Operace funkce Call Park

 • Chcete-li zaparkovat hovor uživateli nebo rozšíření Call Park Extension, uživatel parkoviště aktivuje aktivní volání a zadá přístupový kód funkce (FAC) *68 + (rozšíření cílového uživatele) nebo (cílové rozšíření Call Park Extension). Hovor zůstane zaparkovaný, dokud nebude vyzvednut, nebo nedojde k odvolání Call Parku.

 • Chcete-li získat zaparkované volání, může kterýkoli uživatel v organizaci vytočit *88 + (rozšíření zaparkovaného hovoru).

 • Chcete-li hovor zaparkovat pomocí rozšíření Call Park Extension, které je monitorováno telefonem Cisco uživatele, uživatel stiskne klávesu linky přidruženou k bezplatnému rozšíření Call Park Extension.

 • Chcete-li načíst hovor z monitorované rozšíření Call Park Extension, uživatel stiskne klávesu linky přidruženou k rozšíření Call Park Extension, které drží zaparkované volání.

Operace funkce Skupiny callparku

 • Chcete-li zaparkovat volání do skupiny, uživatel parkoviště aktivuje volání a zadá přístupový kód funkce (FAC) *58. Služba Call Park Group automaticky hledá prvního dostupného člena Call Park Group, proti žádneji. Funkce Call Park Group začíná vždy u prvního přiřazeného člena. Když je člen k dispozici a hovor je zaparkovaný proti tomuto členovi, volající, který hovor zaparkuje, obdrží oznámení s rozšířením člena, proti žádku je hovor zaparkovaný. Uživatel parkoviště pak může oznámit nebo zasuovat zaparkované proti uživateli, že hovor byl zaparkovaný proti jeho prodloužení.

 • Zaparkovaný volající je pozastaven, dokud člen nevyzvedne zaparkované volání pomocí *88 + (rozšíření uživatele) z rozšíření, proti žádneji, proti žádneji. Pokud se zaparkované volání nevytáže v zřízené době odvolání, je zaparkované volání načteno a předloženo uživateli, který původně hovor zaparkoval, nebo alternativnímu uživateli odvolání. Uživatel odvolání je nastavení skupiny Call Park a je konfigurovatelný.

 • Pokud se linka uživatele parkoviště zobrazí na jiných telefonech jako sdílené nebo monitorované, budou tyto telefony také ve výchozím nastavení upozorněny na reverzní hovory a zobrazeny v klientovi recepční, ale lze jej nakonfigurovat tak, aby nezobsažoval vratná volání.

Na místo můžete ručně přidat až 100 rozšíření call parku.

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.com/přejděte na Služby > Volání > funkce .

2

Klikněte na Rozšíření call parku > Vytvořit rozšíření Call Park Extension .

3

Vyberte Ručně přidat.

4

Vyberte místo, do které chcete rozšíření call parku přidat.

5

Zadejte název rozšíření call parku a číslo rozšíření.

6

Klepněte na příkaz Uložit.

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.com/přejděte na Služby > Volání > funkce .

2

Klikněte na Rozšíření call parku > Vytvořit rozšíření Call Park Extension .

3

Vyberte Hromadné přidání v CSV.

4

Stáhněte si šablonu CSV a zadejte potřebné informace.


 

Najednou můžete přidat až 1000 rozšíření call parku. Každé místo může mít až 100 rozšíření call parku.

5

Klepněte na tlačítko Importovat soubor CSV, vyberte soubor CSV a klepněte na tlačítko Odeslat.


 

Stav importu CSV můžete vidět na stránce Úkoly.

Než začnete

 • Chcete-li se vyhnout zachycování zpoždění při načítání hovorů, ujistěte se, že se rozsah čísel nekryje s předponou hlasové schránky.

 • Nastavte nebo změňte konfiguraci call parku mimo špičku, abyste předebrali přerušením služeb.

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Služby > Volání > funkce .

2

Klikněte na Call Park Group > Create Call Park Group .


 
Můžete být požádáni o výběr umístění v automaticky otevíraném okně.
3

Na stránce Umístění a název vyberte umístění a zadejte název skupiny call parku. Klepněte na tlačítko Další.


 

Pokud jste již dříve vybrali umístění, ujistěte se, že je vybráno správné umístění.

4

Na stránce Přidat uživatele vyhledejte a přidejte uživatele do skupiny call parku. Klepněte na tlačítko Další.

5

Na stránce Nastavení odvolání vyberte v rozevírací nabídce preferovanou možnost Odvolat do.

Cílem odvolání je uživatel nebo skupina, na kterou bude volání přesměrováno, pokud není hovor vyzvednut. Jsou to následující možnosti:
 • Pouze uživatel parkování upozornění – Pokud není zachyceno zaparkované volání, vrátí seosobě, která hovor zaparkovala po upuscení časovače odvolání. Pokud uživatel parkoviště nezvedne zpětné volání a časovač odvolání znovu zanikne, uživatel parkování se znovu pokusí.

 • Nejprve upozorni uživatele parkoviště, pak Hunt Group – Pokud není zachycen zaparkovaný hovor, vrátí se k osobě, která hovor zaparkovala poté, co časovač odvolání zanikne nazákladě nakonfigurované doby odvolání. Pokud uživatel parkoviště nevyzvedne reverzní hovor v nastaveném čase (čekací doba skupiny Alert Hunt), bude hovor předán vybrané skupině Hunt Group. Volání bude následovat směrování loveckých skupin a nebude navráceno.

 • Pouze skupina Alert Hunt – Pokud není hovor zaparkovaný v nastaveném čase(Časovač odvolání) vyzvednut, bude hovor předán vybrané skupině Hunt Group. Volání bude následovat směrování loveckých skupin a nebude navráceno.


 
Pokud vyberete lovecký soubor, na který se chcete odvolat, definujte lovecký soubor.
6

Zkontrolujte nastavení a klikněte na Vytvořit.

Při konfiguraci umístění v Ovládacím centru máte možnost změnit nastavení, jako je například nastavení call parku místa.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte na služby > volání > umístění a vyberte umístění, které chcete aktualizovat.

2

Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení volání a potomklepněte na položku Nastavení parku volání .

3

Změňte následující nastavení:

 • Klikněte na možnosti Odvolání pro rozevírací nabídku Park s řízeným voláním a vyberte požadovanou možnost. Pokud vyberete lovecovou skupinu, budete požádáni o určení skupiny lovu v jiné rozevírací nabídce. Toto nastavení platí pouze pro call park.

 • Klikněte na rozevírací nabídku Kruhový vzor. Tato možnost vybere vyzvánění pro vratná zaparkovaná volání, aby měla výrazný kroužek, který ho odlišuje od ostatních typů hovorů. Toto nastavení platí jak pro skupiny call park, tak pro skupiny call parků.

 • Do pole Časovačodvolání zadejte počet sekund, po které je hovor zaparkovaný před jeho odvoláním. Toto nastavení platí jak pro skupiny call park, tak pro skupiny call parků.

 • Do pole Čekací doba skupiny Alert Hunt zadejte počet sekund, po které je hovor po upozornění uživatele zaparkovaného parkoviště zaparkovaný u loveckým skupinou zaparkován.


   

  Toto nastavení platí pouze v případě, že jste nejprve zvolili uživatele parkoviště Alert a poté možnost Hunt Group vrozevírací nabídce Vyvolání pro park s řízeným voláním.

4

Klikněte na položku Uložit.