Следващата таблица показва наличните функции за различните методи за маршрутизиране на повиквания.

Функция

Автоматичен оператор

Опашка на повикванията

Група за търсене

Група за споделена линия

Задаване на номер или вътрешен номер за директно набиране (DID)

Задаване на потребители на Webex Calling като член

Задаване на виртуална линия като член

Задаване на работна област като член

Не

Добавяне на членове от друго местоположение

Не

Показване на конкретно име за ИД на повикващ, когато повикванията се пренасочват към членове

Не

Показване на конкретен телефонен номер за ИД на повикващ, когато повикванията се пренасочват към членове

Не

Не

Не

Разрешаване на изходящи повиквания с ИД на повикващ на функция

Не

Да

(потребителят не може да избере)

Добавяне на повикващи към опашка

Не

Не

Не

Осигуряване на интерактивен гласов отговор (IVR) за повикващи, за да се маршрутизират повиквания към правилния отдел или група

Не

(Автоматичният оператор може да се използва като IVR)

Не

(Автоматичният оператор може да се използва като IVR)

Не

Маршрутизиране на входящите повиквания въз основа на работното време

Не

Не

Маршрутизиране на входящите повиквания въз основа на неработното време

Не

Не

Маршрутизиране на входящите повиквания въз основа на почивните дни

Не

Не

Автоматично маршрутизиране на входящите повиквания към членове въз основа на приоритет и умения

Не

(не се основава на умения)

Не

Автоматично маршрутизиране на входящи повиквания въз основа на различни опции като към всички членове наведнъж, последователно към всеки член, към най-дълго неактивен и т.н.

Не

Не

Маршрутизиране на входящите повиквания към гласова поща

Избирателно пренасочване на входящите повиквания въз основа на определени критерии

Добавяне на алтернативни номера

Не

Задаване на специален модел на звънене за входящи повиквания

(само когато алтернативен номер е конфигуриран като основен номер)

(само когато алтернативен номер е конфигуриран като основен номер за опашка на повикванията и група за търсене)

Не

Задаване на език и часова зона за аудио известяванията

Обработване на повиквания при препълване

Не

Задаване на приветствено съобщение за повикващите

Не

Не

Задаване на успокояващо съобщение, съобщение за изчакване, музика при задържане, тайно съобщение

Не

Не

Не

Задаване на персонализирани поздрави и съобщения

Не

Не

Осигуряване на опция за обратно повикване на повикващите

Не

Не

Не

Добавяне на супервайзори за наблюдение на повикванията

Не

Не

Не

Прехвърляне на повикванията, когато не им бъде отговорено

Не

Преглед на анализи и изтегляне на отчети

Не

Не