Webex Contact Center ek olarak aşağıdaki dosya uzantılarını destekler:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


Yukarıda bahsedilen dosya uzantılarına sahip eklerde yerleşik görüntüler desteklenmez.

Göndereceğiniz ve alacağınız ekler en fazla 25 MB olabilir ve en fazla 10 dosya içerebilir. Gelen e-postadaki eklerin 25 MB'tan fazla olması durumunda, eklerin bazıları 25 MB sınırına uymak için aşamalı şekilde kesilir ve bu noktadan sonra size atanır.

Sohbet ve E-posta Ekleri seçeneği varsayılan olarak etkindir.

1

https://admin.webex.com adresinden Müşteri Kuruluşunda oturum açın ve Hizmetler > Contact Center > Ayarlar bölümüne gidin.

2

Sohbet ve E-posta Ekleri bölümünde özelliği devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için geçiş düğmesini kullanın. Bu seçenek devre dışı bırakıldığında, Sohbet artık ekler yükleme seçeneği sunmaz ve gelen E-posta ekleri kesilir.

1

https://admin.webex.com adresinden Müşteri Kuruluşunda oturum açın ve Hizmetler > Contact Center > Ayarlar bölümüne gidin.

2

Güvenlik Ayarları bölümünde, Hassas Bilgileri Gizle veya Kes öğesini seçin. Varsayılan olarak Hassas Bilgileri Gizle seçilidir.

 • Gizli kullanıcı bilgilerini Sohbet ve E-posta içeriğinden Gizleyin (maskeleyin).

  Hassas Bilgileri Gizleme için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

  Bu durumda

  Bu olur

  1

  Gelen veya giden bir E-postada (konu satırında, gövdede veya eklerde) kart sahibi verileri algılanır

  • Belirli içerik konu satırı ve E-posta gövdesinde gizlenir.

  • Kart sahibi verilerini içeren ekler kesilir.

  • Gönderen, zorlamalı hassas bilgileri gizleme işlemi konusunda uyarılır.

  2

  Sohbet mesajında (gövdede veya eklerde) kart sahibi verileri algılanır

  • İçerikteki hassas bilgiler, gönderilmeden önce gizlenir.

   Hem gönderen hem de alıcı için güncellenmiş içerik görüntülenir.

  • Kart sahibi verilerini içeren ekler kesilir.

  • Gönderen, zorlamalı hassas bilgileri gizleme işlemi konusunda uyarılır.

 • Gizli bilgiler içeren Sohbet ve E-posta mesajlarını Kesin (engelleyin).

  Aşağıdaki kurallar, Kesme için geçerlidir:

  Bu durumda

  Bu olur

  1

  Gelen veya giden bir E-postada (konu satırında, gövdede veya eklerde) kart sahibi verileri algılanır

  • E-postalar, ekler de dahil olmak üzere kesilir.

  • Gönderen, politika ihlalleri nedeniyle teslim hatası hakkında uyarılır.

  2

  Sohbet mesajında (gövdede veya eklerde) kart sahibi verileri algılanır

  • Mesaj ve ekler kesilir.

  • Gönderen, zorlamalı bırakma işlemi konusunda uyarılır.

3

Sohbet Güvenliği Başlığı özelliğini etkinleştirmek için geçiş düğmesini kullanın.

"Sohbet mesajlarında veya eklerde kişisel/gizli bilgiler paylaşmayın" başlık mesajı görüntülenir.

Bu özellik, güvenilir olarak değerlendirilen ve Webex Contact Center uygulamalarından erişilebilen, izin verilen bir etki alanları listesini tanımlamanıza olanak sağlar. Bu, tarayıcıların uyguladığı içerik güvenliği politikalarıyla uyumluluğu sağlamaya yardımcı olur.İçerik güvenliği politikası ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Güvenilir bir etki alanını izin verilenler listesine eklemek için:

 1. Control Hub giriş ekranında Contact Center > Ayarlar bölümüne gidin.

 2. İçerik Güvenliği Politikası İzin Verilenler Listesi bölümünde, erişmeniz gereken web kaynağının etki alanını girin.

 3. Ekle'yi tıklayın.

  Etki alanı, Kayıtlı Etki Alanları listesi altında görüntülenir.


  • Bir etki alanını kaldırmak için, etki alanı adındaki x işaretine tıklayın. Gri renkte etiketlenen etki alanları zorunludur ve kaldırılamaz.

  • Agent Desktop bir kuruluşun başka bir etki alanına ait iFrame içine yerleştirilmişse etki alanını İçerik Güvenliği Politikası'nın izin verilenler listesine ekleyin. Etki alanı izin verilenler listesine eklendikten sonra, Agent Desktop'ın iFrame içinde yüklenmesi 10 dakika sürer. Değişiklikleri görüntülemek için yeniden yükleyebilir veya Agent Desktop'ta yeniden oturum açabilirsiniz.