Vi rekommenderar att du lägger till användare genom att ange sina e-postadresser så att de kan delta i Webex Meetings och använda Webex-appen. Uppmuntra dem att använda de tjänster du tillhandahåller och att skicka feedback. Du kan lägga till fler användare när som helst.

Vi rekommenderar att du använder den senaste skrivbordsversionen av Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox för att komma åt Control Hub.* Andra webbläsare kan ge oväntade resultat.


 

Control Hub stöder inte Internet Explorer.


 

Control Hub är inte utformat för mobila enheter.

* Control Hub har stöd för Microsoft Edge version 79.0.309.71 (officiell version) (64-bitars) och senare.

Kom igång

Logga in på Control Hub för att hantera dina användare, tjänster och enheter. När din organisation har skapats får du ett e-postmeddelande för att komma igång med de administrativa funktionerna i Control Hub.

Oavsett om du startar en provperiod eller en betald prenumeration klickar du på Kom igång för att konfigurera ditt administratörskonto och få åtkomst till Control Hub. E-postadressen som aktiveringen skickades till används för att logga in och då uppmanas du att skapa ditt administratörslösenord.

Nybörjarguide för provperioder

När du har loggat in startar installationsguiden automatiskt om du har en provperiod. När du har godkänt villkoren och tjänsteavtalet kan du konfigurera dina Webex-tjänster (möten, meddelanden och samtal).

Kontrollera hur Webex-implementeringen går och gör din miljö säkrare

När du har konfigurerat din miljö kan du kontrollera hur implementeringen av Webex går. Control Hub kan också vägleda dig genom att göra din miljö säkrare. Se konfigurera en organisation i Control Hub.

Dina inställningar för Control Hub finns på sidan Översikt. Du kan visa licenser för alla dina tjänster, administrera licenser till användare och se aviseringar för att hålla dig uppdaterad med nya funktioner.

Konfigurera nätverket så att Webex kan komma åt all nödvändig trafik. Detta säkerställer att Webex-tjänsterna är optimerade för dina användare och gör det enklare för dig att felsöka nätverksproblem som kan uppstå.

Om meddelanden, möte eller Webex Calling tillhandahålls för din organisation kan du konfigurera inställningarna för varje tjänst.

 1. Logga in på Control Hub.
 2. Gå till Tjänster och välj sedan en tjänst.
 3. Välj Inställningar och konfigurera sedan tjänsten.

Om du vill konfigurera Webex Calling, se följande guider:

 • Webex Calling – Den här tjänsten tillhandahåller molnbaserade samtal. Du hittar mer information i konfigurationsguiden.

 • Calling i Webex-appen (Unified CM) – Denna tjänst är en klientbaserad integrering mellan din Unified CM-miljö och molnet. Se distributionsguiden.

 • Se Samtalsalternativ som stöds för samtalsfunktioner för alla Webex-baserade samtalstjänster.

Så här konfigurerar du en specifik Webex Meetings-webbplats:

 1. Gå till Tjänster och välj sedan Möte.
 2. Välj den webbplats som du vill konfigurera, klicka sedan på Inställningar och välj det område som du vill konfigurera.

Hantera dina domäner i Control Hub för att hjälpa din organisation att lägga till säkerhet och trovärdighet. Domäner hjälper också till med användarhantering.

Gör anspråk på användare som har registrerat sig för Webex med ditt företags e-postdomän i din organisation. Detta säkerställer att alla användare i ditt företag är i en organisation, så att du kan hantera dem och ge dem de Webex-tjänster och support som behövs.

Nu när du har konfigurerat dina tjänster kan du lägga till personer från din företagskatalog.

1

Logga in på Control Hub.

2

Gå till Hantering > Användare och klicka sedan på Hantera användare.

3

Välj en av de tillgängliga metoderna för att lägga till användare, beroende på antalet användare som du vill lägga till.

Du kan tilldela olika administratörsroller till användare i din organisation. Användare kan bli fullständiga administratörer eller en kombination av supportadministratörer, användare och enhetsadministratörer, platsadministratörer, enhetsadministratörer, skrivskyddade administratörer eller efterlevnadsansvariga. Du kan också se en lista över alla eller specifika administratörer i Control Hub, inklusive enhetsadministratörer och efterlevnadsansvariga.

När du har lagt till användare kan du tilldela dem olika Webex-tjänster.

Medan du kan redigera tjänsterna för en enskild användare kan det vara effektivare att redigera tjänster för flera användare samtidigt med massmallen CSV.

1

Logga in på Control Hub.

2

Gå till Hantering > Användare och klicka sedan på Hantera användare.

3

Välj Exportera och importera användare med en CSV-fil och klicka sedan på Exportera.

4

I den hämtade filen lägger du till True för de tjänster som du vill tilldela till var och en av dina användare.

Webex-appen använder grundläggande autentisering. Du kan konfigurera SSO så att personer endast autentiserar en gång.

Mer information finns i Integrering med enkel inloggning i Control Hub.
1

Logga in på Control Hub.

2

Gå till Hantering > Organisationsinställningar.

3

I avsnittet Autentisering under Enkel inloggning och flera identitetsleverantörer klickar du på Aktivera SSO.

4

Välj en identitetsleverantör och klicka sedan på Nästa.

5

Välj ett certifikat och klicka sedan på Hämta metadata.

6

Klicka på Nästa.

7

Välj hur du ansluter din identitetsleverantör (IDP) till Webex-molnet genom att klicka på antingen Överför ditt ID:s metadata eller Fyll i konfigurationsformuläret.

8

Klicka på Nästa.

9

Klicka på Spara.

Du kan lägga till enheter i din organisation och tilldela dem till enskilda användare eller till delade arbetsytor. Du kan gruppera enheter med taggar för att göra det enklare att organisera och söka efter enheter senare.

När du har lagt till en enhet genererar Control Hub en aktiveringskod som du måste ange i din enhet för att länka den till Control Hub.

Om du har många enheter i din organisation kan du även söka efter enheter.

Lägg till din logotyp

 1. Logga in på Control Hub.
 2. Gå till Hantering > Organisationsinställningar.
 3. Bläddra till Märkning och välj sedan Använd din egen logotyp.
 4. Välj din logotyp och klicka på Överför.

Du kan även konfigurera avancerade varumärkesanpassningar.

Hjälp- och supportinformation

Följ stegen nedan för att tillhandahålla supportinformation till dina användare. Detta visas på din Webex-webbplats, deras Webex-app och Cisco Technical Assistance Center (TAC) case open tools.

 1. Logga in på Control Hub.
 2. Gå till Hantering > Organisationsinställningar och bläddra sedan till Hjälp- och supportinformation.
 3. Om du vill ge direkt support till dina användare via din organisations supportteam kan du aktivera Omdirigera användarsupport.
  • När detta är aktiverat omdirigeras användarna till URL:erna för kontaktsupport och hjälpwebbplatsen som du har angett och se beskrivningen som du konfigurerar. Användare kan inte öppna supportärenden med Cisco TAC via Support Case Manager, Webex Chat Assistant eller genom att ringa ett telefonsamtal. Den här inställningen gäller inte för Webex-organisationsadministratörer, enligt definitionen i Tilldela organisationskonton roller i Control Hub.
  • När detta är avstängt omdirigeras inte användares supportanmodningar. De kan öppna ärenden med Cisco TAC.

   Du kan fortfarande konfigurera URL:er för kontaktsupport och hjälpwebbplats. Dessa visas i Webex-appen under hjälpmenyn och på din Webex-webbplats under Support.

 4. I avsnittet Kontakta support anger du följande, som visas under alternativet Support på din Webex-webbplats:
  • Support-URL – URL där din organisations användare öppnar supportärenden.
  • Beskrivning – Ange information som ska presenteras för en användare om din Webex-organisations support, till exempel driftstider, telefonnummer för brådskande support osv.
 5. I avsnittet Hjälpwebbplats anger du URL:en till ditt företags kunskapsbas, där användare kan komma åt självhjälpsresurser.

   
  Om Kontakta support och/eller hjälpwebbplats har konfigurerats med en URL som är intern för din organisation måste användare vara anslutna till din organisations nätverk eller anslutna via en VPN.
 6. Klicka på Spara.

Mer information finns i Konfigurera din organisation i Control Hub.

Använd analyser och rapporter i Control Hub för att se hur dina användare använder din Webex-webbplats och -tjänster.

 1. Logga in på Control Hub.
 2. Under Övervakning väljer du ett alternativ:

Du kan samla in baslinjedata i organisationens nätverk när du använder Webex-tjänster med Webex-övervakningstjänsten. Informationen kan hjälpa dig att felsöka problem som användarna stöter på, till exempel att identifiera om ett möte med låg kvalitet orsakas av ett nätverksproblem.

Om det uppstår problem med en Webex-tjänst eller för att kontrollera statusen för dina tjänster gör du följande:

 1. Logga in på Control Hub.
 2. Gå till Övervakning > Felsökning.