Bilinen sınırlamalar ve gereksinimler

 • Çağrı yakalama grubu CSV'nizi yüklemeden önce CSV kurallarını anlamak için CSV kullanarak Toplu Webex Calling öğelerini okuduğunuzdan emin olun.

 • Mevcut çağrı yakalama gruplarınızı dışa aktararak mevcut veri kümenizi eklemenize, silmenize veya değiştirmenize izin verebilir veya bir çağrı yakalama grubu örneği kümesini dışa aktarabilirsiniz. Dosya, değiştirildikten sonra toplu özelliklerle karşıya yüklenebilir.


   

  CSV dosyasını ZIP dosya biçimine aktarma: Verileri bir CSV dosyasına aktarırken kayıt sayısı 1000’i aşabilir. Böyle durumlarda ZIP dosyası indirilir, burada ZIP dosyası tek bir CSV dosyasında kayıt kümesinin tamamını içerir. Tüm verileri içeren ayrı bir klasör, 1000’den az kayıt içeren birden fazla CSV dosyası hâlinde dökümlenir. Bu dosyalar, yöneticilerin güncellemeleri ve yüklemeleri hızlı bir şekilde içe aktarmaları için oluşturulur.

 • Zorunlu ve isteğe bağlı sütunları ve CSV şablonunu doldururken sağlamanız gereken bilgileri bilmek önemlidir. Çağrı yakalama grubu CSV'si için özel alanlar aşağıdaki tabloda bulunur.

 • Her konum için maksimum çağrı yakalama grubu sayısı 1.000'dir.

 • Maksimum satır miktarı 1.000’dir (üstbilgi dahil değildir).

 • Temsilciler, kullanıcılar veya çalışma alanları olabilir. Kullanıcılar için kullanıcının e-posta adresini girin. Çalışma alanları için çalışma alanı adını girin.

 • Her satır en fazla 50 temsilci içerebilir. Ayrıntılı bilgi için Bir defada 50’den fazla temsilci ekleyin veya düzenleyin bölümüne bakın.

Hangi alanların zorunlu veya isteğe bağlı olduğunu ve çağrı yakalama gruplarını toplu olarak eklerken veya düzenlerken belirlemeniz gerekenleri görmek için bu tabloyu kullanın.


 

Sütunlar zorunlu veya isteğe bağlı alanlardır. Bu, CSV’yi yeni bir çağrı yakalama grubu eklemek veya mevcut bir çağrı yakalama grubunu düzenlemek için kullanmanıza bağlı olarak değişir.

Sütun

Zorunlu veya isteğe bağlı

(Çağrı yakalama grubu ekle)

Zorunlu veya isteğe bağlı

(Çağrı yakalama grubunu düzenle)

Açıklama

Desteklenen değerler

Ad

Zorunlu

Zorunlu

Çağrı yakalama grubunun adını girin. Aynı konumdaki çağrı yakalama grubu adlarının benzersiz bir şekilde tanımlanabilir olması gerekir. Çağrı yakalama grupları farklı konumlardaysa aynı ada sahip olabilirler.

Örnek: San Jose Çağrı Yakalama Grubu

Karakter uzunluğu: 1-30

Telefon Numarası

Zorunlu (dahili telefon boş bırakılırsa)

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubu telefon numarasını girin. Bir telefon numaranız veya dahili numaranız olmalıdır.

CSV içe aktarma için yalnızca E.164 numaralarına izin verilir.

Örnek: +12815550100


 

Telefon numarası Control Hub’da Numaralar sekmesinde olmalıdır.

Uzantı

Zorunlu (telefon numarası boş bırakılırsa)

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubu dahili numarasını girin. Bir telefon numaranız veya dahili numaranız olmalıdır.

İki ila altı haneli dahili numara.

00-999999

Konum

Zorunlu

Zorunlu

Bu çağrı çağrı yakalama grubunu atamak için konumu girin.

Örnek: San Jose


 

Konum, Control Hub’da Konum sekmesinde olmalıdır.

Arayan Kimliği İlk Adı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubunun arayan hat kimliği (CLID) için görüntülenecek adı girin. Arayan kimliği, çağrı yönlendirme etkinleştirilip çağrılar yönlendirildiğinde kullanılır.

Örnek: San


 

Yalnız UTF-8 karakterleri desteklenmektedir.

Karakter uzunluğu: 1-30

Arayan Kimliği Soyadı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubunun arayan hat kimliği (CLID) için görüntülenecek soyadını girin. Arayan kimliği, çağrı yönlendirme etkinleştirilip çağrılar yönlendirildiğinde kullanılır.

Örnek: Jose


 

Yalnız UTF-8 karakterleri desteklenmektedir.

Karakter uzunluğu: 1-30

Dil

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubunuz için duyuru dilini girin.

Örnek: en_us

Saat Dilimi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubu saat dilimi anahtarını girin. Bu saat dilimi, bu çağrı yakalama grubuna uygulanan planlar için geçerlidir.

Örnek: Amerika/Chicago

Karakter uzunluğu: 1-127

Çağrı Yönlendirme Modeli

Zorunlu

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubu yönlendirme şablonunu girin. Desteklenen politikalardan birini seçin.

DÖNGÜSEL, NORMAL, EŞ ZAMANLI, TEKDÜZEN, AĞIRLIKLI

Temsilcilerin arayan kimliği olarak çağrı kuyruklarını kullanmasına izin ver

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Temsilcilerin arayan kimliği olarak çağrı sırası numarasını kullanmasına izin vermek için düğmeyi etkinleştirin

DOĞRU, YANLIŞ

Çaldırma Sayısını Ayarladıktan Sonra Ilerle Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Belirli sayıda çaldırmadan sonra ilerlemek için çağrıları etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Etkinleştirilirse sonraki sütuna çalma sayısını girin.

DOĞRU, YANLIŞ

Ayarlanan Çaldırma Sayısından Sonra Ilerle

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Hâlihazırdaki uygun temsilcinin, sonraki uygun temsilciye aktarmadan önce çağrıya cevap vermesi için beklenecek çaldırma sayısını girin.

Aralık: 1-20

Meşgul Olduğunda Ilerle Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bu etkinleştirilirse çağrı yakalama grubu, başka bir çağrıdayken temsilcilerin çalmasını almaz. Çağrı, çağrı yakalama grubundaki bir sonraki temsilciye ilerler. Temsilcinin çağrı bekletme etkinleştirilmişse ve çağrı bu temsilciye yönlendirilirse temsilci yeniden boşta kalana kadar tüm bekler.

DOĞRU, YANLIŞ

Çaldırma Işleminden Sonra Yönlendirme Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Cevaplanmamış çağrıların, belirli bir sayıda çaldıktan sonra belirlenmiş bir telefon numarasına yönlendirilmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Yönlendirme Numarası

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Yanıtlanmayan çağrıların yönlendirildiği telefon numarasını girin.

CSV içe aktarma için yalnızca E.164 numaralarına izin verilir.

Örnek: +12815550100


 

Telefon numarası Control Hub’da Numaralar sekmesinde olmalıdır.

Halkalardan Sonra Yönlendir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Tasarlanan numaraya yönlendirmeden önce beklenecek çaldırma sayısını girin.

Aralık: 1-99 ARASI

Sesli Mesajı Çaldırdıktan Sonra Yönlendirme Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Belirli bir sayıda çaldıktan sonra bir sesli mesaja cevaplanmamış çağrıları yönlendirmeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Ulaşılamadığında Yönlendir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Tanımlanmış bir telefon numarasına yönlendirilen yanıtlanmamış çağrıları etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Ulaşılamayan Numara Olduğunda Yönlendir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Yanıtlanmadığında çağrıların yönlendirileceği telefon numarasını girin.

CSV içe aktarma için yalnızca E.164 numaralarına izin verilir.

Örnek: +12815550100


 

Telefon numarası Control Hub’da Numaralar sekmesinde olmalıdır.

Ulaşılamayan Sesli Mesaj Etkinleştirildiğinde Yönlendir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Tanımlanmış bir sesli mesaja giden cevaplanmamış çağrıları etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Farklı Zil Sesini Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubu çağrıları için farklı zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Etkinleştirilirse temsilciler çağrı yakalama grubundan çağrı aldıklarında farklı bir zil sesi duyar.

Etkinleştirilirse sonraki sütunda atamak istediğiniz farklı zil sesi modelinin türünü girin.

DOĞRU, YANLIŞ

Farklı Zil Modeli

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Farklı zil modeli etkinleştirilmişse farklı zil sesi modelini seçin. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

NORMAL, UZUN_UZUN, KISA_KISA_UZUN, KISA_UZUN_KISA

Çağrı Yakalama Grubunu Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu sütunu kullanın.

ETKİN, DEVRE DIŞI, etkin, devre dışı

Alternatif Numara Farklı Zil Sesi Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Alternatif numaralar için farklı zil sesi ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Etkinleştirilirse, zil sesi modelini Alternatif Numaralar Zil Sesi Modeli sütununa girin.

DOĞRU, YANLIŞ

Alternatif Numaralar Eylemi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bu satırda listelediğiniz alternatif numaraları eklemek için EKLE öğesini girin. Bu satırda listelediğiniz alternatif numaraları silmek için SİL öğesini girin.

DEĞİŞTİR seçeneğini girerseniz, önceden girilen tüm alternatif numaraları kaldıracak ve yalnızca bu satıra girdiğiniz alternatif numaralarla değiştireceksiniz.

EKLE, KALDIR, DEĞİŞTİR

Temsilci İşlemi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bu satırda listelediğiniz temsilcileri eklemek için EKLE öğesini girin. Satırda listelediğiniz bu temsilcileri silmek için SİL öğesini girin.

DEĞİŞTİR seçeneğini girerseniz, önceden girilen tüm temsilciler kaldıracak ve onların yerine yalnızca bu satıra girdiğiniz temsilciler eklenecektir.

EKLE, KALDIR, DEĞİŞTİR

Alternatif Numara(lar)

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubuna atanacak alternatif numarayı/numaraları girin.

Örnek: 1112223333


 

Telefon numarası Control Hub’da Numaralar sekmesinde olmalıdır.

Karakter uzunluğu: 1-23

Alternatif Numaralar Zil Sesi Modeli

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Alternatif numaralar için farklı zil sesi etkinleştirilmişse farklı zil sesi modelini seçin. Desteklenen seçeneklerden birini seçin.

NORMAL, UZUN_UZUN, KISA_KISA_UZUN, KISA_UZUN_KISA

Temsilci1 Kimliği,

Temsilci2 Kimliği…

Temsilci50 Kimliği

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubuna atamak istediğiniz temsilcileri girin. Temsilciler, kullanıcılar veya çalışma alanları olabilir. Kullanıcılar için kullanıcının e-posta adresini girin. Çalışma alanları için çalışma alanı adını girin.

Örnek: test@ornek.com

Karakter uzunluğu: 1-161

Temsilci1 Ağırlık,

Temsilci2 Ağırlık...

Temsilci50 Ağırlık

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı yakalama grubu için çağrı yönlendirme politikası ağırlıklandırılmışsa temsilcinin yüzdelik ağırlığını girin.

Aralık: 0-100

Her satırda en fazla 50 temsilci ve ilgili çağrı yönlendirme ağırlık yüzdeleri (varsa) olabilir. Bir çağrı yakalama grubunda en fazla 1.000 temsilci atanabilir. 50’den fazla temsilci eklemek veya düzenlemek için CSV dosyasını kullanarak bu adımları uygulayın.

1

Eklediğiniz veya düzenlediğiniz çağrı yakalama grubu için ilk satıra eklemek veya düzenlemek istediğiniz 50 temsilciyi ve ilişkili çağrı yönlendirme ağırlık yüzdelerini (varsa) girin.

2

Sonraki satırda, ek temsilcileri eklemek veya düzenlemek için yalnızca aşağıdaki sütunlara bilgi girmelisiniz:

 • Ad: Daha fazla temsilci eklemek veya düzenlemek için yukarıdaki satırdakiyle aynı adı girin.

 • Konum: Daha fazla temsilci eklemek veya düzenlemek için yukarıdaki satırdakiyle aynı konumu girin.

 • Temsilci İşlemi: Bu satırda listelediğiniz temsilcilere eklemek için EKLE öğesini girin. Bu satırda listelediğiniz temsilcileri kaldırmak için KALDIR öğesini girin.


   

  DEĞİŞTİR seçeneğini girerseniz, önceden girilen tüm temsilciler kaldıracak ve onların yerine yalnızca bu satıra girdiğiniz temsilciler eklenecektir.

 • Temsilci1, Temsilci2vb.: Eklemek, kaldırmak veya değiştirmek istediğiniz kullanıcının e-posta adresini veya çalışma alanı adını girin.

 • (Isteğe bağlı) Temsilci1 Ağırlığı, Temsilci2 Ağırlığı, vb.— Çağrı yakalama grubu için çağrı yönlendirme politikası ağırlıklandırılmışsa temsilcinin yüzdelik ağırlığını girin.

Diğer tüm sütunları boş bırakabilirsiniz.

3

Eklemeniz veya düzenlemeniz gereken tüm temsilcileri ekleyinceye kadar bunu yapmaya devam edin.


 

Bir çağrı yakalama grubunda en fazla 1.000 temsilci bulunabilir.

Çağrı yakalama gruplarını toplu olarak eklemek için boş bir CSV şablonu indirip doldurmanız yeterlidir.


 

Bir çağrı yakalama grubu için çağrı yönlendirme ayarları toplu olarak değiştirilemez. Bir çağrı yakalama grubu için çağrı yönlendirmeyi düzenlemek için bkz. Çağrı yönlendirme ayarlarını düzenle.

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesini seçin.

2

düğmesine tıklayın Çağrı Yakalama Grubu > Toplu Yönet.

3

Eklemek istediğiniz çağrı yakalama grubu için bir konum seçin.

4

.csv şablonu indir öğesine tıklayın.

5

Elektronik tabloyu doldurun.

6

CSV dosyasını sürükle-bırak yoluyla veya Dosya Seç düğmesine tıklayarak yükleyin.

7

Yükle düğmesine tıklayın.

Başarıyla yüklendikten sonra, değişikliklerin durumunu görüntülemek için Ayrıntılar için Görevler Sayfasına Bak öğesine tıklayabilirsiniz.

Çağrı yakalama gruplarında toplu olarak değişiklik yapmak için mevcut CSV verilerini indirmeniz ve elektronik tabloda gerekli değişiklikleri yapmanız yeterlidir.


 

Bir çağrı yakalama grubu için çağrı yönlendirme ayarları toplu olarak değiştirilemez. Bir çağrı yakalama grubu için çağrı yönlendirmeyi düzenlemek için bkz. Çağrı yönlendirme ayarlarını düzenle.

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesini seçin.

2

düğmesine tıklayın Çağrı Yakalama Grubu > Toplu Yönet.

3

Değiştirmek istediğiniz çağrı yakalama grubu için bir konum seçin.

4

Verileri indir seçeneğine tıklayın.


 

Seçtiğiniz çağrı yakalama grubu verileri maksimumu (her CSV için 10.000 satırdan fazla) aşarsa, birden fazla CSV dosyası içeren sıkıştırılmış bir dosya alırsınız.

5

Elektronik tabloda gerekli değişiklikleri yapın.

6

Değiştirilen CSV dosyasını sürükle-bırak yoluyla veya Dosya Seç düğmesine tıklayarak yükleyin.

7

Yükle düğmesine tıklayın.

Başarıyla yüklendikten sonra, değişikliklerin durumunu görüntülemek için Ayrıntılar için Görevler Sayfasına Bak öğesine tıklayabilirsiniz.