Administratorii centrului de contact pot gestiona setările caracteristicilor canalului vocal pentru agenți.

Pentru a activa sau dezactiva caracteristicile canalului vocal pentru agenți:

1

Conectați-vă la organizația de clienți la https://admin.webex.com/.

2

Navigați la Setări > > > Pentru servicii > Contact Center > desktop.

3

În secțiunea Caracteristici vocale , setați următoarele:

  • Activați Force Default DN: Utilizați butonul de comutare pentru a activa sau dezactiva caracteristica Force Default DN. În mod implicit, caracteristica Force Default DN este dezactivată.

    Când activați această caracteristică, agenții sunt restricționate la numerele de apelare implicite (DC) furnizate atunci când se conectează la Agent Desktop. Agenții pentru care nu este specificat un DN implicit pot intra în orice DN. Luați în considerare această setare numai dacă agent DN validare nu este definit într-un profil de agent, în portalul de gestionare ( asigurarea accesului > profiluri deagent).

  • Activați End Call: Utilizați butonul de comutare pentru a activa sau dezactiva caracteristica Terminare apel. În mod implicit, caracteristica Terminare apel este dezactivată.

    Când activați această caracteristică, butonul Sfârșit apare în panoul Control interacțiune din Agent Desktop. Un agent poate face clic pe butonul Sfârșit pentru a încheia un apel vocal cu un client.

  • Activați End Consult: Utilizați butonul de comutare pentru a activa sau dezactiva caracteristica End Consult. În mod implicit, este activată caracteristica End Consult.

    Când activați această caracteristică, butonul End Consult apare în caseta de dialog Consultare solicitare din Agent Desktop. Un agent poate face clic pe butonul Terminare consult pentru a încheia un apel de consultare care a fost inițiat cu un alt agent, în timp ce agentul a fost într-un apel activ cu un client.

Administratorii centrului de contact pot gestiona setările experienței agentului pentru agenți.

Pentru a configura timpul de împachetare automată pentru agenți:

1

Conectați-vă la organizația de clienți la https://admin.webex.com/.

2

Navigați la Setări > > > Pentru servicii > Contact Center > desktop.

3

În secțiunea Experiență agent, introduceți valoarea de împachetare automată în milisecunde în câmpul Interval de împachetare automată. După ce setați intervalul de împachetare automată, Agentul Desktop se termină automat după ce un agent termină o conversație. Luați în considerare această setare numai dacă valoarea Completare automată cu expirare> nu este definită într-un profil deagent în portalul de gestionare ( asigurarea accesului > profiluri de agent > coduri auxiliare).

Următorul tabel afișează valoarea implicită și intervalul permis pentru intervalul de împachetare automată:

Valoare implicită (milisecunde) Valoare minimă (milisecunde) Valoare maximă (milisecunde)

0

60000 (1 minut)

600000 (10 minute)


 

În mod implicit, valoarea de împachetare automată este de 0 milisecunde, indicând faptul că timpul de finalizare nu este configurat. Administratorul trebuie să definească valoarea de împachetare automată.

Administratorii centrului de contact pot gestiona setările de sistem desktop pentru agenți.

Pentru a configura expirarea de recuperare conexiune pierdută pentru agenți:

1

Conectați-vă la organizația de clienți la https://admin.webex.com/.

2

Navigați la Setări > > > Pentru servicii > Contact Center > desktop.

3

În secțiunea Setări sistem, introduceți valoarea de expirare a recuperării în milisecunde în câmpul Expirare recuperare conexiune pierdută. După ce setați expirarea de recuperare conexiune pierdută, un agent se deconectează de la Agent Desktop dacă o întrerupere de rețea durează mai mult decât durata de expirare.

Următorul tabel afișează valoarea implicită și intervalul permis pentru expirarea de recuperare a conexiunii pierdute:

Valoare implicită (milisecunde) Valoare minimă (milisecunde) Valoare maximă (milisecunde)

120000 (2 minute)

120000 (2 minute)

600000 (10 minute)

Administratorii centrului de contact pot gestiona setările de expirare redirecționare fără răspuns (RONA) pentru agenți.

Pentru a configura setările de expirare RONA pentru agenți:

1

Conectați-vă la organizația de clienți din Control Hub.

2

Navigați la Setări > > > Pentru servicii > Contact Center > desktop.

3

În secțiunea de expirare RONA, introduceți valorile de expirare în secunde, pentru canale.

Tabelul afișează valoarea implicită și intervalul permis pentru setările de expirare RONA.

Canale Valoare implicită (secunde) Valoare minimă (secunde)

Valoare maximă (secunde)

Telefonie

18

1

120

Chat

30

1

6000

E-mail

300

1

6000

Social

30

1

6000

4

Faceți clic pe Salvare.