Cisco Webex Contact Center gir et dedikert Kontakt senterets serviceadministrator rolle som lar brukere administrere og administrere kontaktsentertjenesten og lisensene. Denne rollen kan tildeles eksterne administratorer og brukere i kundeorganisasjonen.


Denne rollen kommer i tillegg til alle eksisterende roller som gjelder partner- og kundeorganisasjoner, som beskrevet i artikkelen Tildel organisasjonskontoroller i Cisco Webex Control Hub.

En Webex Contact Center-administrator kan tilhøre en kundeorganisasjon, en partnerorganisasjon som administrerer abonnementet ditt, eller en hvilken som helst annen organisasjon.

Følgende tabell beskriver kontaktsenterspesifikke rettigheter for alle Control Hub-administratorroller:

Kundeorganisasjon

Ekstern organisasjon

Partnerorganisasjon

Enhver annen organisasjon

Fullstendig administrator

 • Kan administrere alle funksjoner i kontaktsenteret.

 • Kan utføre alle brukeradministrasjonsaktiviteter for kontaktsenter som:

  • Legg til eller fjern brukere i kundeorganisasjonen.

  • Tildel, rediger eller fjern kontaktsenterlisenser fra brukere.

  • Legg til eller tilbakekall rollen som kontaktsentertjenesteadministrator fra eksterne administratorer.

Kan utføre alle administrative aktiviteter som ligner på fulle administratorer fra en kundeorganisasjon, med følgende unntak:

 • Administratoren kan ikke legge til eller tilbakekalle rollen kontaktsentertjenesteadministrator fra andre eksterne administratorer.

Tjenesteadministrator for kontaktsenter

NA

Kan utføre alle administrative aktiviteter som ligner på fulle administratorer fra en kundeorganisasjon, med følgende unntak:

 • Administratoren kan ikke legge til eller tilbakekalle rollen kontaktsentertjenesteadministrator fra andre eksterne administratorer.

Klargjøringsadministrator

NA

 • Kan utføre alle kontaktsenter administrative aktiviteter som en partner full administrator kan utføre.

 • Kan ikke utføre noen brukeradministrasjonsaktiviteter, og kan bare se listen over andre eksterne administratorer i organisasjonen.

NA

Skrivebeskyttet administrator

Får ikke tilgang til Webex Contact Center administrative grensesnitt (Control Hub og Management Portal).

Kan få tilgang til Webex Contact Center administrative grensesnitt (Control Hub og Management Portal) kun i skrivebeskyttet modus.


De resterende delene i denne artikkelen beskriver rollen som kontaktsentertjenesteadministrator i detalj.

Tabellen nedenfor oppsummerer brukerrollene som kan administrere rollen som kontaktsentertjenesteadministrator, og de viktigste punktene du bør huske på for denne rollen:

Kundeorganisasjon

Ekstern organisasjon

Partnerorganisasjon

Enhver annen organisasjon

Fullstendig administrator

Kan tildele rollen kontaktsentertjenesteadministrator til:

 • En bruker fra kundeorganisasjonen


   

  Rollen Kontaktsentertjenesteadministrator kan tildeles en bruker i kundeorganisasjonen, kun hvis brukeren har en Premium-lisens.

 • En bruker fra en ekstern organisasjon


   
  • Webex kontaktsenter støtter ikke å legge til en kontaktsentertjenesteadministrator fra en ekstern organisasjon, hvis den eksterne organisasjonen også har kontaktsentertjeneste aktivert.

  • Du kan ikke tilordne rollen kontaktsentertjenesteadministrator til en ekstern bruker fra en klargjøringspartnerorganisasjon.

Kan tildele rollen kontaktsentertjenesteadministrator til:

 • En bruker fra kundeorganisasjonen


   

  Rollen Kontaktsentertjenesteadministrator kan tildeles en bruker i kundeorganisasjonen, kun hvis brukeren har en Premium-lisens.


 

Du kan tilordne enten kontaktsentertjenesteadministrator, full administrator eller skrivebeskyttet administratorrolle til en bruker på et tidspunkt. Du kan ikke tilordne mer enn én av disse rollene til en bruker samtidig.

Tjenesteadministrator for kontaktsenter

Kan tildele rollen kontaktsentertjenesteadministrator til:

 • En bruker fra kundeorganisasjonen


   

  Rollen Kontaktsentertjenesteadministrator kan tildeles en bruker i kundeorganisasjonen, kun hvis brukeren har en Premium-lisens.

 • En bruker fra en ekstern organisasjon


   
  • Webex kontaktsenter støtter ikke å legge til en kontaktsentertjenesteadministrator fra en ekstern organisasjon, hvis den eksterne organisasjonen også har kontaktsentertjeneste aktivert.

  • Du kan ikke tilordne rollen kontaktsentertjenesteadministrator til en ekstern bruker fra en klargjøringspartnerorganisasjon.

NA

Kan tildele rollen kontaktsentertjenesteadministrator til:

 • En bruker fra kundeorganisasjonen


 
 • Du kan ikke tildele rollen kontaktsentertjenesteadministrator til en annen ekstern bruker; du kan kun tildele rollen til en bruker fra kundeorganisasjonen.

 • Rollen Kontaktsentertjenesteadministrator kan tildeles en bruker i kundeorganisasjonen, kun hvis brukeren har en Premium-lisens.

For mer informasjon om hvordan du tildeler roller til en kontaktsenterbruker, se artikkelen Måter å legge til brukere for Cisco Webex Contact Center.

Som kontaktsentertjenesteadministrator kan du

 • Utfør kontaktsenterspesifikke administrasjonsaktiviteter via Control Hub som forklart i de følgende avsnittene.

 • Utfør alle andre kontaktsenterspesifikke konfigurasjoner på Control Hub og Management Portal.

 • Opprett, modifiser og slett flyter ved hjelp av Flow Designer.

For mer informasjon om konfigurering av Webex Contact Center, se Landingsside for Cisco Webex Contact Center.

Som kontaktsenterserviceadministrator kan du

 • får ikke tilgang til veiviseren for oppsett av tjenester.

 • kan ikke sette opp Webex Contact Center Chat-tjenester for kunden. En administrator fra kundeorganisasjonen kan sette opp chattjenester. For mer informasjon om oppsett av chat-tjenester, se Landingsside for Cisco Webex Contact Center.

Konfigurer en Webex Contact Center-leietaker

Etter at en fullstendig administrator har fullført veiviseren for oppsett av tjenester, kan du utføre følgende handlinger for å konfigurere leietakeren.

 1. Få tilgang til kontaktsentertjenestekonfigurasjoner.

 2. Klikk Sett opp Webex kontaktsenter.

Brukeradministrasjon

De Ledelse > Brukere menyen lar deg administrere kontaktsenterbrukere.

Alle brukere

Du kan se listen over alle brukere i organisasjonen din, inkludert brukere av andre tjenester.

Send aktiverings-e-posten på nytt til en ubekreftet bruker

Hvis en bruker ikke finner aktiverings-e-posten, kan du sende en ny e-post.

 1. Klikk på (ellipsis)-knappen.

 2. Klikk Send invitasjon på nytt.

Brukertjenester og roller

Som tjenesteadministrator kan du se brukerne av organisasjonen. Du kan ikke legge til eller slette brukere, og du kan heller ikke aktivere eller deaktivere brukere. Du kan tilordne eller oppheve tilordningen bare kontaktsentertjenesteadministratorrollen for en bruker.


 • Du kan ikke legge til en ny bruker i organisasjonen.

 • Du kan ikke aktivere, deaktivere eller slette brukere fra organisasjonen.

Se brukerdetaljene

 1. I Control Hub velger du Ledelse > > Brukere.

 2. Klikk på en bruker i listen.

 3. Klikk Bruker > Detaljer.

  Brukerdetaljene er skrivebeskyttet for kontaktsentertjenesteadministratoren.

 4. Klikk Tjenester > Rediger lisenser for å oppdatere kontaktsentertjenestekonfigurasjonen og lisensinformasjon for brukeren.

  På Cisco Webex Contact Center 1.0 vises lisensieringsalternativene som vist nedenfor.

  På Cisco Webex Contact Center vises lisensieringsalternativene som vist nedenfor.

 5. Klikk Roller og sikkerhet > Administratorroller for å se administratorrollene for brukeren. Du kan tilordne eller oppheve tilordningen bare kontaktsentertjenesteadministratorrollen for en bruker.

Administrer brukere

I CSV-malen kan du bare angi Webex Contact Center Premium og Webex kontaktsenter standard kolonner til EKTE eller FALSK.

 1. I Control Hub velger du Ledelse > > Brukere.

 2. Klikk Administrer brukere. Utfør en av følgende oppgaver:

  • Klikk Legg til eller endre brukere manuelt for å manuelt oppdatere kontaktsenterlisensinformasjon og tilhørende roller for brukere.

  • Klikk CSV Legg til eller endre brukere for å oppdatere informasjonen ved å importere en .csv fil.

Se Webex Contact Center-administratorer

Som kontaktsentertjenesteadministrator kan du bare se andre brukere av kontaktsentertjenesteadministratorer. Du kan ikke se fullstendige administratorer eller administratorer for andre tjenester i organisasjonen.

 1. Brukere siden, klikk på Administratorer fanen.

 2. Klikk på en administratorbrukerrad.

 3. Oppdater disse attributtene:

  • Kontaktsenterservice

  • Kontaktsenter lisensinformasjon

  • Kontaktsenter tjenesteadministratorrolle

Se kontaktsentertjenesteadministratorene

Hvis du er en ekstern administrator med rollen kontaktsentertjenesteadministrator, kan du ikke utføre følgende oppgaver:

 • Legg til en annen ekstern kontaktsentertjenesteadministrator til organisasjonen.

 • Tilordne rollen kontaktsentertjenesteadministrator til en ekstern bruker som er fra en klargjøringspartnerorganisasjon.

 • Se eksterne administratorer med andre roller enn rollene som kontaktsentertjenesteadministrator.

 1. Brukere siden, klikk på Eksterne administratorer fanen.

 2. Utfør en av følgende oppgaver:

  • Klikk på den tilsvarende raden for å vise og oppdatere rollen som kontaktsentertjenesteadministrator for en ekstern administrator.

  • Klikk Legg til ekstern admin for å legge til en ekstern bruker og tilordne rollen kontaktsentertjenesteadministrator til brukeren.

Administrer en kundekonto

 1. Klikk Ledelse > Regnskap.

 2. Klikk på Info for å se organisasjonskontodetaljene.

 3. Klikk på Abonnementer fanen for å se kontaktsenterlisensbruk og prøveversjon og abonnementsinformasjon for organisasjonen din.

Se Webex-tjenestestatus og støttede ressurser

 1. Klikk Overvåkning > Feilsøking.

 2. Klikk på en Webex-tjeneste for å se tjenestestatusen.