Cameralogbestanden verzamelen

Gebruik een van de volgende methoden om cameralogboeken te verkrijgen.

U kunt de logbestanden van de camera verzamelen als u problemen ondervindt met de camera of de cameratoepassing. De verzamelde logboekbestanden worden als gecomprimeerde bestanden opgeslagen op de volgende locaties:

 • Voor Windows:

  C:\Users\<user_ID>\AppData\Roaming\webexdeskcamera

 • Voor Mac OS:

  Macintosh HD:\Users\<user_ID>\Library\Application Support\Cisco Webex Desk Camera

1

Open de Cisco Webex Desk-camera-app.

2

Ga op het tabblad Standaard naar Cameralogboeken.

3

Klik op Verzamelen om logboekverzameling te starten.

4

Klik op Openen om de map te openen waarin de logbestanden worden opgeslagen.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de camera, gebruikt u de Cisco Accessory Hub om cameralogboeken te downloaden voor probleemoplossing. De cameralogboeken worden opgeslagen in de downloadmap die in uw webbrowser is opgegeven.


U kunt alleen Cisco Accessory Hub gebruiken met Google Chrome-versie 68 en hoger.

1

Sluit de camera aan op de computer.

2

Ga naar https://upgrade.cisco.com/accessories in uw webbrowser.

3

Volg de aanwijzingen op het scherm totdat het serienummer van de camera en de firmware-versie worden weergegeven.

4

Klik onderaan op Cameralogboeken ophalen.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw camera met Webex Meetings, gebruikt u de functie Probleemrapport verzenden in Webex Meetings om cameralogboeken vast te leggen voor probleemoplossing.

1

Klik op Help > Probleemrapport verzenden.

2

Kies een probleemtype en de vergadering of sessie waarin u problemen ondervindt.

3

Geef een aantal details op door een beschrijving toe te voegen.

4

Klik op Rapport verzenden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw camera met Webex, kunt u de functie Logbestanden verzenden in Webex gebruiken om cameralogboeken vast te leggen voor het oplossen van problemen.

De logboeken zijn opgeslagen op:

 • Voor Windows:

  C:\Users\\AppData\Local\CiscoSpark\Accessories\current_log.txt

 • Voor Mac OS:

  /Users//Library/Logs/SparkMacDesktop/current_log.txt

1

Klik op uw profielfoto.

2

Kies Help > Logboeken verzenden.