Beställning och reservering

Cisco rekommenderar att dessa åtgärder slutförs av partneradministratörer:

  1. För att lägga en Cisco Webex Contact Center-order på Cisco Commerce Workspace (CCW), ska du se Orderguide för Cisco Webex Contact Center och Orderguide för Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center på sidan https://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html.

  2. För att reservera en Cisco Webex Contact Center-klient för en CCW-order ska du läsa artikeln Skapa en Cisco Webex Contact Center-order för en kund.

  3. Mer information om hur du konfigurerar en kundorganisation för Cisco Webex Contact Center finns i artikeln Kom igång med Cisco Webex Contact Center.

  4. För att lägga till användare och licensrättigheter ska du läsa artikeln Olika sätt att lägga till användare i Cisco Webex Contact Center.

Funktionen inställning

Initial konfiguration av kontaktcenter kan göras av partneradministratörer, men vi rekommenderar att kundadministratörer och arbetsledare utbildas för att utföra dagliga administrationsuppgifter i kontaktcentret.

  1. För att hänvisa till slutanvändarhandböcker kan du läsa följande artiklar:

  2. Läs följande artikel om du vill konfigurera en röstkanal:

  3. För att skapa chattmall eller virtuell agent ska du läsa dessa artiklar:

  4. För att konfigurera kopplingar kan du läsa dessa artiklar:

  5. Mer om att konfigurera säkerhetsinställningar finns i artikeln:

  6. För att installera och konfigurera CRM-kopplingar, se följande dokument: