Można łatwo wdrażać i konfigurować Cisco Webex Room Phone. Podłącz telefon do sieci, zaczekaj na włączenie urządzenia i wprowadź informacje, gdy pojawią się monity. Jeśli proces uaktywniania nie rozpocznie się, należy ręcznie wprowadzić odpowiednie informacje.


Zalecamy podłączenie telefonu do wyświetlacza HDMI, dzięki czemu można uzyskać pełne korzyści z tego urządzenia. Podczas podłączania do ekranu HDMI lub komputera należy używać wyłącznie dołączonych kabli HDMI. Nie należy używać żadnego innego kabla ani adaptera.

Cisco Webex Room Phone obsługuje następujące opcje sterowania połączeniami:

 • Połączenie Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) Calling—Używasz Unified CM do kontroli połączeń i zarządzania urządzeniami. Dodajesz telefon do Unified CM i aktywujesz swoje funkcje i usługi.

 • Unified CM Calling z Control Hub — używasz Unified CM do kontroli połączeń i Cisco Webex Control Hub do zarządzania urządzeniami. Dodajesz telefon do Unified CM, tworzysz obszary robocze w Cisco Webex Control Hub i generujesz kod aktywacyjny.

 • Cisco Webex Calling z Control Hub — używasz Control Hub do zarządzania urządzeniem i udostępniania Webex Calling w celu kontrolowania połączeń. Tworzysz przestrzeń roboczą w Cisco Webex Control Hub i generujesz swój kod aktywacyjny.

Za pomocą łącznika Cisco Webex Devices Connector można wdrażać zbiorcze połączenia do Cisco Webex Control Hub. Do wdrożenia zbiorczego programu Cisco Unified Communications Manager ( Unified cm ) służy narzędzie administracji zbiorczej (BAT).

W poniższej tabeli znajduje się lista funkcji dostępnych dla każdej opcji.

Tabela 1. Cisco Webex Room Phone - Cechy

Funkcje

Połączenie z systemem Unified CM

Cisco Webex Calling z Control Hub

Połączenie z rozwiązaniem Control Hub za pomocą programu Unified CM

Opis

Udostępnianie kabli — w trakcie połączenia lub spotkania

Tak

Tak

Tak

Umożliwia użytkownikom udostępnianie zawartości ekranu komputera przenośnego na telefon przy użyciu kabla HDMI podczas spotkania.

Udostępnianie kabli — poza kontaktem lub spotkaniem

Tak

Tak

Tak

Umożliwia użytkownikom udostępnianie treści z ekranu laptopa za pomocą kabla HDMI.

Kalendarz i jeden przycisk do naciśnięcia

Nie

Tak

Tak

Umożliwia użytkownikom wyświetlanie zaplanowanych Webex Meetings i dołączanie do jednego dotknięcia.

Historia połączeń i prognozowane Wybieranie

Tak

Tak

Tak

Umożliwia użytkownikom łatwe nawiązywanie połączeń.

Historia połączeń — zawiera listę ostatnich 25 połączeń; wybierz z listy.

Przewidywane Wybieranie — podczas wpisywania numeru telefonu lub wyszukiwania w książce telefonicznej wyniki zmieniają się w zależności od zapytania.

Rozszerzone funkcje Cisco Webex Meetings'

Nie

Tak

Tak

Umożliwia użytkownikom uczestniczenie w rozszerzonych Cisco Webex Meetings w celu korzystania z następujących funkcji:

 • Powiadomienia o spotkaniach — użytkownik otrzymuje powiadomienie przed rozpoczęciem spotkania.

 • Lobby — Uczestnicy oczekują na rozpoczęcie spotkania w wirtualnej poczekalni.

 • Lista uczestników — lista osób w ramach uczestnictwa.

 • Aktywny głośnik — gdy uczestnik odmówi, pojawi się na niej podświetlona ikona.

Integracja wideo Cisco Webex dla Microsoft Teams

Tak

Tak

Tak

Umożliwia użytkownikom planowanie spotkań Microsoft Teams i dołączanie do nich.


 

Jeden z przycisków do pchania nie jest obsługiwany w przypadku połączeń z systemem Unified CM.

Cyfrowe ekrany informacyjne (Digital Signage)

Nie

Tak

Tak

Pozwala użytkownikowi zobaczyć niestandardowe treści na ekranie wyświetlacza HDMI, takie jak ogłoszenia firmowe.

Książka telefoniczna'

Nie

Tak

Tak

Pozwala użytkownikowi zadzwonić do współpracownika z katalogu firmy.

Udostępnianie gościa

Nie

Tak

Tak

Umożliwia użytkownikowi udostępnianie zawartości bez konta Cisco Webex.

Zawieszanie i wznawianie.

Tak

Nie

Tak

Umożliwia użytkownikowi zawieszenie aktywnego połączenia, a następnie wznowienie połączenia, gdy jest gotowy.

Parowanie zbliżeniowe

Nie

Tak

Tak

Umożliwia użytkownikowi Podłączanie telefonu do Webex.

Udostępnianie bezprzewodowe za pomocą Webex .

Nie

Tak

Tak

Umożliwia użytkownikowi współpracę ze współpracownikami poprzez udostępnianie informacji bez kabla HDMI.

Wdrożenie Cisco Webex Room Phone do Cisco Webex Control Hub dla Cisco Webex Calling with Control Hub lub dla Unified CM Calling with Control Hub.

Przed rozpoczęciem

W przypadku korzystania z zapory należy upewnić się, że telefon może dostać się do Cisco Webex Control Hub. Jeśli zapora blokuje telefon, urządzenie nie będzie aktywne, a Czerwona kropka (ikona)na ekranie głównym telefonu jest wyświetlana czerwona kropka. Ten rodzaj komunikatu o błędzie nie pojawia się w dzienniku komunikatów o stanie.

  Komenda lub działalność Przeznaczenie
1

Cisco Unified Communications Manager (Unified CM). Skonfiguruj funkcje i usługi.

Konfiguruje system Unified CMdo rejestracji telefonu oraz dodaje funkcje i usługi. Ten krok jest przeznaczony wyłącznie dla połączeń z systemem Unified CM z wdrożeniem Control Hub.

2

Utwórz obszar roboczy, dodaj swój kalendarz i Dodaj usługę telefoniczną. Wygeneruj kod aktywacyjny.

Konfiguruje obszary robocze Control Hub dla telefonu i umożliwia zarejestrowanie telefonu po połączeniu się z siecią.

Wybierz opcję obsługi połączenia zgodną z modelem wdrożenia:

 • Darmowe rozmowy — wybierz tę opcję, aby korzystać z Unified CM Calling z Control Hub.

 • Cisco Webex Calling z Control Hub — wybierz tę opcję dla połączeń Webex Callaing.

Można także dodać usługę kalendarzową. Jest to opcjonalny krok, jednak ten składnik jest bardziej przydatny dla wielu użytkowników.

3

Podłącz telefon do sieci i pozwól na jego zasilanie.

Umożliwia włączanie i uruchamianie procesu rejestracji.

4

Dodatkowego Skonfiguruj ustawienia sieci.

Jeśli wdraża się ręcznie, można ustawić ustawienia protokołu IPv4, DNS, VLAN lub serwera proxy.

5

Wybierz usługę telefoniczną.

Usługą połączeń jest opcja dzwonienia. Dotknij Cisco Webex.

6

Wprowadź kod aktywacyjny.

Potwierdzenie, że telefon ma uprawnienia do rejestracji na serwerze.

7

Poczekaj 30 sekund na rozpoczęcie uaktualniania oprogramowania sprzętowego telefonu.

Umożliwia uaktualnienie oprogramowania sprzętowego telefonu do najnowszej wersji. Dotknij opcji Odłóż, aby opóźnić uaktualnienie do późniejszego czasu.

8

Dostosowywanie ekranu.

Umożliwia ustawienie na telefonie strefy czasowej. Jeśli telefon łączy się z ekranem wyświetlacza, dostosuj obraz, aby był wyraźny.

9

Wybierz usługę telefoniczną.

To jest tylko dla wdrożenia do Unified CM Calling z Control Hub. Dotknij opcji Cisco UCM.

Połączenie Unified CM z Control Hub polega na połączeniu lokalnego wdrożenia z funkcjami opartymi na chmurach firmy Cisco. Program Cisco Unified Communications Manager (Unified Communications Manager) służy do sterowania połączeniami i zarządzania połączeniami, łącznie z usługą DNS i pulami urządzeń. Można jednak korzystać z Cisco Webex Control Hub w celu włączania funkcji opartych na chmurach, takich jak podpisywanie cyfrowe i integracja z kalendarzem .

Do rozłączenia telefonu system jest wdrażany zarówno w programie Cisco Webex Control Hub, jak i w programie Unified Communications Manager. Końcowym krokiem jest dodanie do telefonu innej usługi.

Przed aktywacją telefonu utwórz swoje obszary robocze w Cisco Webex Control Hub i wygeneruj kod aktywacyjny.

1

W widoku nabywca w https://admin.webex.com przejdź do obszaru roboczy, a następnie kliknij przycisk dodaj obszar roboczy.

2

Wprowadź nazwę miejsca.

3

(Opcjonalne) Dostosowywanie obszarów roboczych o dyspozycyjność, rodzaj lub awatar.

4

Kliknij przycisk Dalej.

5

Wybierz opcję urządzenie urządzenia Cisco Webex Roomi kliknij przycisk dalej.

Tylko jedno pomieszczenie lub urządzenie biurkowe może mieć pojedynczą spację.

6

Wybierz usługę połączenia.

 • Darmowe rozmowy — wybierz tę opcję, aby korzystać z Unified CM Calling z Control Hub. Użytkownicy dokonują i odbierają połączenia w przypadku sparowania z Webex lub bezpośrednio przy użyciu SIP. Wszystkie połączenia pozostają w siedzibach, które nie zostały wprowadzone za pośrednictwem Webex.

 • Cisco Webex Calling— wybierz tę opcję, aby nawiązać połączenie Webex. Nie przypisano numeru.

7

(opcjonalne) W celu przełączenia się do usługi kalendarza użytkownicy mogą używać jednego klawisza do wypchnięcia (OBTP) na tym urządzeniu Kliknij przycisk Dalej.

8

Po przełączeniu w usłudze kalendarza wprowadź lub wklej adres e-mail skrzynki pocztowej kalendarza dla urządzenia biurowego. Jest to adres e-mail, który służy do planowania spotkań.

 • W przypadku urządzeń, które zostaną zaplanowane w Kalendarzu Google, wprowadź adres e-mail zasobu Google z sieci G 2007 (> kalendarza ). Więcej informacji można znaleźć w tematach dotyczących zasobów kalendarza (pokojów itp .).

 • W przypadku urządzeń, które zostaną zaplanowane w programie Microsoft Exchange lub pakiecie Office 365, wprowadź adres e-mail pokoju. Więcej informacji można znaleźć w części Tworzenie skrzynek pocztowych pokojów i zarządzanie nimi .

9

Kliknij przycisk Dalej.

10

Aktywuj urządzenie przy użyciu podanego kodu.

Po podłączeniu Cisco Webex Room Phone do sieci rozpocznie się proces uruchamiania telefonu. Telefon włączy się i wyświetli się ekran startowy.

Jeśli korzystasz z wtryskiwacza zasilającego, monitoruj wskaźnik wskaźnika iniektora, aby uzyskać status sieci. Ciało zielonego zielonego światła oznacza prawidłowe połączenie IEEE 802.3 o wymaganym załadowaniu mocy. Migający żółty sygnalizator oznacza nieprawidłowe urządzenie zasilacza. Migające światło zielone oznacza, że wtryskiwacz nie wykrywa obciążenia elektrycznego.

Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie Cisco Webex Room Phone — wprowadzenie, który jest dostarczany z telefonem.

Przed rozpoczęciem

Wybierz źródło zasilania odpowiadające potrzebom użytkownika:

 • Technologia zasilania w sieci Ethernet (PoE) — dla administratorów, którzy wymagają spójnego źródła zasilania, ale powinni mieć tylko jeden kabel. Upewnij się, że port RJ-45 obsługuje PoE.

 • Ethernet z programem Cisco Aironet do zasilania lub innego niż PoE — dla administratorów, którzy wymagają wydajnego źródła zasilania i zajmują miejsce na inny kabel.

Odszukaj ekranowy kabel HDMI dołączony do urządzenia. Kable są kolorem kodowanym w celu łatwego rozpoznawania i odpowiadają kartom kolorów w portach telefonu. Obraz na wyświetlaczu z 26-metrowym (8-metrowym) ekranem znajduje się na czerwono. Na końcu kabla komputerowego 9,8-nożnego (3-metrowego) znajduje się niebieska karta.


Jeśli korzystasz z trybu gotowości, zwróć uwagę na następujące ograniczenia:

 • Stan gotowość wymaga sterowania elektroniką sprzętową (CEC), dzięki czemu urządzenie jest podłączone do portu wideo obsługującego połączenia HDMI-CEC.

 • Niektóre wyświetlacze HDMI obsługują port HDMI-CEC, ale nie obsługują trybu czuwania.

 • Nie należy wdrażać koncentratora sieciowego między ekranem wyświetlacza a urządzeniem.

 • Może być konieczne włączenie trybu czuwania na ekranie wyświetlania i skonfigurowanie ustawień funkcji w Cisco Webex Control Hub.

1

Podłącz telefon do sieci.

 • Jeśli korzystasz z PoE:
  1. Podłącz kabel Ethernet do portu LAN.

  2. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do portu RJ-45 z tyłu telefonu.

 • Jeśli nie używasz PoE:
  1. Podłącz przewód zasilający urządzenia Cisco Aironet Power Injector do gniazdka elektrycznego.

  2. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do iniektora.

  3. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu sieci LAN, a drugi koniec do danych portu wtryskiwacza.

  4. Połącz port RJ-45 z tylnej strony telefonu z danymi i wyłącz port wtryskiwacza.

2

Podłącz kabel na wyświetlaczu HDMI do portu ekranu w telefonie.

3

Podłącz kabel HDMI do portu HDMI na wyświetlaczu.

4

Podłącz kabel HDMI komputera do portu komputera w telefonie.

5

Podłącz kabel HDMI komputera do portu HDMI komputera.

Możesz skonfigurować ustawienia sieci telefonicznej z menu startowego podczas wdrażania urządzenia. W razie konieczności można skonfigurować ustawienia protokołu IPv4, DNS, VLAN lub serwera proxy po wdrożeniu. Można na przykład skonfigurować statyczny adres IP lub hosta proxy.

W poniższej tabeli opisano pola znajdujące się w menu Ustawienia sieciowe.

Tabela 2. Menu Konfiguracja sieci

Trasy

Typ

Opis

Użycie DHCP

Wył

Wł. (domyślnie)

Umożliwia włączenie lub wyłączenie usługi DHCP.

W przypadku protokołu DHCP , w którym jest ustawiona wartość on , adres IP jest przypisywany przez serwer DHCP.

Adres IP można przypisać do wartości wyłączonej przez serwer DHCP.

Adres IPv4

Ciąg

Adres protokołu internetowego (IP) telefonu.

Jeśli przypiszesz adres IP za pomocą tej opcji, musisz również przypisać maskę podsieci, system nazw domen (DNS) i domyślny router. Zobacz opcje Maska podsieci i Router domyślny w tej tabeli.

Maska podsieci

Ciąg

Adresy IP dotyczące maski podsieci, jeśli sieć ma podsieć, i używa maski bitowej, aby zidentyfikować prefiks routingu.

Gateway

Ciąg

Adres IP routera pełniącego funkcję hosta przekazującego do innych sieci.

DNS ( ang. Domain Name Service)

Ciąg

Nazwa domeny, w której znajduje się telefon, w systemie DNS (ang. Domain Name System, system nazw domen).

Adres DNS 1

Ciąg

Wprowadź adres IP serwera DNS.

Adres DNS 2

Ciąg

Wprowadź adres IP serwera DNS.

Adres DNS 3

Ciąg

Wprowadź adres IP serwera DNS.

VLAN

Automatyczna negocjacja (domyślnie)

Ręcznie

Wył

Pomocnicza wirtualna sieć lokalna (ang. Virtual Local Area Network, VLAN) skonfigurowana w przełączniku Cisco Catalyst, do której należy telefon.

Proxy

Wyłączone (domyślne)

Adres IP lub nazwa hosta serwera proxy.

Skonfiguruj serwer proxy przed skonfigurowaniem ustawień urządzenia.

Port proxy

Ciąg

Przypisany port na hoście proxy.

Nazwa użytkownika

Ciąg

Administracyjna nazwa użytkownika wymagana do uwierzytelnienia na hoście proxy.

Hasło

Ciąg

Hasło administracyjne wymagane przy uwierzytelnianiu na hoście proxy.

IEEE 802.1X

Przełącz

Po włączeniu telefon korzysta z uwierzytelniania 802.1X, aby żądać dostępu do sieci i uzyskiwać do niej dostęp.

1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij ikony ustawienia na liście opcji menu.

3

Przewiń w dół i dotknij opcji system Połączenie sieciowe.

4

Dotknij opcji Otwórz ustawienia sieci Ethernet i przejrzyj lub Zmień ustawienia sieci.

5

Po skonfigurowaniu ustawień Uruchom ponownie telefon.

Dodaj drugą usługę w przypadku wdrażania programu Unified CM z Control Hub. Jeśli została dodana niepoprawna, można także zmienić usługę.

Czerwona kropka Czerwona kropka (ikona)obok usługi połączenia wskazuje na błąd. Zielona kropka Zielona ikona połączeniawskazuje usługę funkcjonalnego połączenia.

Przed rozpoczęciem

W zależności od wdrożenia może być wymagany jeden z następujących elementów:

 • Kod aktywacyjny — do rejestracji w Cisco Webex Control Hub.

 • Wpisz adres IP serwera TFTP, którego ma używać program Cisco Unified Communications Manager.

1

Dotknąć w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij opcji ustawienia > Aktywacja urządzenia.

3

Dotknij usługi połączenia.

 • Cisco Webex — tę opcję należy wybrać w przypadku połączeń Cisco Webex Calling z Control Hub.
 • Cisco UCM — wybierz tę opcję dla połączeń Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) lub połączeń Unified CM Calling z Control Hub.

Cisco Webex Video Integration for Microsoft Teams umożliwia użytkownikom dołączanie się do spotkań Microsoft Teams z własnego telefonu.

Dzięki tej integracji urządzenie obsługuje następujące funkcje:

 • Jeden przycisk do dołączenia do spotkań programu MS Teams.

 • Udostępniaj treści na spotkaniach MS Teams za pomocą kabla HDMI.

 • Umożliwia wyświetlenie udziału zdalnego inicjowanego przez innych uczestników spotkań w ramach programu MS Teams .

 • Wyświetl listę uczestników spotkania zawierającą status wyciszenia i udostępniania każdej osoby. Aktywny głośnik nie jest wyświetlany.

Poinformowanie użytkowników o następujących pozycjach:

 • Mogą oni planować spotkanie Microsoft Teams z programu Outlook na spotkaniach zespołów Microsoft Teams lub Microsoft Teams bezpośrednio.

 • Jeśli dodasz do zaproszenia kalendarz własny lub przekazano je do skrzynki pocztowej skonfigurowanej dla swojego urządzenia, mogą oni dołączyć do telefonu za pomocą jednego klawisza do dołączenia.

 • Mogą również dołączyć się, wybierając adres wideo IVR i wprowadzając Identyfikator konferencyjny VTC z zaproszenia na spotkanie lub wybierając identyfikator URI wymieniony na liście Zmienianie VTC wybierania numerów.

Microsoft Teams ma następujące wymagania:

 • Dzierżawa Microsoft 365 z kontami Microsoft Teams dla użytkowników w organizacji

 • Aktywna organizacja Cisco Webex

 • Licencje dla każdego urządzenia

Dodatkowe informacje można znaleźć w https://help.webex.com/en-us/nffx8kj/Deploy-the-Cisco-Webex-Video-Integration-for-Microsoft-Teams.

Można łatwo wdrażać i konfigurować telefon Cisco Webex Room Phone. Jeśli nie masz problemów z aktywacją urządzenia, Skorzystaj z informacji podanych w poniższej tabeli.

Tabela 3. Potencjalne problemy z wdrożeniem

Scenariusz

Przyczyna

Rozwiązania

Uwagi

Czerwona kropka (ikona)W lewym górnym rogu ekranu głównego telefonu zostanie wyświetlona czerwona kropka.

Czerwona kropka wskazuje problem z usługą połączenia.

Dotknij czerwonej kropki i skonfiguruj usługę połączenia.

Czerwona kropka (ikona)W lewym górnym rogu ekranu głównego telefonu zostanie wyświetlona czerwona kropka.

Jeśli wdrożysz usługę Cisco Webex Calling z Control Hub lub Unified CM Calling z Control Hub, zapora może zablokować połączenie z Cisco Webex Control Hub.

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z otwartym portem na routerze.

Ten rodzaj komunikatu o błędzie nie pojawia się w dzienniku komunikatów o stanie.

Czerwona kropka (ikona)W lewym górnym rogu ekranu głównego wyświetlana jest czerwona kropka.

Telefon wymaga adresu DNS (Domain Name System).

Wprowadź adres DNS w polu Ustawienia sieciowe.

Ten rodzaj komunikatu o błędzie nie pojawia się w dzienniku komunikatów o stanie.

W komunikatach o stanie jest wyświetlany następujący komunikat o stanie:

UTC dhclient-script: W: eth0 => received reason: STOP

Urządzenie wymaga adresu IP z serwera DHCP.

Sprawdź konfigurację serwera DHCP lub skonfiguruj statyczny adres IP.