Klanten met Jabber met Unified CM chatberichten en aanwezigheid, Jabber in de modus Alleen telefoon, of onze Webex-apps zullen geen wijzigingen ondervinden.


U kunt op de onderstaande afbeelding klikken om het te openen in de volledige weergave.

Maak een Control Hub-organisatie als u er nog geen hebt en voltooi vervolgens de eerste installatie. Control Hub is de beheerders interface waar u gebruikers en services in uw organisatie kunt beheren. We raden u aan om SSO (Single Sign-On) in te schakelen voor een coherente aanmeldingservaring voor gebruikers.

Voordat u begint

U hebt mogelijk al de rechten voor Webex. Zo ja, dan kunt u zich voorbereiden en beginnen met de implementatie.​ Zo nee, dan helpen we u om de juiste licenties te verkrijgen. Werk met uw partner of Cisco-contactpersoon samen voor verdere assistentie.

1

Voeg domeinen toe en verifieer en claim deze.

U kunt domeinen toevoegen, verifiëren en claimen in Control Hub om functies te gebruiken waarvoor bewijs van domeineigendom nodig is, om de veiligheid en integriteit van uw organisatie te verzekeren, en om te helpen met uw gebruikersbeheer.

2

Analyse in uw omgeving activeren:

Webex Cloud-Connected UC is een set services in de Webex-cloud die verbeterde zakelijke en operationele inzichten biedt met het doel de productiviteit van de administratieve werkstroom te verbeteren. Het stelt klanten in staat de voordelen van Webex-cloud te benutten en tegelijk de kritieke gespreksworkload op locatie te houden. Klanten melden zich aan bij Webex Control Hub voor en verenigd algemeen overzicht vanwaar u het gehele Unified CM-netwerk op locatie kan beheren, via een enkel bedieningspaneel met ondersteuning voor uw Webex -cloud or hybride services.


 

CCUC biedt migratie-inzichten om u te helpen bij de overstap van Jabber naar Webex. Zie Jabber-gebruikers migreren met Cloud-Connected UC naar Webex-toepassing voor meer informatie.

Jabber-telemetrie wordt ook aanbevolen en is standaard ingeschakeld. Deze gegevens kunnen inzicht geven in uw Jabber-implementatie en -gebruik terwijl uw gebruikers naar Webex overstappen. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld. Gebruik het gekoppelde document om deze gebruiksgegevens weer te geven in Webex Control Hub.

3

Schakel eenmalige aanmelding (SSO) in voor alle onderdelen voor een coherente gebruikers ervaring:

Als u uw eigen identiteitsprovider (IdP) hebt in uw organisatie, kunt u de SAML-IdP integreren met uw Webex Messenger, Unified CM en Control Hub-omgevingen voor SSO. Met SSO kunnen uw gebruikers een enkele, algemene set referenties gebruiken voor Webex Meetings, Webex en andere toepassingen binnen uw organisatie.

4

Automatische licentietoewijzingssjablonen instellen in Control Hub

U kunt een standaard licentiesjabloon instellen in Control Hub dat automatisch licenties toewijst aan nieuwe gebruikers.

U kunt deze methoden ook op elk gewenst moment nadat gebruikers zijn gemaakt, gebruiken om services toe te wijzen:

5

(Optioneel) Gebruikers synchroniseren vanuit een bestaand ondersteund adresboek:

U kunt gebruikers synchroniseren vanaf een bestaand adresboek in uw Control Hub -organisatie met de integratiestappen voor Directory Connector of een SCIM-API-optie. Deze integraties houden uw gebruikerslijst gesynchroniseerd zodat u geen gebruikersaccounts opnieuw hoeft te maken. Wanneer een gebruiker wordt gemaakt, bijgewerkt of verwijderd in het adresboek dat u synchroniseert, wordt de update weergegeven in Control Hub .

6

Service voor hybride agenda implementeren.

Met de service voor hybride agenda kunt u uw Microsoft Exchange, Office 365 of Google G Suite Agenda (Google Calendar) omgevingen aansluiten op Webex. Door deze integratie wordt het gemakkelijker om vergaderingen te plannen en eraan deel te nemen, met name wanneer u mobiel bent. Er zijn geen invoegtoepassingen vereist.

Gebruikers kunnen Webex Room- en Desk-apparaten en Webex Boards toevoegen aan een vergadering om vergaderbronnen beschikbaar te maken. Als het apparaat is ingeschakeld voor de service voor hybride agenda, wordt de groene knop Deelnemen weergegeven op het apparaat. (De knop Deelnemen is ook bekend als 'One Button to Push' en is ook beschikbaar voor apparaten die zijn geregistreerd bij Cisco Unified Communications Manager en die worden beheerd door Cisco TelePresence Management Suite.)

We raden een flash cutover naar Control Hub aan zodat alle gebruikers altijd tegelijk worden bijgewerkt. Stel beleid in om te zorgen voor zaken als XMPP-federatie, retentie en conformiteit.

Als u de gebruikers over een bepaalde tijd migreert en de functie voor het uitwisselen van berichten gedurende die periode wilt gebruiken , moet u een aanvraag indienen voor uw bestaande organisatie om "Klaar voor CI" te worden zodat alle Jabber-gebruikers worden gesynchroniseerd met het Webex-platform. Zie de documentatie van de berichtenuitwisseling voor meer informatie over dit proces.

1

Stel het retentiebeleid in voor uw organisatie.

Webex gebruikt permanente berichten. Als minder retentie van berichten van belang is voor uw organisatie, stelt u de bewaarperiode in voor gegevens in Webex.

U kunt een bewaarperiode van 24 uur opvragen door contact op te nemen met de Customer Success Manager (CSM) of een partner voor assistentie.

2

Configureer toegang tot Enterprise Content Management (ECM) in Control Hub.

Configureer de toegang tot uw platform voor bedrijfscontentmanagement in de Control Hub. Geef gebruikers toestemming om uw platform voor bedrijfscontantmanagement te gebruiken in Cisco Webex. Gebruikers kunnen alleen een goedgekeurd platform voor bedrijfsbeheer gebruiken om bestanden en inhoud te uploaden en te beheren in Webex.

3

Zorgen voor naleving van richtlijnen voor inhoud.

(Voor deze functie is Pro Pack vereist.) Als nalevingsmedewerker kunt u de Control Hub gebruiken om gesprekken te doorzoeken in de Webex-app. U kunt zoeken naar een specifieke persoon in uw bedrijf, inhoud zoeken die ze hebben gedeeld, of zoeken in een bepaalde omgeving en vervolgens een rapport genereren met uw bevindingen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat mensen voldoen aan zowel de regelgeving van buiten als uw interne beleid.

4

Hybride gegevensbeveiliging implementeren.

Vanaf dag één is gegevensbeveiliging de primaire focus voor het ontwerpen van Cisco Webex. De fundering van deze beveiliging is end-to-end-inhoudscodering, ingeschakeld door Webex-clients die communiceren met de Key Management Service (KMS). De KMS is verantwoordelijk voor het maken en beheren van de cryptografie sleutels die clients gebruiken om berichten en bestanden dynamisch te coderen en te decoderen.

Standaard krijgen alle Webex-klanten een end-to-end-codering met dynamische sleutels die zijn opgeslagen in de cloud -KMS, in de beveiligingsruimte van Cisco. Hybride gegevensbeveiliging verplaatst de KMS en andere beveiligingsfuncties naar uw zakelijke gegevenscentrum, dus alleen u hebt de sleutels voor uw gecodeerde inhoud.

5

XMPP-federatie inschakelen.

U kunt kiezen of gebruikers kunnen communiceren in Webex met personen die berichtenapps gebruiken die XMPP-ondersteunen.

Zie voor informatie over de migratie de presentatie over XMPP-federatie.


Als u de gebruikers in groepen over een bepaalde periode wilt verplaatsen en Webex wilt gebruiken als de enige samenwerkingsclient, kunt u Interop inschakelen zodat uw Webex-gebruikers kunnen communiceren met de groepen die nog op Jabber zijn of vraag hulp aan uw Customer Success manager (CSM) oof partner. Het wordt nadrukkelijk aanbevolen om een volledige migratie naar Webex uit te voeren. Voer deze stap alleen uit als u een geleidelijke overstap naar Webex wilt.

Als u de Common Identity-koppeling (CI) wilt inschakelen, waarmee een gefaseerd updateproces kan worden uitgevoerd binnen uw organisatie, neemt u contact op met uw Customer Success Manager (CSM) of partner voor hulp.


Als u Interop implementeert, moet u adreslijstsynchronisatie voorkomen omdat er dan twee bronnen van gebruikersbeheer worden geïntroduceerd: één in uw bestaande organisatie, één in de Control Hub.

Als u Interop implementeert, wordt XMPP-federatie onderhouden in de bestaande organisatie en niet in Control Hub.

Als u overschakelt naar Webex en een Control Hub-organisatie, zijn er geen opties om federatieve domeinen toe te voegen in Control Hub. Neem contact op met uw Customer Success Manager (CSM) of partner voor hulp.

Voer de volgende stappen uit als u een bestaande sitebeheerklant bent om uw vergader omgeving uit te lijnen met Control Hub en de Webex-ervaring.

1

Volg de stappen in Webex-sites koppelen met Control Hub.

Als u bestaande Webex-sites hebt, kunt u het Cisco Webex-koppelingsproces gebruiken om toegang te krijgen tot geavanceerde analyses voor die sites en u kunt uw Webex Meetings-gebruikers ook koppelen met Control Hub.

2

Schakel de volledige Webex Meeting-ervaring met alle functies in.

Deze stap geeft uw team van gebruikers dezelfde ervaring met vergaderingen die ze al kennen.

Vraag de volledige vergaderingservaring aan door contact op te nemen met uw Customer Success Manager (CSM) of partner voor hulp.

Gebruik de stappen om bellen in te stellen in Webex (Unified CM). Deze oplossing gebruikt uw bestaande Unified CM-implementatie die u al hebt geïnstalleerd. Raadpleeg de handleidingen Overstappen van Jabber Unified CM Calling naar Webex Unified CM Calling and Webex UCM Calling-configuratie voor meer informatie.

1

Valideer de Unified CM Calling-configuratie.

Met de oplossing bellen in Webex (Unified CM) kunt u Webex rechtstreeks registreren bij uw Cisco Unified Communications Manager-omgeving voor gespreksbeheer (bedrijf op locatie, Business Edition 6000/7000 of zoals geleverd via een HCS-partneroplossing).

Deze oplossing verbetert de gespreksbeleving voor eindgebruikers, zodat ze rechtstreeks gesprekken kunnen voeren in Webex via de Unified CM-omgeving, functies tijdens een gesprek gebruiken en de bij Unified CM geregistreerde bureautelefoon bedienen vanuit Webex.

2

Valideer de Unified CM-service ontdekking.

Met serviceontdekking kunnen clients automatisch services detecteren en zoeken op uw interne bedrijfsnetwerk en externe MRA-netwerk. Deze configuratie is mogelijk al aanwezig, maar raadpleeg de implementatiehandleiding in deze stap en uw omgeving om dit te verifiëren.

3

Werk het Unified CM-configuratiebestand bij.

Webex maakt gebruik van hetzelfde configuratiebestand als Jabber. U kunt deze geïntegreerde Unified CM gebruiken om verschillende clientfuncties te configureren, zoals specifieke gespreksfuncties en het migratiehulpprogramma van Jabber naar Webex.

Zie de documentatie over beleidsparameters voor een lijst met ondersteunde parameters voor Webex.


Webex bevat al de meeste gespreksfuncties voor kenniswerkers. Het kan echter voorkomen dat een kleine subset van uw gebruikers meer geavanceerde gespreksfuncties nodig heeft die nog niet in Webex aanwezig zijn, zoals de functies voor contactcenter en meerdere lijnen. U kunt Webex met een kruislancering naar Jabber als een tijdelijke oplossing. Met deze optie wordt Jabber geopend wanneer een gebruiker een gesprek start vanuit Webex. Binnenkomende gesprekken gaan ook over in Jabber. Zie voor meer informatie de documentatie voor Webex kruislancering met Jabber op https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/PA/mcp/APPLICATION_CALLING-WebexTeams_with_Jabber_Cross_Launch.pdf.

Implementeer de Webex-app en pas de implementatie aan, waaronder de updatefrequentie, communicatie naar uw gebruikers en het migreren van gebruikersgegevens van Jabber naar Webex. Vervolgens kunt u de eerdere berichtenorganisatie buiten bedrijf stellen wanneer u klaar bent.

1

Voer een proefimplementatie uit.

We raden u aan een proefversie van Webex uit te voeren met enkele gebruikers voordat u het implementeert in de gehele organisatie.

2

Implementeer de Webex-app:

Als beheerder kunt u Webex installeren met het MSI-bestand op Windows of het DMG-bestand op Mac. U kunt opdrachtregelparameters toevoegen met het MSI-bestand op Windows om de gebruikerservaring te verbeteren . Webex controleert regelmatig op nieuwe versies om de app automatisch bij te werken. Deze stappen werken alleen voor de desktopversies van Webex. Gebruikers kunnen ook zelf Webex bedienen en installeren. Ze kunnen de desktopversie of mobiele versies downloaden van https://www.webex.com/downloads.html.

U kunt de productupdates voor Webex beheren waarnaar uw gebruikers worden bijgewerkt en ook beheren wanneer de app wordt bijgewerkt. U kunt een uitstelperiode gebruiken om de app te beoordelen voordat uw gebruikers worden bijgewerkt.

3

Help gebruikers om hun gegevens te migreren van Jabber naar Webex:

Het migratiehulpprogramma is ingebouwd in Cisco Jabber en biedt een manier om contacten en andere algemene gebruikersvoorkeuren te migreren van Jabber naar Webex. De gegevens zijn gecodeerd. Nu u Webex hebt geïmplementeerd naar uw gebruikers, kunt u deze voorbereiden voor deze migratie. U hoeft alleen bepaalde instellingen te configureren voordat de gebruikers deze optie automatisch zien in Jabber. Ze kunnen de gebruikershandleiding gebruiken om ze door de migratie te begeleiden.

4

Berichtenorganisatie buiten bedrijf stellen.

Wanneer u de Control Hub-organisatie in gebruik hebt genomen, uw gebruikers op de hoogte hebt gebracht van de wijziging en u klaar bent, neemt u contact op met uw Customer Success Manager (CSM) om uw oude berichtenorganisatie buiten bedrijf te stellen.

Hebt u hulp nodig? We staan voor u klaar

Neem contact op met uw Customer Success Manager (CSM) of partner voor hulp.

Ontvang alles wat u nodig hebt om het updateprogramma voor de berichtenservice te implementeren.