaktsenter

Administrer alle Webex Contact Center-funksjoner som er tilgjengelige i Kontaktsenter-tjenesten på Kontrollhub og Administrasjonsportal.

Utfør alle brukerbehandlingsaktiviteter i Webex Contact Center, for eksempel:

 • sende e-post for aktivering

 • tilordne, redigere eller fjerne kontaktsenterlisenser fra brukere

 • legge til eller tilbakekalle rollen som administrator for Kontaktsenter-tjenesten fra eksterne administratorer

Ikke relevant

Administrer alle Webex Contact Center-funksjoner som er tilgjengelige i Kontaktsenter-tjenesten på Kontrollhub og Administrasjonsportal.

Utfør alle brukerbehandlingsaktiviteter i Webex Contact Center, for eksempel:

 • sende e-post for aktivering

 • tilordne, redigere eller fjerne kontaktsenterlisenser fra brukere

Klargjøringsadministrator

Ikke relevant

Administrer alle Webex Contact Center-funksjoner som er tilgjengelige i Kontaktsenter-tjenesten på Kontrollhub og Administrasjonsportal.

Kan ikke utføre noen brukerbehandlingsaktiviteter. Kan bare vise listen over andre eksterne administratorer i organisasjonen.

Ikke relevant

Skrivebeskyttet administrator

Får ikke tilgang til Webex Contact Center-tjenesten på Kontrollhub og logger på Administrasjonsportal.

Har tilgang til Webex Contact Center-tjenesten på Kontrollhub og logger på Administrasjonsportal bare i skrivebeskyttet modus.

Har tilgang til Webex Contact Center-tjenesten på Kontrollhub og logger på Administrasjonsportal bare i skrivebeskyttet modus.


Hvis du tilordner en fullstendig administratorrolle til en bruker med en standardlisens for Webex Contact Center, er ikke administrative funksjoner i administrasjonsportalen tilgjengelige for denne brukeren. Slike brukere kan bare logge på Agent Desktop.

Tabellen nedenfor beskriver de ulike brukerrollene som kan tilordne og tilbakekalle rollen som administrator for kontaktsentertjenesten, og de viktigste punktene du må huske for denne rollen.


Du kan bare tilordne en bruker med én av disse rollene: Kontakt Center Service Administrator, full administrator eller skrivebeskyttet administrator.

Tabell 2. Brukerroller

Kundeorganisasjon

Partner organisasjon

Alle andre organisasjoner

Fullstendig administrator

Tilordne rollen Som administrator for kontaktsentertjeneste til en bruker, enten fra kundeorganisasjonen eller en ekstern organisasjon.


 

Webex Contact Center støtter ikke å legge til en kontaktsentertjenesteadministrator fra en ekstern organisasjon, hvis den eksterne organisasjonen også har tjenesten Kontaktsenter aktivert.

Du kan ikke tilordne rollen Som administrator for kontaktsentertjenesten til en ekstern bruker fra en klargjøringspartnerorganisasjon.

Tilordne rollen Som administrator for kontaktsentertjeneste til en bruker, enten fra kundeorganisasjonen eller en ekstern organisasjon.

Tilordne rollen Som administrator for kontaktsentertjeneste til en bruker, enten fra kundeorganisasjonen eller en ekstern organisasjon.

Tjenesteadministrator for kontaktsenter

Tilordne rollen Som administrator for kontaktsentertjeneste til en bruker, enten fra kundeorganisasjonen eller en ekstern organisasjon.


 

Webex Contact Center støtter ikke å legge til en kontaktsentertjenesteadministrator fra en ekstern organisasjon, hvis den eksterne organisasjonen også har tjenesten Kontaktsenter aktivert.

Du kan ikke tilordne rollen Som administrator for kontaktsentertjenesten til en ekstern bruker fra en klargjøringspartnerorganisasjon.

Ikke relevant

Tilordne rollen Som administrator for kontaktsentertjeneste til en bruker fra kundeorganisasjonen.


 

Du kan ikke tilordne rollen Som administrator for kontaktsentertjenesten til en annen ekstern bruker. Du kan bare tilordne rollen til en bruker fra kundeorganisasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilordner roller til en Kontaktsenter-bruker, kan du se artikkelen Måter å legge til brukere for Cisco Webex Contact Center på.

Som administrator for kontaktsentertjenesten kan du gjøre følgende:

 • utføre kontaktsenterspesifikke administrasjonsaktiviteter på Kontrollhub som forklart i avsnittene nedenfor.

 • få tilgang til alle funksjonene i kategorien Kontaktsentertjenester i Kontrollhub og Management Portal.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Webex Contact Center, kan du se Dokumentasjonen for Webex Contact Center.

Som administrator for kontaktsentertjenesten får du ikke tilgang til veiviseren for tjenesteoppsett.

Identifisere kontaktsenterplattformen

 1. Logg på Kontrollhub.

 2. Velg Kontaktsenter > Innstillinger > Generelle > tjenestedetaljer i Tjenester-delen inavigasjonsruten.

 3. Feltet Webex Contact Center Platform Details viser 1.0 for Webex Contact Center 1.0 og New Platform for Webex Contact Center.

Definere Webex-kontaktsenter

Når en fullstendig administrator har fullført veiviseren for tjenesteoppsett, kan du konfigurere Webex Contact Center.

 1. Få tilgang til konfigurasjoner for kontaktsentertjenesten.

 2. Klikk på Konfigurer Webex-kontaktsenter.


  Dette gjelder bare hvis feltet Webex Contact Center-plattformdetaljer i Tjenestedetaljer-delen viser 1.0.

Brukeradministrasjon

Med menyen Behandling > brukere kan du administrere kontakteryssenterbrukere. Hvis du vil ha informasjon om brukere og administratorer, kan du se Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

Alle brukere

Du kan vise listen over alle brukere i organisasjonen, inkludert brukere av andre tjenester.

Send aktiverings-e-posten på nytt til en ubekreftet bruker

Hvis en bruker ikke finner aktiverings-e-posten, kan du sende en ny e-post.

 1. Klikk (ellipse)-knappen ved siden av brukerens navn.

 2. Klikk Send invitasjon på nytt.

Brukertjenester og roller

Som tjenesteadministrator kan du vise brukerne av organisasjonen. Du kan ikke legge til, slette, aktivere eller deaktivere brukere fra organisasjonen.


Du kan bare tilordne eller oppheve tilordningen av rollen Som administrator for kontaktsentertjenesten for en bruker.

Vise brukerdetaljene

 1. Velg Administrasjon > brukerei Kontrollhub.

 2. Klikk en bruker i listen.

 3. Klikk Rediger lisenser for å oppdatere tjenestekonfigurasjonen og lisensinformasjonen for kontaktsenteret for brukeren.

  I Webex Kontaktsenter 1.0 vises lisensieringsalternativene som vist.

  På Cisco Webex Contact Center vises lisensieringsalternativene som vist.

 4. Klikk Administratorroller for å vise administratorrollene for brukeren. Du kan bare tilordne eller oppheve tilordningen av rollen Som administrator for kontaktsentertjenesten for en bruker.

Administrer brukere

I CSV-malen kan du bare sette kolonnene Webex Contact Center Premium og Webex Contact Center Standard til TRUE eller FALSE.

 1. Velg Administrasjon > brukerei Kontrollhub.

 2. Klikk Behandle brukere.

 3. Utfør en av følgende oppgaver:

  • Klikk Legg til eller endre brukere manuelt for å oppdatere lisensinformasjon for Kontaktsenter manuelt og de tilknyttede rollene for brukere.

  • Klikk legg til eller endre brukere i CSV for å oppdatere informasjonen ved å importere en .csv fil.

Vise administratorer for Webex-kontaktsenter

Som administrator for kontaktsentertjenesten kan du bare vise andre brukere av kontaktsentertjenesten. Du kan ikke vise fullstendige administratorer eller administratorer for andre tjenester i organisasjonen.

 1. Klikk Filter-ikonetBrukere-siden , og gjør ett av følgende:

  • Velg Administratorer for å vise administratorene i kundeorganisasjonen.

  • Velg Alle eksterne administratorer for å vise tjenesteadministratorer for Kontaktsenter.

 2. Klikk en administratorbrukerrad.

 3. Oppdater denne informasjonen:

  • Brukerdetaljer

  • Lisenser

  • Administratorroller

Vise administratorer for kontaktsentertjenesten

Hvis du er en ekstern administrator med rollen Kontaktsentertjenesteadministrator, kan du utføre følgende oppgaver:

 • Vis og oppdater rollen Kontaktsentertjenesteadministrator for en bruker i kundeorganisasjonen.

 • Legg til, fjern eller rediger Kontaktsenter-lisenser for brukere i kundeorganisasjonen.

Hvis du er en ekstern administrator med rollen Kontaktsentertjenesteadministrator, kan du ikke utføre følgende oppgaver:

 • Legg til en annen ekstern kontaktsentertjenesteadministrator i organisasjonen.

 • Tilordne rollen Som administrator for Kontaktsenter-tjenesten til en ekstern bruker som er fra en klargjøringspartnerorganisasjon.

 • Vis eksterne administratorer med andre roller enn rollene som Contact Center Service Administrator.

 1. Klikk Flter-ikonet på Brukere-siden , og velg Alle eksterne administratorer.

 2. Utfør en av følgende oppgaver:

  • Klikk den tilsvarende raden for å vise og oppdatere rollen Som administrator for kontaktsentertjenesten for en ekstern administrator.

  • Klikk Legg til ekstern administrator for å legge til en ekstern bruker og tilordne rollen Som administrator for kontaktsentertjenesten til brukeren.

Administrere en kundekonto

 1. Klikk på Administrasjon > konto.

 2. Klikk kategorien Informasjon for å vise detaljene for organisasjonskontoen.

 3. Klikk kategorien Abonnementer for å vise lisensbruks- og prøve- og abonnementsinformasjonen for Kontaktsenter for organisasjonen.

Vise webextjenestestatus og støttede ressurser

 1. Klikk overvåking > feilsøking.

 2. Klikk en Webex-tjeneste for å vise tjenestestatusen.