Dodelite pomočnike svoji skupini pomočnikov

Preden začneš

Storitve izvršnega in izvršnega pomočnika mora omogočiti skrbnik v Control Hubu.

1

Prijavite se v Uporabniško središče, nato kliknite nastavitve > Klicanje > Nastavitve klica.

2

Pojdi do Izvršni in vklopite stikalo.

3

Poiščite in izberite uporabnike, ki jih želite dodati v vašo skupino pomočnikov.

4

Kliknite Shrani.

Filtrirajte klice, poslane vašemu pomočniku

Z možnostjo filtriranja klicev se lahko odločite, kateri klici naj bodo namenjeni vašemu pomočniku.

1

Prijavite se v Uporabniško središče, nato kliknite nastavitve > Klicanje > Nastavitve klica.

2

Pojdi do Izvršni in vklopite stikalo.

3

Kliknite Več nastavitevin vklopite Filtriranje klicev preklop.

4

Izberite eno od naslednjih možnosti:

 • Vsi klici—Izberite to možnost za pošiljanje notranjih in zunanjih klicev glavnemu pomočniku.
 • Vsi interni klici—Izberite to možnost, če želite vse interne klice poslati glavnemu pomočniku.
 • Vsi zunanji klici—Izberite to možnost, če želite vse zunanje klice poslati glavnemu pomočniku.
 • Filtri klicev po meri—Izberite to možnost, da zagotovite, da so samo določeni klici preusmerjeni na vašega izvršnega pomočnika. Če je izbrano, kliknite Dodaj nov filter za razvoj klicnega filtra po meri z uporabo naslednjih parametrov.
  • Ime filtra— Vnesite ime filtra.

  • Kdaj— Na spustnem seznamu izberite vnaprej določen urnik.

  • Klici od—Izberite klice iz Katera koli telefonska številka, Vsak notranji, Katera koli zunanja, oz Izberite Telefonske številke da želite iti k izvršnemu pomočniku. Če se odločite Izberite Telefonske številke, vnesite dodatne podrobnosti.

  • Filter oz Ne filtriraj— Izberite, ali želite filtrirati ali ne filtrirati klice, ki ustrezajo tem parametrom.

5

Kliknite Shrani.


 

Možnost filtriranja klicev lahko aktivirate ali deaktivirate s svojim namiznim telefonom. Uporabite naslednje kode za dostop do funkcij (FAC), ki jih lahko vnesete prek tipkovnice telefona za nadzor določenih funkcij – za aktiviranje ali deaktiviranje možnosti filtriranja klicev, ki ste jih nastavili v uporabniškem središču.

 • Aktiviraj filtriranje klicev (izvršilno) - #61.

 • Deaktiviraj filtriranje klicev (izvršno) - #62.

Omogoči obvestila o klicih na dodatne lokacije

Izberete lahko, da z izvršno storitvijo opozorite dodatne lokacije. Izberete lahko tudi, da tem opozorilom dodate zvonjenje.

1

Prijavite se v Uporabniško središče, nato kliknite nastavitve > Klicanje > Nastavitve klica.

2

Pojdi do Izvršni in vklopite stikalo.

3

Kliknite Več nastavitevin vklopite Lokacija za zvonjenje preklop.

4

Izberite Vrsta opozorila s spustnega seznama:

 • Tiho

 • Ring Splash

5

Izberite lokacije, na katere želite opozoriti:

 • Lokacija z eno samo številko (Pisarna kjerkoli).— Telefonsko številko, navedeno v nastavitvah Office Anywhere.

 • Mobilna lokacija— Telefonsko številko, navedeno v vaših nastavitvah mobilnosti.

 • Skupne lokacije nastopov klicev— Naprave, kjer je konfiguriran skupni prikaz klica.

6

Kliknite Shrani.

Nastavite možnosti zvonjenja, možnosti preklopa in predstavitev ID-ja klicatelja

S funkcijo opozarjanja lahko konfigurirate možnosti zvonjenja za dohodne klice, možnosti prevračanja in predstavitev ID-ja klicatelja.

1

Prijavite se v Uporabniško središče, nato kliknite nastavitve > Klicanje > Nastavitve klica.

2

Pojdi do Izvršni in vklopite stikalo.

3

Kliknite Več nastavitevin izberite eno od naslednjih možnosti Način opozarjanja:

 • Istočasno—Če izberete to možnost, zazvonijo vsi dodani telefoni vodstvenega pomočnika hkrati. Klic lahko izbere vsak.
 • Zaporedna—Če izberete to možnost, zazvoni telefon vodstvenega pomočnika v vrstnem redu, kot je prikazan v tabeli izvršnega pomočnika. Klic gre prvemu izvršnemu pomočniku in nato drugemu.
4

Izberite način obravnavanja klicev, če se nihče ne oglasi:

 • Pošlji v glasovno pošto—Izberite to možnost, če želite vodji poslati glasovno pošto.
 • Naprej—Izberite to možnost in vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice.
 • Delati nič— Izberite to možnost, če ne želite izvesti nobenega ukrepa.

Določite lahko čas (v sekundah), po katerem naj se neodgovorjeni klici preusmerijo.

5

Izberite ime in številko ID-ja klicatelja, ki bosta prikazana na pomočnikovem telefonu za dohodne klice z vaše linije.

6

Kliknite Shrani.

Kaj storiti naprej

Ko pomočnike dodate v skupino pomočnikov, lahko obravnavajo vaše klice na enak način, kot bi obravnavali kateri koli drug klic. Poleg tega se lahko pomočniki vključijo ali izključijo iz storitve izvršnega pomočnika in posredujejo klice na drugo destinacijo. Za več informacij glejte Upravljajte storitev svojega vodstvenega pomočnika.