Kontakt centar Cisco Webex pruža namjensku ulogu administratora servisa kontakt centra koja korisnicima omogućuje administriranje i upravljanje servisom i licencama kontakt centra. Ta se uloga može dodijeliti vanjskim administratorima i korisnicima unutar organizacije korisnika.


Ova uloga je dodatak svim postojećim ulogama koje se odnose na partnerske organizacije i organizacije klijenata, kao što je opisano u članku Dodijeli Uloge računa organizacije u Cisco Webex kontrolnom centru .

Administrator Webex kontakt centra može pripadati organizaciji korisnika, partnerskoj organizaciji koja upravlja vašom pretplatom ili bilo kojoj drugoj organizaciji.

Sljedeća tablica opisuje privilegije specifične za Kontakt centar za sve uloge administratora Kontrolnog čvorišta:

Tablica 1. Privilegije za kontaktne centre

Organizacija kupaca

Partnerska organizacija

Bilo koja druga organizacija

Potpuni administrator

Administrirajte sve značajke Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Izvršite sve aktivnosti Webex kontakt centra za upravljanje korisnicima, kao što su:

 • dodavanje ili uklanjanje korisnika u organizaciji korisnika

 • pošalji aktivacijsku e-poruku

 • dodijelite, uredite ili uklonite licence Kontakt centra od korisnika

 • dodati ili opozvati ulogu administratora servisa kontakt centra od vanjskih administratora

Administrirajte sve značajke Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Izvršite sve aktivnosti Webex kontakt centra za upravljanje korisnicima, kao što su:

 • dodavanje ili uklanjanje korisnika u organizaciji korisnika

 • pošalji aktivacijsku e-poruku

 • dodijelite, uredite ili uklonite licence Kontakt centra od korisnika

Administrirajte sve značajke Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Izvršite sve aktivnosti Webex kontakt centra za upravljanje korisnicima, kao što su:

 • dodavanje ili uklanjanje korisnika u organizaciji korisnika

 • pošalji aktivacijsku e-poruku

 • dodijelite, uredite ili uklonite licence Kontakt centra od korisnika

Administrator usluge kontaktnog centra

Administrirajte sve značajke Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Izvršite sve aktivnosti Webex kontakt centra za upravljanje korisnicima, kao što su:

 • pošalji aktivacijsku e-poruku

 • dodijelite, uredite ili uklonite licence Kontakt centra od korisnika

 • dodati ili opozvati ulogu administratora servisa kontakt centra od vanjskih administratora

Nije primjenjivo

Administrirajte sve značajke Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Izvršite sve aktivnosti Webex kontakt centra za upravljanje korisnicima, kao što su:

 • pošalji aktivacijsku e-poruku

 • dodijelite, uredite ili uklonite licence Kontakt centra od korisnika

Administrator za omogućavanje

Nije primjenjivo

Administrirajte sve značajke Webex kontakt centra dostupne u servisu Kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i Upravljačkom portalu.

Nije moguće obavljati aktivnosti upravljanja korisnicima. Možete vidjeti samo popis drugih vanjskih administratora u organizaciji.

Nije primjenjivo

Administrator samo za čitanje

Ne možete pristupiti usluzi Webex Kontakt Centra na Kontrolnom čvorištu i prijaviti se na Upravljački portal.

Možete pristupiti usluzi Webex kontaktnog centra na upravljačkom čvorištu i prijaviti se na Upravljački portal samo u načinu rada samo za čitanje.

Možete pristupiti usluzi Webex kontaktnog centra na upravljačkom čvorištu i prijaviti se na Upravljački portal samo u načinu rada samo za čitanje.


Ako dodijelite punu ulogu administratora korisniku sa standardnom licencom Webex Kontakt centra, administrativne značajke na Upravljačkom portalu nisu dostupne tom korisniku. Takvi korisnici mogu se prijaviti samo na Agent Desktop.

Sljedeća tablica opisuje različite korisničke uloge koje mogu dodijeliti i opozvati ulogu Administratora usluga Kontakt centra i ključne točke koje treba zapamtiti za ovu ulogu.


Korisniku možete dodijeliti samo jednu od sljedećih uloga: Obratite se administratoru servisa Centra, punom administratoru ili administratoru samo za čitanje.

Tablica 2. Uloge korisnika

Organizacija kupaca

Partnerska organizacija

Bilo koja druga organizacija

Potpuni administrator

Dodijelite ulogu administratora usluge kontakt centra korisniku bilo od strane organizacije kupca ili vanjske organizacije.


 

Webex kontakt centar ne podržava dodavanje administratora kontakt centra iz vanjske organizacije, ako vanjska organizacija također ima omogućenu uslugu kontakt centra.

Ne možete dodijeliti ulogu administratora usluge kontakt centra vanjskom korisniku iz organizacije partnera pružatelja usluga.

Dodijelite ulogu administratora usluge kontakt centra korisniku bilo od strane organizacije kupca ili vanjske organizacije.

Dodijelite ulogu administratora usluge kontakt centra korisniku bilo od strane organizacije kupca ili vanjske organizacije.

Administrator usluge kontaktnog centra

Dodijelite ulogu administratora usluge kontakt centra korisniku bilo od strane organizacije kupca ili vanjske organizacije.


 

Webex kontakt centar ne podržava dodavanje administratora kontakt centra iz vanjske organizacije, ako vanjska organizacija također ima omogućenu uslugu kontakt centra.

Ne možete dodijeliti ulogu administratora usluge kontakt centra vanjskom korisniku iz organizacije partnera pružatelja usluga.

Nije primjenjivo

Dodijelite ulogu administratora usluge kontakt centra korisniku iz organizacije korisnika.


 

Ne možete dodijeliti ulogu administratora usluge kontakt centra drugom vanjskom korisniku; možete dodijeliti ulogu samo korisniku iz organizacije korisnika.

Za više informacija o tome kako dodijeliti uloge korisniku Kontakt centra, pogledajte članak Načini za dodavanje korisnika za Cisco Webex kontakt centar članak.

Kao administrator servisa kontakt centra možete:

 • obavljati administrativne aktivnosti specifične za Kontakt centar u Kontrolnom čvorištu kako je objašnjeno u sljedećim odjeljcima.

 • pristupite svim značajkama na kartici Usluge kontakt centra na Kontrolnom čvorištu i portalu za upravljanje.

Za više detalja o konfiguriranju Webex kontakt centra, pogledajte Webex kontakt centar Dokumentacija .

Kao administrator usluge kontakt centra ne možete pristupiti čarobnjaku za postavljanje usluga.

Identificirajte platformu kontakt centra

 1. Prijavite se u kontrolni centar.

 2. U odjeljku Usluge u navigacijskom oknu odaberite Kontakt centar > Postavke > Općenito > Detalji usluge.

 3. Webex kontakt centar Polje Detalji platforme prikazuje 1.0 za Webex kontakt centar 1.0 i Nova platforma za Webex kontakt centar.

Postavi Webex kontakt centar

Nakon što potpuni administrator uspješno dovrši Čarobnjak za postavljanje usluga, možete postaviti Webex kontakt centar.

 1. Pristupite konfiguracijama servisa Kontakt centra.

 2. Kliknite Postavi Webex kontakt centar.


  To se primjenjuje samo ako se u polju Detalji platforme kontaktnog centra Webex u odjeljku Detalji usluge prikazuje 1.0.

Upravljanje korisnicima

Izbornik Upravljanje > Korisnici omogućuje upravljanje korisnicima kontaktnog centra. Za informacije o korisnicima i administratorima, pogledajte Cisco Webex kontakt centar za postavljanje i administraciju.

Svi korisnici

Možete pogledati popis svih korisnika u vašoj organizaciji, uključujući korisnike drugih usluga.

Ponovno pošalji aktivacijsku e-poštu neprovjerenom korisniku

Ako korisnik ne može pronaći aktivacijsku e-poruku, možete poslati novu e-poruku.

 1. Kliknite gumb (ellipsis) pored korisničkog imena.

 2. Kliknite Ponovno pošalji pozivnicu.

Korisničke usluge i uloge

Kao Administrator usluga možete vidjeti korisnike organizacije. Korisnike ne možete dodavati, brisati, aktivirati ili deaktivirati iz organizacije.


Korisniku možete dodijeliti ili poništiti dodjelu samo uloge administratora servisa Kontakt centra.

Prikaz detalja o korisniku

 1. U Control Hub odaberite Management > Users.

 2. Kliknite korisnika na popisu.

 3. Kliknite Uredi licence kako biste ažurirali konfiguraciju usluge Kontakt centra i podatke o licenci za korisnika.

  Na Webex kontaktnom centru 1.0, opcije licenciranja pojavljuju se kao što je prikazano.

  Na Cisco Webex kontakt centru, opcije licenciranja pojavljuju se kao što je prikazano.

 4. Kliknite Uloge administratora da biste vidjeli uloge administratora za korisnika. Korisniku možete dodijeliti ili poništiti dodjelu samo uloge administratora servisa Kontakt centra.

Upravljajte korisnicima

U CSV predlošku možete postaviti samo stupce Webex kontaktni centar Premium i Webex kontaktni centar Standard na TOČNO ili NETOČNO.

 1. U Control Hub odaberite Management > Users.

 2. Kliknite Upravljanje korisnicima.

 3. Izvršite jedan od sljedećih zadataka:

  • Kliknite Ručno dodaj ili izmijeni korisnike kako biste ručno ažurirali podatke o licenci kontakt centra i povezane uloge za korisnike.

  • Kliknite CSV Dodaj ili izmijeni korisnike kako biste ažurirali podatke uvozom .csv datoteka.

Pogledajte administratore Webex kontakt centra

Kao Administrator usluga Kontakt centra, možete vidjeti samo druge korisnike Administratora usluga Kontakt centra. Ne možete vidjeti sve administratore ili administratore drugih usluga u organizaciji.

 1. Na stranici Korisnici kliknite ikonu Filtriranje i napravite jedan od folowng:

  • Odaberite Administratori da biste vidjeli administratore u organizaciji kupaca.

  • Odaberite Svi vanjski administratori da biste vidjeli Administratore usluga Kontakt centra.

 2. Kliknite korisnički redak administratora.

 3. Ažurirajte ove informacije:

  • Pojedinosti korisnika

  • Licence

  • Uloge administratora

Pogledajte Administratore usluga Kontakt centra

Ako ste vanjski administrator s ulogom Administratora usluga Kontakt centra, možete obavljati sljedeće zadatke:

 • Pogledajte i ažurirajte ulogu administratora servisa kontakt centra za korisnika u organizaciji korisnika.

 • Dodajte, uklonite ili uredite licence Kontakt centra za korisnike u organizaciji korisnika.

Ako ste vanjski administrator s ulogom Administratora usluga Kontakt centra, ne možete obavljati sljedeće zadatke:

 • Dodajte još jednog vanjskog administratora servisa kontakt centra u organizaciju.

 • Dodijelite ulogu administratora usluge kontakt centra vanjskom korisniku koji je iz organizacije partnera za pružanje usluga.

 • Pogledajte vanjske administratore s ulogama koje nisu uloge Administratora usluga Kontakt centra.

 1. Na stranici Korisnici kliknite ikonu Flter i odaberite Svi vanjski administratori.

 2. Izvršite jedan od sljedećih zadataka:

  • Kliknite odgovarajući redak kako biste pregledali i ažurirali ulogu administratora servisa kontakt centra za vanjskog administratora.

  • Kliknite Dodaj vanjskog administratora da biste dodali vanjskog korisnika i dodijelili ulogu Administratora usluga Kontakt centra korisniku.

Upravljanje korisničkim računom

 1. Kliknite Upravljanje > Račun.

 2. Kliknite karticu Info da biste vidjeli pojedinosti o računu organizacije.

 3. Kliknite karticu Pretplate da biste vidjeli podatke o licenci za korištenje i probne i pretplatničke podatke za vašu organizaciju.

Prikaz statusa usluge Webex i podržanih resursa

 1. Kliknite Praćenje > Rješavanje problema.

 2. Kliknite Webex uslugu da biste vidjeli status usluge.