Priraďte asistentov k vašej skupine asistentov

Predtým ako začneš

Služby výkonného a výkonného asistenta musí povoliť správca v Control Hub.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Nastavenia hovoru.

2

Ísť do výkonný sekciu a zapnite prepínač.

3

Vyhľadajte a vyberte používateľov, ktorých chcete pridať do skupiny asistentov.

4

Kliknite Uložiť.

Filtrujte hovory odoslané vášmu asistentovi

Pomocou možnosti filtrovania hovorov sa môžete rozhodnúť, ktoré hovory majú ísť vášmu asistentovi.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Nastavenia hovoru.

2

Ísť do výkonný sekciu a zapnite prepínač.

3

Kliknite Viac nastavenía zapnite Filtrovanie hovorov prepnúť.

4

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Všetky hovory— Túto možnosť vyberte, ak chcete výkonnému asistentovi posielať interné aj externé hovory.
 • Všetky interné hovory— Túto možnosť vyberte, ak chcete odoslať všetky interné hovory výkonnému asistentovi.
 • Všetky externé hovory— Túto možnosť vyberte, ak chcete odoslať všetky externé hovory výkonnému asistentovi.
 • Vlastné filtre hovorov—Výberom tejto možnosti zabezpečíte, že na vášho výkonného asistenta budú presmerované iba konkrétne hovory. Ak je vybratá, kliknite Pridať nový filter na vytvorenie vlastného filtra hovorov pomocou nasledujúcich parametrov.
  • Názov filtra— Zadajte názov filtra.

  • Kedy—Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte svoj preddefinovaný plán.

  • Hovory od—Vyberte hovory z Akékoľvek telefónne číslo, Akékoľvek interné, Akékoľvek externé, alebo Vyberte možnosť Telefónne čísla že chcete ísť k výkonnému asistentovi. Ak si vyberiete Vyberte možnosť Telefónne čísla, zadajte ďalšie podrobnosti.

  • Filter alebo Nefiltrovať—Vyberte, či chcete alebo nechcete filtrovať hovory, ktoré vyhovujú týmto parametrom.

5

Kliknite Uložiť.


 

Pomocou stolného telefónu môžete aktivovať alebo deaktivovať možnosť filtrovania hovorov. Použite nasledujúce prístupové kódy funkcií (FAC), ktoré je možné zadať pomocou klávesnice telefónu na ovládanie určitých funkcií – na aktiváciu alebo deaktiváciu možností filtrovania hovorov, ktoré ste nastavili v používateľskom centre.

 • Aktivovať filtrovanie hovorov (výkonný) - #61.

 • Deaktivovať filtrovanie hovorov (výkonný) - #62.

Povoľte upozornenia na hovory na ďalšie miesta

Pomocou výkonnej služby môžete upozorniť ďalšie miesta. Môžete sa tiež rozhodnúť pridať k týmto upozorneniam úvodný prsteň.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Nastavenia hovoru.

2

Ísť do výkonný sekciu a zapnite prepínač.

3

Kliknite Viac nastavenía zapnite Miesto na zvonenie prepnúť.

4

Vyber Typ upozornenia z rozbaľovacieho zoznamu:

 • Tichý

 • Ring Splash

5

Vyberte miesta, na ktoré chcete upozorniť:

 • Miesto na dosah jediného čísla (kancelária kdekoľvek).— Telefónne číslo zadané v nastaveniach Office Anywhere.

 • Mobilná poloha— Telefónne číslo uvedené v nastaveniach mobility.

 • Zdieľané miesta vzhľadu hovoru– Zariadenia, v ktorých je nakonfigurovaný vzhľad zdieľaného hovoru.

6

Kliknite Uložiť.

Nastavte možnosti zvonenia, možnosti rolovania a prezentáciu ID volajúceho

Pomocou funkcie upozornenia môžete nakonfigurovať možnosti zvonenia pre prichádzajúce hovory, možnosti prevrátenia a prezentáciu ID volajúceho.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Nastavenia hovoru.

2

Ísť do výkonný sekciu a zapnite prepínač.

3

Kliknite Viac nastavenía vyberte jednu z nasledujúcich možností Režim upozornenia:

 • Simultánne—Výberom tejto možnosti zazvonia všetky pridané telefóny výkonného asistenta súčasne. Hovor môže zdvihnúť ktokoľvek.
 • Sekvenčné— Výberom tejto možnosti zazvoní telefón výkonného asistenta v poradí, v akom sa zobrazujú v tabuľke výkonného asistenta. Hovor smeruje k prvému výkonnému asistentovi a potom k druhému.
4

Vyberte spôsob spracovania hovorov, ak nikto neodpovedá:

 • Odoslať do hlasovej schránky— Túto možnosť vyberte, ak chcete poslať hlasovú správu výkonnému pracovníkovi.
 • Vpred—Vyberte túto možnosť a zadajte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.
 • Nerob nič— Túto možnosť vyberte, ak nechcete vykonať žiadnu akciu.

Môžete určiť čas (v sekundách), po ktorom budú neprijaté hovory presmerované.

5

Vyberte meno a číslo ID volajúceho, ktoré sa zobrazí na telefóne asistenta pri prichádzajúcich hovoroch z vašej linky.

6

Kliknite Uložiť.

Čo urobiť ďalej

Po pridaní asistentov do skupiny asistentov môžu vybavovať vaše hovory rovnakým spôsobom, akým by vybavovali akýkoľvek iný hovor. Asistenti sa tiež môžu prihlásiť alebo odhlásiť zo služby výkonného asistenta a presmerovať hovory na iné miesto určenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Spravujte svoju službu výkonného asistenta.