Ekler için aşağıdaki dosya uzantıları desteklenir:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx

Sohbet ve E-posta Ekleri seçeneği varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

1

https://admin.webex.com adresinden Müşteri Kuruluşunda oturum açın ve Hizmetler > Contact Center > Ayarlar bölümüne gidin.

2

Sohbet ve E-posta Ekleri bölümünde devre dışı bırakmak veya yeniden etkinleştirmek için geçiş düğmesini kullanın. Bu seçenek devre dışı bırakıldığında, Sohbet artık ekler yükleme seçeneği sunmaz ve gelen E-posta ekleri kesilir

1

https://admin.webex.com adresinden Müşteri Kuruluşunda oturum açın ve Hizmetler > Contact Center > Ayarlar bölümüne gidin.

2

Güvenlik Ayarları bölümünde, Hassas Bilgileri Gizle veya Kesme öğesini seçin. Varsayılan olarak Hassas Bilgileri Gizle seçilidir.

 • Gizli kullanıcı bilgilerini Sohbet ve E-posta içeriğinden Gizleyin (maskeleyin).
  Tablo 1. Hassas Bilgileri Gizleme için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

  Bu durumda

  Bu olur

  1

  Gelen veya giden bir E-postada (konu satırında, gövdede veya eklerde) kart sahibi verileri algılanır

  • Belirli içerik konu satırı ve E-posta gövdesinde gizlenir.

  • Kart sahibi verilerini içeren ekler kesilir.

  • Gönderen, zorlamalı hassas bilgileri gizleme işlemi konusunda uyarılır.

  2

  Sohbet mesajında (gövdede veya eklerde) kart sahibi verileri algılanır

  • İçerikteki hassas bilgiler, gönderilmeden önce gizlenir.

   Hem gönderen hem de alıcı için güncellenmiş içerik görüntülenir.

  • Belirtilen ekler kesilir.

  • Gönderen, zorlamalı hassas bilgileri gizleme işlemi konusunda uyarılır.

 • Gizli bilgiler içeren Sohbet ve E-posta mesajlarını Kesin (engelleyin).
  Tablo 2. Aşağıdaki kurallar, Kesme için geçerlidir:

  Bu durumda

  Bu olur

  1

  Gelen veya giden bir E-postada (konu satırında, gövdede veya eklerde) kart sahibi verileri algılanır

  • E-postalar, ekler de dahil olmak üzere kesilir.

  • Gönderen, içerik ihlalleri nedeniyle teslim hatası hakkında uyarılır.

  2

  Sohbet mesajında (gövdede veya eklerde) kart sahibi verileri algılanır

  • Mesaj ve ekler kesilir.

  • Gönderen, zorlamalı bırakma işlemi konusunda uyarılır.

3

Sohbet Güvenliği Başlığı özelliğini etkinleştirmek için geçiş düğmesini kullanın.

"Sohbet mesajlarında veya eklerde kişisel/gizli bilgiler paylaşmayın" başlık mesajı görüntülenir.