Zamawianie i konfiguracja

Firma Cisco zaleca, aby czynności te zostały ukończone przez administratorów partnerów:

  1. Aby złożyć zamówienie na Cisco Webex Contact Center w Cisco Commerce Workspace (CCW) , patrz Przewodnik zamawiania Cisco Webex Contact Center i Przewodnik zamawiania Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center na stronie https://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html.

  2. Aby utworzyć lokatora Cisco Webex Contact Center dla zamówienia CCW, zobacz artykuł Utworzenie zamówienia Cisco Webex Contact Center dla klienta.

  3. Aby skonfigurować organizację klienta dla programu Cisco Webex Contact Center, zobacz artykuł Początek pracy z programem Cisco Webex Contact Center.

  4. Aby dodać użytkowników i uprawnienia licencyjne, zapoznaj się z artykułem Sposoby dodawania użytkowników dla Cisco Webex Contact Center.

Konfigurowanie funkcji

Początkowe czynności związane z konfiguracją centrum obsługi mogą być wykonywane przez administratorów partnerów, ale zalecamy , aby administratorzy i przełożeni klientów zostali przeszkoleni w zakresie wykonywania codziennych zadań związanych z zarządzaniem centrum.

  1. Aby zapoznać się z przewodnikami użytkownika końcowego, zobacz te artykuły:

  2. Aby skonfigurować kanał głosowy, patrz:

  3. Aby stworzyć szablon czatu lub wirtualnego agenta, zobacz te artykuły:

  4. Aby skonfigurować łączniki, zobacz te artykuły:

  5. Aby ustawić ustawienia zabezpieczeń, patrz:

  6. Aby zainstalować i skonfigurować łączniki programu CRM, zobacz następujące dokumenty: