İletişim merkezi yöneticileri, aracılar için ses kanalı özellik ayarlarını yönetebilir.

Aracılar için ses kanalı özelliklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1

müşteri kuruluşunda oturum açma https://admin.webex.com/.

2

Masaüstü için > Merkezi > Ayarları> '> gidin.

3

Ses Özellikleri bölümünde şunları ayarlayın:

  • Varsayılan DN'yi Zorla:'yi etkinleştir: Varsayılan DN'yi zorla özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesini kullanın. Varsayılan olarak Varsayılana Zorla DN özelliği devre dışıdır.

    Bu özelliği etkinleştirebilirsiniz, aracıların Aracı Masaüstü'ne giriş yaptıklarında sağlanan varsayılan arama numaraları (DN'ler) ile sınırlıdır. Varsayılan bir DN'nin belirtilmemiş olduğu aracılar, herhangi bir DN girilebilir. Bu ayarı, yalnızca Aracı DN Doğrulaması, Yönetim Portalında ( Aracı Profillerini Sağlama) bir aracı profilinde tanımlanmamışsa > düşünebilirsiniz.

  • Çağrıyı Bitir'i etkinleştir: Çağrıyı Bitir özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesini kullanın. Varsayılan olarak Çağrıyı Bitir özelliği devre dışıdır.

    Bu özelliği etkinleştir bitirin , Bitir düğmesi Aracı Masaüstü'nin Etkileşim Kontrolü bölmesinde görünür. Bir aracı, müşteriyle sesli çağrıyı sona erdir için Bitir düğmesine tıklayabilirsiniz.

  • Bitiş Danışmanlık'ı etkinleştirin: Danışmanlık Özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesini kullanın. Varsayılan olarak, Son Danışmanlık özelliği etkindir.

    Bu özelliği etkinleştirtığınızda, Aracı Masaüstü'nüzde Danışmanlık iletişim kutusu'de Sona Er düğmesi görünür. Bir aracı, başka bir aracıyla, aracı müşteriyle etkin bir çağrıdayken başlatılan başvuru çağrısını sona erdir etmek için Danışmanlık'ı Bitir düğmesine tıklayabilirsiniz.

İletişim merkezi yöneticileri, aracılar için aracı deneyimi ayarlarını yönetebilir.

Aracılara otomatik sarmalama zamanlarını yapılandırmak için:

1

müşteri kuruluşunda oturum açma https://admin.webex.com/.

2

Masaüstü için > Merkezi > Ayarları> '> gidin.

3

Aracı Deneyimi bölümünde , Otomatik Sarma Aralığı alanına otomatik sarmalama değerini milisaniye olarak girin. Otomatik Sarma aralığı ayardikten sonra, Aracı Masaüstü bir aracı konuşmada son verdikten sonra otomatik olarak sarmalenir. Bu ayarı, yalnızcaDeğeri Otomatik Olarak Tamamla ayarı> Yönetim Portalında ( Yardımcı Kodlar için Sağlama > Aracı Profilleri >) bir aracı profilinde tanımlanmamışsa göz önünde bulunabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo, otomatik kaydırma aralığı için varsayılan değeri ve izin verilen aralığı gösterir:

Varsayılan Değer (milisaniye) Minimum Değer (milisaniye) Maksimum Değer (milisaniye)

0

60000 (1 dakika)

600000 (10 dakika)


 

Varsayılan olarak, otomatik kaydırma değeri 0 milisaniyedir ve sarmalama zaman ın yapılandırılmamış olduğunu gösteren. Yönetici, otomatik kaydırma değerini tanımlamalı.

İletişim merkezi yöneticileri, aracılar için masaüstü sistemi ayarlarını yönetebilir.

Aracılar için kayıp bağlantı kurtarma zaman aşımını yapılandırmak için:

1

müşteri kuruluşunda oturum açma https://admin.webex.com/.

2

Masaüstü için > Merkezi > Ayarları> '> gidin.

3

Sistem Ayarları bölümünde , Kayıp Bağlantı Kurtarma Zaman Aşımı alanına kurtarma zaman aşımı değerini milisaniye olarak girin. Kayıp Bağlantı Kurtarma Zaman Aşımını ayarlayan bir aracı, ağ kesintisi zaman aşımı süresinden daha uzun sürerse Aracı Masaüstünden çıkış alır.

Aşağıdaki tablo, kayıp bağlantı kurtarma zaman aşımı için varsayılan değeri ve izin verilen aralığı gösterir:

Varsayılan Değer (milisaniye) Minimum Değer (milisaniye) Maksimum Değer (milisaniye)

120000 (2 dakika)

120000 (2 dakika)

600000 (10 dakika)

İletişim merkezi yöneticileri, aracılar için Yanıt Yok (RONA) zaman aşımı ayarlarında Yeniden Yönlendirme'yı yönetebilir.

Aracılara göre RONA zaman aşımı ayarlarını yapılandırmak için:

1

Control Hub'da müşteri kuruluşunda oturum açma.

2

Masaüstü için > Merkezi > Ayarları> '> gidin.

3

RONA zaman aşımı bölümünde , zaman aşımı değerlerini kanallar için saniye olarak girin.

Tabloda, RONA zaman aşımı ayarları için varsayılan değer ve izin verilen aralık ve tabloyu gösterir.

Kanallar Varsayılan Değer (saniye) Minimum Değer (saniye)

Maksimum Değer (saniye)

Telefon

18

1

120

Sohbet

30

1

6000

E-posta

300

1

6000

Sosyal

30

1

6000

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.