Klanten kunnen hun aankomende afspraken bekijken in hun EMR-portal en op een koppeling klikken die het browsergebaseerde telehealth-bezoek start.

Terwijl ze wachten tot de gezondheid professional deel gaat nemen, kan het goed zijn om zijn of haar video, audio en luidsprekerhardware te testen. De gezondheid professional hoeft ook alleen maar op de opgegeven koppeling te klikken en ze zijn direct verbonden met de geduld.

Webex Instant Connect ondersteunt de volgende browsers:

 • Mac OS

  • Chrome versie 75 en hoger

  • Firefox versie 60 en hoger

  • Safari versie 10 en hoger

 • Windows-besturingssysteem

  • Chrome versie 75 en hoger

  • Firefox versie 60 en hoger

  • Edge

 • iOS versie 13 en later

  • Safari versie 10 en hoger


  Webex Instant Connect wordt niet ondersteund in iOS 15.1 of Safari 15.1.

 • Android

  • Chrome versie 75 en hoger

Zodra u de vergaderingskoppeling opent, opent de overleglobby in uw browser. Voordat u verbinding maakt met uw geduld, kunt u uw video, audio en luidspreker testen om te controleren of alles werkt.


U kunt met meer dan één persoon vergaderen. Webex Instant Connect ondersteunt voor elk overleg maximaal 100 deelnemers.

1

Wanneer u klaar bent om het overleg met de geduld te starten, klikt u op Overleg starten.

Het overleg begint en uw geduld wordt aan de vergadering toegevoegd.
2

Gebruik tijdens het overleg de volgende bedieningselementen voor de vergadering om ervoor te zorgen dat de klant de beste ervaring heeft tijdens hun virtuele bezoek.


 

De meeste van deze bedieningselementen zijn ook beschikbaar voor de patient, tenzij anders vermeld.

 • om uw microfoon te dempen of het dempen op te geven – de microfoon aan- of uit te zetten.

 • om uw video in of uit te schakelen – uw video in- of uitschakelen.

 • om uw scherm te delen – deel uw scherm met de andere deelnemers.

 • Knop Uitbellen (alleen provider) – bel uit naar een extern nummer om een andere deelnemer, een gebarentolk bijvoorbeeld, aan het overleg toe te voegen. Voer het nummer in en klik op Bellen. Gebruik het toetsenblok als u cijfers moet invoeren tijdens het gesprek en klik op Telefoongesprek beëindigen wanneer u klaar bent.


   

  Deze functie is standaard niet ingeschakeld. U moet ook zijn aangemeld bij Webex en u kunt dan gesprekken PSTN voeren om deze functie te gebruiken.

 • om uw videolay-out te wijzigen – Wijzig de videolay-out, vooral als er meer dan 2 deelnemers aan het overleg deelnemen. Kies uit Eén, Prominent of Gelijk.

 • vergadering beëindigen – Providers kunnen ervoor kiezen het overleg te beëindigen voor alle deelnemers, of ze kunnen het overleg verlaten en later opnieuw deelnemen via dezelfde koppeling. Als een gebruiker hier op klikt, verlaat hij of zij het overleg, maar gaat hij verder totdat de provider het beëindigt. U kunt ook later opnieuw met dezelfde koppeling aan het overleg toevoegen

 • deelvenster Deelnemers – hiermee opent u het deelvenster Deelnemers, waar providers deelnemers kunnen bekijken, dempen of verwijderen. Als u een deelnemer wilt verwijderen, klikt u op het weglatingsnaam (...) naast de naam van de deelnemers, klikt u op Verwijderen uit de vergadering en klikt u op Verwijderen om te bevestigen.

 • deelvenster Chatten – hiermee opent u het deelvenster Chatten, waar u berichten kunt verzenden naar de andere deelnemers. Het chatvenster is ook beschikbaar in de overleglobby. Berichten zijn zichtbaar voor iedereen.

 • knop Feedback verzenden (alleen provider) – u kunt feedback verzenden naar een vooraf geconfigureerd e-mailadres.

 • Informatieknop (alleen provider) – vergaderingsinformatie bekijken zoals inbelnummers en vergaderingskoppelingen.

 • netwerkverbinding – geeft de kwaliteit van uw netwerkverbinding aan. Als uw netwerkverbinding wordtverbinding tot stand brengen, verschijnt er een waarschuwingsbericht om u te laten weten over het probleem en de handelingen die u kunt ondernemen om het op te lossen.

 • om uw camera en microfoon te wijzigen – Kies welke camera en microfoon u wilt gebruiken tijdens het overleg.