Kontaktsenteradministratorene kan administrere innstillingene for talekanalfunksjoner for agenter.

Slik aktiverer eller deaktiverer du talekanalfunksjoner for agenter:

1

Logg inn på kundeorganisasjonen på https://admin.webex.com/.

2

Gå til Tjenester > Kontaktsenter > Innstillinger > skrivebord.

3

Angi følgende under Talefunksjoner :

  • Aktiver fremtving standard DN: Bruk veksleknappen til å aktivere eller deaktivere funksjonen Tving standard DN. Som standard er funksjonen Tving standard DN deaktivert.

    Når du aktiverer denne funksjonen, er agenter begrenset til de klargjorte standard telefonnumrene (DN-ene) når de logger på Agent Desktop. Agenter som det ikke er angitt et standard DN for, kan angi noen DN. Vurder denne innstillingen bare hvis AGENT DN-validering ikke er definert i en agentprofil, i administrasjonsportalen ( Klargjøring > agentprofiler).

  • Aktiver sluttanrop: Bruk veksleknappen til å aktivere eller deaktivere Avslutt samtale-funksjonen. Som standard er Avslutt samtale-funksjonen deaktivert.

    Når du aktiverer denne funksjonen, vises Slutt-knappen i Samhandlingskontroll-ruten på Agent-skrivebordet. En agent kan klikke Avslutt-knappen for å avslutte en taleanrop med en kunde.

  • Aktiver sluttkonsultasjon: Bruk veksleknappen til å aktivere eller deaktivere End Consult-funksjonen. Som standard er End Consult-funksjonen aktivert.

    Når du aktiverer denne funksjonen, vises Avslutt konsultasjon - knappen i dialogboksen Konsultere forespørsel på Agent-skrivebordet. En agent kan klikke Avslutt konsultasjon-knappen for å avslutte en konsultasjonssamtale som ble startet med en annen agent, mens agenten var i en aktiv samtale med en kunde.

Kontaktsenteradministratorene kan administrere agentopplevelsesinnstillinger for agenter.

Slik konfigurerer du automatisk innbrytingstid for agenter:

1

Logg inn på kundeorganisasjonen på https://admin.webex.com/.

2

Gå til Tjenester > Kontaktsenter > Innstillinger > skrivebord.

3

I Agent Experience -delen angir du den automatiske oppbrytingsverdien i millisekunder i feltet Intervall for automatisk oppbryting. Når du har angitt intervallet for automatisk oppfølging, avsluttes agentskrivebordet automatisk etter at en agent avslutter en samtale. Vurder denne innstillingen bare hvis verdien automatisk oppbryting med tidsavbrudd> ikke er definert i en agentprofil i administrasjonsportalen ( Klargjøring > agentprofiler > hjelpekoder).

Tabellen nedenfor viser standardverdien og det tillatte området for intervallet for automatisk oppbryting:

Standardverdi (millisekunder) Minimumsverdi (millisekunder) Maksimal verdi (millisekunder)

0

60000 (1 minutt)

600000 (10 minutter)


 

Som standard er den automatiske oppbrytingsverdien 0 millisekunder, noe som angir at innbrytingstiden ikke er konfigurert. Administratoren må definere den automatiske oppbrytingsverdien.

Kontaktsenteradministratorene kan administrere systeminnstillinger for skrivebord for agenter.

Slik konfigurerer du tidsavbruddet for gjenoppretting av tapt tilkobling for agenter:

1

Logg inn på kundeorganisasjonen på https://admin.webex.com/.

2

Gå til Tjenester > Kontaktsenter > Innstillinger > skrivebord.

3

I delen Systeminnstillinger angir du tidsavbruddsverdien for gjenoppretting i millisekunder i feltet Tidsavbrudd for gjenoppretting av tapt tilkobling. Når du har angitt tidsavbruddet for gjenoppretting av tapt tilkobling, logges en agent av agentskrivebordet hvis et nettverksavbrudd varer lenger enn tidsavbruddsvarigheten.

Tabellen nedenfor viser standardverdien og det tillatte området for tidsavbruddet for gjenoppretting av tapt tilkobling:

Standardverdi (millisekunder) Minimumsverdi (millisekunder) Maksimal verdi (millisekunder)

120000 (2 minutter)

120000 (2 minutter)

600000 (10 minutter)

Kontaktsenteradministratorene kan administrere innstillingene for tidsavbrudd for omadressering ved ikke svar (RONA) for agenter.

Slik konfigurerer du RONA-tidsavbruddsinnstillingene for agenter:

1

Logg inn på kundeorganisasjonen på Control Hub.

2

Gå til Tjenester > Kontaktsenter > Innstillinger > skrivebord.

3

I delen TIDSAVBRUDD for RONA angir du tidsavbruddsverdiene i sekunder for kanalene.

Tabellen viser standardverdien og det tillatte området for RONA-tidsavbruddsinnstillingene.

Kanaler Standardverdi (sekunder) Minimumsverdi (sekunder)

Maksimal verdi (sekunder)

Telefoni

18

1

120

Chatte

30

1

6000

E-post

300

1

6000

Sosial

30

1

6000

4

Klikk på Lagre.