Hantera skrivbordsmiljö

Med skrivbordsmiljö kan du hantera konfigurationer som timeout för inaktivitet och automatisk avslutning för skrivbordet.

Om tidsgränsen för inaktivitet är aktiverad kan du automatiskt logga ut en agent från skrivbordet när du har varit inaktiv under den angivna tiden. Kontaktcentret betraktar agenter som inaktiva om de inte utför någon aktivitet på Agent Desktop. Agentaktivitet omfattar hantering av kontakter, arbete med anpassade widgetar eller utförande av alla uppgifter på Agent Desktop. Agentaktivitet omfattar hantering av kontakter, arbete med anpassade widgetar eller utförande av alla uppgifter på Agent Desktop.

Så här konfigurerar du inaktivitetstid på skrivbordet för agenter:

1

Logga in i Control Hub.

2

Gå till Tjänster > Kontaktcenter.

3

På navigeringssidan i kontaktcentret väljer du Klientinställningar > Skrivbord.

4

I Skrivbordsmiljö anger du följande:

 1. Växla Timeout för inaktivitet för att aktivera eller inaktivera timeout-funktionen för inaktivitet.

  Om tidsgränsen för inaktivitet är aktiverad kan du automatiskt logga ut en agent från skrivbordet när du har varit inaktiv under den angivna tiden.

 2. I textrutan Inaktiv varaktighet anger du värdet i minuter för att ställa in tidsgränsen för inaktivitet. Ange valfritt värde 3–10 000 minuter i textrutan. Den här gränsen fungerar som en standardgräns för inaktivitetens varaktighet om inte agenten ställer in en annan gräns i alternativet Timeout för inaktivitet Agent Desktop.


   

  Som standard är timeoutens varaktighet för inaktivitet inställd på 5 mintuer om växlingsknappen Timeout för inaktivitet är aktiverad.

 3. Ställ in automatiskt avslutningsintervall för att avsluta en konversation automatiskt när en agent avslutar den.

  I följande tabell visas standardvärdet och det tillåtna intervallet för det automatiska avslutningsintervallet:

  Standardvärde (millisekunder)Minsta värde (millisekunder)Maxvärde (millisekunder)

  0

  60000 (1 minut)

  600000 (10 minuter)


   

  Som standard är det automatiska avslutningsvärdet 0 millisekunder, vilket indikerar att du inte har konfigurerat avslutningstiden. Administratören måste definiera det automatiska avslutningsvärdet.

Hantera röstfunktioner för stationära datorer

Administratören för kontaktcentret kan hantera inställningarna för röstkanalsfunktionerna för agenter. Det finns tre komponenter i röstfunktionerna som du kan hantera:
 • Aktivera Force Default DN: När du aktiverar den här funktionen begränsar Contact Center agenterna till deras etablerade standarduppringningsnummer (DN) när de loggar in på Agent Desktop. Agenter för som inte har ett standard-DN anges, kan ange valfritt DN. Överväg bara den här inställningen om Agent-DN-validering inte har definierats i en skrivbordsprofil.

 • Aktivera Avsluta samtal: När du aktiverar den här funktionen visas knappen Avsluta i rutan Interaktionskontroll på Agent Desktop. En agent kan klicka på knappen Avsluta för att avsluta ett röstsamtal med en kund.

 • Aktivera Avsluta konsult: När du aktiverar den här funktionen visas knappen Avsluta konsultation i dialogrutan Konsultförfrågan i Agent Desktop. En agent kan klicka på knappen Avsluta rådgivande samtal för att avsluta ett rådgivande samtal som initierades med en annan agent, medan agenten var på ett aktivt samtal med en kund.

Så här aktiverar eller inaktiverar du röstkanalsfunktioner för agenter:

1

Logga in i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter.

3

På navigeringssidan i kontaktcentret väljer du Klientinställningar > Skrivbord.

4

Ställ in följande i avsnittet Röstfunktioner :

 • Aktivera Force Default DN: Växla för att aktivera eller inaktivera funktionen Force Default DN. Som standard är funktionen Tvingat standardkatalognummer inaktiverad.

 • Aktivera avsluta samtal: Växla för att aktivera eller inaktivera funktionen Avsluta samtal. Som standard är funktionen Avsluta samtal inaktiverad.

 • Aktivera End Consult: Växlingsknapp för att aktivera eller inaktivera funktionen End Consult. Som standard är funktionen End Consult aktiverad.

Kontaktcenteradministratörerna kan hantera timeoutinställningarna för Redirection on No Answer (RONA) för agenter.

Så här konfigurerar du RONA-timeoutinställningarna för agenter:

1

Logga in i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter.

3

På navigeringssidan i kontaktcentret väljer du Klientinställningar > Skrivbord.

4

I avsnittet RONA timeout anger du timeout-värdena i sekunder för kanalerna.

Tabellen visar standardvärdet och det tillåtna intervallet för RONA-timeoutinställningarna.

KanalerStandardvärde (sekunder)Minimivärde (sekunder)

Maxvärde (sekunder)

Telefoni

18

1

120

Chatt

30

1

6000

E-post

300

1

6000

Social

30

1

6000

5

Klicka på Spara.

Hantera systeminställningar

Du kan ställa in timeout för återställning av förlorad anslutning via systeminställningarna. När du har ställt in Timeout för återställning av förlorad anslutning loggas en agent ut från Agent Desktop om ett nätverksavbrott varar längre än tidsgränsen.

Så här konfigurerar du tidsgränsen för förlorade anslutningsåterställningar för agenter:

1

Logga in i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter.

3

På navigeringssidan i kontaktcentret väljer du Klientinställningar > Skrivbord.

4

I avsnittet Systeminställningar anger du timeout-värdet för återställning i millisekunder i fältet Förlorade anslutningsåterställningar.

I följande tabell visas standardvärdet och det tillåtna intervallet för tidsgränsen för återställning av förlorad anslutning:

Standardvärde (millisekunder)Minsta värde (millisekunder)Maxvärde (millisekunder)

120000 (2 minuter)

120000 (2 minuter)

600000 (10 minuter)