Tabellen nedenfor viser funksjonene som er tilgjengelige for de forskjellige metodene for samtaleruting .

Funksjon

Auto-ledsager

Ring opp kø

Huntgruppe

Del i en gruppe

Tilordne DID-nummer eller internnummer

Tilordne Webex Calling brukere som medlem

Tilordne virtuell linje som medlem

Tilordne arbeidsområde som medlem

Nei

Legg til medlemmer fra et annet sted

Nei

Vise et bestemt navn på innringer-ID når anrop viderekobles til medlemmer

Nei

Vis et spesifikt telefonnummer for innringer-ID når anrop viderekobles til medlemmer

Nei

Nei

Nei

Tillat utgående anrop med funksjonens innringer-ID

Nei

Ja

(brukeren kan ikke velge)

Legg til anropere i køen

Nei

Nei

Nei

Gi Interaktiv talerespons (IVR) slik at anropere kan rute anropene til riktig avdeling eller gruppe

Nei

(Automatisk svartjeneste kan brukes som IVR)

Nei

(Automatisk svartjeneste kan brukes som IVR)

Nei

Rutér innkommende anrop basert på åpningstider

Nei

Nei

Rutér innkommende anrop basert på ikke åpningstider

Nei

Nei

Ruter innkommende anrop basert på helligdager

Nei

Nei

Automatisk rute innkommende anrop til medlemmer basert på prioritet og ferdigheter

Nei

(ikke basert på ferdigheter)

Nei

Automatisk rute innkommende anrop basert på forskjellige alternativer, for eksempel alle medlemmer samtidig, sekvensielt til hvert medlem, lengst uvirksomme osv.

Nei

Nei

Send alle innkommende anrop til talepost

Viderekoble innkommende anrop selektivt basert på definerte kriterier

Legg til alternativt nummer

Nei

Angi et spesielt ringemønster for innkommende anrop

(bare når et alternativt nummer er konfigurert som hovednummer)

(bare når et alternativt nummer er konfigurert som hovednummer for samtalekø og søkegruppe)

Nei

Angi språk og tidssone for lydkunngjøringen

Behandle overflytssamtaler

Nei

Angi velkomstmelding for innringere

Nei

Nei

Angi komfortmelding, vent-melding, vent musikk, ring hvisking

Nei

Nei

Nei

Angi personlig tilpassede hilsener og meldinger

Nei

Nei

Oppgi alternativet for tilbakeringing til innringere.

Nei

Nei

Nei

Legg til ledere for overvåking av samtaler

Nei

Nei

Nei

Viderekoble anrop som er ubesvart

Nei

Vise analyser og laste ned rapporter

Nei

Nei