W poniższej tabeli przedstawiono funkcje dostępne dla różnych metod trasowania połączeń.

Funkcja

Automatyczny asystent

Kolejka połączeń

Grupa poszukiwania

Grupa linii wspólnych

Przypisywanie numeru lub numeru wewnętrznego bezpośredniego wybierania przychodzącego (DID, ang. Direct Inwart Dialing)

Przypisywanie użytkowników Webex Calling jako członków

Przypisywanie linii wirtualnej jako członka

Przypisywanie obszaru roboczego jako członka

Nie

Dodawanie członków z innej lokalizacji

Nie

Wyświetlanie określonej nazwy identyfikatora dzwoniącego, gdy połączenia są przekierowywane do członków

Nie

Wyświetlanie konkretnego numeru telefonu identyfikatora dzwoniącego, gdy połączenia są przekierowywane do członków

Nie

Nie

Nie

Zezwalanie na połączenia wychodzące przy użyciu identyfikatora dzwoniącego funkcji

Nie

Tak

(użytkownik nie może wybrać)

Dodawanie dzwoniących do kolejki

Nie

Nie

Nie

Zapewnianie systemu interaktywnych odpowiedzi głosowych (IVR) dla dzwoniących, aby przekierowywać połączenia do odpowiedniego działu lub grupy

Nie

(automatyczny operator może służyć jako system IVR)

Nie

(automatyczny operator może służyć jako system IVR)

Nie

Przekierowywanie połączeń przychodzących na podstawie godzin pracy

Nie

Nie

Przekierowywanie połączeń przychodzących na podstawie godzin poza godzinami pracy

Nie

Nie

Przekierowywanie połączeń przychodzących na podstawie dni świątecznych

Nie

Nie

Automatyczne przekierowywanie połączeń przychodzących do członków na podstawie priorytetu i umiejętności

Nie

(nie na podstawie umiejętności)

Nie

Automatyczne przekierowywanie połączeń przychodzących na podstawie różnych opcji, takich jak wszyscy członkowie jednocześnie, kolejno do każdego członka, najdłuższy czas bezczynności itp.

Nie

Nie

Przekierowywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej

Selektywne przekierowywanie połączeń przychodzących na podstawie zdefiniowanych kryteriów

Dodawanie numerów dodatkowych

Nie

Ustawianie specjalnego wzorca dzwonka dla połączeń przychodzących

(tylko wtedy, gdy numer dodatkowy jest skonfigurowany jako numer główny)

(tylko wtedy, gdy numer dodatkowy jest skonfigurowany jako numer główny dla kolejki połączeń i grupy poszukiwania)

Nie

Ustawianie języka zapowiedzi audio i strefy czasowej

Obsługa połączeń przepełnionych

Nie

Ustawianie wiadomości powitalnej dla dzwoniących

Nie

Nie

Ustawianie komunikatu informacyjnego, komunikatu oczekiwania na połączenie, muzyki podczas oczekiwania, komunikatu zapowiadającego

Nie

Nie

Nie

Ustawianie spersonalizowanych powitań i komunikatów

Nie

Nie

Udostępnienie opcji oddzwaniania do dzwoniących

Nie

Nie

Nie

Dodawanie nadzorców do monitorowania połączeń

Nie

Nie

Nie

Przekierowywanie połączeń, gdy nie zostaną odebrane

Nie

Wyświetlanie analiz i pobieranie raportów

Nie

Nie