Contact Center-administratörerna kan hantera röstkanalens funktionsinställningar för agenter.

Aktivera eller inaktivera röstkanalsfunktioner för agenter:

1

Logga in på kundorganisationen på https://admin.webex.com/.

2

Navigera till Tjänster i > Contact Center > inställningar > skrivbordet.

3

I avsnittet Röstfunktioner anger du följande:

  • Aktivera Tvinga standard-DN: Använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen Tvinga standard-DN. Som standard är funktionen Tvinga standard-DN inaktiverad.

    När du aktiverar denna funktion är agenter begränsade till sina tillhandahållade standardnummer (DN) när de loggar in på Agent Desktop. Agenter för vilka en standard-DN inte har angetts kan ange vilken DN som helst. Tänk endast på den här inställningen om Verifiering av agent-DN inte har definierats i en agentprofil i hanteringsportalen ( tillhandahållande > agentprofiler).

  • Aktivera avsluta samtal: Använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen Avsluta samtal. Som standard är funktionen Avsluta samtal inaktiverad.

    När du aktiverar den här funktionen visas knappen Avsluta i panelen Interaktionskontroll på agentens skrivbord. En agent kan klicka på Knappen Avsluta för att avsluta ett röstsamtal med en kund.

  • Aktivera "Avsluta konsultera": Använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen Avsluta konsultera. Som standard är funktionen Avsluta konsultera aktiverad.

    När du aktiverar den här funktionen visas knappen Avsluta konsultera på dialogruta på Agent Desktop. En agent kan klicka på knappen Avsluta konsultera för att avsluta ett samtal som initierades med en annan agent medan agenten var i ett aktivt samtal med en kund.

Contact Center-administratörer kan hantera inställningar för agentupplevelse för agenter.

Så här konfigurerar du den automatiska omslutningstiden för agenter:

1

Logga in på kundorganisationen på https://admin.webex.com/.

2

Navigera till Tjänster i > Contact Center > inställningar > skrivbordet.

3

I avsnittet Agentupplevelse anger du det automatiska radbrytningsvärdet i millisekunder i fältet Automatiskt ombrytningsintervall . När du har ställt in det automatiska ombrytningsintervallet avslutas Agent Desktop automatiskt när en agent avslutar en konversation. Tänk endast på den här inställningen om alternativet Automatisk omslutning med time out of-värde> inte har definierats i en agentprofil i Hanteringsportalen ( tillhandahållande > Agentprofiler > tilläggskoder).

Följande tabell visar standardvärdet och det tillåtna intervallet för det automatiska omslutsintervallet:

Standardvärde (millisekunder) Minsta värde (millisekunder) Maximalt värde (millisekunder)

0

60000 (1 minut)

600000 (10 minuter)


 

Som standard är det automatiska omslutningsvärdet 0 millisekunder, vilket anger att radbrytningstiden inte har konfigurerats. Administratören måste definiera det automatiska omslutsvärdet.

Contact Center-administratörerna kan hantera systeminställningar för skrivbord för agenter.

Så här konfigurerar du timeout för förlorat anslutningsåterställningsförsök för agenter:

1

Logga in på kundorganisationen på https://admin.webex.com/.

2

Navigera till Tjänster i > Contact Center > inställningar > skrivbordet.

3

I avsnittet Systeminställningar anger du timeoutvärdet för återställning i millisekunder i fältet Timeout för förlorad anslutning återställning. När du ställer in timeout för förlorad anslutning kommer en agent att loggas ut från Agent Desktop om ett nätverksavbrott varar längre än timeout-varaktigheten.

Följande tabell visar standardvärdet och det tillåtna intervallet för återställningstidsintervallet för den förlorade anslutningen:

Standardvärde (millisekunder) Minsta värde (millisekunder) Maximalt värde (millisekunder)

120000 (2 minuter)

120000 (2 minuter)

600000 (10 minuter)

Contact Center-administratörerna kan hantera timeoutinställningarna för "Redirection on No Answer" (RONA) för agenter.

Så här konfigurerar du TIMEOUT-inställningarna för RONA för agenter:

1

Logga in på kundorganisationen i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster i > Contact Center > inställningar > skrivbordet.

3

I avsnittet RONA-timeouts anger du timeoutvärdena i sekunder för kanalerna.

Tabellen visar standardvärdet och det tillåtna intervallet för RONA-timeoutinställningarna.

Kanaler Standardvärde (sekunder) Minsta värde (sekunder)

Maximalt värde (sekunder)

Telefoni

18

1

120

Chatta

30

1

6000

E-post

300

1

6000

Sociala

30

1

6000

4

Klicka på Spara.