A kapcsolattartó irodák rendszergazdái kezelhetik a hangcsatorna-funkciók ügynökök számára megadott beállításait.

A hangcsatorna-funkcióinak engedélyezése és letiltása ügynökök számára:

1

A https://admin.webex.com/ weboldalról jelentkezzen be az ügyfél szervezetébe.

2

Válassza a következőket: Szolgáltatások > Contact Center > Beállítások > Asztal.

3

A Hangfunkciók részben állítsa be a következőt:

  • Alapértelmezett DN (tárcsázandó szám) engedélyezése – A váltógombbal engedélyezheti vagy letilthatja az Alapértelmezett DN funkciót. Alapértelmezés szerint az Alapértelmezett DN (tárcsázandó szám) engedélyezése funkció le van tiltva.

    Amikor engedélyezve van ez a funkció, az ügynökök az Agent Desktopba történő bejelentkezéskor csak a számukra biztosított alapértelmezett tárcsázandó számokat (DN-eket) használhatják. Azok az ügynökök, akikhez nincs megadva alapértelmezett DN, tetszőleges DN-t megadhatnak. Ezt a beállítást a rendszer csak akkor veszi figyelembe, ha a Management Portalon az ügynökprofilban nincs meghatározva az Ügynök DN-jének érvényesítése (Ellátási szolgáltatás > Ügynökprofilok).

  • Hívás befejezésének engedélyezése – A váltógombbal engedélyezheti vagy letilthatja a Hívás befejezése funkciót. Alapértelmezés szerint a Hívás befejezésének engedélyezése funkció le van tiltva.

    Amikor engedélyezve van ez a funkció, a Befejezés gomb megjelenik az Agent Desktop Kapcsolatvezérlés ablaktábláján. A Befejezés gombra kattintva az ügynök befejezheti az ügyféllel folytatott hanghívást.

  • Egyeztetés befejezésének engedélyezése – A váltógombbal engedélyezheti vagy letilthatja az Egyeztetés befejezése funkciót. Alapértelmezés szerint az Egyeztetés befejezésének engedélyezése funkció engedélyezve van.

    Amikor engedélyezve van ez a funkció, az Egyeztetés befejezése gomb megjelenik az Agent Desktop Egyeztetéskérés párbeszédpaneljén. Az Egyeztetés befejezése gombra kattintva egy ügynök befejezhet egy olyan egyeztető beszélgetést, amelyet egy másik ügynök kezdeményezett, amikor aktív hívást folytatott egy ügyféllel.

A kapcsolattartó irodák rendszergazdái kezelhetik az ügynökélmény ügynökök számára megadott beállításait.

Az automatikus összegzési idő beállítása az ügynökök számára:

1

A https://admin.webex.com/ weboldalról jelentkezzen be az ügyfél szervezetébe.

2

Válassza a következőket: Szolgáltatások > Contact Center > Beállítások > Asztal.

3

Az Ügynökélmény részben adja meg az automatikus összegzés értékét ezredmásodpercben az Automatikus összegzési intervallum mezőben. Az Automatikus összegzési intervallum beállítása után az Agent Desktop automatikusan összegzést készít, miután egy ügynök befejez egy beszélgetést. Ezt a beállítást a rendszer csak akkor veszi figyelembe, ha a Management Portalon az ügynökprofilban nincs meghatározva az Automatikus összegzés időtúllépéssel <value> (Ellátási szolgáltatás > Ügynökprofilok > Kiegészítő kódok).

Az alábbi táblázat az automatikus összegzési intervallumhoz beállítható értékek alapértelmezett értékét és megengedett tartományát mutatja:

Alapértelmezett érték (ezredmásodperc) Minimális érték (ezredmásodperc) Maximális érték (ezredmásodperc)

0

60000 (1 perc)

600000 (10 perc)


 

Alapértelmezés szerint az automatikus összegzés értéke 0 ezredmásodpercre van beállítva, jelezve, hogy nincs beállítva az összegzési idő. A rendszergazdának meg kell adnia az automatikus összegzés értékét.

A kapcsolattartó irodák rendszergazdái kezelhetik az asztali rendszer ügynökök számára megadott beállításait.

Az Időtúllépés megszakadt kapcsolat helyreállításához konfigurálása ügynökök számára:

1

A https://admin.webex.com/ weboldalról jelentkezzen be az ügyfél szervezetébe.

2

Válassza a következőket: Szolgáltatások > Contact Center > Beállítások > Asztal.

3

A Rendszerbeállítások részen adja meg a helyreállítási időtúllépés értékét ezredmásodpercben az Időtúllépés megszakadt kapcsolat helyreállításához mezőben. Az Időtúllépés megszakadt kapcsolat helyreállításához bebeállítása után a rendszer kijelentkezteti az ügynököt az Agent Desktopból, ha a hálózati leállás hosszabb ideig tart, mint az időtúllépés időtartama.

Az alábbi táblázat az Időtúllépés megszakadt kapcsolat helyreállításához funkcióhoz beállítható értékek alapértelmezett értékét és megengedett tartományát mutatja:

Alapértelmezett érték (ezredmásodperc) Minimális érték (ezredmásodperc) Maximális érték (ezredmásodperc)

120000 (2 perc)

120000 (2 perc)

600000 (10 perc)