Mer information om beställning finns i Cisco Webex Ordering Guide för Contact Center och Beställningsguide för Cisco Collaboration Flex Plan Contact Centerhttps://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html.

1

I Cisco Commerce Workspace måste du lägga till begärt startdatum och e-postmeddelandet för provisioneringskontakten.

Ange e-postadressen till provisioneringskontakten för den person som etablerar klienten. Du kan använda ett e-postalias. Vi rekommenderar att du använder ditt Control Hub-partner- eller säljadministratörskonto för att tillhandahålla provisioneringsuppgifterna såsom beskrivs i följande steg. På begärt startdatum skickar systemet e-postmeddelandet till e-postmeddelandet med provisioneringskontakten.

2

Om du vill tillhandahålla klienten klickar du på länken Konfigurera nu i e-postmeddelandet.

Guiden för beställnings ställ in öppnas.


 

Om du avslutar beställningskonfigurationsguiden innan installationen är färdig sparas inte provisioneringsinformationen och du måste börja igen med hjälp av länken Installera nu.

3

Klicka på Jag är en partner för att ange din roll och klicka sedan på Nästa .

4

Välj ett alternativ för att ange personen som inställningarna för tjänsterna.

 • Ja, jag kommer att konfigurera
 • Någon annan på mitt företag kommer att utföra konfigurationen

  Ange e-postadressen till personen som kommer att konfigurera tjänsterna.

5

Klicka på Nästa .

6

Välj lämpligt alternativ från följande:

 • Om du redan har ett partnerkonto i Control Hub granskar du din organisationsinformation och klickar sedan på Nästa .

  Kontakta din Cisco-representant om organisationsinformationen inte är korrekt.

 • Om det här är din första kundbeställning kan du skapa din Webex-partnerorganisation genom att tillhandahålla information som e-postadress och företagsnamn för administratör. Klicka på Nästa .
7

Ange e-postadressen till kundorganisationens administratör och klicka sedan på Nästa .


 

En användare kan endast tillhöra en Webex-organisation åt gången.

När du mappar prenumerationsbeställningen till en provperiodsklient tillhandahåller du samma e-postadress för kundadministratör som du använde när du skapade provperioden för Webex Contact Center.

8

Ange företagsnamn och välj sedan det driftland som ska ingå i listruta .

Välj det land som försäljningsordern för Webex Contact Center ska auktoriseras i enligt erbjudandedokumentet. Se avsnittet Geografiska termer och begränsningar i beskrivningsdokumentet för Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center för en lista över de platser som stöds.

Det land du väljer här avgör data är et för Webex enligt beskrivningen i Data ar et i Webex .

Systemet tillhandahåller ett alternativ för att konfigurera datawebbplatsen för Webex Contact Center senare under fliken Kontaktcenter i konfigurationsguiden. Mer information finns i artikeln Komma igång med Webex Contact Center . I installationsguiden är standardvärdet för det valda landet i Webex Contact Center. Du kan ändra det vid behov.

9

Välj antingen Ny eller Befintlig organisation och klicka sedan på Nästa .

 • Om det är en ny Webex-organisation bekräftar du kundinformationen.
 • Om detta är en befintlig organisation ska du säkerställa att den visade kundorganisationen är den du vill använda.

  Om organisationsinformationen är felaktig eller om provperioden har upphört att gälla ska du kontakta din Cisco-representant.


   
  När du mappar prenumerationsbeställningen till en provperiodsklient verifierar du lämplig kundorganisation som konfigurerad i provperioden för Webex Contact Center.
10

Bekräfta att kund- och partnerinformationen är korrekt och klicka på Nästa .

Meddelandet om slutförda meddelanden visas.

Nästa steg

Du kan nu konfigurera kundorganisationen med hjälp av antingen ett partner- eller ett kundkonto enligt beskrivningen i artikeln Komma igång med Webex Contact Center .

Vi rekommenderar att partner slutför konfigurationen av kundorganisationen innan de överlämnar de kontaktcenterspecifika administrationsuppgifterna till kundadministratörerna.