çağrı parkı Özellik çalışması

 • Bir kullanıcıya veya dahili numaraya yapılan çağrı parkı park etmek için park kullanıcısı aktif çağrıyı üzerine alır ve özellik erişim kodu (FAC) *68 + (hedef kullanıcının uzantısı) veya (hedef kullanıcı uzantısı) veya (hedef kullanıcı çağrı parkı Uzantısı) girer. Çağrı, alınana kadar park edildi veya geri alma çağrı parkı alınır.

 • Park halindeki çağrıyı almak için kuruluş içindeki herhangi bir kullanıcı *88 + (parklı çağrının uzantısı) numarasını arayabilir.

 • Bir kullanıcının Cisco telefonu tarafından çağrı parkı Uzantısı kullanılarak yapılan bir çağrıyı park etmek için kullanıcı ücretsiz Hat Uzantısı ile ilişkili hat çağrı parkı basın.

 • İzlemeli bir Dahili Telefon Uzantısından çağrı parkı almak için kullanıcı, park halindeki çağrıyı tutarak çağrı parkı Dahili Telefon Uzantısı ile ilişkili hat tuşuna basıyor.

çağrı parkı Grup Özelliği İşlemi

 • Bir gruba çağrı park etmek için park kullanıcısını etkin bir çağrıyı basılı tutar ve özellik erişim kodunu (FAC) *58 girer. Grup çağrı parkı hizmeti, çağrıyı park etmek için çağrı parkı Grubu'nda ilk kullanılabilir üyeyi otomatik olarak arar. Grup çağrı parkı özelliği her zaman ilk atanan üyede başlar. Bir üye kullanılabilir olduğunda ve çağrı bu üyeye karşı park olduğunda, çağrıyı parkeden arayan, çağrının parked olduğu üyenin dahili numarasının yer aldığı bir duyuru alır. Park halindeki kullanıcı, daha sonra çağrının dahilisi üzerine park edildiklerine göre kullanıcıya karşı park edildi çağrısını duyurur veya sayfaya arayabilir.

 • Park halindeki arayan, bir üye park halindeki çağrıyı parkedilen uzantıdan *88 + (kullanıcı dahili numarası) kullanarak alana kadar alınır. Park halindeki çağrı, sağlanan geri arama süresi içinde alınmazsa parkedilen çağrı alınır ve başlangıçta çağrıyı veya alternatif bir geri arama kullanıcısını parkan kullanıcıya sunulmuştur. Geri arama kullanıcısı, bir çağrı parkı grubu ayarıdır ve yapılandırılabilir.

 • Park halindeki kullanıcının hattı paylaşılan veya monitöre sahip diğer telefonlarda görünüyorsa bu telefonlar geri alınan çağrılar hakkında da bilgi edilecek ve Resepsiyonist İstemcisi'de gösterilecektir, ancak varsayılan olarak geri alınan çağrıları gösterecek şekilde yaslanabilir.

Konum başına 100'e kadar çağrı parkı dahili numarası ekleyebilirsiniz.

1

https://admin.webex.com/ müşteri görünümünden, Hizmetler > Çağrı > Özellikler öğesine gidin.

2

Uzantı çağrı parkı'>Uzantısı oluştur'çağrı parkıtıklayın.

3

Manuel Olarak Ekle öğesini seçin.

4

Çağrı parkı dahili numarasını eklemek istediğiniz konumu seçin.

5

Çağrı parkı dahili numarası adı ve dahili numarası girin.

6

Kaydet'i seçin.

1

https://admin.webex.com/ müşteri görünümünden, Hizmetler > Çağrı > Özellikler öğesine gidin.

2

Uzantı çağrı parkı'>Uzantısı oluştur'çağrı parkıtıklayın.

3

CSV'de Toplu Ekle'yiseçin.

4

CSV şablonunu indirip gerekli bilgileri girin.


 

Bir defada en fazla 1000 çağrı parkı dahilisi 1000'e kadar 1000 çağrı parkı dahilisi 1,500'e kadar 1,500'e kadar 1,5 Her konumda 100'e kadar çağrı parkı dahilisi olabilir.

5

CSV Dosyasını İçe Aktar'a tıklayın, CSV dosyasını seçin ve Gönder'e tıklayın.


 

CSV içeri aktarma durumunu Görevler sayfasında görebilirsiniz.

Başlamadan önce

 • Çağrılar alınca fark edilebilir gecikmeleri önlemek için numara aralığınizin sesli mesaj ön ekleriyle çakışmasını ön ekle örtüşmey olduğundan emin olun.

 • Yoğun saatlerde hizmet kesintisi önlemek için çağrı parkı yapılandırmanızı ayarlayın veya değiştirebilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden, Hizmetler > Çağrı > Özellikler öğesine gidin.

2

Grup çağrı parkı Oluştur'>'çağrı parkı tıklayın.


 
Açılır pencerede bir konum seçmeniz istenebilirsiniz.
3

Konum ve Ad sayfasında, bir konum seçin ve çağrı parkı grubu için bir ad girin. İleri'ye tıklayın.


 

Daha önce bir konum seçtiysanız doğru konumun seçildiğinden emin olun.

4

Kullanıcı Ekle sayfasında, çağrı parkı grubuna kullanıcı arayın ve ekleyin. İleri'ye tıklayın.

5

Ayarları Geri Arama sayfasında, açılır menüden tercih ettiğiniz Geri Arama Seçeneğini belirleyin.

Geri arama hedefi, çağrı çağrı henüz kabullanmazsa çağrının yönlendirilecek kullanıcı veya grup olmasıdır. Aşağıdaki seçenekler şunlardır:
 • Yalnızca uyarı parkı kullanıcısı - Park halindeki bir çağrı almamışsa Geri Arama Zamanlayıcısı'nın süresi dolduktan sonra çağrıyı park ettiktensonra kişi tarafından geri döner. Park halindeki kullanıcı geri dönüş çağrısını alsa ve Geri Arama Zamanlayıcısı tekrar esssse park kullanıcısı tekrar denenir.

 • Önce park halindeki kullanıcıya uyarı, ardından Çağrı Alma Grubu - Park halindeki bir çağrı yüklenmezse Geri Arama Zamanlayıcısı yapılandırılan geri arama zamanlayıcısına göre süresi dolduktan sonra çağrıyı parkan kişiye geridöner. Park halindeki kullanıcı, ayarlanmış zamanda geri çevrilen çağrıyı (Uyarı Çağrı Grubu Bekleme Süresi) almayacaksa çağrı seçilen Çağrı Alma Grubuna iletilecektir. Çağrı, varsayılan yönlendirmeyi çağrı yakalama grubu ve geri döndürülmayacaktir.

 • Yalnızca Uyarı Çağrı Parkı Grubu - Park halindeki bir çağrı ayarlanmış zamanda (Geri Arama Zamanlayıcısı) çağrıyı almışsa çağrı seçilen Çağrı AramaGrubuna iletilecektir. Çağrı, varsayılan yönlendirmeyi çağrı yakalama grubu ve geri döndürülmayacaktir.


 
Geri çağırmanız için çağrı yakalama grubu bir kayıt seçin, ardından geri çağrı yakalama grubu.
6

Ayarlarınızı gözden geçirtik ve Oluştur'a tıklayın.

Control Hub'da bir konumu yapılandırıyorsanız konumun çağrı parkı ayarları gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler > Calling > Konumlar’ı ve ardından güncellemek istediğiniz konumu seçin.

2

Gelişmiş Çağrı Ayarları öğesini ve ardından Ayarlar öğesini çağrı parkıtıklayın.

3

Aşağıdaki ayarları değiştirin:

 • Yönlendiri çağrı parkı açılır menüsüne tıklayın ve ardından bir seçeneği belirleyin. Yeni bir çağrı yakalama grubu seçmeniz gerekirse, başka bir çağrı yakalama grubu menüsünde menüyü belirtmeniz istenecek. Bu ayar, yalnızca çağrı parkı için geçerlidir.

 • Zil Sesi Düzeni açılır menüsüne tıklayın. Bu seçenek, diğer çağrı türlerinden ayırt etmek için parkedilen çağrıların zil seslerini seçer. Bu ayar, hem çağrı parkı hem de çağrı parkı grupları için geçerlidir.

 • Geri AramaZamanlayıcısı'nda çağrının geri çağırmadan önce park edilecek saniye miktarını girin. Bu ayar, hem çağrı parkı hem de çağrı parkı grupları için geçerlidir.

 • Uyarı Çağrı Grubu Bekleme Süresi'ne, park halindeki kullanıcı uyarı verdikten sonra çağrı yakalama grubu uyarı olarak park edilecek saniye miktarınıgirin.


   

  Bu ayar, yalnızca önce Uyarı parkı kullanıcısını, ardından yönlendirilecek çağrı parkı açılır menüsüne yönelik Geri Arama seçeneklerinde Çağrı Parkı Grubu seçeneğini seçtiyseniz geçerlidir.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.