BroadWorks için Bir Webex E911 Acil Durum Çağrısı

Bu entegrasyon, VezirBaum Yasası Aşama II'ye uyumluluk sağlar. Tabletler gibi mobil cihazlar dahil tüm cihazlar için tam uyumluluk, Ocak 2022'ye kadar sunulmaktadır.

E911 Sağlayıcıları

Bu makale, aşağıdaki E911 sağlayıcılarını kullanarak E911 acil durum aramasını yapılandırmak için kullanılabilir:

 • 9 Satır/Bant Genişliği

 • İntrado

 • RedSky

Nasıl Çalışır?

E911 arama hizmetleri kullanıcı konumu hizmetleri ve acil durum çağrılarını ABD, kendi bölgeleri ve Kanada çevrelerine Genel Güvenlik Yanıtlama Noktalarına (PSAP'ler) yönlendiren bir ağ sağlar. E911 hizmetleri her konum için etkinleştirilebilir. Konum etkinleştirildikten sonra, bu konuma atanan telefonlardan ve istemcilerden alınan acil durum çağrıları (acil durum çağrıları için 911 ve test çağrıları için 933), aşağıdakini yapar:

 • BUL -E911 çağrı hizmeti kullanıcı konumunu bulur. Hem Webex hem de masa telefonları, konumu belirlemek için şirket wiremap'i kullanan E911 çağrı hizmetine MAC veya ağ bilgileri gönderir. Uygulama Webex kullanıcıları için konumları belirlenemedikten sonra kullanıcıdan E911 çağrı hizmetine gönderilen konum bilgileri bilgilerini girmeleri istenir.

 • YÖNLENDIRME— 911 ve 933 aramaları için çağrı konum bilgileri, SIP üst başlığına eklenmiştir ve kullanıcıyı E911 arayan kullanıcı olarak tanımlar . E911 hizmeti , çağrıyı konum için uygun PSAP'ye yönlendirer.

 • BILGILENDIR -E911 hizmeti , uygun personeline (ör. güvenlik veya acil durum hizmetleri) bildirimler gönderir.

E911 hizmeti aşağıdaki görevleri işler:

 • E911 sağlayıcısı, acil durum çağrısını gönderilebilir bir konumla eşlerken iş ortağı/müşteri tarafından sağlanan veritabanını sürdürür.

 • E911 sağlayıcısı, arayan cihazın gönderilebilir konumunu temel alarak acil durum çağrılarını doğru PSAP'ye yönlendirer. PsAP konum bilgileri nın acil durum personelinin ve geri arama numarasının nereye göndereceğiz' bilnini şekilde çağrıyı içerir.

 • E911 sağlayıcısı, kurumsal personeline isteğe bağlı bildirimler sağlar.

 • Gelişmiş lisanslara sahip aboneliklerde, E911 sağlayıcısı kurumsal personelini kuruluş kullanıcıları tarafından yapılan acil durum çağrılarına köprüler ve açılır bildirimler sağlar.

Konum Algılama

E911 çağrı hizmetleri, iki ana konum algılama türlerini destekler: GERÇEKLEŞTIRILEN ve TUTULMADI.

Sabit olmayan cihazlar için dinamik konum algılama. Bunlar, şirket içinde hareket ettiren cihazlardır (HELD-desteklenen masa telefonları).

 • HELD özellikli masa telefonları için konum algılama, ağ keşfetmeye dayalıdır. Masa telefonu cihazları, ağ ortam bilgilerini (LLDP etkin yukarı akış düğmesi, kablosuz erişim noktaları (WAP) BSSID, IP adresleri veya MAC adresleri) E911 HELD hizmetine rapor etmek için HTTP Etkin Konum Dağıtımı (HELD) adlı bir protokol kullanır.

E911 hizmeti için dinamik konum algılama. Bunlar, şirket dışı olan HELD+ cihazlardır.

 • Hücresel bağlantısı olan masaüstü ve Webex platformlarda (tabletler) HELD+ özellikli Webex için konum algılama, kablosuz erişim noktaları (WAP) BSSID, IP adresi, yukarı akış ağ geçidi varsayılan MAC adresini içeren ağ keşfetmeye dayalıdır. LLDP, masaüstü ve tablet Webex uygulamalarda desteklanmaz. ne zaman Webex Uygulaması cihazın bilinen bir konumda olduğunu belirlerse, kullanıcının konumu otomatik olarak güncellenir. Webex Uygulaması, yukarıda listelenen mevcut ağ tanımlayıcılarından herhangi birini E911 sağlayıcısına gönderir. E911 sağlayıcısı cihazın bilinen bir konumda olduğunu belirlerse kullanıcının konumu otomatik olarak güncellenir. Oturum açma sırasında Webex Uygulaması, cihazın tanınmayan bir konuma taşındığını algılarsa kullanıcıdan yeni bir adresi güncellemesi istenir. Ancak, kullanıcı tanınmayan bir konum algılandığında zaten oturum açmışsa kullanıcıdan istenmez ve kırmızı X, Webex Uygulama altbilgisinde gösterilir. Kullanıcı, konumunu güncellemek için kırmızı X’e tıklayabilir (varsayılan olarak %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% yapılandırma etiketi varsayılan olarak ayarlanmıştır). E911 sağlayıcısı, yeni konumu veritabanında doğrular ve depolar.


Webex masaüstündeki (Windows ve MacOS) tüm VPN ve sanal ağ arayüzleri göz ardı edilmelidir. Windows için Webex Uygulaması MSFT_NetAdapter kullanır - VPN ve Sanal arayüzleri filtrelemek için "boole Sanal" parametresi kullanılır.

Sabit cihaz konumu algılama. Bunlar taşımayan HELD olmayan cihazlardır.

 • Telefon Numarasına Dayalı Konum Tespiti: Hücresel erişimi olmayan mobil cihazlar, softphone istemcileri, Cisco ATA'lar, Cisco DECT sistemleri ve her türlü Cisco dışı müşteri iş yeri ekipmanı (CPE) dahil olmak üzere HELD özelliği olmayan cihazlar için konum belirleme için test veya acil durum çağrısında belirtilen Arayan Kimliği temel alınır.

PSTN ve E911 Konumlarının Etkin Olduğu Yönlendirme

BroadWorks acil durum çağrılarını E911 hizmetine yönlendirmektedir ve böylece çağrı, telefon bağlantısı yerine uygun PSAP'a PSTN. Bu yol, E911'in etkin olduğu konumdan acil durum çağrıları yapılan tüm uçnoktaları için kullanılır. Bu, sabit telefonları ve taşınabilir uç noktaları (cep telefonları, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi) içerir.

Bu kuralın bir istisnası hücresel tabanlı telefon istemcileridir. Bu istemciler, telefondaki yerleşik numara çeviriciyi kullanarak doğrudan Genel Kara Mobil Ağına (PSTN) mobil eşdeğeri PLMN'ye acil durum çağrıları gönderir.

Şekil 1. BroadWorks için Bir Webex E911 Acil Durum Çağrısı

E911 Entegrasyonu Gereksinimleri

Bileşen

Gereksinimi

E911 Çağrı Sağlayıcısı

İş ortağı, Hızlı Arama Uygulaması masaüstü ve tablet istemcileri için Cisco tarafından sağlanan uygulamayı kullanarak acil durum çağrılarını yönlendirecek bir E911 çağrı sağlayıcısı Webex sözleşme girmektedir.

E911 Sağlayıcısı Yapılandırması

İş ortağı, aşağıdaki cihaz türleri için konum hizmetleri sağlamak üzere E911 sağlayıcı portalını yapılandırmalı:

 • KONUM eşleme bilgilerini kullanan HELD cihazlarından gelen çağrılar (örneğin, yeni Webex Uygulaması)

 • Konum belirleme için Arayan Kimliği kullanan ve HELD özelliğine sahip olmayan cihazlardan (DECT, ATA ve Room/Desk/Board cihazları) gelen çağrılar

RedSky Destek Belgeleri

 • RedSky Horizon Mobil Kullanım Yönetim Kılavuzu—Farklı hizmet sağlayıcı içerir.

 • RedSky Horizon Mobil Kullanım Kullanıcı Kılavuzu- Kurumsal yöneticiler için. Bu kılavuz, wiremap'in nasıl ayarlan olduğunu açıklar.

 • EON İstemciSi Yükleyicisi (Acil Durum Site Bildirimi)—Acil durum bildirimlerini ayarlamayı açıklar.

Destek Belgelerini Şirket İçi Olarak Seçin

 • Acil Durum Yönlendirme Hizmeti LIS entegrasyon kılavuzu

 • Acil Durum Yönlendirme Hizmeti Kullanıcı Kılavuzu

9Line/Bandwith Destek Belgeleri

 • BroadWorks için 9Line Yönetici Kılavuzu

BroadWorks

Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki BroadWorks yamalarını yüklemeniz gerekir. Yalnızca BroadWorks sürümüm için geçerli yamaları yükleyin:

 • R22 için:

  • AP.as.23.0.1075.ap381498

  • AP.xsp.22.0.1123.ap381498

  • AP.platform.22.0.1123.ap381498

 • R23 için

  • AP.as.22.0.1123.ap381498

  • AP.xsp.23.0.1075.ap381498

  • AP.platform.23.0.1075.ap381498

  • ADP RI Uygulaması: CommYanı-23_2021.11_1.160.bwar

 • R24 için:

  • AP.as.24.0.944.ap381498

  • ADP RI uygulaması: CommYanı-24_2021.11_1.160.bwar

Cihazlar

HELD özelliğine sahip cihazlar: E911 hizmetleri için bir konum etkinleştirildikten sonra, Cisco BroadWorks cihaz yönetim sistemleri HELD işlevini etkinleştirmek için güncellenmiş cihaz yapılandırmaları oluşturmaktadır. Cihaz konum hizmetleri için HELD'i kullanmadan önce her bir HELD cihazı yeniden senkronize edilmiş veya yeni yapılandırmayı almak için yeniden sahip olmak zorunda.

Webex Uygulaması

Webex ve tablet uygulamaları, E911 sağlayıcısının Konum Bilgileri Sunucusuna (LIS) erişmek için indirilen yapılandırma parametrelerini kullanır. Kullanıcıların konum başına konum bilgileri kez telefonlarını girmeleri gerekir. E911 sağlayıcısı her konumun kaydını muhafaza eder. Kullanıcı yeni bir konumdan oturum açtığında, kullanıcıdan veritabanına eklenen konum bilgileri bilgilerini girmeleri istenir.

Kullanıcı 911 veya 933 çağrısında olduğunda, coğrafi konum bilgileri SIP Üst Bilgilerinde aktarıldı.

Şekil 2. E911 Adresi Ekle

 
Varsayılan olarak, Webex Uygulaması kullanıcılardan bilinmeyen bir konumda oturum açtıklarında konumlarını güncellemelerini istenir. Ancak,%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% yapılandırma etiketi, yöneticilerin bilinmeyen bir konumdaki herhangi bir ağ değişikliğini içerecek şekilde frekansı yeniden yapılandırmasına olanak tanır. Yapılandırma Webex için Bkz. Acil Durum Çağrısı için İstemci Yapılandırma Etiketleri.

E911 Acil Arama Yapılandırması Görev Akışı

E911 Acil Durum Çağrısı için Cisco BroadWorks Webex yapılandırmak üzere BroadWorks'te aşağıdaki görevleri gerçekleştirin. BroadWorks'te E911, Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı özelliği kullanılarak yapılandırılır .

  Komut veya Eylem Amaç
1

Özelliği Etkinleştir

Özellik özelliğini etkinleştirmek için CLI'101792.

2

Üçüncü Taraf Çağrı URL'lerini Yapılandırma

E911 sağlayıcısı tarafından kullanılan URL'ler gibi ayarları yapılandırmak için CLI'yı kullanın.

3

Acil Durum Çevirme Dizelerini Kontrol Edin

BroadWorks'ün Acil Durum Çağrısı için kullandığı çevirme dizelerini doğrulayın.

4

SIP Üst Bilgisi Proxy Kuralını Yapılandırma

Uygulama Sunucusunda, SIP Üstbilgisi proxy kuralı yapılandır.

5

Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrılarını Yapılandırma (Kurumsal/hizmet sağlayıcı Hizmeti)

CommAya'da, Kurumsal hizmetini Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı için yapılandırın.

6

Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrılarını Yapılandırma (Grup Hizmeti)

CommAya'da, Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı için Grup hizmetini yapılandırın.

Özelliği Etkinleştir

Uygulama Sunucusunda, özellik lisanslarını etkinleştirmek için aşağıdaki CLI komutunu 101792.

AS_CLI/System/ActivatableFeature> activate 101792

Üçüncü Taraf Çağrı URL'lerini Yapılandırma

CLI'yı kullanarak E911 sağlayıcısı URL'leri gibi Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı parametreleriyle AS'yi yapılandırabilirsiniz.

1

Geçerli parametre ayarlarını görüntülemek için aşağıdaki CLI komutunu çalıştırın:

AS_CLI/Service/ThirdPartyEmergencyCalling> get
primaryHELDServerURL= 
secondaryHELDServerURL=
emergencyRouteHost=
emergencyRoutePort=
emergencyRouteTransport=
2

Parametreleri ayarlamak için aşağıdaki CLI komutunu çalıştırın. Alanlar hakkında bilgi için sonraki tabloya bakın:

Set
  <attribute>, Multiple Choice = {primaryHELDServerURL, secondaryHELDServerURL, emergencyRouteHost, emergencyRoutePort, emergencyRouteTransport}
  <primaryHELDServerURL>, String {1 to 256 characters}
  <secondaryHELDServerURL>, String {1 to 256 characters} 
  <emergencyRouteHost>, IP address | host | domain (1 to 80 chars)
  <emergencyRoutePort>, Integer {1025 to 65355}
  <emergencyRouteTransport>, Choice = {udp, tcp, tls, unspecified}

Parametrelerle ilgili yardım için aşağıdaki tabloya bakın:

Ayar

Açıklama

Birincil HELD Sunucu URL'si

Bu parametre, HELD sunucusu için birincil URL'yi tanımlar. Bu parametre, sistemde üçüncü taraf acil durum çağrısının etkinleştirilmesine izin verecek herhangi bir kuruluş varsa temiz olamaz. Bu parametre için geçerli değer, 1 - 256 karakter uzunluğunda bir dizedir. Geçerli bir http veya https URL'si olmalıdır. Varsayılan değer yok.

İkincil HELD Sunucu URL'si

Bu parametre, HELD sunucusu için ikincil URL'yi tanımlar. Bu alan, birincil HELD sunucu URL'si ile aynı olamaz. Bu parametre için geçerli değer, 1 - 256 karakter uzunluğunda bir dizedir. Geçerli bir http veya https URL'si olmalıdır. Varsayılan değer yok.

Acil Durum Yönlendirme Ana Bilgisayarı

Bu parametre, acil durum yönlendirme ana bilgisayar adresini tanımlar. Bu parametrenin değeri geçerli bir FQDN, IPv4 adresi veya IPv6 adresi olmalıdır. Bu parametre, sistemde üçüncü taraf acil durum arama etkinleştirmeye izin veren bir kuruluş varsa temiz olamaz. Varsayılan değer yok.

Acil Durum Yol Bağlantı Noktası

Bu parametre, acil durum yönlendirme bağlantı noktasını tanımlar. Parametre için geçerli değer 1025 ila 65355 arasında bir tam sayıdır. Varsayılan değer yok.

Acil Durum Yolu Taşıma

Bu parametre, acil durum rotası taşıma protokolünü tanımlar. Bu parametre için olası değerler:

 • UDP

 • TCP

 • TLS

 • Belirtilmemiş -Bu, varsayılan değerdir

Acil Durum Çevirme Dizelerini Kontrol Edin

1

AS'de acil durum çağrısı için kullanılan çevirme dizelerini doğrulamak için aşağıdaki CLI komutunu çalıştırın. 933'un, 911'e ek olarak dahil gerektiğini unutmayın. 933 ön eki, test çağrıları için kullanılır.

AS_CLI/System/CallP/CallTypes> get

 Country Code Digit Map Call Type 
 ==================================
  	1    1911 	Emergency 
  	1    911 	Emergency 
  	1    933 	Emergency 
2

Çevirme dizeleri eklemeniz gerekirse şu komutu kullanın:

AS_CLI/System/CallP/CallTypes> add <countryCode> <publicDigitMap> <callType>

 
Bu CLI komutları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Cisco BroadWorks Uygulaması Sunucusu Komut Satırı Arayüzü Yönetim Kılavuzu.

SIP Üst Bilgisi Proxy Kuralını Yapılandırma

Uygulama Sunucusunda, E911 sağlayıcısı HELD sunucuları ile birlikte bir SIP Üstbilgisi kuralı yapılandırın. Bu, AS'nin E911 sağlayıcısı SIP sunucularına jeolocation ve jeolocation-yönlendirme SIP üst bilgilerini proxy'si göndere bilgisi için gereklidir.

1

Ayarlamak için aşağıdaki CLI komutlarını çalıştırın: keepOnEgressNetworkOffNet bayrak true olarak ayarlanmıştır.

AS_CLI/Interface/SIP/ProxyPolicy/Rule> add proxy911 false false false true false false false false

AS_CLI/Interface/SIP/ProxyPolicy/Rule> add proxy911 false false false true false false false false

2

Bu kurala SIP üstbilgilerini eklemek için aşağıdaki CLI komutlarını çalıştırın:

AS_CLI/Interface/SIP/ProxyPolicy/HeaderPolicy> add geolocation proxy911

AS_CLI/Interface/SIP/ProxyPolicy/HeaderPolicy> add geolocation-routing proxy911

Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrılarını Yapılandırma (Kurumsal/hizmet sağlayıcı Hizmeti)

Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı ayarlarını Kuruluş seviyesinde yapılandırabilirsiniz.

Başlamadan önce

Müşteri Kimliği ve Gizli Anahtar yapılandırmaları olarak kullandığınız sağlama modelini anlamak için modele bağlı olduğundan emin olun:

 • Kurumsal sağlama modeli - Müşteri kuruluşu, bir kuruluştur. Farklı siteler gibi farklı gruplar kuruluşa dahil olur.

 • hizmet sağlayıcı modeli — goup, bir müşteri kuruluşudur. Hizmet sağlayıcı farklı gruplar, başka bir gruplaz.

1

Comm Pilot Hizmetleri penceresinde, Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı'ı seçin.

2

Etkinleştirmeye İzin Ver onay kutusunu işaretleyin.

3

Çalıştır kullandığınız sağlama modeline bağlı olarak Müşteri Kimliği ve Gizli Anahtar alanları için değerleri girin:

 • Kurumsal sağlama modeli—E911 sağlayıcısı tarafından sağlanan değerleri girin.

 • hizmet sağlayıcı modeliyle— geçici değerleri girin (sonraki görevde Grup yapılandırmanız bu değerleri geçersiz kılar).

4

Tamam'a tıklayın.


 
Bu ayarları, bu komutu kullanarak bir arka ofis sistemi tarafından otomatik olarak da yapılandırabilirsiniz: ServiceProviderThirdPartyEmergencyCallingModify.

 
Bir hizmet sağlayıcı nın kendi kuruluşu için acil durum çağrısı yapılandırıyorsanız (hizmet sağlayıcı'nin yönetmesi yerine), Kurumsal sağlama modelini kullanın ve müşterinin kendi kuruluşu için benzersiz bir Müşteri Kimliği hizmet sağlayıcı Gizli Anahtar ekleyin.

Alan

Açıklama

Etkinleştirmeye İzin Ver

Bu parametre, üçüncü taraf acil durum çağrısının kuruluş içindeki gruplar için etkinleştirildikten sonra ne olacağını tanımlar. Bu parametre için geçerli değer true ve false'dır. Varsayılan değer false'tır.

Sistem düzeyinde HELD sunucu URL'si belirtilmemişse veya acil durum yönlendirme bilgisi yapılandırılmamışsa etkinleştirmeye kuruluş seviyesinde izin verilmez.

Müşteri Kimliği

Bu parametre, üçüncü taraf acil durum sayfalarında kullanılan E911 müşteri kimliğini çağrı hizmeti. Bu değer, müşteri tarafından yönetilen belirli bir müşteri kuruluşuna hizmet sağlayıcı. Bu parametre için maksimum uzunluk 36 karakterdir. Etkinleştirmeye İzin Ver doğruysa Müşteri Kimliği boş olamaz.

Çalıştırdığınız sağlama modeline karşılık gelen değeri atla:

 • Kuruluş modeli—E911 sağlayıcısı tarafından sağlanan değeri girin.

 • hizmet sağlayıcı modeli—Birdummy değeri girin (Grup Hizmeti ayarınız bu değeri geçersiz kılar).

Gizli Şifre

Bu parametre, Üçüncü Taraf Acil Gizli şifre hizmette kuruluş tarafından ( Müşteri Kimliği tarafından tanımlandığı şekilde) kullanılan benzersiz E911 sağlayıcısını tanımlar. Veri gizli şifre alfasayısaldır, UTF-8. Bu alan, Müşteri Kimliği tanımlandığı zaman zorunludur.

Çalıştırdığınız sağlama modeline karşılık gelen değeri atla:

 • Kuruluş modeli—E911 sağlayıcısı tarafından sağlanan değeri girin.

 • hizmet sağlayıcı modeli—Birdummy değeri girin (Grup Hizmeti ayarınız bu değeri geçersiz kılar).

Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrılarını Yapılandırma (Grup Hizmeti)

Sağlama modeline hizmet sağlayıcı, Grup Hizmetleri altında görünen Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrılarını yapılandırın.

Başlamadan önce

Müşteri Kimliği ve Gizli Anahtar yapılandırmaları olarak kullandığınız sağlama modelini anlamak için modele bağlı olduğundan emin olun:

 • Kurumsal sağlama modeli - Müşteri kuruluşu, bir kuruluştur. Farklı siteler gibi farklı gruplar kuruluşa dahil olur.

 • hizmet sağlayıcı modeli — goup, bir müşteri kuruluşudur. Hizmet sağlayıcı farklı gruplar, başka bir gruplaz.

Grup Profili ayarları için Ülke ABD veya CAN (Kanada için ) gerekir.

1

Comm Pilot Grubu Hizmetleri penceresinde, Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı'ı seçin.

2

Aşağıdaki onay kutularının her ikisini de işaretleyin:

 • Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı Cihaz Yönetimini Etkinleştir

 • Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı Yönlendirmeyi Etkinleştir

3

Sağlama modelinize göre bu grup için uygun Müşteri Kimliği ve Gizli Anahtar değerlerini girin:

 • Kurumsal sağlama modeli—Alanları boş bırakın. Önceki Kuruluş Hizmeti prosedüründe yer alan değerler uygulanır.

 • hizmet sağlayıcı modeli—E911 sağlayıcısı tarafından sağlanan değerleri girin.

4

Tamam'a tıklayın.

Alanlar hakkında yardım için aşağıdaki tabloya bakın.

Alan

Açıklama

Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı Cihaz Yönetimini Etkinleştir

Bu parametre, grup için üçüncü taraf acil durum arama cihaz yönetiminin etkin olup olduğunu belirtir. Kurumsal düzey etkinleştirmeye izin vermezse bu parametre etkinleştirilebilir. Grup üçüncü taraf acil durum yönlendirme etkinleştirildiğinde bu parametre devre dışı bırakılamaz. Bu parametre için geçerli değerler true (işaretli) ve false 'dır (işareti kaldır işaretli). Varsayılan değer false'tır.

Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı Yönlendirmeyi Etkinleştir

Bu parametre, grup için üçüncü taraf acil durum çağrısı yönlendirmenin etkin olup olduğunu belirtir. Kurumsal düzey etkinleştirmeye izin vermezse yönlendirme etkinleştirilebilir. Üçüncü taraf acil durum cihaz yönetimi etkinse yönlendirme etkinleştirilebilir.

Bu parametre için geçerli değerler true (işaretli) ve false 'dır (işaretlenmemiş). Varsayılan değer false'tır.

Müşteri Kimliği

Bu parametre, Üçüncü Taraf Acil Durum Çağrısı hizmetinde kullanılan E911 müşteri kimliğini tanımlar. Bu değer, müşteri tarafından yönetilen belirli bir müşteri kuruluşuna hizmet sağlayıcı. Bu parametre için maksimum uzunluk 36 karakterdir. Grup Hizmeti Müşteri Kimliği tanımlanmamışsa kuruluş/hizmet sağlayıcı seviyesi Müşteri Kimliği kullanılacaktır.

Kullanmaktadığınız sağlama modeline karşılık gelen değeri atla:

 • Kurumsal model—Bu alanı boş bırakın. Kuruluş Hizmeti prosedüründen gelen değer uygulanır.

 • hizmet sağlayıcı modeli—E911 sağlayıcısı tarafından sağlanan değeri girin.

Gizli Şifre

Bu parametre, Üçüncü Taraf Acil Gizli şifre hizmetiyle kullanılan E911 posta sorgularını tanımlar. Bu anahtar, (Müşteri Kimliği ile tanımlandığı şekilde ) gruba özeldirve alfasayısal UTF-8 biçimini kullanır. Bu alan, Müşteri Kimliği tanımlanmamışsa zorunludur. Ağ gizli şifre tanımlanmamışsa, kurumsal/hizmet sağlayıcı gizli şifre düzeyi kullanılacaktır.

Kullanmaktadığınız sağlama modeline karşılık gelen değeri atla:

 • Kurumsal model—Bu alanı boş bırakın. Kuruluş Hizmeti prosedüründen gelen değer uygulanır.

 • hizmet sağlayıcı modeli—E911 sağlayıcısı tarafından sağlanan değeri girin.

Webex Çağrısı için İstemci Yapılandırma Etiketlerini Yapılandırma

Dinamik Etiketler

Aşağıdaki tabloda, Webex Webex istemci yapılandırma dosyasında (config.wxt-xml) görünen dinamik DMS etiketleri ve BroadWorks yapılandırmasından nasıl dinamik olarak türetilenler özetlenmiştir.


Bunlar "dahili dinamik" etiketlerdir, doğrudan oluşturulan ve yönetici tarafından doldurulan özel etiketler değildir.

Etiket

Veri Kaynağı

%BWE911-PRIMARY-HELDURL%

AS_CLI/Service/ThirdPartyEmergencyCalling> birincilHELDServerURL

%BWE911-SECONDARY-HELDURL%

AS_CLI/Service/ThirdPartyEmergencyCalling> ikincilHELDServerURL

%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%

AS_CLI/System/CallP/CallTypes> "Acil Durum" olarak işaretlenen Rakam Harita değerleri


 

Bu etiketi kullanmak için,%RESERVEDBWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% ayrılmış özel etiket, cihaz türü tarafından kullanılan bir etiket kümesine eklenmelidir. Ayrılmış etiket, altında tanımlanan acil durum numaralarını içermeli AS_CLI/System/CallP/CallTypes> gibi virgülle ayrılmış biçimde seçin 911, 0911, 933.

Mobil Uygulamanın Webex acil durum numaralarında joker karakterleri desteklemez. Ayrılan özel etikete sadece tam acil durum numaraları eklenmiştir.

Aşağıdaki örnek, ayrılmış etiket işlevinin nasıl kullanılmak üzere olduğunu gösterir:

 1. yerel etiket%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% bir cihazın şablon dosyasına eklenir.

 2. Ayrılmış özel etiket%RESERVEDBWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% değeriyle birlikte cihaz tarafından kullanılan bir etiket kümesine eklenir. 911, 1911, 933.

 3. Dosya yeniden oluşturulduğunda,%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% yerel etiket şu şekilde çözüldü: 911, 1911, 933.

%BWE911-CUSTOMERID%

Boş değilse Yapılandırılmış Grup Müşteri Kimliği, aksi takdirde SP/Enterprise yapılandırılmış kimliği

%BWE911-SECRETKEY%

Boş değilse Yapılandırılmış Grup Gizli Anahtarı, aksi takdirde SP/Enterprise Gizli Anahtarı

Özel Etiketler

Aşağıda, acil durum çağrısı Webex Uygulama masaüstü ve tablet özel etiketlerinin listesi vardır. Daha fazla bilgi Webex Cisco BroadWorks Yapılandırma Kılavuzu'nun yeni kılavuzuna bakın:


Bu özel etiketlerden bazıları etiket adlarında "REDSKY" kullansa da, bu etiketler E911 sağlayıcısı olarak 9Line/Bant Genişliği veya Şirket İçido kullanan E911 çağrı entegrasyonları için de kullanılabilir.

%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%

 • Açıklama: Acil Durum Çağrıları algılamalarını sağlar

 • Değerler: [doğru|yanlış]

 • Varsayılan değer: False

%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%

 • Açıklama: Acil Durum Konum Platformunu Etkinleştir

 • Değerler: [doğru|yanlış]

 • Varsayılan değer: False

%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%

 • Açıklama: E911 konumu istem davranışını tanımlar. "Araştırma" değeri, her ağ üzerinde kullanıcı için iletişim kutusunu bilinmeyen bir konuma gösterir. "once_per_login" değeri iletişim kutusunu sadece bilinmeyen bir konumda oturum alarken gösterir ve kullanıcı için daha fazla açılır pencere ve dikkat dağıtıcı durumların önlenmesine neden olur.

 • Değerler: [işayeni|once_per_login]

 • Varsayılan değer: once_per_login

%EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%

 • Açıklama: Kullanıcının konum zorunlu olmadan önce konum iletişim kutusunu kapatmasına izin verilmiyor. -1 değeri, kullanıcının iletişim kutusunu süresiz olarak kapatması sağlar.

 • Değerler: [-1 - 100]

 • Varsayılan değer: -1

%EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%

 • Açıklama: Kullanıcıya geçerli olan giriş veya geçersizse acil durum konumunu güncellemesini hatırlatacak dakika olarak zaman aşımı. 0 ayarlanırsa hatırlatma olmayacaktır.

 • Değerler: [0 - 43200]

 • Varsayılan değer: 0

Değişiklik Geçmişi

Değiştir’i seçin

Ayrıntılar

25 Ekim 2023 Salı

Konum Algılama bölümü güncellendi.

09 Mayıs 2023

güncellendi Webex için Webex'te E911 Acil Durum Çağrısı bölüm.

13 Aralık 2022

Konum Algılama bölümü altında notlar eklendi.

24 Ağustos 2022

Güncellenmiş PSTN ve E911 Konumların Etkin Olduğu Yönlendirme.

25 Nisan 2022

Grup Hizmeti yapılandırmasına Ülke gereksinimi eklendi.

23 Mart 2022

Joker karakter kısıtlaması eklendi %BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% etiket bilgisi.

21 Mart 2022

Gereksinimler hakkında bilgi içeren Not eklendi%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% yerel etiket.

14 Mart 2022

Yeni yapılandırma etiketi eklendi,%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% , yöneticilerin konum güncelleme sıklığını düzenlemesine olanak tanır.