Cisco Webex Contact Center biedt een toegewijde rol van Contact Center-servicebeheerder waarmee gebruikers de service en licenties van het contactcenter kunnen beheren. Deze rol kan worden toegewezen aan externe beheerders en gebruikers in de klantorganisatie.


Deze rol is aanvullend op alle bestaande rollen die van toepassing zijn op partner- en klantorganisaties, zoals wordt beschreven in het artikel Rollen van organisatieaccounts toewijzen in Cisco Webex Control Hub.

Een Webex Contact Center-beheerder kan deel uitmaken van een klantorganisatie, een partnerorganisatie die uw abonnement beheert of een andere organisatie.

In de volgende tabel worden de specifieke contactcenterbevoegdheden van alle beheersrollen in Control Hub:

Klantorganisatie

Externe organisatie

Partnerorganisatie

Een andere organisatie

Volledige beheerder

 • Kan alle functies van een contactcenter beheren.

 • Kan alle gebruikersbeheeractiviteiten voor een contactcenter uitvoeren, zoals:

  • Gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit de klantorganisatie.

  • Licenties voor het contactcenter toewijzen, bewerken of verwijderen voor gebruikers.

  • De rol van Contact Center-servicebeheerder toevoegen of intrekken voor externe beheerders.

Contact Center-servicebeheerder

 • Kan alle functies van een contactcenter beheren.

 • Kan alle gebruikersbeheeractiviteiten voor een contactcenter uitvoeren, zoals:

  • Gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit de klantorganisatie.

  • Licenties voor het contactcenter toewijzen, bewerken of verwijderen voor gebruikers.

  • De rol van Contact Center-servicebeheerder toevoegen of intrekken voor externe beheerders.

 • Kan alle functies van een contactcenter beheren.

 • Kan gebruikersbeheeractiviteiten voor een contactcenter uitvoeren, zoals:

  • Licenties voor het contactcenter toewijzen, bewerken of verwijderen voor gebruikers.

  • De rol van Contact Center-servicebeheerder toevoegen of intrekken voor gebruikers in de klantorganisatie.

Leveringsbeheerder

N.v.t.

 • Kan alle beheeractiviteiten van het contactcenter uitvoeren die de volledige partnerbeheerder kan uitvoeren.

 • Kan geen gebruikersbeheeractiviteiten uitvoeren en kan alleen de lijst met andere externe beheerders in de organisatie weergeven.

N.v.t.

Alleen-lezen-beheerder

Kan geen toegang krijgen tot de beheerdersinterfaces van het Webex Contact Center in de Control Hub of de Beheerportal.

Kan alleen toegang krijgen tot de beheerdersinterfaces van het Webex Contact Center (Control Hub en de Beheerportal) in Alleen-lezen-modus.


In de overige secties in dit artikel wordt de rol Contact Center-servicebeheerder nader beschreven.

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van wie de rol Contact Center-servicebeheerder kan beheren, en de belangrijkste punten die voor deze rol in acht moeten worden gehouden:


 • U kunt de rol van Contact Center-servicebeheerder niet toewijzen aan een volledige beheerder of een Alleen-lezen-beheerder.

 • Voor het toewijzen van de rol Contact Center-servicebeheerder moet een gebruiker een Premium Agent-licentie hebben voor Webex Contact Center.

Klantorganisatie

Externe organisatie

Partnerorganisatie

Een andere organisatie

Volledige beheerder

Kan de rol Contact Center-servicebeheerder toewijzen aan:

 • Een andere Contact Center-gebruiker in de klantorganisatie

 • Een externe gebruiker


   
  • Webex Contact Center biedt geen ondersteuning voor het toevoegen van een externe gebruiker als Contact Center-servicebeheerder als de Contact Center-service is ingeschakeld in de organisatie van de gebruiker.

  • U kunt de rol van Contact Center-servicebeheerder niet toewijzen aan een externe gebruiker van een leverende partnerorganisatie.

  • U kunt de rol Alleen-lezen-beheerder, volledige beheerder of Contact Center-servicebeheerder toewijzen aan een externe gebruiker op één tijdstip. U kunt niet meer dan een van deze rollen tegelijk toewijzen aan een externe gebruiker.

Kan de rol van Contact Center-servicebeheerder toewijzen aan een andere Contact Center-gebruiker in de klantorganisatie.

Contact Center-servicebeheerder

Kan de rol van Contact Center-servicebeheerder toewijzen aan een andere Contact Center-gebruiker in de klantorganisatie.


 

U kunt de rol Contact Center-servicebeheerder niet toewijzen aan een andere externe gebruiker. U kunt de rol alleen aan een gebruiker in de klantorganisatie toewijzen.

Meer informatie over het toewijzen van rollen aan een Contact Center-gebruiker vindt u in het artikel Manieren om gebruikers toe te voegen voor Cisco Webex Contact Center.

Als Contact Center-servicebeheerder kunt u specifieke beheeractiviteiten voor Contact Center uitvoeren via Control Hub , zoals wordt beschreven in de volgende secties.

Webex Contact Center instellen

Nadat een volledige beheerder de wizard Services installeren heeft voltooid, kunt u de volgende stappen uitvoeren om de tenant te configureren. Open de Cisco Webex Contact Center-kaart en klik op Cisco Webex Contact Center instellen in de instellingen om de tenant te configureren.


 • Als Contact Center-servicebeheerder hebt u geen toegang tot de wizard Services installeren.

 • U kunt geen Webex Contact Center-chatservices instellen voor de klant. Als de klant de chatservices wil gebruiken, moet u ervoor zorgen dat een volledige beheerder van de klantorganisatie zich bij de instellingenpagina aanmeldt en op Cisco Webex Contact Center instellen klikt om chatservices in te stellen.

Gebruikersbeheer

In het menu Beheer > Gebruikers kunt u Contact Center-gebruikers beheren.

Alle gebruikers

In het tabblad Alle kunt u de lijst met alle gebruikers in uw organisatie weergeven, met inbegrip van gebruikers van andere services.

Als u de e-mail voor gebruikersactivering opnieuw wilt verzenden naar een gebruiker die niet is geverifieerd, klikt u op de knop met puntjes en klikt u vervolgens op Uitnodiging opnieuw verzenden.


 • U kunt geen nieuwe gebruiker aan de organisatie toevoegen.

 • U kunt geen gebruikers uit de organisatie activeren, deactiveren of verwijderen.

U kunt toegang krijgen tot de gegevens, services en rollen van een gebruiker door op de corresponderende rij te klikken.

 • Klik op Gebruikers > Details om de details van de gebruiker weer te geven. De gebruikersdetails zijn Alleen-lezen voor de Contact Center-servicebeheerder.

 • Klik op Services > Bewerken om de configuratie van de Contact Center-service en de licentiegegevens voor de gebruiker bij te werken.

 • Klik op Rollen en beveiliging > Beheerdersrollen om de beheerdersrollen voor de gebruiker weer te geven. U kunt alleen de rol van Contact Center-servicebeheerder toewijzen of intrekken voor een gebruiker.

Gebruikers beheren

Klik op het tabblad Alle van de pagina Gebruikers op Gebruikers beheren om bestaande gebruikersgegevens te wijzigen.

 • Klik op Handmatig gebruikers aanpassen om de licentiegegevens van het Contact Center en de bijbehorende rollen voor gebruikers handmatig bij te werken.

 • Klik op Gebruikers met CSV wijzigen om de informatie bij te werken door een .csv-bestand te importeren.


U kunt alleen de kolommen Webex Contact Center Premium en Webex Contact Center Standard in het CSV-sjabloon instellen op WAAR of ONWAAR.

Beheerders

Op de pagina Gebruikers klikt u op het tabblad Beheerders om de lijst met beheerders weer te geven met de rol van Webex Contact Center-beheerder.


Als Contact Center-servicebeheerder kunt u alleen andere gebruikers van Contact Center-servicebeheerders weergeven. U kunt geen volledige beheerders of beheerders van andere services in de organisatie weergeven.

Als u de Contact Center-service en -licentiegegevens en de rol van Contact Center-servicebeheerder voor een beheerder wilt weergeven en bijwerken, klikt u op de corresponderende rij.

Externe beheerders

Op de pagina Gebruikers klikt u op het tabblad Externe beheerders om de lijst met externe beheerders weer te geven met de rol Contact Center-servicebeheerder. Op dit tabblad wordt de lijst met beheerders van partnerorganisaties en externe beheerders weergegeven die expliciet zijn uitgenodigd door de klantbeheerder.

Als Contact Center-servicebeheerder kunt u geen externe beheerders weergeven met andere rollen dan die van Contact Center -servicebeheerder.

U kunt de volgende activiteiten uitvoeren op het tabblad Externe beheerders:

 • Als u de rol Contact Center-servicebeheerder voor een externe beheerder wilt weergeven en bijwerken (verwijderen), klikt u op de corresponderende rij.

 • Als u een externe gebruiker wilt toevoegen en de rol van Contact Center-servicebeheerder wilt toewijzen aan de gebruiker, klikt u op Externe beheerder toevoegen.


  • Als u een externe beheerder bent met de rol Contact Center-servicebeheerder, kunt u geen andere externe Contact Center-servicebeheerder aan de organisatie toevoegen.

  • U kunt de rol Contact Center-servicebeheerder niet toewijzen aan een externe gebruiker die afkomstig is van een leverende partnerorganisatie.

Klantaccount beheren

Klik op het menu Beheer > Account om de accountpagina van uw organisatie weer te geven.

U kunt de gegevens van uw organisatieaccount weergeven op het tabblad Info. Op het tabblad Abonnementen kunt u het Contact Center-licentiegebruik en de proef- en abonnementsgegevens voor uw organisatie weergeven.

Problemen oplossen

Klik op het menu Bewaking > Problemen oplossen om de status van Webex-services en de lijst met ondersteuningsbronnen weer te geven.

Klik op een Webex-service om de servicestatus weer te geven.

De Contact Center-servicebeheerder kan naast de hierboven genoemde mogelijkheden alle andere Contact Center-configuraties op Control Hub en de Beheer portal uitvoeren.

Meer informatie over het configureren van Webex Contact Center vindt u op de startpagina van Cisco Webex Contact Center.