Administratören för kontaktcentret kan hantera inställningarna för röstkanalsfunktionerna för agenter.

Så här aktiverar eller inaktiverar du röstkanalsfunktioner för agenter:

1

Logga in i kundorganisationen från https://admin.webex.com/.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Skrivbord.

3

I avsnittet Röstfunktioner ställer du in följande:

  • Aktivera tvingat standardkatalognummer – Använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen Tvingat standardkatalognummer. Som standard är funktionen Tvingat standardkatalognummer inaktiverad.

    När den här funktionen är aktiverad begränsas agenten till sina reserverade standarduppringningsnummer (DN) när de loggar in på Agent Desktop. Agenter för vilka ett standard-DN inte har angetts kan ange vilket DN som helst. Den här inställningen beaktas endast om Validering av agent-DN inte har definierats i en agentprofil, i hanteringsportalen (Registrering > Agentprofiler).

  • Aktivera Avsluta samtal–Använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen Avsluta samtal. Som standard är funktionen Avsluta samtal inaktiverad.

    När den här funktionen är aktiverad visas knappen Avsluta i rutan Interaktionskontroll på Agent Desktop. En agent kan klicka på knappen Avsluta för att avsluta ett röstsamtal med en kund.

  • Aktivera Avsluta rådgivande samtal—Använd växlingsknappen för att aktivera eller avaktivera funktionen Avsluta rådgivande samtal. Som standard är funktionen Avsluta rådgivande samtal aktiverad.

    När den här funktionen är aktiverad visas knappen Avsluta rådgivande samtal i dialogrutan Konsultationsförfrågan i Agent Desktop. En agent kan klicka på knappen Avsluta rådgivande samtal för att avsluta ett rådgivande samtal som initierades med en annan agent, medan agenten var på ett aktivt samtal med en kund.

Administratören för kontaktcentret kan hantera agenters inställningar för upplevelser.

Så här konfigurerar du den automatiska avslutningstiden för agenter:

1

Logga in i kundorganisationen från https://admin.webex.com/.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Skrivbord.

3

I avsnittet Agent-upplevelse anger du det automatiska avslutningsvärdet i millisekunder i fältet Iintervall för automatisk avslutnings. När du har angett Intervall för automatisk avslutning avbryts Agent Desktop automatiskt när agenten avslutar en konversation. Den här inställningen beaktas endast om funktionen Automatisk avslutning med timeout från <value>inte har definierats i en agent profil, i hanteringsportalen (Etablera > Agentprofiler > Hjälpkoder).

I följande tabell visas standardvärdena och intervallen som kan ställas in för det automatiska avslutningsintervallet:

Standardvärde (millisekunder) Minsta värde (millisekunder) Maxvärde (millisekunder)

0

60000 (1 minut)

600000 (10 minuter)


 

Som standard anges det automatiska avslutningsvärdet till 0 millisekunder, vilket betyder att avslutningstiden inte har konfigurerats. Administratören måste definiera det automatiska avslutningsvärdet.

Administratören för kontaktcentret kan hantera systeminställningar för agenter.

Så här konfigurerar du tidsgränsen för förlorade anslutningsåterställningar för agenter:

1

Logga in i kundorganisationen från https://admin.webex.com/.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Skrivbord.

3

I avsnittet Systeminställningar anger du timeout-värdet för återställning i millisekunder i fältet Förlorade anslutningsåterställningar. När du har angett Förlorade anslutningsåterställningar loggas agenten ut ur Agent Desktop ett nätverksavbrott varar längre än tidslängden.

I följande tabell visas standardvärdena och intervallen som kan ställas in för timeouten för Förlorade anslutningsåterställningar:

Standardvärde (millisekunder) Minsta värde (millisekunder) Maxvärde (millisekunder)

120000 (2 minuter)

120000 (2 minuter)

600000 (10 minuter)