In de volgende tabel ziet u de functies die beschikbaar zijn voor de verschillende methoden voor gespreksroutering.

Functie

Virtuele operator

Gesprekswachtrij

Zoekgroep

Groep voor gedeelde lijnen

DID-nummer of -toestel (Direct Inward Dialing) toewijzen

Webex Calling-gebruikers toewijzen als lid

Virtuele lijn toewijzen als lid

Werkplek toewijzen als lid

Nee

Leden toevoegen vanaf een andere locatie

Nee

Naam van specifieke beller-id weergeven wanneer gesprekken worden doorgeschakeld naar leden

Nee

Specifiek telefoonnummer van beller-id weergeven wanneer gesprekken worden doorgeschakeld naar leden

Nee

Nee

Nee

Uitgaande gesprekken toestaan met beller-id van de functie

Nee

Ja

(gebruiker kan niet selecteren)

Bellers toevoegen aan wachtrij

Nee

Nee

Nee

Interactive Voice Response (IVR) bieden voor bellers om de gesprekken naar de juiste afdeling of groep te routeren

Nee

(Virtuele operator kan worden gebruikt als IVR)

Nee

(Virtuele operator kan worden gebruikt als IVR)

Nee

Binnenkomende gesprekken routeren op basis van kantoortijden

Nee

Nee

Binnenkomende gesprekken routeren op basis van uren buiten kantoortijden

Nee

Nee

Binnenkomende gesprekken routeren op basis van feestdagen

Nee

Nee

Binnenkomende gesprekken automatisch routeren naar leden op basis van prioriteit en vaardigheid

Nee

(niet gebaseerd op vaardigheden)

Nee

Binnenkomende gesprekken automatisch routeren op basis van verschillende opties, zoals alle leden tegelijk, opeenvolgend naar elk lid, het langst inactief, enzovoort

Nee

Nee

Alle binnenkomende gesprekken routeren naar voicemail

Binnenkomende gesprekken selectief doorschakelen op basis van gedefinieerde criteria

Alternatieve nummers toevoegen

Nee

Een afwijkende beltoon instellen voor binnenkomende gesprekken

(alleen wanneer een alternatief nummer is geconfigureerd als hoofdnummer)

(alleen wanneer een alternatief nummer is geconfigureerd als hoofdnummer voor gesprekswachtrij en Hunt-groep)

Nee

Taal en tijdzone voor audioaankondigingen instellen

Overloopgesprekken afhandelen

Nee

Welkomstbericht instellen voor bellers

Nee

Nee

Bericht ter geruststelling instellen, wachtbericht, wachrijtmuziek, gesprek fluisteren

Nee

Nee

Nee

Persoonlijke begroetingen en berichten instellen

Nee

Nee

Bellers een terugbeloptie bieden

Nee

Nee

Nee

Supervisors toevoegen voor het bewaken van gesprekken

Nee

Nee

Nee

Gesprekken doorschakelen bij geen antwoord

Nee

Analyses bekijken en rapporten downloaden

Nee

Nee