• Po wykonaniu tych czynności, aby zaktualizować licencję istniejącego użytkownika, należy zsynchronizować użytkowników z portalem zarządzania Webex Contact Center na Webex Control Hub. Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia i kliknij Synchronizuj użytkowników.

 • Upewnij się, że licencje są zaktualizowane w Portalu zarządzania - moduł Użytkownicy.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli próbujesz dodać użytkowników, którzy w przeszłości użyli swojego adresu e-mail do utworzenia próbnego konta Webex, usuń ich organizację przed dodaniem ich do organizacji klienta.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do zakładki Użytkownicy, a następnie kliknij Zarządzaj użytkownikami.

2

Wybierz opcję Ręczne dodawanie lub modyfikowanie użytkowników.

3

Dodatkowego Jeśli wysyłasz automatycznie powitalną wiadomość e-mail, kliknij przycisk dalej.

4

Wybierz jedną z poniższych opcji i kliknij Dalej:

 • Wybierz opcję Adres e-mail i podaj maksymalnie 25 adresów e-mail.
 • Wybierz opcję Imiona i adresy e-mail , a następnie wpisz maksymalnie 25 imion i adresów e-mail.
5

Wybierz opcję Contact Center i wybierz typ licencji do przypisania:

 • W przypadku standardowego agenta wybierz opcję Standardowy Agent.
 • W przypadku licencji agenta Premium dostępne są następujące opcje:

  • W przypadku agenta wybierz opcję Agent.

  • W przypadku przełożonego wybierz opcję Przełożony.

  • Administrator:

   • W przypadku nowego użytkownika należy najpierw utworzyć użytkownika z licencją Agenta Premium i na stronie szczegółów użytkownika wybrać Role administratora > Pełne uprawnienia administratora.

   • W przypadku istniejącego użytkownika wybierz go na stronie szczegółów użytkownika, a następnie wybierz kolejno opcje Role administratora > Pełne uprawnienia administratora.

   • Aby usunąć uprawnienia administratora, wybierz kolejno opcje Role administratora > Brak uprawnień administratora.

6

Kliknij na Zapisz

Do każdej osoby wysyłany jest e-mail z zaproszeniem do dołączenia.

7

Przejrzeć stronę podsumowującą przetworzone rekordy i kliknąć Zakończ.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli masz więcej niż jeden plik CSV dla swojej organizacji, prześlij plik. Po zakończeniu zadania możesz przesłać kolejny plik.


Niektóre edytory arkuszy kalkulacyjnych usuwają znak + z komórek po otwarciu pliku .csv. W celu wprowadzenia aktualizacji w formacie CSV należy użyć edytora tekstu. Jeśli korzystasz z edytora arkuszy kalkulacyjnych, upewnij się, że format komórki został ustawiony na tekstowy, a następnie dodaj wszystkie znaki +, które zostały usunięte.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy, kliknij Zarządzaj użytkownikami i wybierz Dodaj CSV lub zmień użytkowników.

2

Kliknij przycisk Eksportuj, aby pobrać plik i wprowadzić informacje o użytkowniku w nowym wierszu w pliku CSV w celu skonfigurowania jednej z tych licencji:

 • Dla agenta standardowego ustaw kolumnę Webex Contact Center Standard na TRUE
 • W przypadku Agenta Premium ustaw kolumny Webex Contact Center Premium na TRUE. Do użytkownika zostaje przypisana rola agenta.


   

  Jeśli obie kolumny Standard i Premium są ustawione na FALSE, to licencja Webex Contact Center zostanie usunięta.

 • Aby zapewnić rolę Nadzorcy lub Administratora, należy zaktualizować role ręcznie, jak wspomniano w powyższym artykule Ręczne dodawanie użytkowników w programie Cisco Webex Control Hub.

3

Kliknij przycisk Importuj, a następnie wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.

4

Po wczytaniu pliku CSV przewiń listę i wybierz opcję Dodaj tylko usługi albo Dodaj lub Usuń usługi, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

5

Po zakończeniu importu zamknij okno dialogowe Zadania.

6

Teraz należy zaktualizować atrybuty użytkownika w portalu zarządzania. Zaloguj się do portalu zarządzania i przejdź do opcji Konfiguracja > Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

Więcej informacji na temat masowego przesyłania można znaleźć w sekcji Prześlij szablon aktualizacji agenta w dokumencie Portal zarządzania Cisco Webex Contact Center – pomoc online.