Kunder som använder Jabber med Unified CM IM and Presence, läget Endast telefon i Jabber eller våra Webex-appar kommer inte att påverkas.


Du kan klicka på bilden nedan om du vill öppna den i helskärmsvy.

Skapa en Control Hub-organisation om du inte redan har en och utför sedan den första konfigurationen. Control Hub är det administrativa gränssnittet där du hanterar användare och tjänster i din organisation. Vi rekommenderar starkt att du aktiverar enkel inloggning (SSO) för att skapa en enhetlig inloggningsupplevelse.

Innan du börjar

Du kanske redan har behörighet till Webex. I så fall kan du göra dig redo och börja distribuera.​ Annars hjälper vi dig att flytta till rätt licensiering. Arbeta med din partner eller kontaktperson på Cisco om du behöver ytterligare hjälp.

1

Lägg till, verifiera och gör anspråk på domäner.

Genom att lägga till, verifiera och göra anspråk på dina domäner i Control Hub kan du använda funktioner som kräver bevis på domänägarskap, säkerställa integriteten och säkerheten i din organisation samt underlätta användarhanteringen.

2

Aktivera analys i din miljö:

Webex Cloud-Connected UC är en uppsättning tjänster i Webex-molnet som ger förbättrade affärs- och verksamhetsinsikter och hjälper dig att effektivisera det administrativa arbetsflödet. CCUC gör att kunder kan utnyttja fördelarna med Webex-molnet, samtidigt som viktig samtalsarbetsbelastning finns kvar i din lokala infrastruktur. Kunder loggar in i Webex Control Hub för att få en enda global vy där de kan hantera hela det lokala Unified CM-nätverket från en enda åtgärdskontrollpanel med stöd för ditt Webex-moln eller dina hybridtjänster.


 

CCUC ger migreringsinsikter som hjälper dig att flytta från Jabber till Webex. Mer information finns i Migrera Jabber-användare med Cloud-Connected UC till Webex-appen.

Jabber-telemetri rekommenderas också och är aktiverat som standard. Sådana data kan ge insyn i din distribution och användning av Jabber när användarna börjar kommer igång med Webex. Ingen personligt identifierbar information samlas in. Använd det länkade dokumentet om du vill visa den här användningsinformationen i Webex Control Hub.

3

Aktivera enkel inloggning (SSO) för alla komponenter för att skapa en enhetlig användarupplevelse:

Om du har din egen identitetsleverantör (IdP) i din organisation kan du integrera SAML-identitetsleverantören med dina Webex Messenger-, Unified CM- och Control Hub-miljöer för enkel inloggning (SSO). Med enkel inloggning (SSO) kan dina användare använda en enda, gemensam uppsättning autentiseringsuppgifter för Webex Meetings, Webex och andra program i din organisation.

4

Konfigurera mallar för automatisk licenstilldelning i Control Hub

Du kan konfigurera en standardlicensmall i Control Hub som automatiskt tilldelar licenser till nya användare.

När användare har skapats kan du när som helst använda dessa metoder för att tilldela tjänster:

5

(Valfritt) Synkronisera användare från en befintlig katalog som stöds:

Du kan synkronisera användare från en befintlig katalog i din Control Hub-organisation med hjälp av integreringsstegen för Directory Connector eller ett SCIM -API. De här integreringarna håller din användarlista synkroniserad så att du inte behöver återskapa användarkonton. När en användare skapas, uppdateras eller tas bort i den katalog du synkroniserar återspeglas uppdateringen i Control Hub.

6

Distribuera Hybrid Calendar Service.

Med Hybrid Calendar Service kan du ansluta din lokala miljö med Microsoft Exchange, Office 365 eller Googles G Suite Calendar (Google Calendar) till Webex. Den här integreringen gör det enklare att schemalägga och delta i möten, särskilt via mobila enheter. Du behöver inga pluginprogram.

Användare kan lägga till Webex Room-, Desk- och Board-enheter i ett möte för att göra konferensresurser tillgängliga. Om enheten har aktiverats för Hybrid Calendar Service visas den gröna Delta-knappen på enheten. (Delta-knappen är en OBTP-funktion (One Button to Push) och är också tillgänglig på enheter som registrerats i Cisco Unified Communications Manager, och hanteras av Cisco TelePresence Management Suite.)

Vi rekommenderar en snabb övergång till Control Hub så att alla användare uppdateras samtidigt. Ange principer för att tillåta XMPP-federation, kvarhållning, efterlevnad och liknande.

Om du migrerar användare under en längre tid och vill använda meddelandeinteroperabilitet under den tidsperioden måste du skicka en begäran för din befintliga organisation om att bli ”CI-aktiverad” så att alla Jabber-användare synkroniseras med Webex-plattformen. Läs dokumentationen om meddelandeinteroperabilitet om du vill ha mer information om den här processen.

1

Konfigurera kvarhållningsprincipen för din organisation.

Webex använder beständig meddelandehantering. Om det är viktigt för din organisation att hålla nere lagringen av meddelanden kan du ange lagringsperioden i Webex.

Du kan begära en lagringsperiod på 24 timmar genom att kontakta din CSM (Customer Success Manager) eller partner för att få hjälp.

2

Konfigurera åtkomst till Enterprise Content Management (ECM) i Control Hub.

Konfigurera åtkomst till företagets innehållshanteringsplattform i Control Hub. Ge användare behörighet att använda företagets innehållshanteringsplattform i Cisco Webex. Användare måste använda en godkänd företagshanteringsplattform för att överföra och hantera filer och innehåll i Webex.

3

Kontrollera att innehållet följer tillämpliga regler och bestämmelser.

(Den här funktionen kräver Pro Pack.) Som efterlevnadsansvarig kan du använda Control Hub för att söka igenom konversationer i Webex-appen. Du kan söka efter särskilda personer på företaget, hitta innehåll som de har delat eller söka igenom ett visst utrymme och sedan generera en rapport över det du hittat. På så sätt kan du se till att både externa krav och interna policyer efterlevs.

4

Distribuera Hybrid Data Security.

Från första början har datasäkerheten haft högsta prioritet i utvecklingen av Cisco Webex. Kärnan i den här säkerheten är end-to-end-kryptering av innehåll , som sker genom att Webex-klienterna interagerar med KMS (Key Management Service). KMS ansvarar för att skapa och hantera de kryptografiska nycklar som klienter använder för att dynamiskt kryptera och dekryptera meddelanden och filer.

Alla Webex-kunder får som standard end-to-end-kryptering med dynamiska nycklar som lagras i KMS i molnet, i Ciscos säkerhetssfär. Hybrid Data Security flyttar KMS och andra säkerhetsrelaterade funktioner till ditt företagsdatacenter, så att ingen annan än du har tillgång till nycklarna till ditt krypterade innehåll.

5

Aktivera XMPP-federation.

Du kan välja om dina användare ska kunna kommunicera i Webex med personer som använder meddelandeprogram som stöder XMPP.

Migreringsspecifik information finns i bildpresentationen om XMPP-federation.


Om du flyttar dina användare i grupper över en viss tid och tänker använda Webex som den enda samarbetsklienten kan du aktivera interop (interoperabilitet) så att dina Webex-användare kan kommunicera med grupperna som fortfarande använder Jabber. Om det behövs ber du om hjälp från din CSM (Customer Success Manager) eller partner. Vi rekommenderar en fullständig migrering till Webex. Utför bara det här steget om du flyttar gradvis till Webex.

Om du vill aktivera CI-länkning (Common Identity), som gör det möjligt att uppdatera organisationen i faser, kontaktar du din CSM (Customer Support Manager) eller partner om du behöver hjälp.


Om du distribuerar interop måste du undvika katalogsynkronisering eftersom det medför två källor för användarhantering – en i din befintliga organisation och en i Control Hub.

Om du distribuerar interop bevaras XMPP-federation i den befintliga organisationen, inte i Control Hub.

Om du går över till Webex och en Control Hub-organisation har vi inte möjlighet att lägga till federerade domäner i Control Hub. Kontakta din Customer Success Manager (CSM) eller partner om du behöver hjälp.

Om du är en befintlig platsadministrationskund följer du dessa steg för att anpassa din mötesmiljö till Control Hub och Webex-upplevelsen.

1

Följ stegen i avsnittet om hur du länkar Webex-platser till Control Hub.

Om du har befintliga Webex-platser kan du använda Cisco Webex-länkningsprocessen för att få åtkomst till avancerad analys för dessa webbplatser, och även koppla dina Webex Meetings-användare till Control Hub.

2

Aktivera Webex Meetings med kompletta funktioner.

I det här steget skapas samma mötesupplevelse för ditt team med användare som de redan är vana vid.

Begär hela möteupplevelsen genom att kontakta din Customer Success Manager (CSM) eller partner.

Utför stegen för att konfigurera samtal i Webex (Unified CM). Med den här lösningen används den befintliga Unified CM-distribution som du redan har. Mer information finns i guiderna om övergång från Jabber Unified CM-samtal till Webex Unified CM-samtal och Webex UCM-samtalskonfiguration.

1

Validera Unified CM-samtalskonfigurationen.

Med samtalslösningen för Webex (Unified CM) kan du registrera Webex direkt i Cisco Unified Communications Manager-samtalskontrollmiljön (lokalt företag, Business Edition 6000/7000 eller så som den levereras i en HCS-partnerlösning).

Den här lösningen förbättrar samtalsupplevelsen för slutanvändare och gör att de kan ringa samtal direkt i Webex via din Unified CM-miljö, använda samtalsfunktioner samt styra sina Unified CM-registrerade skrivbordstelefoner från Webex.

2

Validera upptäckt av Unified CM-tjänster .

Med tjänstidentifiering kan klienter automatiskt identifiera och lokalisera tjänster i ditt företagsnätverk (internt) och MRA-nätverk (externt). Den här konfigurationen kanske redan har gjorts, men du bör gå igenom distributionsguiden i det här steget och kontrollera din miljö för att bekräfta att så är fallet.

3

Uppdatera Unified CM-konfigurationsfilen.

Webex använder samma konfigurationsfil som Jabber. Du kan använda denna inbäddade Unified CM för att konfigurera olika klientfunktioner, t.ex. specifika samtalsfunktioner och verktyget för migrering från Jabber till Webex.

Dokumentationen om principparametrar innehåller en lista över parametrar som stöds för Webex.


Webex innehåller redan de flesta samtalsfunktionerna för kunskapsarbetare. I vissa falla kan det dock hända att vissa användare behöver mer avancerade samtalsfunktioner som inte finns i Webex än, t.ex. kontaktcenterfunktioner och multilinje. Du kan använda Webex med en cross-launch till Jabber som en tillfällig lösning. Med det här alternativet öppnas Jabber när en användare ringer ett samtal från Webex. Inkommande samtal ringer också direkt i Jabber. Mer information finns i dokumentationen om cross-launch för Webex med Jabber på https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/PA/mcp/APPLICATION_CALLING-WebexTeams_with_Jabber_Cross_Launch.pdf.

Distribuera Webex-appen och anpassa distributionen, inklusive uppdateringsfrekvens, kommunikation till dina användare och migrering av användardata från Jabber till Webex. Avaktivera sedan den tidigare meddelandeorganisationen när du är klar.

1

Kör en provdistribution.

Vi rekommenderar att du kör ett test med Webex med valda användare innan du distribuerar till hela organisationen.

2

Distribuera Webex-appen:

Som administratör kan du installera Webex med hjälp av MSI-filen för Windows eller DMG-filen för Mac. Du kan använda kommandoradsparametrar med MSI-filen i Windows för att förbättra användarupplevelsen. Webex söker regelbundet efter nyare versioner för automatisk uppgradering av programmet. Dessa steg fungerar bara för skrivbordsversionerna av Webex. Användarna kan också installera Webex själva. De kan hämta skrivbords- eller mobilversionerna från https://www.webex.com/downloads.html.

Du kan kontrollera vilka produktuppdateringar för Webex som dina användare har uppdaterat till och när programmet uppdateras. Du kan välja en fördröjningsperiod om du vill förhandsgranska programmet innan användarna uppdateras.

3

Hjälp användarna att migrera sina data från Jabber till Webex:

Migreringsverktyget är inbyggt i Cisco Jabber och är ett sätt att migrera kontakter och andra vanliga användarinställningar från Jabber till Webex. Data krypteras. Nu när du har distribuerat Webex till dina användare kan du konfigurera dem för migreringen. Du behöver bara konfigurera vissa inställningar så att det här alternativet visas automatiskt för användarna i Jabber. Användarhandboken innehåller vägledning som hjälper användarna med migreringen.

4

Avaktivera Messenger-organisationen.

När du har kommit igång med Control Hub-organisationen och har meddelat dina användare om ändringen kontaktar du din CSM (Customer Support Manager) eller partner om att avaktivera din gamla Messenger-organisation.

Behöver du hjälp? Inga problem!

Kontakta din CSM (Customer Support Manager) eller partner för att få hjälp.

Skaffa allt du behöver för att implementera Messenger-uppdateringsprogrammet.