Administratori kontakt centra mogu da upravljaju podešavanjima funkcija glasovnog kanala za agente.

Da biste omogućili ili onemogućili funkcije govornog kanala za agente:

1

Prijavite se u organizaciju kupaca od https://admin.webex.com/.

2

Idite na Usluge > Kontakt centar > Podešavanja > Radna površina.

3

U odeljku Glasovne funkcije podesite sledeće:

  • Omogućite nasilnu podrazumevanu funkciju DN- Koristite dugme za prebacivanje da biste omogućili ili onemogućili podrazumevanu funkciju DN. Podrazumevano, funkcija Podrazumevana sila DN je onemogućena.

    Kada je ova funkcija omogućena, agenti su ograničeni na podrazumevane brojeve biranja (DN) prilikom prijave na radnu površinu agenta. Agenti za koje podrazumevani DN nije naveden mogu da unesu bilo koji DN. Ova postavka se razmatra samo ako validacija agenta DN nije definisana u profilu agenta, na portalu za upravljanje (Provisioning > Agent Profiles).

  • Omogućite završni poziv- Koristite dugme za prebacivanje da biste omogućili ili onemogućili funkciju završnog poziva. Podrazumevano, funkcija Završni poziv je onemogućena.

    Kada je ova funkcija omogućena, taster End se pojavljuje na panelu za kontrolu interakcija na površi agenta. Agent može da klikne na dugme Završi da bi prekinuo govorni poziv sa klijentom.

  • Omogućite funkciju Kraj konsultacije- Koristite dugme za prebacivanje da biste omogućili ili onemogućili funkciju Kraj konsultacije. Podrazumevano je omogućena funkcija Završni konsultantski poziv.

    Kada je ova funkcija omogućena, dugme Kraj konsultacije se pojavljuje u dijaloškom okviru Zahtevi za konsultaciju na površi agenta. Agent može da klikne na dugme Kraj konsultacije da bi prekinuo konsultativni poziv koji je pokrenut sa drugim agentom, dok je agent bio u aktivnom razgovoru sa klijentom.

Administratori kontakt centra mogu da upravljaju podešavanjima za doživljaje agenata.

Da biste konfigurisali vreme automatskog završetka za agente:

1

Prijavite se u organizaciju kupaca od https://admin.webex.com/.

2

Idite na Usluge > Kontakt centar > Podešavanja > Radna površina.

3

U odeljku Agent Experience unesite vrednost automatskog završetka u milisekundama u polje Interval automatskog završetka. Nakon podešavanja Intervala automatskog umotavanja, radna površina agenta se automatski završava nakon što agent završi razgovor. Ovo podešavanje se razmatra samo ako automatsko umotavanje sa istekom vremena <value> nije definisano u profilu agenta, na portalu za upravljanje (Provisioning > Agent Profiles > Pomoćni kodovi).

Sledeća tabela prikazuje podrazumevane vrednosti i opseg vrednosti koje se mogu podesiti za automatski interval završetka:

Podrazumevana vrednost (milisekundi) Minimalna vrednost (milisekundi) Maksimalna vrednost (milisekundi)

0

60000 (1 minut)

600000 (10 minuta)


 

Podrazumevano, automatska vrednost završetka je podešena na 0 milisekundi, što ukazuje da vreme završetka nije konfigurisano. Administrator mora da definiše vrednost automatskog završetka.

Administratori kontakt centara mogu da upravljaju podešavanjima desktop sistema za agente.

Da biste podesili vreme oporavka izgubljene veze za agente:

1

Prijavite se u organizaciju kupaca od https://admin.webex.com/.

2

Idite na Usluge > Kontakt centar > Podešavanja > Radna površina.

3

U odeljku Podešavanja sistema unesite vrednost isteka vremena oporavka u milisekundama u polje Vreme oporavka izgubljene veze. Nakon što je podešeno vreme oporavka izgubljene veze, agent se odjavljuje sa radne površine agenta ako prekid rada mreže traje duže od trajanja isteka.

Sledeća tabela prikazuje podrazumevane vrednosti i opseg vrednosti koje se mogu podesiti za vreme oporavka izgubljene veze:

Podrazumevana vrednost (milisekundi) Minimalna vrednost (milisekundi) Maksimalna vrednost (milisekundi)

120000 (2 minuta)

120000 (2 minuta)

600000 (10 minuta)