Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga för de olika metoderna för samtalsroutning.

Funktion

Auto Attendant

Samtalskö

Svarsgrupp

Delad linjegrupp

Tilldela DID-nummer (Direct Inward Dialing) eller anknytning

Tilldela Webex Calling-användare som en medlem

Tilldela virtuell linje som en medlem

Tilldela arbetsyta som en medlem

Nej

Lägg till medlemmar från en annan plats

Nej

Visa specifikt namn för inringar-ID när samtal vidarebefordras till medlemmar

Nej

Visa specifikt telefonnummer för inringar-ID när samtal vidarebefordras till medlemmar

Nej

Nej

Nej

Tillåt utgående samtal med funktionens inringar-ID

Nej

Ja

(användaren kan inte välja)

Lägg till uppringare i kö

Nej

Nej

Nej

Tillhandahåll interaktivt röstsvarssystem (IVR) för uppringare för att dirigera samtalen till rätt avdelning eller grupp

Nej

(Auto Attendant kan användas som IVR)

Nej

(Auto Attendant kan användas som IVR)

Nej

Dirigera inkommande samtal baserat på kontorstid

Nej

Nej

Dirigera inkommande samtal baserat på icke-kontorstid

Nej

Nej

Dirigera inkommande samtal baserat på helgdagar

Nej

Nej

Dirigera automatiskt inkommande samtal till medlemmar baserat på prioritet och kompetens

Nej

(inte baserat på kompetens)

Nej

Dirigera automatiskt inkommande samtal baserat på olika alternativ såsom alla medlemmar samtidigt, sekventiellt till respektive medlem, längsta passiv tid etc.

Nej

Nej

Dirigera inkommande samtal till röstbrevlåda

Vidarebefordra inkommande samtal selektivt baserat på definierade kriterier

Lägg till alternativa nummer

Nej

Ställ in ett speciellt ringsignalsmönster för inkommande samtal

(endast när ett alternativt nummer har konfigurerats som huvudnummer)

(endast när ett alternativt nummer har konfigurerats som huvudnummer för samtalskö och svarsgrupp)

Nej

Ställ in språk och tidszon för ljudmeddelande

Hantera överspillssamtal

Nej

Ställ in välkomstmeddelande för uppringare

Nej

Nej

Ställ in lugnande meddelande, väntemeddelande, parkeringsmusik, viskning

Nej

Nej

Nej

Ställ in personliga hälsningar och meddelanden

Nej

Nej

Ange återuppringningsalternativ för uppringare

Nej

Nej

Nej

Lägg till övervakare för övervakningssamtal

Nej

Nej

Nej

Vidarekoppla samtal när de inte besvaras

Nej

Visa analys och hämta rapporter

Nej

Nej