Cisco Webex Contact Center gir en reservert Kontakt senter tjeneste administrator rolle som tillater at brukere kan administrere og administrere kontakt senter tjenesten og lisenser. Denne rollen kan tilordnes til eksterne administratorer, og brukere innenfor kunde organisasjonen.


Denne rollen er i tillegg til alle eksisterende roller som gjelder for partner-og kunde organisasjoner, som beskrevet i artikkelen for å tildele roller til bedrifts kontoer i Cisco Webex Control hub.

En Webex Contact Center-administrator kan tilhøre en kunde organisasjon, en partner organisasjon som administrerer abonnementet ditt, eller en annen organisasjon.

Tabellen nedenfor beskriver kontakt senter spesifikke tilgangs rettigheter for alle kontroll hub administrator roller:

Tabell 1. Kontakt senter spesifikke rettigheter

Kunde organisasjon

Partner organisasjon

En annen organisasjon

Full administrator

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Utfør alle Webex kontakt senter bruker behandlings aktiviteter, for eksempel:

 • Legge til eller fjerne brukere i kunde organisasjonen

 • Send aktiverings e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontakt senter lisenser fra brukere

 • Legge til eller oppheve rollen som administrator for kontakt senter tjenesten fra eksterne administratorer

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Utfør alle Webex kontakt senter bruker behandlings aktiviteter, for eksempel:

 • Legge til eller fjerne brukere i kunde organisasjonen

 • Send aktiverings e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontakt senter lisenser fra brukere

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Utfør alle Webex kontakt senter bruker behandlings aktiviteter, for eksempel:

 • Legge til eller fjerne brukere i kunde organisasjonen

 • Send aktiverings e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontakt senter lisenser fra brukere

Administrator for kontakt senter tjeneste

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Utfør alle Webex kontakt senter bruker behandlings aktiviteter, for eksempel:

 • Send aktiverings e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontakt senter lisenser fra brukere

 • Legge til eller oppheve rollen som administrator for kontakt senter tjenesten fra eksterne administratorer

Ikke aktuelt

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Utfør alle Webex kontakt senter bruker behandlings aktiviteter, for eksempel:

 • Send aktiverings e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontakt senter lisenser fra brukere

Klar gjørings administrator

Ikke aktuelt

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Kan ikke utføre bruker behandlings aktiviteter. Kan bare vise listen over andre eksterne administratorer i organisasjonen.

Ikke aktuelt

Skrivebeskyttet administrator

Får ikke tilgang til Webex Contact Center-tjenesten på Control Hub og logger på administrasjons portalen.

Får bare tilgang til tjenesten Webex Contact Center på Control Hub og bare logge på administrasjons portalen i skrivebeskyttet modus.

Får bare tilgang til tjenesten Webex Contact Center på Control Hub og bare logge på administrasjons portalen i skrivebeskyttet modus.


Hvis du tilordner en fullstendig administrator rolle til en bruker med en standard lisens for en Webex kontakt senter, er ikke administrasjons funksjonene i administrasjons portalen tilgjengelige for denne brukeren. Slike brukere kan bare logge seg på Agent Desktop.

Følgende tabell beskriver de forskjellige bruker rollene som kan tilordne og tilbakekalle rollen som kontakt senter tjeneste administrator og nøkkel punktene du må huske på for denne rollen.


Du kan tilordne en bruker med bare én av disse rollene: Kontakt senter tjeneste administrator, full administrator eller skrivebeskyttet administrator.

Tabell 2. Bruker roller

Kunde organisasjon

Partner organisasjon

En annen organisasjon

Full administrator

Tilordne rollen kontakt senter tjeneste administrator til en bruker enten fra kunde organisasjonen eller en ekstern organisasjon.


 

Webex kontakt senter støtter ikke å legge til en kontakt senter tjeneste Administrator fra en ekstern organisasjon, hvis den eksterne organisasjonen også har aktivert kontakt senter tjeneste.

Du kan ikke tildele rollen kontakt senter tjeneste administrator til en ekstern bruker fra en klar gjørings partner organisasjon.

Tilordne rollen kontakt senter tjeneste administrator til en bruker enten fra kunde organisasjonen eller en ekstern organisasjon.

Tilordne rollen kontakt senter tjeneste administrator til en bruker enten fra kunde organisasjonen eller en ekstern organisasjon.

Administrator for kontakt senter tjeneste

Tilordne rollen kontakt senter tjeneste administrator til en bruker enten fra kunde organisasjonen eller en ekstern organisasjon.


 

Webex kontakt senter støtter ikke å legge til en kontakt senter tjeneste Administrator fra en ekstern organisasjon, hvis den eksterne organisasjonen også har aktivert kontakt senter tjeneste.

Du kan ikke tildele rollen kontakt senter tjeneste administrator til en ekstern bruker fra en klar gjørings partner organisasjon.

Ikke aktuelt

Tilordne rollen kontakt senter tjeneste administrator til en bruker fra kunde organisasjonen.


 

Du kan ikke tildele rollen kontakt senter tjeneste administrator til en annen ekstern bruker. Du kan bare tilordne rollen til en bruker fra kunde organisasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilordner roller til en kontakt senter bruker, kan du se artikkelen om hvordan du legger til brukere for Cisco Webex Contact Center artikkelen.

Som en kontakt senter tjeneste administrator kan du gjøre følgende:

 • Utfør kontakt senter spesifikke administrasjons aktiviteter på kontroll hub som forklart i følgende deler.

 • Få tilgang til alle funksjonene i kategorien Kontakt senter tjenester på kontroll hub og på administrasjons Portal.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Webex kontakt senter, kan du se Webex Contact Center-dokumentasjonen.

Som en kontakt senter tjeneste administrator har du ikke tilgang til konfigurasjons vei viseren for tjenester.

Identifisere kontakt senter plattformen

 1. Logg deg på Control hub.

 2. Fra tjenester-delen i navigasjons ruten velger du kontakt senter > innstillinger > generell > tjeneste informasjon .

 3. feltet informasjon om kontakt senter plattform viser 1,0 for Webex kontakt senter 1,0 og ny plattform for Webex kontakt senter. Webex

Konfigurere Webex kontakt senter

Når en full administrator har fullført installasjons vei viseren for tjenester, kan du konfigurere Webex kontakt senter.

 1. Få tilgang til tjeneste konfigurasjonene for kontakt senter.

 2. Klikk på konfigurer Webex kontakt senter.


  Dette gjelder bare hvis Webex feltet informasjon om kontakt senter plattform i delen Service informasjon viser 1,0.

Bruker administrasjon

På Administrer > brukere - menyen kan du administrere kontakt senter brukere. Hvis du vil ha informasjon om brukere og administratorer, kan du se Cisco Webex Contact Centers oppsett og administrasjons veiledning.

Alle brukere

Du kan vise listen over alle brukere i organisasjonen, inkludert brukere med andre tjenester.

Sende aktiverings-e-posten på nytt til en ikke bekreftet bruker

Hvis en bruker ikke finner aktiverings-e-posten, kan du sende en ny e-post.

 1. Klikk på (ellipse)-knappen ved siden av brukerens navn.

 2. Klikk på Send invitasjon på nytt.

Bruker tjenester og roller

Som tjeneste administrator kan du vise brukerne i organisasjonen. Du kan ikke legge til, slette, aktivere eller deaktivere brukere fra organisasjonen.


Du kan tilordne eller oppheve tilordning av bare rollen kontakt senter tjeneste for en bruker.

Vise bruker detaljene

 1. Velg leder > brukere i kontroll hub.

 2. Klikk på en bruker i listen.

 3. Klikk på Rediger lisenser for å oppdatere tjeneste konfigurasjonen for kontakt senter og lisens informasjon for brukeren.

  På Webex Contact Center 1,0, vises lisensierings alternativene som vist.

  På Cisco Webex Contact Center vises lisensierings alternativene som vist.

 4. Klikk på administrator roller for å vise administrator rollene for brukeren. Du kan tilordne eller oppheve tilordning av bare rollen kontakt senter tjeneste for en bruker.

Administrer brukere

I CSV malen kan du bare angi kol onnene Webex kontakt senter Premium og Webex Standard for kontakt senter til sann eller usann.

 1. Velg leder > brukere i kontroll hub.

 2. Klikk på Behandle brukere.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Legg til eller endre brukere manuelt for å oppdatere lisens informasjon om kontakt senter og tilknyttede roller for brukere.

  • Klikk CSV legg til eller endre brukere for å oppdatere informasjonen ved å importere en CSV -fil.

Vis Webex kontakt senter administratorer

Som en kontakt senter tjeneste administrator kan du bare vise andre kontakt senter tjeneste administrator brukere. Du kan ikke vise fullstendige administratorer eller administratorer for andre tjenester i organisasjonen.

 1. Klikk på filter -ikonet på brukere - siden, og gjør ett av Followng:

  • Velg Administratorer for å vise administratorene i kunde organisasjonen.

  • Velg alle eksterne administratorer for å vise kontakt senter tjeneste administratorer.

 2. Klikk på en administrator bruker rad.

 3. Oppdater denne informasjonen:

  • Bruker detaljer

  • Lisens

  • Administrator roller

Vis tjeneste administratorene for kontakt senter

Hvis du er en ekstern administrator med rollen som kontakt senter tjeneste administrator, kan du gjøre følgende:

 • Vise og oppdatere Administrator rollen som kontakt senter tjeneste for en bruker i kunde organisasjonen.

 • Legg til, Fjern eller rediger kontakt senter lisenser for brukere i kunde organisasjonen.

Hvis du er en ekstern administrator med rollen som kontakt senter tjeneste administrator, kan du ikke utføre følgende oppgaver:

 • Legg til en annen ekstern tjeneste administrator for kontakt senter i organisasjonen.

 • Tilordne rollen kontakt senter tjeneste administrator til en ekstern bruker som er fra en klar gjørings partner organisasjon.

 • Vis eksterne administratorer med andre roller enn rollene for kontakt senter tjeneste administrator.

 1. På brukere -siden klikker du på Flter -ikonet og velger alle eksterne administratorer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på den tilsvarende raden for å vise og oppdatere Administrator rollen som kontakt senter tjeneste for en ekstern administrator.

  • Klikk på Legg til ekstern administrator for å legge til en ekstern bruker og tilordne Administrator rollen kontakt senter tjeneste til brukeren.

Administrere en kunde konto

 1. Klikk på leder > konto.

 2. Klikk på fanen info for å vise detaljer om organisasjons konto.

 3. Klikk på fanen abonnementer for å vise informasjon om lisens bruk og prøve periode og abonnements informasjon for din organisasjon.

Vise Webex tjeneste Status og støttede ressurser

 1. Klikk på overvåking > feil søking.

 2. Klikk på en Webex tjeneste for å se tjeneste statusen.