Kontaktsenteradministratorene kan administrere funksjonsinnstillingene for talekanal for agenter.

Slik aktiverer eller deaktiverer du talekanalfunksjoner for agenter:

1

Logg på kundeorganisasjonen fra https://admin.webex.com/.

2

Navigere til Tjenester > Kontaktsenter > Innstillinger > Skrivebord.

3

I Stemmefunksjoner seksjon, angi følgende:

  • Aktiver Force Default DN—Bruk av/på-knappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen Force Default DN. Som standard er funksjonen Force Default DN deaktivert.

    Når denne funksjonen er aktivert, er agenter begrenset til deres tilordnede standardoppringingsnumre (DN) når de logger på Agent Desktop. Agenter som ikke er spesifisert en standard DN, kan angi hvilken som helst DN. Denne innstillingen vurderes bare hvis Agent DN-validering er ikke definert i en agentprofil, i administrasjonsportalen (Provisjon > Agentprofiler).

  • Aktiver Avslutt samtale—Bruk av/på-knappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen Avslutt samtale. Som standard er funksjonen Avslutt samtale deaktivert.

    Når denne funksjonen er aktivert, vil Slutt -knappen vises i Interaksjonskontroll-panelet på Agent Desktop. En agent kan klikke på Slutt for å avslutte et taleanrop med en kunde.

  • Aktiver End Consult—Bruk av/på-knappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen Avslutt konsultasjon. Som standard er funksjonen Avslutt konsultasjon aktivert.

    Når denne funksjonen er aktivert, vil Avslutt konsultasjon knappen vises på Rådfør forespørsel dialogboksen på Agent Desktop. En agent kan klikke på Avslutt konsultasjon for å avslutte en konsultasjonssamtale som ble startet med en annen agent, mens agenten var i en aktiv samtale med en kunde.

Kontaktsenteradministratorene kan administrere agentopplevelsesinnstillinger for agenter.

Slik konfigurerer du den automatiske avslutningstiden for agenter:

1

Logg på kundeorganisasjonen fra https://admin.webex.com/.

2

Navigere til Tjenester > Kontaktsenter > Innstillinger > Skrivebord.

3

I Agenterfaring seksjonen, skriv inn den automatiske avslutningsverdien i millisekunder i Autoavslutningsintervall felt. Etter Autoavslutningsintervall er satt, avsluttes Agent Desktop automatisk etter at en agent avslutter en samtale. Denne innstillingen vurderes bare hvis Automatisk avslutning med timeout <verdi> er ikke definert i en agentprofil, i administrasjonsportalen (Provisjon > Agentprofiler > Hjelpekoder).

Følgende tabell viser standardverdien og verdiområdet som kan angis for det automatiske avslutningsintervallet:

Standardverdi (millisekunder) Minimumsverdi (millisekunder) Maksimal verdi (millisekunder)

0

60 000 (1 minutt)

600 000 (10 minutter)


 

Som standard er den automatiske avslutningsverdien satt til 0 millisekunder, noe som indikerer at avslutningstiden ikke er konfigurert. Administratoren må definere den automatiske avslutningsverdien.

Kontaktsenteradministratorene kan administrere stasjonære systeminnstillinger for agenter.

Slik konfigurerer du tidsavbruddet for gjenoppretting av tapt tilkobling for agenter:

1

Logg på kundeorganisasjonen fra https://admin.webex.com/.

2

Navigere til Tjenester > Kontaktsenter > Innstillinger > Skrivebord.

3

I Systeminnstillinger seksjonen, skriv inn tidsavbruddsverdien for gjenoppretting i millisekunder i Tidsavbrudd for gjenoppretting av mistet tilkobling felt. Etter Tidsavbrudd for gjenoppretting av mistet tilkobling er satt, blir en agent logget av Agent Desktop hvis et nettverksavbrudd varer lenger enn tidsavbruddet.

Følgende tabell viser standardverdien og verdiområdet som kan angis for tidsavbrudd for gjenoppretting av tapt tilkobling:

Standardverdi (millisekunder) Minimumsverdi (millisekunder) Maksimal verdi (millisekunder)

120 000 (2 minutter)

120 000 (2 minutter)

600 000 (10 minutter)