Introduksjon

Cisco Webex Contact Center gir en dedikert Rollen Contact Center Service Administrator som lar deg administrere og administrere kontaktsentertjenesten og lisensene. Denne rollen kan tilordnes eksterne administratorer og brukere i kundeorganisasjonen.


 

Denne rollen kommer i tillegg til alle eksisterende roller som gjelder for partner- og kundeorganisasjoner, som beskrevet i artikkelen Tilordne organisasjonskontoroller i Cisco Webex Control Hub.

Administratorroller for Webex kontaktsenter

En Webex kontaktsenteradministrator kan tilhøre en kundeorganisasjon, en partnerorganisasjon som administrerer abonnementet ditt, eller en annen organisasjon.

Tabellen nedenfor beskriver kontaktsenterspesifikke rettigheter for alle administratorroller for Control Hub:

Tabell 1. Kontaktsenterspesifikke rettigheter

Rolle

Kundeorganisasjon

Partner Organisasjon

Enhver annen organisasjon

Full Administrator

Administrere alle Webex kontaktsenterfunksjoner som er tilgjengelige i Contact Center-tjenesten på Control Hub og Management Portal.

Utfør alle brukeradministrasjonsaktivitetene Webex kontaktsenteret, for eksempel:

 • Legge til eller fjerne brukere i kundeorganisasjonen

 • Send aktiverings-e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontaktsenterlisenser fra brukere

 • Legge til eller tilbakekalle rollen Kontaktsentertjenesteadministrator fra eksterne administratorer

Administrere alle Webex kontaktsenterfunksjoner som er tilgjengelige i Contact Center-tjenesten på Control Hub og Management Portal.

Utfør alle brukeradministrasjonsaktivitetene Webex kontaktsenteret, for eksempel:

 • Legge til eller fjerne brukere i kundeorganisasjonen

 • Send aktiverings-e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontaktsenterlisenser fra brukere

Administrere alle Webex kontaktsenterfunksjoner som er tilgjengelige i Contact Center-tjenesten på Control Hub og Management Portal.

Utfør alle brukeradministrasjonsaktivitetene Webex kontaktsenteret, for eksempel:

 • Legge til eller fjerne brukere i kundeorganisasjonen

 • Send aktiverings-e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontaktsenterlisenser fra brukere

Kontaktsentertjenesteadministrator

Administrere alle Webex kontaktsenterfunksjoner som er tilgjengelige i Contact Center-tjenesten på Control Hub og Management Portal.

Utfør alle brukeradministrasjonsaktivitetene Webex kontaktsenteret, for eksempel:

 • Send aktiverings-e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontaktsenterlisenser fra brukere

 • Legge til eller tilbakekalle rollen Kontaktsentertjenesteadministrator fra eksterne administratorer

Ikke aktuelt

Administrere alle Webex kontaktsenterfunksjoner som er tilgjengelige i Contact Center-tjenesten på Control Hub og Management Portal.

Utfør alle brukeradministrasjonsaktivitetene Webex kontaktsenteret, for eksempel:

 • Send aktiverings-e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontaktsenterlisenser fra brukere

Klargjøringsadministrator

Ikke aktuelt

Administrere alle Webex kontaktsenterfunksjoner som er tilgjengelige i Contact Center-tjenesten på Control Hub og Management Portal.

Kan ikke utføre noen brukeradministrasjonsaktiviteter. Kan bare vise listen over andre eksterne administratorer i organisasjonen.

Ikke aktuelt

Skrivebeskyttet administrator

Får ikke tilgang til Webex Contact Center-tjenesten på Control Hub og logger på Management Portal.

Har tilgang til tjenesten Webex Contact Center på Control Hub og logger bare på Management Portal i skrivebeskyttet modus.

Har tilgang til tjenesten Webex Contact Center på Control Hub og logger bare på Management Portal i skrivebeskyttet modus.

Tilsynsperson

Har begrenset tilgang til Control Hub, bare til åpningstider. En leder kan administrere alle arbeidstidsrelaterte aktiviteter, for eksempel:

 • Administrer skift og helligdager

 • Overstyringer av oppdatering


 

Tilsynspersonens tilgang til kun åpningstid styres av brukerprofiler.

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt


 

Hvis du tilordner en full administratorrolle til en bruker med en Webex Contact Center Standard-lisens, er ikke administrative funksjoner i administrasjonsportalen tilgjengelige for denne brukeren. Slike brukere kan bare logge seg på Agent Desktop.

Tilordne rollen Kontaktsentertjenesteadministrator til en bruker

Tabellen nedenfor beskriver de ulike brukerrollene som kan tilordne og tilbakekalle rollen som kontaktsentertjenesteadministrator, og de viktigste punktene du må huske på for denne rollen.


 

Du kan tilordne en bruker med bare én av disse rollene: Tjenesteadministrator for kontaktsenteret, Full administrator eller Skrivebeskyttet administrator.

Tabell 2. Brukerroller

Kundeorganisasjon

Partner Organisasjon

Enhver annen organisasjon

Full Administrator

Tilordne rollen Administrator for kontaktsentertjeneste til en bruker, enten fra kundeorganisasjonen eller en ekstern organisasjon.


 

Webex Contact Center støtter ikke å legge til en tjenesteadministrator for kontaktsenter fra en ekstern organisasjon, hvis den eksterne organisasjonen også har aktivert kontaktsentertjenesten.

Du kan ikke tilordne rollen Kontaktsentertjenesteadministrator til en ekstern bruker fra en klargjøringspartnerorganisasjon.

Tilordne rollen Administrator for kontaktsentertjeneste til en bruker, enten fra kundeorganisasjonen eller en ekstern organisasjon.

Tilordne rollen Administrator for kontaktsentertjeneste til en bruker, enten fra kundeorganisasjonen eller en ekstern organisasjon.

Kontaktsentertjenesteadministrator

Tilordne rollen Administrator for kontaktsentertjeneste til en bruker, enten fra kundeorganisasjonen eller en ekstern organisasjon.


 

Webex Contact Center støtter ikke å legge til en tjenesteadministrator for kontaktsenter fra en ekstern organisasjon, hvis den eksterne organisasjonen også har aktivert kontaktsentertjenesten.

Du kan ikke tilordne rollen Kontaktsentertjenesteadministrator til en ekstern bruker fra en klargjøringspartnerorganisasjon.

Ikke aktuelt

Tilordne rollen Administrator for kontaktsentertjeneste til en bruker fra kundeorganisasjonen.


 

Du kan ikke tilordne rollen som tjenesteadministrator for kontaktsenter til en annen ekstern bruker. Du kan bare tilordne rollen til en bruker fra kundeorganisasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilordner roller til en kontaktsenterbruker, kan du se artikkelen Måter å legge til brukere på for Cisco Webex Contact Center artikkelen.

Rettigheter som administrator for kontaktsentertjenester

Som tjenesteadministrator for kontaktsenter kan du:

 • Utføre kontaktsenterspesifikke administrasjonsaktiviteter på Control Hub som forklart i delene nedenfor.

 • Få tilgang til alle funksjoner i kategorien Kontaktsentertjenester i Kontrollhub og på Administrasjonsportal.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Webex kontaktsenter, kan du se Webex dokumentasjon for kontaktsenter.

Som administrator for kontaktsentertjenesten har du ikke tilgang til veiviseren for tjenesteoppsett.

Identifisere kontaktsenterplattformen

 1. Logg på Control Hub.

 2. Fra Tjenester-delen av navigasjonsruten velger du Kontaktsenter> Innstillinger > Generelt > Tjenestedetaljer.

 3. Feltet Webex kontaktsenterplattformdetaljer viser 1.0 for Webex Contact Center 1.0 og Ny plattform for Webex Contact Center.

Konfigurere Webex kontaktsenter

Når en fullstendig administrator har fullført veiviseren for tjenesteoppsett, kan du konfigurere Webex Contact Center.

 1. Få tilgang til konfigurasjoner av kontaktsentertjenester.

 2. Klikk Konfigurer Webex kontaktsenter.


   

  Dette gjelder bare hvis Webex feltet Kontaktsenterplattformdetaljer i delen Tjenestedetaljer viser 1.0.

Brukerstyring

menyen Administrasjon > brukere kan du administrere kontaktsenterbrukere. Hvis du vil ha informasjon om brukere og administratorer, kan du se Konfigurasjons- og administrasjonshåndboken for Cisco Webex Contact Center.

Alle brukere

Du kan vise listen over alle brukere i organisasjonen, inkludert brukere av andre tjenester.

Send aktiverings-e-posten på nytt til en ubekreftet bruker

Hvis en bruker ikke finner aktiverings-e-posten, kan du sende en ny e-post.

 1. Klikk på ikonet (ellipse)-knappen ved siden av brukerens navn.

 2. Klikk Send invitasjonen på nytt.

Brukertjenester og roller

Som tjenesteadministrator kan du vise brukerne av organisasjonen. Du kan ikke legge til, slette, aktivere eller deaktivere brukere fra organisasjonen.


 

Du kan bare tilordne eller fjerne tilordningen av rollen Kontaktsentertjenesteadministrator for en bruker.

Vis brukerdetaljer

 1. I Kontrollhub velger du Administrasjon > brukere.

 2. Klikk en bruker i listen.

 3. Klikk Rediger lisenser for å oppdatere tjenestekonfigurasjonen og lisensinformasjonen for kontaktsenteret for brukeren.

  På Webex Contact Center 1.0 vises lisensieringsalternativene som vist.

  På Cisco Webex Contact Center vises lisensieringsalternativene som vist.

 4. Klikk Administratorroller for å vise administratorrollene for brukeren. Du kan bare tilordne eller fjerne tilordningen av rollen Kontaktsentertjenesteadministrator for en bruker.

Administrere brukere

I malen CSV kan du bare angi kolonnene Webex Contact Center premium og Webex Contact Center Standard til Sann eller Usann.

 1. I Kontrollhub velger du Administrasjon > brukere.

 2. Klikk på Administrer brukere.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Legg til eller endre brukere manuelt for å oppdatere lisensinformasjonen for kontaktsenteret og tilknyttede roller for brukere manuelt.

  • Klikk på CSV for å legge til eller endre brukere for å oppdatere informasjonen ved å importere en .csv fil.

Vise Webex kontaktsenteradministratorer

Som tjenesteadministrator for kontaktsenter kan du bare vise andre brukere av kontaktsentertjenesteadministratorer. Du kan ikke vise fullstendige administratorer eller administratorer for andre tjenester i organisasjonen.

 1. Brukere-siden klikker du på Filter-ikonet og gjør ett av følgende:

  • Velg Administratorer for å vise administratorene i kundeorganisasjonen.

  • Velg Alle eksterne administratorer for å vise tjenesteadministratorer for kontaktsenteret.

 2. Klikk en administratorbrukerrad.

 3. Oppdater denne informasjonen:

  • Brukerdetaljer

  • Lisenser

  • Administratorroller

Vise tjenesteadministratorer for kontaktsenter

Hvis du er en ekstern administrator med rollen Kontaktsentertjenesteadministrator, kan du utføre følgende oppgaver:

 • Vis og oppdater rollen Kontaktsentertjenesteadministrator for en bruker i kundeorganisasjonen.

 • Legg til, fjern eller rediger kontaktsenterlisenser for brukere i kundeorganisasjonen.

Hvis du er en ekstern administrator med rollen Kontaktsentertjenesteadministrator, kan du ikke utføre følgende oppgaver:

 • Legg til en annen ekstern tjenesteadministrator for kontaktsenteret i organisasjonen.

 • Tilordne rollen Kontaktsentertjenesteadministrator til en ekstern bruker som er fra en klargjøringspartnerorganisasjon.

 • Vis eksterne administratorer med andre roller enn rollene som Contact Center Service Administrator.

 1. Klikk på Flter-ikonet på Brukere-siden , og velg Alle eksterne administratorer .

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk den tilsvarende raden for å vise og oppdatere rollen Kontaktsentertjenesteadministrator for en ekstern administrator.

  • Klikk Legg til ekstern administrator for å legge til en ekstern bruker og tilordne rollen Tjenesteadministrator for kontaktsenter til brukeren.

Administrere en kundekonto

 1. Klikk på Administrasjon > konto.

 2. Klikk kategorien Informasjon for å vise detaljene for organisasjonskontoen.

 3. Klikk kategorien Abonnementer for å vise kontaktsenterets lisensbruk og prøveversjons- og abonnementsinformasjon for organisasjonen.

Vise Webex tjenestestatus og støttede ressurser

 1. Klikk på Overvåking> Feilsøking.

 2. Klikk på en Webex tjeneste for å vise tjenestestatusen.