Beställning och reservering

Cisco rekommenderar att dessa åtgärder slutförs av partneradministratörer:

  1. För att placera en Cisco Webex Contact Center-order på Cisco Commerce Workspace (CCW), ska du se Orderguide för Cisco Webex Contact Center och Orderguide för Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center på den här https://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html sidan.

  2. Om du vill reservera en Cisco Webex Contact Center-klient för en CCW-order ska du läsa artikeln Skapa en Cisco Webex Contact Center-order för en kund.

  3. Mer information om hur du konfigurerar en kundorganisation för Cisco Webex Contact Center finns i artikeln Kom igång med Cisco Webex Contact Center.

  4. För att lägga till användare och licensrättigheter ska du läsa artikeln Olika sätt att lägga till användare i Cisco Webex Contact Center.

Ställa in funktioner

Initial konfiguration av kontaktcenter kan göras av partneradministratörer, men vi rekommenderar att kundadministratörer och arbetsledare utbildas för att utföra dagliga administrationsuppgifter i kontaktcentret.

  1. För att hänvisa till slutanvändarhandböcker kan du läsa följande artiklar:

  2. För att konfigurera virtuella kundassistenter, kan du läsa dessa artiklar:

  3. Om du vill konfigurera anslutningsprogram för integration läser du följande artikel:

  4. För att installera och konfigurera CRM-kopplingar, se följande dokument: