İletişim merkezi yöneticileri temsilciler için ses kanalı özellik ayarlarını yönetebilirler.

Temsilciler için ses kanalı özelliklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1

https://admin.webex.com/ adresinden Müşteri Kuruluşunda oturum açın.

2

Hizmetler > İletişim Merkezi > Ayarlar > Masaüstü'ne gidin.

3

Ses Özellikleri bölümünde aşağıdakileri ayarlayın:

  • Varsayılan DN'yi Zorla Etkinleştir: Varsayılan DN'yi zorla etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesini kullanın. Varsayılan olarak DN'yi Zorla Etkinleştir özelliği devre dışıdır.

    Bu özellik etkinleştirildiğinde, temsilciler Agent Desktop'ta oturum açarken sağlanan varsayılan çevirme numaralarıyla (DN'ler) kısıtlanır. Varsayılan DN'si belirtilmemiş temsilciler herhangi bir DN girebilir. Bu ayar yalnızca Yönetim Portalı'nda (Sağlama > Temsilci Profilleri) temsilci profilinde Temsilci DN Doğrulaması tanımlı değilse dikkate alınır.

  • Çağrı Sonlandırmayı Etkinleştir: Çağrıyı Sonlandır özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesini kullanın. Varsayılan olarak Çağrıyı Sonlandır özelliği devre dışıdır.

    Bu özellik etkinleştirildiğinde, Agent Desktop'ın Etkileşim Kontrolü bölmesinde Sonlandır düğmesi görünür. Temsilciler, müşteriyle yaptıkları sesli aramayı sonlandırmak için Sonlandır düğmesini tıklayabilir.

  • Danışmayı Sonlandırmayı Etkinleştir: Danışmayı Sonlandır özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesini kullanın. Varsayılan olarak Danışmayı Sonlandır özelliği etkindir.

    Bu özellik etkinleştirildiğinde, Agent Desktop'ın Danışma İstekleri iletişim kutusunun üzerinde Danışmayı Sonlandır düğmesi görünür. Temsilciler, müşteriyle aktif çağrı sırasında başka bir temsilcinin başlattığı danışma çağrısını sonlandırmak için Danışmayı Sonlandır düğmesini tıklayabilir.

İletişim merkezi yöneticileri temsilciler için temsilci deneyimi ayarlarını yönetebilirler.

Temsilciler için otomatik toparlama süresini yapılandırmak için:

1

https://admin.webex.com/ adresinden Müşteri Kuruluşunda oturum açın.

2

Hizmetler > İletişim Merkezi > Ayarlar > Masaüstü'ne gidin.

3

Temsilci Deneyimi bölümünde, Otomatik Toparlama Aralığı alanına milisaniye cinsinden otomatik toparlama değerini girin. Otomatik Toparlama Aralığı ayarlandıktan sonra, temsilci bir konuşmayı bitirdikten sonra otomatik olarak Agent Desktop açılır. Bu ayar, yalnızca Yönetim Portalı'ndaki (Sağlama > Temsilci Profillleri > Yardımcı Kodlar) temsilci profilinde < Zaman Aşımlı Otomatik Toparlamavalue> tanımlı değilse dikkate alınır.

Aşağıdaki tabloda, otomatik toparlama aralığı için ayarlanabilecek varsayılanlar ve değer aralıkları gösterilmiştir:

Varsayılan Değer (milisaniye) Minimum Değer (milisaniye) Maksimum Değer (milisaniye)

0

60000 (1 dakika)

600000 (10 dakika)


 

Varsayılan olarak, otomatik toparlama değeri 0 milisaniyeye ayarlanır ve bu değer toparlama süresinin yapılandırılmadığı anlamına gelir. Yöneticinin otomatik toparlama değerini tanımlaması gerekir.

İletişim merkezi yöneticileri temsilciler için masaüstü sistem ayarlarını yönetebilirler.

Temsilciler için kesilen bağlantı kurtarma zaman aşımını yapılandırmak istiyorsanız:

1

https://admin.webex.com/ adresinden Müşteri Kuruluşunda oturum açın.

2

Hizmetler > İletişim Merkezi > Ayarlar > Masaüstü'ne gidin.

3

Sistem Ayarları bölümünde, Kesilen Bağlantı Kurtarma Zaman Aşımı alanına milisaniye cinsinden kurtarma zaman aşımı değerini girin. Kesilen Bağlantı Kurtarma Zaman Aşımı ayarlandıktan sonra, bir ağ kesintisi bu zaman aşımı süresinden daha uzun sürerse temsilcinin Agent Desktop oturumu kapatılır.

Aşağıdaki tabloda, kesilen bağlantı kurtarma zaman aşımı için ayarlanabilecek varsayılan değer ve değer aralıkları gösterilmektedir:

Varsayılan Değer (milisaniye) Minimum Değer (milisaniye) Maksimum Değer (milisaniye)

120000 (2 dakika)

120000 (2 dakika)

600000 (10 dakika)