Zákazníci používající režim Jabber Phone Only (Pouze telefon Jabber) nebo aplikaci Webex nezaznamenají žádné změny.


Klepnutím na následující obrázek můžete otevřít aplikaci v plné velikosti.

Jestliže nemáte vytvořenu organizaci Control Hub, vytvořte ji a dokončete počáteční nastavení. Control Hub je rozhraní pro správu uživatelů a služeb ve vaší organizaci. Pro zajištění konzistentího přihlášení uživatele důrazně doporučujeme povolit jednotné přihlašování (SSO).

Než začnete

Možná už máte nárok na Webex aplikaci. Pokud tak učiníte, můžete se připravit a zahájit nasazování.​ Pokud tak neučiníte, pomůžete vám přejít na správné licencování. Pro další pomoc spolupracujte s partnerem nebo kontaktem Cisco.

1

Přidávejte, ověřujte a deklarujte domény.

V centru Control Hub můžete přidat, ověřit a deklarovat domény pro použití funkcí, které požadují prokázání vlastnictví domény, zajištění zabezpečení a integrity vaší organizace a pro podporu správy uživatelů.

2

Povolení jednotného přihlašování (SSO) pro všechny součásti pro konzistentní uživatelské prostředí:

Pokud má vaše organizace vlastního zprostředkovatele identity, integrací standardu SAML do prostředí Unified CM (včetně služby IM and Presence) a portálu Control Hub můžete zřídit jednotné přihlašování (SSO). SSO umožňují uživatelům používat jednu, společnou sadu pověření pro Webex Meetings, Webex aplikaci a další aplikace ve vaší organizaci.


 

Volitelně můžete také potlačit automatizované e-maily. Při každém přiřazení licence v portálu Control Hub rozešle aplikace Cisco Webex uživatelům automatizované e-maily. Pokud však vaše organizace používá jednotné přihlašování, můžete tyto automatizované e-maily potlačit amísto toho rozeslat vlastní sdělení.

3

Povolte ve svém prostředí analýzu:

UC připojené ke cloudu Webex je sada služeb v cloudu Webex, která poskytuje vylepšené obchodní a provozní přehledy s cílem zvýšit produktivitu pracovního postupu správy. Umožňuje zákazníkům využívat výhod cloudu Webex a přitom ponechat své kritické datové zatížení hovorů v místním prostředí. Zákazníci se mohou přihlásit do centra Webex Control Hub a získat tak jediné globální zobrazení, ve kterém můžete spravovat celou místní síť Unified CM z ovládacího panelu jednotlivých operací, který podporuje váš cloud Webex nebo hybridní služby.


 

CCUC poskytuje služby migrace, které vám pomohou přecházet z Jabber na aplikaci Webex. Další informace najdete v části migrace Jabber uživatelů pomocí cloudu – připojení k aplikaci Webex aplikace.

Ve výchozím nastavení je doporučeno povolení také telemetrie Jabber. Tato data mohou poskytnout přehled o vašem Jabber nasazení a použití, protože uživatelé přijímají aplikaci Webex. Neshromažďují se žádné osobní informace. Pomocí odkazovaného dokumentu můžete zobrazit tato data o využívání v centru Webex Control Hub.

4

Nastavení automatických šablon přiřazení licence v ovládacím centru

Můžete nastavit výchozí šablonu licence v centru Control Hub, která automaticky přiřazuje licence novým uživatelům.

Kdykoliv po vytvoření uživatelů můžete k přiřazení služebpoužít také tyto způsoby:

5

(Volitelná možnost) Synchronizace uživatele z existujícího podporovaného adresáře:

Můžete synchronizovat uživatele z existujícího adresáře do organizace Control Hub pomocí kroků integrace pro konektor adresáře nebo rozhraní API SCIM. Tato integrace zachová synchronizaci vašeho seznamu uživatelů, abyste znovu nemuselivytvářet uživatelské účty. Kdykoli je vytvořen uživatel, aktualizován nebo odebrán v adresáři, který synchronizujete, Control Hub tuto aktualizaci odrazí.

6

Nasazení hybridní služby adresáře.

Pomocí hybridní služby kalendáře můžete připojit aplikaci Microsoft Exchange, Office 365 nebo Google's G Suite Calendar (kalendář aplikace Google) místní prostředí do aplikace Webex. Tato integrace usnadňuje naplánování a připojení ke schůzkám, zvláště na cestách; nejsou vyžadovány žádné zásuvné moduly plugin.

Uživatelé mohou přidávat zařízení Webex Room a Desk a tabule Webex Boards ke schůzce a zpřístupnit tak konferenční zdroje. Pokud je zařízení povoleno ve službě hybridního kalendáře, zobrazí se na zařízení zelené tlačítko Join. (V pro zařízení, která jsou zaregistrována pro Cisco Unified Communications Manager a která jsou spravována Cisco TelePresence Management Suite.) se také říká jedno tlačítko spojení.

Pomocí těchto kroků nastavíte volání do Webex aplikace (Unified CM); toto řešení používá stávající Unified CM nasazení, které již máte na svém místě. další informace naleznete v přechodu z Jabber Unified CM volání na Webex aplikace Unified CM volání a Webex aplikace na ucm: konfigurace.

1

Ověření konfigurace volání Unified CM.

Volání řešení Webex app (Unified CM) vám umožňuje registrovat Webex aplikace přímo do vašeho prostředí Cisco Unified Communications Manager hovorů (místně enterprise, Business Edition 6000/7000 nebo jako doručené prostřednictvím obchodního řešení HCS).

Toto řešení zdokonaluje možnosti volání pro koncové uživatele, takže jim umožní přímo volat Webex aplikace prostřednictvím vašeho Unified CM prostředí, používat funkce midcall a ovládat jejich Unified CM zaregistrovaný stolní telefon z Webex aplikace.

2

ověřit zjištění služby Unified CM.

Služba zjišťování služeb umožňuje klientům automaticky zjišťovat a vyhledávat služby v podnikových (interních) a MRA (externích) sítích. Tato konfigurace již může být zavedena, ale pro ověření proveďte kontrolu v návod k nasazení a vašem prostředí.

3

Konfigurační soubor pro aktualizaci aplikace Unified CM.

Webex aplikace používá stejný konfigurační soubor jako Jabber. tento vložený Unified CM můžete použít ke konfiguraci různých klientských funkcí, například specifických funkcí volajících a Jabber na Webex nástroj migrace aplikace.

seznam podporovaných parametrů Webex aplikace najdete v dokumentaci k parametrům zásad.


aplikace Webex už obsahuje většinu funkcí volání pracovních procesů. V některých případech však může být zapotřebí pokročilejších funkcí, které se dosud nenacházejí v aplikaci Webex , jako například funkce centra kontaktů a víceřádková sada uživatelů. Aplikaci Webex aplikace můžete použít, pokud chcete Jabber jako dočasné řešení. Tato volba otevře Jabber, když uživatel provede hovor od Webex aplikace ; příchozí hovory se také přímo zazvoněním Jabber. Další informace naleznete v Webex aplikace s dokumentací Jabber na https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/PA/mcp/APPLICATION_CALLING-WebexTeams_with_Jabber_Cross_Launch.pdf.

1

Nastavte zásady uchovávání informací ve vaší organizaci.

aplikace Webex používá trvalé zasílání zpráv. Pokud je pro vaši organizaci důležité méně uchovávání zpráv, nastavte retenční periodu pro data v Webex aplikaci.

Můžete si vyžádat dobu uchování 24 hodin kontaktováním svého manažera Customer Success Manager (CSM) nebo partnera.

2

Povolení sdružování XMPP.

Můžete si vybrat, zda vaše uživatelé mohou komunikovat v aplikaci Webex, s ostatními uživateli aplikace pro zasílání zpráv, které podporují XMPP.

Informace o migraci naleznete v části Prezentace sdružování XMPP.

3

Povolení sdružování SIP

Mezi uživateli hybridních služeb a sdruženými doménami SIP můžete povolit komunikaci. Díky této integraci mohou uživatelé hybridních služeb komunikovat s uživateli v externích doménách sdružených protokolem SIP (Session iniciovaling Protocol).

4

Nastavení hybridního zasílání zpráv.

Cisco Webex služba hybridních zpráv spojuje vaši místně Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service (IM and Presenceou) a Cisco Webex tak, aby umožnila spolupráci s Cisco Webex aplikace Tímto způsobem mohou být uživatelé, kteří stále pracují na Jabber a uživatelé, kteří přešli do Webex aplikace, stále vzájemně komunikovali.

Tyto kroky proveďte, pokud jste existujícím zákazníkem správce webu, abyste mohli zarovnat prostředí schůzek s ovládacím střediskem a s aplikací Webex.

1

Při řízení rozbočovače postupujte podle pokynů v Webex sítích.

Pokud máte existující weby Webex, můžete použít proces propojení Cisco Webex a získat tak přístup k rozšířené analýze pro tyto weby a také propojit vaše uživatele aplikace Webex Meetings s centrem Control Hub.

2

Zapněte plnohodnotné uživatelské prostředí Webex Meetings.

Tento krok umožní vašemu týmu uživatelů zažít stejné schůzky, na jaké je již zvyklý.

Požádejte o plnohodnotné uživatelské prostředí schůzek kontaktováním svého manažera Customer Success Manager (CSM)nebo partnera se žádostí o pomoc.

Nasaďte aplikaci Webex app app a přizpůsobte nasazení, včetně frekvence aktualizace, komunikace s uživateli a migrujte data uživatele z Jabber do Webex aplikace. Poté, až budete připraveni, vyřaďte z provozu předchozí organizaci zasílání zpráv.

1

Spuštění zkušebního nasazení.

před odchodem do celé organizace doporučujeme zkušební verzi aplikace Webex.

2

Nasadit aplikaci Webex app:

Jako správce můžete nainstalovat Webex aplikaci pomocí souboru MSI v systému Windows nebo souboru DMG na macu. Můžete zahrnout parametry příkazového řádku se souborem MSI v systému Windows a zlepšit tak uživatelské prostředí. Webex aplikace pravidelně kontroluje novější verze, aby mohla automaticky upgradovat aplikaci. Tyto kroky fungují pouze pro stolní verze aplikace Webex. Uživatelé mohou také sám obsluhovat a instalovat aplikaci Webex aplikace. Aplikaci můžete stáhnout z adresy https://www.webex.com/downloads.html.

Můžete ovládat aktualizace produktů pro Webex aplikaci , které uživatelé aktualizují na aplikaci a při aktualizaci aplikace. Chcete-li zobrazit náhled aplikace před aktualizací uživatelů, můžete použít období odkladu.

3

Pomáhá uživatelům přenášet data z Jabber do aplikace Webex:

Nástroj migrace je integrován do Cisco Jabber a umožňuje přenášet kontakty a další běžné preference uživatele z Jabber do Webex aplikace. Data jsou zašifrována. Nyní, když nasazujete aplikaci Webex aplikace uživatelům, můžete ji pro tuto migraci nastavit. Musíte jen nakonfigurovat některá nastavení, než se uživatelům tato možnost automaticky zobrazí v prostředí Jabber. Mohou použít uživatelskou příručku, která jim s migrací pomůže.

4

Vyřaďte prostředí IM and Presence z provozu.

Když pracujete a pracujete s vaší organizací centra ovládacích prvků, jste uživateli upozorněni na změnu a jste připraveni, obraťte se na manažera úspěchu vašeho zákazníka (CSM) nebo partnera a požádejte jej o vyřazení vašeho starého IM and Presence prostředí.


 

Před vyřazením prostředí IM and Presence z provozu pamatujte na následující:

  • Vyřadit z provozu, pokud je požadována federace SIP v Webex aplikaci.

  • Archivujte zprávy z trvalých konverzací.

  • Archivujte seznamy kontaktů.

Potřebujete pomoc? Samozřejmě vás v tom nenecháme.

Obraťte se na manažera úspěchu vašeho zákazníka (CSM) nebo partnera.

Máte všechno, co potřebujete pro implementaci programu IM and Presence Update.