Následující tabulka obsahuje funkce dostupné pro různé způsoby směrování hovorů.

Funkce

Automatický operátor

Fronta hovorů

Skupina sdružených linek

Skupina sdílených linek

Přiřazení čísla nebo linky přímé příchozí volby (DID)

Přiřazení uživatele služby Webex Calling jako člena

Přiřazení virtuální linky jako člena

Přiřazení pracovního prostoru jako člena

Ne

Přidání členů z jiné pobočky

Ne

Zobrazení názvu ID volajícího při přesměrování hovorů na členy

Ne

Zobrazení telefonního čísla ID volajícího při přesměrování hovorů na členy

Ne

Ne

Ne

Povolení odchozích hovorů s ID volajícího dané funkce

Ne

Ano

(Uživatel to nemůže vybrat)

Přidání volajících do fronty

Ne

Ne

Ne

Poskytování interaktivního hlasového systému (IVR) volajícím za účelem směrování hovorů na správné oddělení nebo skupinu

Ne

(Automatického operátora lze použít jako systém IVR)

Ne

(Automatického operátora lze použít jako systém IVR)

Ne

Směrování příchozích hovorů podle pracovní doby

Ne

Ne

Směrování příchozích hovorů podle mimopracovní doby

Ne

Ne

Směrování příchozích hovorů podle svátků

Ne

Ne

Automatické směrování příchozích hovorů na členy na základě priority a dovednosti

Ne

(Není založeno na dovednostech)

Ne

Automatické směrování příchozích hovorů na základě různých možností, například všichni členové najednou, postupně na každého člena, nejdéle nečinný atd.

Ne

Ne

Směrování příchozích hovorů do hlasové schránky

Selektivní přesměrování příchozích hovorů na základě definovaných kritérií

Přidání alternativního čísla

Ne

Nastavení speciálního zvonění pro příchozí hovory

(Pouze pokud je jako hlavní číslo nakonfigurováno alternativní číslo)

(Pouze pokud je alternativní číslo jako hlavní číslo pro frontu hovorů a skupinu sdružených linek)

Ne

Nastavení jazyka a časového pásma zvukových oznámení

Zpracování hovorů s přetečením

Ne

Nastavení uvítací zprávy pro volající

Ne

Ne

Nastavení uklidňující zprávy, zprávy o čekání, hudby při podržení, našeptávací zprávy o volání

Ne

Ne

Ne

Nastavení přizpůsobených pozdravů a zpráv

Ne

Ne

Poskytování možnosti zpětného volání volajícím

Ne

Ne

Ne

Přidání supervizorů pro sledování hovorů

Ne

Ne

Ne

Přesměrování hovorů, když někdo neodpovídá

Ne

Zobrazení analýz a stahování zpráv

Ne

Ne