Tabellen nedenfor viser funksjonene som er tilgjengelige for de forskjellige metodene for anropsruting.

Funksjon

Automatisk sentralbord

Ring opp kø

Søkegruppe

Delt linje-gruppe

Tilordne DID-nummer eller internnummer

Tilordne Webex Calling-brukere som medlem

Tilordne en virtuell linje som medlem

Tilordne et arbeidsområde som medlem

Nei

Legg til medlemmer fra et annet sted

Nei

Vis et bestemt navn på anroper-ID når anrop viderekobles til medlemmer

Nei

Vis et spesifikt telefonnummer for anroper-ID når anrop viderekobles til medlemmer

Nei

Nei

Nei

Tillat utgående anrop med funksjonens anroper-ID

Nei

Ja

(brukeren kan ikke velge)

Legg til oppringere i køen

Nei

Nei

Nei

Lever Interactive Voice Response (IVR) slik at oppringere kan viderekoble anropene til riktig avdeling eller gruppe

Nei

(Automatisk svartjeneste kan brukes som IVR)

Nei

(Automatisk svartjeneste kan brukes som IVR)

Nei

Rute innkommende anrop basert på åpningstider

Nei

Nei

Rute innkommende anrop basert på stengetider

Nei

Nei

Rute innkommende anrop basert på helligdager

Nei

Nei

Automatisk rute innkommende anrop til medlemmer basert på prioritet og ferdigheter

Nei

(ikke basert på ferdigheter)

Nei

Automatisk rute innkommende anrop basert på forskjellige alternativer, for eksempel alle medlemmer samtidig, sekvensielt til hvert medlem, lengst uvirksom osv.

Nei

Nei

Rute alle innkommende anrop til talepost

Videresend innkommende anrop selektivt basert på definerte kriterier

Legg til alternative numre

Nei

Angi et spesielt ringemønster for innkommende anrop

(bare når et alternativt nummer er konfigurert som hovednummer)

(bare når et alternativt nummer er konfigurert som hovednummer for samtalekø og søkegruppe)

Nei

Angi språk og tidssone for lydkunngjøringen

Behandle overflytssamtaler

Nei

Angi velkomstmelding for oppringere

Nei

Nei

Angi betryggelsesmelding, vent-melding, ventemusikk, Call Whisper

Nei

Nei

Nei

Angi personlig tilpassede hilsener og meldinger

Nei

Nei

Oppgi alternativet for tilbakeringing til oppringere.

Nei

Nei

Nei

Legg til ledere for overvåking av samtaler

Nei

Nei

Nei

Viderekoble anrop som er ubesvarte

Nei

Se analyser og last ned rapporter

Nei

Nei