У таблиці нижче наведено функції, доступні для різних методів маршрутизації викликів.

Функція

Автосекретар

Черга викликів

Група пошуку

Група спільної лінії

Призначення номера або розширення прямого вхідного набору (DID)

Призначення користувачів Webex Calling як учасника

Призначення віртуальної лінії як учасника

Призначення робочого простору як учасника

Ні

Додавання учасників з іншого розташування

Ні

Відображення певного імені ідентифікатора абонента, що телефонує, коли виклики переадресовуються учасникам

Ні

Відображення певного номера телефону ідентифікатора абонента, що телефонує, коли виклики переадресовуються учасникам

Ні

Ні

Ні

Дозвіл на вихідні виклики з ідентифікатором абонента, що телефонує, визначеним у функції

Ні

Так

(користувач не може вибрати)

Додавання абонентів, що телефонують, у чергу

Ні

Ні

Ні

Надання Interactive Voice Response (IVR) абонентам, що телефонують, для маршрутизації викликів до потрібного відділу чи групи

Ні

(автосекретар може використовуватися як IVR)

Ні

(автосекретар може використовуватися як IVR)

Ні

Маршрутизація вхідних викликів на основі робочого часу

Ні

Ні

Маршрутизація вхідних викликів на основі неробочого часу

Ні

Ні

Маршрутизація вхідних викликів на основі вихідних днів

Ні

Ні

Автоматична маршрутизація вхідних викликів до учасників на основі пріоритету й кваліфікації

Ні

(не на основі кваліфікації)

Ні

Автоматична маршрутизація вхідних викликів на основі різних параметрів, як-от усі учасники одночасно, послідовно до кожного учасника, найдовше в режимі очікування і т. д.

Ні

Ні

Маршрутизація вхідних викликів на голосову пошту

Переадресація вхідних викликів вибірково на основі визначених критеріїв

Додавання альтернативних номерів

Ні

Установлення спеціальної мелодії дзвінка для вхідних викликів

(тільки якщо альтернативний номер налаштовано як основний номер)

(тільки якщо альтернативний номер налаштовано як основний номер для черги викликів і групи пошуку)

Ні

Установлення мови й часового поясу для аудіооголошень

Оброблення викликів у разі переповнення

Ні

Установлення привітального повідомлення для абонентів, що телефонують

Ні

Ні

Установлення інформаційного повідомлення, повідомлення про очікування, мелодії режиму утримання, функції прихованого сповіщення під час виклику

Ні

Ні

Ні

Установлення персоналізованих привітань і повідомлень

Ні

Ні

Надання абонентам, що телефонують, можливості зворотного виклику

Ні

Ні

Ні

Додавання наглядачів для моніторингу викликів

Ні

Ні

Ні

Переспрямування викликів без відповіді

Ні

Перегляд аналітики й завантаження звітів

Ні

Ні