Jag får felmeddelande 4016 när jag försöker delta i en Webex-telekonferens

För att lösa problem som är kopplade till att globala inringningbehörigheter inte är aktiverade i värdkonto.

Jag får felmeddelande 4016 när jag försöker delta i en Webex-telekonferens.

Fel 4016 när jag ringer ett globalt telekonferensnummer.

Deltagare kan inte delta i Webex-telekonferensen när de använder globala telekonferensnummer.

Orsak:

Det här felet kan uppstå på grund av följande anledningar:

 • Värden har inte aktiverat alternativet ”Tillåt åtkomst till telekonferensen via globala inringningsnummer” för sitt värdkonto, och ett internationellt telekonferensnummer rings upp.
 • Det här felet kan även uppstå om värden har behörighet att använda avgiftsfria nummer, men alternativet ”Visa avgiftsfritt nummer” har inte aktiverats i ljudkonferensinställningarna för ett specifikt möte. Om en deltagare försöker att ringa ett avgiftsfritt nummer visas detta på listan Alla globala inringningsnummer när denne ansluter till mötet.
  • Obs! Deltagarna kan fortfarande delta i telekonferensen om de ringer det avgiftsbelagda numret som visas i dialogrutan för ljudkonferens.
 • Webex-konto för personliga konferenser (PCN) skapades innan globala telekonferenser med inringning aktiverades på webbplatsen.

Lösning:

Delta i mötet för att avgöra om alternativet ”Tillåt åtkomst till telekonferensen via globala inringningsnummer” är inaktiverat. Om endast inringningsnummer visas för ett enstaka land har global inringning inaktiverats.

Obs! Global inringning kan inte aktiveras inifrån mötet.

Endast värdar:

Skapa ett nytt möte med global inringningsfunktion:

 1. Logga in på din Webex-webbplats(Exempel: https://SITENAME.Webex.com/).
 2. Klicka på Schemalägg ett möte.
 3. Öppna rullgardingsmenyn Visa avancerade alternativ och välj sedan Ljudanslutningsalternativ.
 4. Se till att Visa globala inringningsnummer för deltagare är markerat.
 5. Slutför schemaläggningen.

Om alternativet Visa globalt inringningsnummer inte finns kan en webbplatsadministratör använda följande stegför att aktiveraalternativet.

Så här kontrollerar du att värdkontot har åtkomst till globala telekonferensnummer:

Från webbplatsadministration:

 1. Logga in på din Webex webbplatsadministration webbplats. (Exempel: https://SITENAME.Webex.com/admin.php)
 2. På webbplatsadministration bekräftar du att det finns en grön bockmarkering bredvid Global inringning.  Obs! Om det inte finns någon markering bredvid den här funktionen har inte global inringning aktiverats på webbplatsen. Kontakta din CSM för ytterligare hjälp, se:
  WBX15 – Hur kontaktar jag min kundframgångschef (CSM)?
 3. Klicka på Användarhantering i den vänstra navigeringsrad.
 4. Klicka på Redigera användare.
 5. Ange dina sökvillkor i den Anv? ndarnamn: eller E-post: och klicka sedan på Sök.
 6. Klicka på det kontonamn som behöver ändras.
 7. I den Telefonprivilegier: -avdelningen, bekräfta den Tillåt åtkomst till telekonferensen via globala inringningsnummer alternativet är markerat.

Från Control Hub:

 1. Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Möte.
 2. Välj din webbplats och välj Konfigurera webbplats.
 3. Gå till Allmänna inställningar och välj Webbplatsinformation, bekräfta att det finns en grön kryssmarkering bredvid Globala telekonferenser med uppringning och Global inringning.
 4. Gå sedan till Användare och välj den användare som du vill redigera.
 5. Klicka Möte, klicka på URL:en och välj sedan Användarprivilegier.
 6. Bekräfta att alternativet Telekonferens med inringning är markerat under Telefoni.
Bild tillagd av användare

Obs! Om du använder ett Webex-konto för personliga konferenser som skapades innan global inringning aktiverades på webbplatsen. måste du skapa ett nytt konto för att lösa problemet. Mer information finns i: Schemalägg ett personlig konferens eller ett Webex Meeting

  -

  Var den här artikeln användbar?